Co je v domě??
16.01.2015
prodejna Praha
Prodejna na Národní 9, Staré Město, Praha 1 - Otevřeno Podle Gusta - Národní 9 , Staré Město, Praha 1. Je to uvnitř v domě  Vchod mezi bankou a léká... číst celé
17.09.2016
Podle Gusta Obchod
Podle Gusta Obchod Praha 1 - U nás to máš hned. Najdeš nás v domě U Topičů, v přízemí domu č.p. 9, vchod do domu je zde, vedle pobočky Raiffeisenban... číst celé
01.01.2019
Inca Botanica ihned na prodejně Národní 9, Praha 1
Všechny produkty nakup přímo zde! Celý aktuální sortiment ihned na prodej i bez objednávky na prodejně Podle Gusta obchod Prodejna dům F. Topič, ... číst celé
Zobrazit všechny novinky
Blog
❤ Kristus se vrací – Dopis 8 - část 11 ❤ Kristus se vrací – Dopis 8 - část 11
Najděte odvahu připustit, že jako lidské bytosti nemůžete mít vždy pravdu, protože vy, stejně jako všichni ostatní, jste se narodili s egem, které vás... číst celé
Zobrazit všechny články
Navštivte nás

Zastavte se prodejně

kde můžete nakoupit přímo i bez objednání. Rádi vám poradíme s výběrem.

Podle Gusta obchod
Národní 9, Praha 1
prodejna je uvnitř v domě

Po - Pá: 12:00 - 19:00 hod.

Provozovatelem kamenné prodejny podle Gusta obchod

je firma Obchod online s.r.o. IČ: 09879552

Potřebujete informace?

Rádi vám poradíme s výběrem

Tel: 778 088 158

  1. Úvod
  2. Blog
  3. Co je v domě, je i pro mě!
  4. ❤ Kristus se vrací – Dopis 8 - část 5

❤ Kristus se vrací – Dopis 8 - část 5

Nejdražším přáním Krista je, aby tyto DOPISY byly rychle publikovány a šířeny hledačům Pravdy

Cesta Krista = https://www.cestakrista.cz

Kristova cesta - https://www.cestakrista.cz/kristova-cesta/

Pokud chcete reprodukovat výňatky z mých DOPISŮ, citujte prosím zdroj velmi jasně takto: CHRIST'S LETTERS, https://www.christsway.co.za/

Ve světle KRISTOVY DUCHOVNÍ PRAVDY doktríny ztratí veškerý význam a osvícený duch se jich rychle zbaví

osmá Pravda o životě Ježíše Krista napsaná na pokračování 

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 8

Znovu se k vám vracím, abych hovořil o SKUTEČNÉ PODSTATĚ EXISTENCE. PRAVDA O BYTÍ je tato: VY, kteří věříte pouze v hmotný svět, žijete zcela v pozemském, limitovaném světě. Žijete v dimenzi, jež je projevem vašich přesvědčení. Ti, jejichž duchovní vnímání a životy byly povýšeny ve vibračních frekvencích, aby se spojily s duchovními vibračními frekvencemi duchovní dimenze, mohou vnímat, že žijí ve dvou rovinách. Této skutečnosti jsou si plně vědomi a podle této pravdy žijí a vyvíjejí se do stále
vyšších frekvencí bytí. Už nejsou vázáni lidskou vírou, ale žijí s vědomím existujícího nekonečna bez hranic. Čím více stoupají vibrační frekvence jejich vědomí, tím více si uvědomují, že žijí v nekonečnu a
že jsou jediní, kdo stanovují hranice toho, o co mohou usilovat. Ti, jejichž vnímání bylo takto navýšeno, i když jsou stále v těle, viděli, že existuje pouze jedna dimenze skutečné „individuální existence“ a touto dimenzí je „Aktivita Božského Vědomí“. Mohou si také plně uvědomit nejvyšší dimenzi Univerzálního Vědomí, ve které Univerzum spočívá v dokonalé rovnováze a do které nikdo nemůže proniknout, protože v této dimenzi by okamžitě došlo ke spojení každé individuality s Jednotou Bytí. Když duše dosáhne v porozumění a naplnění nejvyšší úrovně vibračních frekvencí vědomí – Kristova vědomí – může se dívat dolů a sledovat vzestupné a sestupné vibrační úrovně ve
srovnání s úrovněmi lidstva na Zemi. S láskou a soucitem si uvědomuje, že lidstvo je uvězněno v nízkých vibracích Božského Vědomí ukrytého v pohnutkách Ega a že lidé nemají tušení o Pravdě Bytí, skutečné identitě duše a pravdě pozemského ega. Ani v nejmenším si neuvědomují velikost významu své existence a případného poslání, které musí naplnit. Úkolem nově zrozené duše je zažít prostřednictvím svého ochranného pouzdra Psyché vše, co tyto nízké frekvence nabízejí, a vyvíjet se na základě mentálně-emocionálních událostí a zkušeností, jež vyplývají z jejích myšlenek a emocí. Duše se musí prostřednictvím pokusů a omylů naučit stavu vědomí, díky kterému je opravdově šťastná, nebo který jí způsobuje zármutek a bolest, jež jsou příčinou různých fyzických omezení.
Smyslem života na Zemi není najít způsob, jak žít v trvalé radosti a blaženosti, i když
po tom každá duše touží. Tato blaženost a radost by bránila postupu duše do vyšších duchovních vibrací vědomí. Nakonec se Psyché po mnoha životech „nahoře a dole“, spokojenosti a zármutku probudí k pravdě svého bytí a uvědomí si, že má v sobě schopnosti proniknout do Božského Vědomí,
aby získala vhled, porozumění, poznání a pozvedla své vibrace duchovního vědomí na vibrace zdraví, spokojenosti, ochrany, vnitřního růstu a duchovní výživy a vyzařovala k ostatním samotnou podstatu Božského Vědomí.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 8
2/27
Jak jsem řekl dříve, VĚDOMÍ je ŽIVOT a ŽIVOT je VĚDOMÍ. Kde je ŽIVOT –, tam je VĚDOMÍ. Kde je VĚDOMÍ, tam je ŽIVOT. VŠE, co existuje, je určeno vibračními frekvencemi vědomí. Světlo, Zvuk, Barva, všechny živé či neživé fyzické jevy. Pokud můžete změnit vibrační frekvence čehokoli, můžete změnit vzhled této věci – ať už je to zvuk, barva, plyn, kapalina nebo fyzické orgány. Pokud mají fyzické orgány nezdravý vzhled, je to proto, že normální vibrační frekvence tohoto fyzického orgánu jsou sníženy a život v tomto orgánu je vyčerpán. Věda představuje vesmír jako „hmotu“ obsahující vědomí, ale pravdou je: že vesmír je VĚDOMÍ, které přijalo vzhled „hmoty“ v důsledku jejího sestupu do nižších vibračních frekvencí vědomí. Toto je skutečná realita existence – nic jiného. Vaše existence je jen otázkou vibračních frekvencí. Čím vyšší je duchovní vnímání a udržování duchovního myšlení, tím rychlejší jsou osobní vibrační frekvence těla, zvyšuje se vitalita a nemoc nakonec zmizí. Vědci věří, že žijete zcela v lidské dimenzi, která zahrnuje sluneční soustavu a galaxie hvězd. Věda věří, že lidský intelekt je nejvyšším měřítkem inteligence všech dob, že se vyvinul díky reakci na změny prostředí a klimatických podmínek a že je čistě produktem mozkové činnosti. Podle vědy jsou vaše emoce zcela skutečné a odůvodněné, vaše myšlenky a pocity jsou nesporné a představují jedinou „realitu“ existence. Normálnost se posuzuje podle průměrných myšlenek, činností a reakcí na okolí. To je vnímáno jako lidská „realita“. Jakýkoli talent, přesahující „průměrný“ výkon „průměrných“ myslí, je považován za „genialitu“ vyplývající z výjimečných mentálních schopností. „Podprůměrný“ výkon je přičítán zpoždění způsobenému nějakou fyzickou příčinou – genetikou, porodnímu traumatu atd. Věda věří, že hmotná dimenze je začátek a konec existence. Věda je natolik v opozici proti jakékoli možnosti sebeklamné víry, že uzná jakýkoli jev jako „reálný“, pokud jej lze změřit, ohodnotit a
prokázat pomocí přístrojů. Pokud o tom budete pečlivě přemýšlet, uvědomíte si, že to, čeho se věda pevně drží, je ve skutečnosti pouze víra vytvořená vyvozením závěrů za pomoci svých pěti smyslů.
Stejně tak je tomu ve všech ostatních stránkách vaší existence. Ve vaší pozemské dimenzi se fakta odehrávají vteřinu po vteřině, ale v okamžiku, kdy k nim dojde, se stávají vzpomínkou, které věříme, ale která není vždy přesná. Ať už jsou vaše pocity a myšlenky na minulost jakékoli, jsou to jen úhly pohledu, víry, a tedy ne fakta, ani Realita za nimi. To platí pro všechny aspekty vaší existence. Pravdou je, že žijete v pozemské dimenzi složené výhradně z vašich přesvědčení, vycházející z vašich reakcí na to, co se stalo před sto, tisíci nebo deseti tisíci lety. Kdysi lidé věřili, že Země je plochá. Protože si mysleli, že žijí na plochém světě, tak se báli plout příliš daleko na jednu nebo druhou stranu oceánů z obavy, že spadnou z okraje světa. Pro lidi před pouhými 400 lety byl svět plochý. Díky znalostem je dnes váš svět dosažitelný všemi směry. Lidé v minulosti i v současnosti řídili svůj život podle „babských báchorek“, vlivu starších a dalších legend. Věřili tomu tak silně, že omezení, která na ně tato víra kladla, limitovala jejich činy a aktivity. Některé „křesťanské“ sekty například věřily, že tanec je nemorální a ďábelský. Z tohoto důvodu bylo mnoha lidem neprávem odepřeno potěšení a uvolnění od stresu, které by jimtanec přinesl.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 8
3/27
Totéž platí pro náboženství – jeho hlavní podstatou jsou víry. Ty jsou založeny na prastarých událostech, ale nejsou ničím jiným než vírou, která mohla odpovídat obecným postojům té doby, ale již dávno ztratila v neustále se měnícím světě svůj význam. Přesto jsou stále důsledně dodržovány a jsou předmětem kultů, slavností, oslav, smutku – a co je nejhorší, že se stávají důvodem, aby se muži navzájem zabíjeli a způsobovali ženám i dětem strašlivá utrpení. Některá náboženství tvrdí, že „Bůh je všude a ve všem“, ale zároveň dogmaticky tvrdí, že nikdo nezná „Boží úmysly“ ani důvody, proč se lidé navzájem zabíjejí – říká se, že to může být součástí Božího plánu. Jak může lidstvo v dnešní době najít jistotu krásy, radosti, zdraví, spokojenosti a lásky se smýšlením tvořeným směsicí nelogických vír a přesvědčení? Náboženské myšlenky představují „Boha“, jehož vůle může přinést život a uzdravení, nebo smrt a zkázu. V takových vírách neexistuje nic jiného než nejistota. S takovou vírou lze jakoukoli nemoc nebo abnormalitu ospravedlnit „vůlí Boží“. Ale vaše VÍRY řídí všechna vaše očekávání toho, co vám život může v budoucnu přinést. Zdravý agnosticismus, typ mentality, který připouští, že nezná podstatu Boha nebo zda vůbec Bůh existuje, je ale plně otevřený přesvědčení, které mu přináší osvícení, je vhodnější než fanatické víry v polopravdy nebo v nepravdy. Jak slepá je lidská rasa jako celek! Lidé jsou jako krtci žijící ve svých galeriích, jsou přesvědčeni, že mohou „posuzovat“ celou svou existenci pomocí smyslů sluchu, čichu, velmi omezeného vidění a dotyku. Půjdete-li po evolučním žebříčku různých forem života, zjistíte, že tisíce druhů jsou také zcela závislé a omezené svými smysly. A to, co mohou vnímat jako „skutečné“, je jejich „osobní“ realita, jejich individuální svět. V pozemské dimenzi se každá vrstva existence, ve které různé druhy organismů získávají zkušenosti, liší od ostatních. To platí i pro lidskou mysl, doslova posedlou náboženskými dogmaty a naukami a uzavřenou ve vědeckých teoriích a matematických vzorcích. Náboženské doktríny jsou utvářeny lidským myšlením ve snaze vysvětlit učení duchovních mistrů, jejichž mysli překročily hranice pozemského intelektu a vstoupily do božských sfér inspirovaných vnímáním „Univerzální Reality“. Vědecké koncepty jsou také produktem lidských smyslů, jež používají k interpretaci a pojmenování jevů pozorovaných lidským, pozemským zrakem během experimentů. Proto, když je lidský intelekt schopen opustit tyto omezené víry a vstoupit do kontaktu s „Realitou“, nad rámec „nejlepších lidských argumentů, logiky a definic“ nazývaných „znalost“, tento intelekt vstupuje do vyšších sfér VĚDOMÍ ŽIVOTA. Je naplněn „univerzální pravdou“, která doslova překračuje schopnost „normální“ lidské mysli vnímat, přijímat nebo rozumět. Lidská mysl nemůže porozumět žádným zkušenostem nad rámec elektromagnetických parametrů pozemské existence a funkcí mozku – dokud osvícení Božského Vědomí nepronikne do celého systému člověka – mysli, emocí a podvědomí – a pak odhalí základní jednotu a harmonii. Když jsou nábožensky podmíněné mysli předloženy nové duchovní vjemy, jsou vnímány jako pocházející od „Satana“ nebo jako čistá šílenství, či dokonce jako výplod fantazie. To je přirozené, protože jsou pocity silně vzrušeny a provokovány, což je případ toho, kdy se člověk setká s něčím, co odporuje jeho přesvědčení, a tak okamžitě vstoupí do hry magneticko-emocionální impulzy „přitahování a odpuzování“ egoistického instinktu.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 8
4/27
Podmíněná mysl okamžitě odmítne jakékoli tvrzení nebo návrh, který jí způsobí vážný duševní neklid, úzkost nebo zmatek, a na podporu toho najde nespočet „důkazů“ vyplývajících z jejích vlastních přesvědčení. Takové důkazy jsou jen víry a nic víc. Jedná se o zcela přirozený mentální a emoční proces v čistě lidské dimenzi. Pokud je tedy tato moje PRAVDA nabízena těm, jejichž myšlení je pevně zakořeněno a podmíněno strachem nebo posíleno lidskou ochotou dodržovat tyto naprogramované víry, je jen přirozené, že PRAVDA vzbuzuje nadměrné emoce a je docela násilně, ba až prudce
odmítána. Výše uvedené je popis normální mentálně-emoční aktivity v lidské dimenzi. Toto chování by nemělo být kritizováno, protože když podmíněná mysl čelí zcela novému konceptu, tak se cítí naprosto nejistá, zmítaná, jakoby topící se v pohyblivém písku. Tyto lidské výrazy přesně popisují to, co se stane, když podmíněná mysl narazí na výzvu zcela nového vnímání toho, o čem si dříve myslela, že je tak drahé, tak bezpečné a správné! Když čtete tyto DOPISY poprvé, můžete pozorovat, jaký je váš současný psychický a emocionální stav. Uvízli jste ve svém duchovním vývoji tím, že tvrdohlavě lpíte na svých současných přesvědčeních? Dokážete si po pečlivém zvážení uvědomit, že vše, čeho se tak silně držíte, je pouze – „víra“ – iracionální víra? Pro váš duchovní rozvoj z dlouhodobého hlediska je naprosto zásadní, abyste plně porozuměli zásadám svého lidského duševního a emocionálního fungování. Myslíte si, že tomu rozumíte, ale nerozumíte tomu plně. Můžete to pochopit jen tak, že z těchto přesvědčení úplně vystoupíte ven, že je překročíte, že vstoupíte do vyšších dimenzí vnímání a zkušeností tím –, že vstoupíte do SAMOTNÉ PRAVDY. Pouze tehdy začnete vnímat, že vy a všichni na světě jste žili a řídili svůj život téměř výhradně dle lidské „víry“–, a ne dle PRAVDY. Mnoho lidí upřímně věří, že pokud se modlí za získání určitého předmětu, zkušenosti nebo za správné vedení v dané situaci, tak tím skutečně dojde k obdržení požadovaného předmětu, zkušenosti či rady, a tak dojde k jejich větší spokojenosti. Věří, že když (pokud!) bude jejich modlitba vyslyšena, budou se upřímně radovat a okamžitě se budou řídit radami, a to i bez ohledu na svou současnou situaci, protože přichází-li z Božství, může to být pouze správná odpověď, která vede ke štěstí. Když je však člověk konfrontován s příchodem vytouženého předmětu nebo žádané zkušenosti či vedení, je někdy tak dezorientovaný, rozrušený, neschopný přijmout zásah Božského Vědomí, ani když přišel přesně tak, jak žádal, a najednou neví, jak na něj reagovat. Pokud jsou mysli lidí tak rozrušené v okamžiku, když to, o co žádali, je jim nečekaným způsobem skutečně dáno –, kde je tedy jejich pravá VÍRA a PŘESVĚDČENÍ, o nichž si byli jisti, že jich mají dostatečně? Nevidíte také, že víra, ne Pravda –, zorganizovala celou symfonii dějů – samozřejmě s výjimkou zásahu Božského Vědomí – v odpovědi na modlitbu. Tento zásah je jedinou „realitou“ v celém procesu – zbytek je víra a naděje – mentální gymnastika využívající minulé zkušenosti, pomocí nichž se hodnotí přítomnost. Vaše jediná PRAVDA je Božské Vědomí, které vede pouze k růstu a dokonalosti – pokud mu plně důvěřujete. Zde se pozastavte, abyste si znovu a znovu přečetli předchozí odstavce, protože to, co se děje ve vašem vědomí, tvoří strukturu vašich zkušeností a vašeho života.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 8
5/27
Položte si tedy otázku: VNÍMÁTE – UVĚDOMUJETE SI – opravdu CHÁPETE, že Realita je zdrojem veškerého poznání a tvořivosti? – Nebo projevujete pouze čistě formální zájem a uznáváte Božské Vědomí pouze mentálně a povrchně? Žijete úplně, celkově, minutu po minutě, v uvědomění si, že UNIVERZÁLNÍ VĚDOMÍ je jedinou Realitou a Nejvyšší Inteligencí operující ve stvoření? Jste neustále odevzdáni Jeho mimořádně účinnému vedení, nebo si myslíte, že by bylo lepší žít dle své vlastní
limitované vůle a někdy zmatených emocionálních impulzů? A pokud obdržíte jasné vedení, abyste šli určitým směrem, ale nepřestanete přemýšlet, zdali vás tato inspirace vede tam, kam jste si mysleli, že chcete jít, jste opravdu plně odevzdáni Nejvyšší Inteligentní Autoritě – Božskému Vědomí? – Není to
známkou toho, že vás vaše ego stále ovládá? Dokonce i tyto DOPISY, až se dle záměru rozšíří tak, jak bylo zamýšleno, stanou se „vírou“ a nikoli čistým duchovním vnímáním „TOHO“, z čeho tato slova vzešla. Pouze meditací nad těmito slovy a poté, když požádáte o duchovní osvícení, se duchovní „Realita“ skrytá za těmito slovy nakonec dostane jako paprsek světla do vaší mysli. Ti z vás, kteří duchovně vyspěli natolik, aby žili ve dvou dimenzích, VY, jejichž mysl může přesáhnout říši lidského intelektu do vyšší dimenze „Univerzální Reality“, pravděpodobně potkáte mnoho lidí, kteří tyto DOPISY v budoucnu odmítnou jako fantazii, ale nenechte se jimi odradit. Pamatujte si, co vám nyní říkám. Vy jste obyvatelé dvou dimenzí a nikdo nemůže přejít za dimenzi „pouhého intelektu“, dokud nesplní předpoklady pro duchovní osvícení. Jedná se o skutečné duchovní probuzení vedoucí k hlubokému rozlišování, pokud jde o činnosti ega a osobnosti ... následované výčitkami ... výčitkami ... výčitkami. To je JEDINÁ CESTA. Výčitky svědomí zase vedou k odmítnutí magneticko-emoční dimenze „odmítánípřitažlivosti“, jejichž projevy lidé v jejich nejzhoubnějších formách nazývají „hříchem“. Když člověk vstoupí do duchovní dimenze a je naplněn vlastnostmi „ŽIVOTA“, začne chápat a nakonec VĚDĚT, že lidský egoistický impulz „myslet jen na sebe“ ve skutečnosti odřízne DUŠI od nepřetržitého přílivu BOŽSKÉHO ŽIVOTA v mysli, srdci, vztazích a každodenních zkušenostech. „Myslet jen na sebe“ je lidská pozemská zkušenost. Úplné upřímné odevzdání sebe sama „OTCI – ŽIVOTU“ odstraňuje blok mezi duchovní dimenzí a duší. Osobou, která již nemá potřebu myslet „jen na sebe“, tou nyní proudí BOŽSKÝ ŽIVOT a prochází jejím tělem, myslí, srdcem, životem a jejími vztahy. Takový člověk žije „instinktivně“ a řídí se svými intuicemi, které se z dlouhodobého hlediska vždy ukáží jako dokonalé. „BOŽSKÝ ŽIVOT“ JE NEUSTÁLE DOSTUPNÝ, jakmile mu odevzdáme svou vlastní vůli a obrátíme se k NĚMU pro vše potřebné. Musíte si pamatovat, že mám na mysli okamžik, kdy proniknete do lidské dimenze intelektu a překročíte svou závislost na „intelektu“ a materiálních prostředcích, abyste od života dostali to, co chcete. Mnoho lidí si myslí, že dosáhli tohoto bodu duchovního rozvoje, ale klamou sami sebe.

Pokračování zítra

Líbil se článek? Sdílejte ho s přáteli

  

Výdejní místo je také pro e-shop STÁČÍRNA. Pokud Vám telefon ihned nezvedneme, jsme v danou chvíli zaneprázdnění a hned, jak to bude možné, zavoláme zpátky. Děkujeme za pochopení

PodleGustaObchod.cz-Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz