Co je v domě??
16.01.2015
prodejna Praha
Prodejna na Národní 9, Staré Město, Praha 1 - Otevřeno Podle Gusta - Národní 9 , Staré Město, Praha 1. Je to uvnitř v domě  Vchod mezi bankou a léká... číst celé
17.09.2016
Podle Gusta Obchod
Podle Gusta Obchod Praha 1 - U nás to máš hned. Najdeš nás v domě U Topičů, v přízemí domu č.p. 9, vchod do domu je zde, vedle pobočky Raiffeisenban... číst celé
01.01.2019
Inca Botanica ihned na prodejně Národní 9, Praha 1
Všechny produkty nakup přímo zde! Celý aktuální sortiment ihned na prodej i bez objednávky na prodejně Podle Gusta obchod Prodejna dům F. Topič, ... číst celé
Zobrazit všechny novinky
Blog
Dnes má svátek Dobroslav - 5. 06 Dnes má svátek Dobroslav - 5. 06
Nevíte si rady co letos vybrat? Pro Dobráka máme dárek k svátku ihned na prodejně podle Gusta obchod v centru města. ❤ Dárky pošleme všem i na druhou ... číst celé
Zobrazit všechny články
Navštivte nás

Zastavte se prodejně

kde můžete nakoupit přímo i bez objednání. Rádi vám poradíme s výběrem.

Podle Gusta obchod
Národní 9, Praha 1
prodejna je uvnitř v domě

Po - Pá: 12:00 - 19:00 hod.

Provozovatelem kamenné prodejny podle Gusta obchod

je firma Obchod online s.r.o. IČ: 09879552

Potřebujete informace?

Rádi vám poradíme s výběrem

Tel: 778 088 158

  1. Úvod
  2. Blog
  3. Co je v domě, je i pro mě!
  4. ❤ Kristus se vrací – Dopis 5 - část 14

❤ Kristus se vrací – Dopis 5 - část 14

Nejdražším přáním Krista je, aby tyto DOPISY byly rychle publikovány a šířeny hledačům Pravdy. 

Cesta Krista = https://www.cestakrista.cz

Kristova cesta - https://www.cestakrista.cz/kristova-cesta/

Pokud chcete reprodukovat výňatky z mých DOPISŮ, citujte prosím zdroj velmi jasně takto: CHRIST'S LETTERS, https://www.christsway.co.za/

Ve světle KRISTOVY DUCHOVNÍ PRAVDY doktríny ztratí veškerý význam a osvícený duch se jich rychle zbaví

pátá Pravda o životě Ježíše Krista napsaná na pokračování 

 

Kristus se vrací – říká svou pravdu

Dopis 5
Já, KRISTUS, píši tento DOPIS 5, abych jasně formuloval skrytou REALITU, na kterou se budu také odvolávat pomocí termínů „UNIVERZÁLNÍ“ a „BOŽSKÁ“, abych vám pomohl rozšířit mysl pro pochopení toho, že i když jste jednotlivci, tak TO, CO VÁM DALO VAŠE „BYTÍ“ A „INDIVIDUALITU“, je SAMO O SOBĚ Univerzální – Věčné – Nekonečné – Všudypřítomné, bez začátku a konce. Těm, kteří se rozhodli přečíst si tento Dopis 5 před mými předchozími Dopisy, jež popisovaly můj život na Zemi a mé pravé učení, bych rád znovu uvedl, že mé pravé já, „Ježíš“ KRISTUS, by v žádném případě nemělo být zaměňováno s „Ježíšem“, o kterém mluví Nový zákon. Vzhledem k tomu, že mé původní učení, v podobě, v jaké je zachyceno ve čtyřech Evangeliích, je šířeno po celém světě a velmi nesprávně interpretováno, je nutné, abych začal učit PRAVDU O EXISTENCI vysvětlením pravého významu mých původních výrazů uváděných v Evangeliích. Je nutné rozptýlit a konečně vymýtit z vědomí lidí nedorozumění, která přetrvávají a mylně informovala generace duchovně hledajících od dob, kdy jsem žil na Zemi. Během svého života na Zemi jsem za účelem popsání Reality uvnitř i vně existence
záměrně vytvořil pojem „Otec“ s odkazem na „Boha“. Udělal jsem to z následujících dvou důvodů:
Zaprvé, jak jsem vysvětlil v Dopisu 1, když jsem obdržel osvícení v poušti, bylo mi dáno vidět, že pojmy popisující Stvořitele vesmíru tak, jak byly „odhaleny“ židovskými proroky, byly naprosto falešné.
Zadruhé, bylo mi umožněno jasně vnímat – a plně pochopit – skutečnou podstatu Stvořitele a uvědomil jsem si, že má rodičovskou povahu – uspokojovat potřeby stvoření konkrétními, jasnými a přesnými prostředky, shodně jako otec-matka. Ve skutečnosti jsem viděl, že rodičovský instinkt přítomný v každém živém stvoření byl čerpán přímo ze Stvořitele a že původ veškerého impulsu lásky a rodičovského instinktu byl také původem života a samotné existence. „Viděl“ jsem také, že stvoření bylo viditelným projevem Univerzálních Tvůrčích Impulzů Bytí a že by tedy lidstvo mohlo být nazýváno potomky Stvořitele. Proto bylo zcela přirozené, že jsem mluvil o „Otci“ ve vztahu ke Stvořiteli, protože pro mě je skutečně to, co Stvořitel ve všech smyslech slova představuje –, konkrétněji „Otce-Matku“. S ohledem na židovské nahlížení na ženu, která zaujímala v jejich každodenním životě podřízené postavení, jsem mluvil pouze o „Otci“, abych se vyhnul jakémukoli odporu z jejich strany a získal jejich přijetí mé nové terminologie. Také jsem vytvořil pojem „Otec“, abych pomohl Židům uvědomit si, že jejich pojetí Jehovy a přísnost židovských zákonů byly zcela chybné. Kromě toho jsem pomocí nové terminologie – „Otec“ – popsal Stvořitele – Tvůrčí impuls – který sídlí vně i uvnitř existence, a dal jsem jasně najevo, že přináším zcela nové učení v opozici k zavedené víře v „Boha“, jenž zavrhoval určité národy a posílal na ně pohromy, aby je trestal.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 5
2 / 26
Chci, abyste plně pochopili, že ve vašem Novém zákoně nebylo nikde jasně uvedeno, že jsem přinesl učení zcela v rozporu s učením ve Starém zákoně, a proto Novému zákonu jako pravdivému záznamu mého života a učení nelze důvěřovat nebo ho přijmout či mu uvěřit. Pravdivé a přesné svědectví o mé osobnosti, mé osvícené povaze, mých emočních postojích a mém samotném učení by jednoznačně objasnilo, že staré formy židovského náboženství a moje osvícené učení byly ve všech ohledech diametrálně odlišné. Židovské náboženství mělo mimořádně materialistické pojetí. Jistě existují spisy, z nichž duchovně osvícení Židé čerpali a stále čerpají mystické vnímání našeho ZDROJE BYTÍ. Patří jim náležitá úcta a respekt pro jejich transcendentní stavy mysli. Ale pokud se proroci obraceli k průměrným mužům a ženám, jejich texty přinášely jiné, řídicí, manipulující poselství, které je čistě lidské a falešné. Žádná kontrola „dobra“ nebo „zla“ není vykonávána „Bohem shora“. Kdyby tomu tak bylo, svět by nebyl v tak šokujícím stavu chaosu a bídy. Přinesl jsem nové učení, jež bylo zaměřeno výlučně na to, aby si lidé uvědomili univerzálnost a lásku – věčnou podstatu – stejně jako transcendentní podstatu... „TOHO“ ... CO PROJEVILO VŠE STVOŘENÉ VE VIDITELNÉ PODOBĚ. Mým cílem je toto dokonale vysvětlit, abych umožnil těm, kteří hledají Pravdu, zbavit se jakékoli stopy víry v to, že jsem byl jen prorok v dlouhé řadě židovských proroků a pokračoval jsem v kázání jejich teorií o všemohoucím Jehovovi, jenž má rozpolcené protichůdné pocity ke svému vlastnímu stvoření. Strach, který měli učedníci z ortodoxních Židů, je přiměl držet se toho, co se rozhodli říci veřejnosti o mé osobě. Je třeba si uvědomit, že za účelem získání nových židovských přívrženců křesťanství se obávali opuštění Starého zákona, protože ten po staletí zajišťoval soudržnost Židů. Proto z mého učení něco vyjmuli a přidali to, co bylo v souladu se starými náboženskými vírami. Můj rodokmen byl uveden proto, aby ujistili Židy, že jsem potomkem krále Davida. Proč by se tím ale měli obtěžovat, pokud nechtěli dát jasně najevo, že jsem skutečně Žid pocházející ze starého rodu, a proto mohu být kandidátem na Mesiáše? Kdyby skutečně pochopili, co jsem přišel na Zemi udělat – ukončit minulost a položit základy zcela nové budoucnosti porozumění a konání – vyvinuli by maximální úsilí, aby zajistili, že lidé pochopí skutečné důvody, které vedly k mé smrti. Ale oni to neudělali. Zakryli většinu toho, co jsem se je snažil naučit. Jeden z mých učedníků se statečným srdcem, Štěpán, se méně bál mluvit o mých pravých učeních. A i když jím též bylo mé učení přikrášleno, přesto byl ukamenován k smrti. Musíte pochopit, že život mých učedníků byl nesnadný, a není divu, že moje skutečná učení byla překryta tradičním myšlením, aby byla pro veřejnost přijatelnější. I tak však dojde k prudkým sporům, když řeknu, že „křesťanství“ představuje pouze záznam mých výroků a popis uzdravení, která nejsou příliš v rozporu s judaistickým učením. Je to náboženství vytvořené mými prvními učedníky a Pavlem po jeho zasvěcení v Antiochii, s cílem udržet Židy co nejvíce pohromadě a přivést obrácené pohany. Účelnost se poté stala hlediskem křesťanského myšlení. A toto je pravda o mém životě a mé smrti na Zemi. Budou probíhat diskuse, protože lidé se drží své milované víry a vzdávají se jí jen s bolestí těch, kteří ztratili nejdražší majetek. Nicméně, jakkoli je víra lidem drahá –, je to jen víra. Není pevným základem, na němž lze stavět nový život.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 5
3 / 26
Nyní, když se k vám vracím skrze tyto Dopisy, se znovu snažím všemi prostředky – v rámci vašeho lidského vnímání – popsat Realitu –, váš Zdroj Bytí –, který zrodil vesmír a samotnou existenci. Stejným způsobem jako před 2000 lety přicházím i nyní prostřednictvím těchto Dopisů, abych položil základ budoucího duchovního vývoje příštího tisíciletí. Váš duchovní rozvoj může pocházet pouze z vašich nejhlubších uvědomění a pochopení podstaty existence a ... „TOHO“..., CO VÁS PŘIVEDLO K EXISTENCI. To, co jasně chápete, vytváří podmínky, ve kterých žijete. Jelikož jste nepochopili svůj skutečný duchovní původ, lidstvo je neustále zapojeno do válek a znovuvytváří pozemské podmínky, jež jsou jak hanbou lidského vědomí, tak zdrojem lidského utrpení všeho druhu. Z tohoto důvodu VYSÍLÁM – VYZAŘUJI – PLNOU SÍLU SVÉHO KRISTICKÉHO VĚDOMÍ, abych vám přinesl PRAVDU O EXISTENCI v moderním a srozumitelném jazyce, abych vám umožnil vybudovat nové vědomí a poznat „Pravdu takovou, jaká skutečně je“ – místo toho, abych vám dovolil pokračovat v lpění na falešných vírách a přesvědčeních, kterým jste byli naučeni nebo které vám předaly tradice. S používáním a porozuměním ve vás terminologie vzbudí stejnou – nebo větší – úctu, lásku a duchovní vhled, jaké jste dříve cítili při používání slova „Bůh“. Tento univerzálnější jazyk, nabitý univerzálním významem, vás nakonec naplní duchovní silou při používání a vizualizaci významu. Jsem zde, abych vám řekl, že až očistíte své vědomí od myšlenek a pocitů vycházejících z ega a vytrváte v meditaci i pozvednutí svého vědomí k Univerzu, začnete cítit duchovní sílu, která zaplaví vaši mysl a nakonec celé vaše tělo. Proto je moje učení zaměřeno výhradně na to, aby vám pomohlo otevřít vaše vědomí obnovenému životu, vitalitě a duchovní síle, abyste mohli opustit svůj starý omezený a neuspokojivý způsob života a najít nový zdroj vnitřní radosti a uspokojení všech vašich potřeb. Přemýšlejte o tomto prohlášení. Neříkám vám, že něco „musíte“ nebo „nesmíte“, nenutím vám jakákoli frustrující omezení, jež byste sami o sobě nechtěli přijmout. Přišel jsem, abych vám řekl, jak jsou vaše „formy vědomí“ živé a jak se projevují ve vašem světě, ale ponechávám vašemu zdravému rozumu volbu zdravých myšlenek, neškodných činů a správnou cestu vedoucí k radosti a blahobytu, kterou přijmete, až si uvědomíte pravou podstatu stvoření. Přicházím také s plnou mocností své Kristické síly, abych vám pomohl si uvědomit, že mezi vámi a ... „TÍM“..., CO VÁS PŘIVEDLO K EXISTENCI –, nejsou žádné bariéry mimo ty, které sami vytváříte neznalostí Zákonů existence. Přišel jsem, abych vám pomohl odstranit tyto bariéry osvícením vaší současné nevědomosti a učil vás, jak otevřít své vědomí – celou vaši bytost – přílivu TOHO, CO VÁS PŘIVEDLO K BYTÍ. Proto OPAKUJI: v konečném důsledku je moje učení výhradně určeno k tomu, aby vám pomohlo otevřít vaše vědomí obnovenému životu, vitalitě a duchovní síle, abyste mohli opustit svůj starý omezený a neuspokojivý způsob života a najít nový zdroj vnitřní radosti a uspokojení každé z vašich potřeb.


Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 5
4 / 26
Vroucně si s Božskou Láskou přeji, abyste dosáhli tohoto nejvyššího stavu před přechodem do další dimenze, aby váš přesun mohl být bez bolesti a doprovázen vznešeným očekáváním. To je jediný důvod k napsání těchto Dopisů. Výše uvedené prohlášení je přesvědčivější a silnější způsob, jak znovu vyjádřit prohlášení, které jsem učinil, když jsem byl na Zemi: „Hledejte nejprve Království nebeské a všechny dobré věci vám budou přidány.“ Neučinil jsem toto prohlášení, abych povzbudil lidi k tomu, aby byli „dobří“. Uvedl jsem jen fakt existence. Musíte také plně a jasně pochopit –, že to ..., „CO“... nazýváte „Bohem“, a já to označuji jako „UNIVERZUM“, nemá žádné lidské vlastnosti, které MU připisují mnohá náboženství. Například lidské projevy, jako jsou hněv, hrozby a tresty, patří pouze k lidskému stavu. Ještě jednou opakuji: Já, KRISTUS, jsem sestoupil, abych výslovně nadiktoval tyto Dopisy, abych očistil mysl lidí od dávných „lidských slovních obrazů“, které vymysleli proroci. Mám v úmyslu je plně nahradit popisem SÍLY – UNIVERZÁLNÍHO VĚDOMÍ, které skutečně vytváří, oživuje a udržuje viditelný vesmír a všechny ostatní dimenze, které existují mimo vaše současné vnímání a porozumění. Také jsem zde proto, abych vám řekl, že se tyto ostatní vesmíry nebo dimenze otevřou a stanou se přístupnými pro vaše vědomí, když přijmete znalosti uvedené v těchto Dopisech, které vytvoří samotnou strukturu vašeho individualizovaného vědomí. Smrt nakonec bude představovat šťastný přechod z omezené dimenze existence do jasnějších a silnějších dimenzí. Budete vědět, že když jste duchovně náležitě očištěni a nastal čas vystoupit z obalu představovaného vaším tělem, vzdáte se ho, osvobozeni od fyzických omezení, vstoupíte do dimenze lásky a do krásných, nádherných stavů bytí. Budete vnímat smrt takovou, jaká může být –, a pro osvícené duše skutečně je – nádherný přechod – nejintenzivnější dar života, největší tvůrčí síla a extatický životní zážitek, o kterém se vám ani nesnilo. Rád bych také objasnil, že mnoho, mnoho lidí věří, že mohou žít plodný život a toho dosáhnou následováním stovek různých učitelů „pozitivního myšlení“. Říká se, že změnou
svého vědomí změníte svůj život. To je do jisté míry pravda, ale pro ty, kteří opravdově hledají duchovní rozvoj, taková změna vědomí přesto zanechává určitou stopu duchovní vyprahlosti a touhu po něčem více. Ono „něco více“, po čem duše touží, je skutečný kontakt a její opětovné spojení se
ZDROJEM BYTÍ. Jistě můžete přilákat určitý duchovní růst tím, že budete následovat cestu vnímání pouze dobra, pravdy a lásky, ale zůstanete osamocenou bytostí fungující ve své pozemské říši bez pomoci věčného a nekonečného Univerza. Jakmile si uvědomíte podstatu Univerza a obrátíte k němu své myšlenky, abyste s ním mohli navázat skutečný kontakt, začnete si uvědomovat, že už nejste sami – že jste podporováni Realitou, která udržuje vesmír. A když říkám „navažte s Ním opravdový kontakt“, myslím tím, že modlitba a prosba za ten nebo onen prospěch nezajistí skutečný kontakt s vaším ZDROJEM BYTÍ. Vaše modlitba je jistě přijata Zdrojem Bytí a odpověď přijde rychle. Často je vaše potřeba naplněna, jakmile o ni požádáte. Ale skutečný kontakt se Zdrojem vašeho Bytí je však
prožíván pouze tehdy, když jste dostatečně očistili své vědomí od hrubého lidského sobectví a strávili nějaký čas meditací i pravidelným emocionálně silným „rozšiřováním svého vědomí“, směrem ke svému Zdroji, při hledání kontaktu, obnovení a osvěžení ducha.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 5
5 / 26
To je účel existence. Neustálé a vzájemné spojení a výměna mezi Zdrojem všeho Bytí a stvořením.
Zde bych chtěl připomenout, že když jsem žil na Zemi, každý den jsem Židům velmi jasně opakoval: „Já sám nemohu nic dělat.“ Důsledně jsem prohlašoval, že „dílo vykonává ‚Otec‘, ne já“. Přišel jsem dnes, abych vám umožnil provést přechod od lidského, pozemského vědomí k osvícenému vědomí, k němuž dochází, když člověk ví, že konečně zná Pravdu o Bytí. Je nepochybné, že pro hluboce věřící lidi, kteří jsou nezvratitelně ovlivněni náboženskými dogmaty a teologií – ať židé, křesťané, muslimové, hinduisté nebo jakékoli jiné náboženské víry – pro ně bude zpočátku obtížné – a dokonce bolestivé – tyto Dopisy přijmout a dobře je využít, protože naprogramovaná a podmíněná mysl je jako beton. Víry, které jsou jim drahé a používají je jako talismany, emoční podporu a tvrzení, jež jim dodávají sílu v těžkých dobách, jsou emocionálně vtištěny do jejich podvědomí a obvykle vyvolávají strach z „urážky Boha“ v okamžiku, když mají přístup k vyšší Pravdě. Pokud není upřímná snaha znát PRAVDUBYTÍ spíše než tradiční víru, je téměř nemožné tyto mentální vzorce odstranit z mysli a emocí, a ty pak blokují skutečný duchovní pokrok. Výslovně přicházím pomáhat těm, kteří mají vůli tyto překážky překonat a jít ke skutečnému osvícení. Proto, pokud intuitivně cítíte, že slova na těchto stránkách jsou PRAVDIVÁ, a pokud se jimi cítíte přitahováni, věřte, že jste připraveni zahájit duchovní cestu popsanou v těchto Dopisech a že jsem vám nablízku, abych vám dodal odvahu pokračovat, dokud nedosáhnete svého cíle – opravdového duchovního osvícení, obnovy života, silné vůle a objevu toho, co jsem nazval „Královstvím Nebeským“. Upřímná každodenní modlitba a meditace umožní duševní očistu a postupně PRAVDA a POROZUMĚNÍ nahradí starodávné mýty, které vám byly kdysi tak drahé. Před zahájením učení, které bude následovat, Já, KRISTUS, vám musím připomenout, že váš vesmír není pevný. Jak pravděpodobně víte, podle vašich vědců je „pevná“ hmota zviditelněná podstata světa, která je ve skutečnosti složená z částic energie. PRAVDA BYTÍ vaší pozemské dimenze spočívá v této základní realitě stvoření. Pro porozumění mému učení týkajícího se Pravdy Bytí je nutné pochopit tuto „viditelnou prázdnotu“, jež je základem celého vašeho stvořeného světa. Většina z vás zná tuto skutečnost existence intelektuálně, ta ale dosud ani vzdáleně nepronikla do vašeho vědomí, aby vám poskytla nový pohled na svět a samotnou existenci. Stále si myslíte, stejně jako po tisíciletí, že váš svět je pevný a že stav vašeho těla a všechny vnější jevy jsou mimo vaši kontrolu. Věříte, že jste obětí existence. Ve skutečnosti je to sice naopak, ale váš každodenní život odráží tuto víru. Proto je naprosto nezbytné, abych se vrátil a pomohl vám získat lepší vnímání Pravdy. Jak jsem řekl v Dopisu 1, po osvícení v poušti jsem se vrátil do svého světa měst a vesnic v Palestině a okamžitě jsem začal ovládat „prvky hmoty“, kdykoli jsem viděl potřebu pomoci těm, kteří byli v nouzi nebo v bolestech. Přišel jsem vám přesně ukázat, jak jsem to dokázal. Jak jsem vám odhalil v Dopisu 1, během doby, kdy jsem v poušti obdržel úplné osvícení, mi bylo ukázáno, že „hmota“ není ve skutečnosti pevná. Nebylo mi dáno přesně rozumět tomu, jak elektrické částice, které jsem nazval „mihotání prachu“, získávají vzhled viditelné „hmoty“. Věděl jsem, že se tento „třpytící prach“ pohybuje v „BOŽÍM DUCHU“ frekvencemi o vysoké rychlosti, a z tohoto důvodu je „BOŽÍ DUCH“ univerzální.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 5
6 / 26
Vnímal jsem, že „BOŽÍ DUCH“ byl stvořitelem – i podstatou všeho ve stvoření samotném. Tím jsem si byl naprosto jistý. Také jsem velmi jasně „viděl“, že lidská myšlenka, nabitá emocemi nebo přesvědčením, radikálně ovlivnila tento proces materializace viditelných forem. Lidská mysl tedy mohla – a zasahovala – do skutečného záměru „BOŽÍHO DUCHA“. Bylo to napínavé a vzrušující poznání, protože jsem viděl, že mýty, které mě učili židovští rabíni, byly zjevně falešné, a okamžitě jsem je vyhnal ze své mysli. Přijal jsem pravdu s nadšením, protože jsem si nyní uvědomil, proč lidé žili v bídě a utrpení. Vyvěralo to z jejich vlastních myšlenkových procesů. Bylo mi také dáno vidět „společenství živých částic“, které věda nazývá „buňky“, při práci ve všech živých bytostech. Uvědomoval jsem si Božskou Harmonii, která řídila práci buněk, jež aktivně budovaly a udržovaly různé části fyzických těl všech živých tvorů i rostlin, ať velkých či malých. Proto jsem hodně čerpal z venkova, abych uvedl příklady přítomnosti a činnosti „Otce“ v nejmenších představitelích přírodního života – jako jsou rostliny a ptáci. Jak jsem jasně vysvětlil v Dopisech 1, 2 a 3, nazval jsem „BOŽÍHO DUCHA“ – „Otcem“, protože mi bylo dáno „vidět“ – vnímat – pravou podstatu „BOŽÍHO DUCHA“ a byl jsem si jist, že až se vrátím k obyvatelům Palestiny, abych jim popsal vyjevení, která jsem obdržel, tak pochopí, že jejich víry, vtisklé do jejich vědomí rabíny, jsou úplně falešné. Viděl jsem pravou podstatu „BOŽÍHO DUCHA“ jako nejvyšší formu Božské Lásky, jež byla viditelně trvale aktivní v každé živé bytosti. Jak jsem zmínil výše, tyto znalosti mi umožnily dělat „zázraky“ a ovládat prvky, když to bylo nutné a vhodné. Stejně jako jsem si tehdy přál rozptýlit mýty, které ovládaly mysl Židů v Palestině, tak i nyní vám toužím ukázat, že mnohé z pokrokových teorií předložených vašimi vědci byly podníceny silnou reakcí na církevní dogmata a doktríny v minulých letech. Abyste pochopili toto tvrzení, musíte si uvědomit, že až do doby Darwina si různé křesťanské církve zajistily svou nadvládu nad myslí lidí a obecně se věřilo, že vesmír byl vytvořen přesně tak, jak je napsáno v Genesis v biblickém Starém zákoně. A když se vědci pokusili oznámit svá zjištění a teorie, byli nuceni popsat svá nová přesvědčení tváří v tvář obrovské náboženské opozici. Ve výsledku zjistili, že je nutné věnovat velkou část své mentální energie prokazování, že výroky Proroků jsou nepravdivé. Tímto způsobem jim jejich jednání způsobilo ztrátu jasnosti vidění a také oni se stali obětí svého ega. Poté bylo jakékoli intuitivní vnímání přednesené vědeckým bratrstvem zesměšňováno a odmítnuto jinými vědci. Kvůli této atmosféře myšlení se kyvadlo hledání „Pravdy“ otočilo pouze k neochvějné víře v rozum a logiku, čímž uvěznilo lidský intelekt při hledání odpovědí týkajících se původu života a existence v materialismu. Proto je naprosto nezbytné, abych vyvrátil některé „vědecké teorie“ a ukázal, že jsou stejně mylné jako takzvané „pravdy“ křesťanské nauky. Při řešení některých z těchto „teorií“ se jak vědci, tak duchovní ponořili do oblasti neprokázaných, absurdních předpokladů, aby odpověděli na otázky, které nemohly být zodpovězeny pouze pozemskou myslí. Vaše věda vám řekla, že podstata vašeho hmotného světa je v zásadě tvořena elektrickými částicemi pohybujícími se vysokou rychlostí v „prostoru“, vaše věda není schopna říci, „proč“ takové „energetické částice“ získávají hustotu a formu „hmoty“, mluví pouze o silách fúze, při které dochází k vytváření prvků.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 5
7 / 26
Věda vám nemůže říci, co je „Motivační Silou“, jež spojuje částice ve formě prvků. Věda vám také nemůže říci, odkud takové částice energie původně pocházely, ale jen to, že byly uvolněny v době Velkého Třesku, o kterém věří, že dal první impuls stvoření. Proč náhle „Velký Třesk“? – Z čeho? Jaký za tím byl motivační faktor? Věda hovoří o elektromagnetismu, ale nemůže říci, odkud pocházejí takové energie, které se objevují a mizí. Kam mají namířeno? Proč se vracejí? Z lidského hlediska se zdá, že v této práci ani za ní není žádná pochopitelná aktivita. Věda říká, že elektromagnetismus „je jen“ – prostým faktem existence –, a přesto produkuje vysoce inteligentní a cílené dílo v podobě milionů miliard látek, které tvoří váš vesmír. Jak to může být? Ve všem, co elektromagnetismus zviditelnil, není nic, co by lidská mysl mohla považovat za postrádající účel nebo smysl. Věda ignoruje tuto nejzákladnější a nejzásadnější úroveň stvoření. Bez odpovědi na otázku, proč je všechno, co se stalo viditelným projevem činnosti párových energií elektromagnetismu, vždy účelné, úspěšné a racionální – nenajdete při hledání svého původu nic hodnotného. Dokud věda neprozkoumá a neobjeví „Realitu prostoru“, v němž jsou podporovány elektrické částice „viditelné existence“, zůstane věda navždy za zamčenými dveřmi materialismu. Přístup k věčné Pravdě a univerzální moudrosti bude pro ni uzavřený a věda bude uvězněna v otroctví samotného rozumu, jenž je pouze produktem omezené činnosti mozkových buněk. Je to skutečná podstata Vesmíru, s níž vás mám v úmyslu seznámit, ale než začnu, musím vás nejprve upozornit na mnoho úzce souvisejících otázek. Po celé věky byla velká část díla vyprodukovaného elektromagnetismem vnímána v mysli, zraku a hmatu živých bytostí jako něco pevného a neměnně trvalého. Na kov, dřevo, skálu, živé bytosti bylo pohlíženo tak, že jsou tvořeny pevnou, neživou nebo živou „hmotou“. Pro takovou víru v pevný vesmír je jen přirozené, že si starověcí mystičtí proroci představovali „Mocného Jedince“ s obrovskou silou, jenž vytváří všechny pevné látky ve vesmíru. Když si tedy představovali takového „Mocného Jedince“, bylo též přirozené, že vnímali „královskou“ postavu ovládající vesmír a mající pomstychtivou povahu, když byla konfrontována s lidským chováním vytvářejícím neukázněnou společnost. Ani staří Proroci, ani dnešní věda se nepřiblížili Pravdě o Existenci. Všichni úplně minuli pravdu. Věda říká, že život začal, když nějakým nevysvětlitelným způsobem správná kombinace chemických reakcí vytvořila molekulu schopnou kopie sama sebe spuštěním dalších chemických reakcí. Takové vysvětlení obrovské ŽIVOTNÍ SÍLY, oplývající složitostí a mohutností, která byla rozpoznána, protože je „schopna sama sebe kopírovat“, odhaluje zásadní omezení vědeckého vnímání a myšlení, jež vedlo k takové teorii!

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 5
8 / 26
Vědecky nevysvětlený je dále předpoklad, že by se taková kombinace „neživých“ chemikálií mohla – náhodným – způsobem spojit specifickým způsobem, a dosáhnout tak překvapivého reprodukčního výsledku. Toto je proto, že omezená lidská mysl, i když je vědecká, si nedokáže poradit s tak
podivnou eventualitou, jako je spontánní „sebe-reprodukce“. Naznačuje to příliš mnoho magického fenoménu – nějaký zásah z nepředstavitelného zdroje –, který se vědci neodvažují brát v úvahu pro strach z posměchu. Tento stádový souhlas je považován za vědečtější než vytváření „inspirovaných“ teorií blokovaných materialistickými zákony, které si věda sama stanovila. Tato překážka budoucího vědeckého pokroku zabrání vědě ve správném zkoumání království mysli a ducha, dokud osvícený vědec nebude vzdorovat zvyklostem a nepřekročí hranici mezi „viditelným“ a „neviditelným“. Pokud by někdo představil teorii spontánní sebe-reprodukce molekul starým Prorokům, neviděli by v takové „magické události“ žádné potíže a řekli by, že „Bůh“ vytvořil tyto chemické kombinace a vdechl jim život. Ale ani to by nebylo správné vysvětlení. Je to tento starý náboženský koncept „Boha shora“, který „vytváří z dálky“, který brání vědcům v postupu směrem k duchovně uvědomělejším úvahám. Proto, navzdory zdánlivému osvobození se vědy od prastarých doktrín, je stále stejně mentálně svázána a brzděna obavami ze starých šiboletů – rozlišovacích výrazů jako v 19. století. Přijímá své nesmyslné teorie, protože ještě není schopna vnímat „Realitu“ Našeho Zdroje Bytí, který je uvnitř i vně živé molekuly. Pokračujíc ve svém příběhu o stvoření, věda tvrdí, že po „sebe-vytvoření“ živých molekul schopných sebe-reprodukce „se ony samy zformovaly“ do živé buňky (tak malé, že ji nelze
vidět pouhým okem), která se stala stavebním materiálem pro všechny druhy živých organismů včetně rostlin, hmyzu, plazů, ptáků, zvířat a samotného člověka. Všechno živé by tedy mělo společného předka – první živou molekulu. Věda nedokáže vysvětlit, proč se reprodukovatelné molekuly spojily do živé buňky. Toto pro vědu dodnes zůstává záhadou. Živá buňka, jak vám říká vaše věda, se nekonečně množí v miliardách miliard různých tvarů. Je to stavební materiál viditelného vesmíru. Jak to může být? Jaký impulz motivuje k takové reprodukci? Na to věda nemůže odpovědět, zůstává uvězněna ve své vlastní slepotě a s sebou stáhla i lidstvo do materialistické slepoty. A nyní si první živá buňka zaslouží výjimečnou pozornost každého, kdo opravdově hledá duchovní rozměr a „Primární Zdroj Existence“ – protože první živá molekula a první živá buňka jsou úplně prvním důkazem inteligentní činnosti ve „hmotě“ – ve vesmíru. Primární charakteristikou, která prokazuje smysl a inteligenci, je funkce membrány, jež pokrývá buňku a poskytuje jí ochranu a individualitu. Přemýšlejte o tomto „zázračném“ jevu. Buňka absorbuje prostřednictvím své membrány pouze výživu, kterou si vybrala v prostředí. Buňka nejenže absorbuje správnou výživu, ale – po přijetí této výživy se zbaví vzniklých odpadů také prostřednictvím této propustné membrány. Měli byste si položit otázku, jak „čistě fyzická“ membrána buňky, neviditelná prostým okem, dokáže „rozlišit a vybrat“ správnou výživu podporující její zdraví a poté přesně určit nežádoucí toxické látky, kterých se má zbavit. Nevidíte v celé této činnosti vysokou míru účelnosti? Můžete věřit, že taková účelnost je náhodná?

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 5
9 / 26
A není ÚČEL samotným znakem Inteligence? Ještě více: buněčná membrána pokračuje v této práci při výběru výživy a vylučování odpadu za miliardu miliard různých okolností a podmínek souvisejících s přežitím různých druhů v různých prostředích. Není to důkaz ÚČELNOSTI, která se projevuje v každé činnosti všech druhů, hmyzu, rostlin, plazů, ptáků, zvířat a lidí? Nemohli bychom tedy popsat vesmír jako IMPULZ, jenž je konstantní a neodchylující se od ÚČELU, zviditelněný v oblasti viditelné „hmoty“?
Duch ÚČELU je fyzickým prvkem – nebo prvkem „vědomí“? A pokud dokážete připustit, že ÚČELNOST je nepopíratelným tvůrčím impulzem EXISTENCE, můžete přejít k dalšímu vnímání vašeho vesmíru jako viditelného projevu INTELIGENTNÍHO POSOUZENÍ příčiny a následku, jasně patrného v živé „hmotě“. Protože – pokud si živá buňka může vybrat správnou výživu a také zajistit vyloučení toxického odpadu – tato jednoduchá činnost ukazuje povědomí o potřebě trávení a také předpokládá výsledné hromadění toxického odpadu a potřebu eliminace tohoto odpadu k zajištění svého trvalého zdraví. Není to jasný důkaz INTELIGENTNÍHO POSOUZENÍ „Příčiny a Následku“? Kromě toho – věda říká, že buňka obsahuje „jádro“, které lze přirovnat k mozku člověka, protože sděluje zprávy a jeho nejdůležitější funkcí je ukládání informací. Tato „knihovna“ obsahuje nejen podrobnosti týkající se jedné buňky, ale také celého těla, v němž sídlí! Ve skutečnosti by se při vědeckém výzkumu ukázalo, že samotná buňka je systémem chemických „zpráv“ prováděných účelně, inteligentně a srozumitelně. Jak by to mohlo být, kdyby původ molekul buňky představovaly pouze neživé chemické prvky? Zpochybnili byste, že za každým „poslem, který má předat zprávu“, je inteligentní myšlení nebo vědomí? A hle, jak přesné jsou zprávy přenášené z buňky do buňky, aby zajistily přesnou replikaci určitých druhů po miliony let? V jakém okamžiku při stvoření se vkradlo „vědomí“ do živých organismů? A jak se inteligentní myšlení, které zvažuje a rozhoduje, dostává do prostoru nevědomé neživé hmoty? Jak může bez vlastního vědomí probíhat tolik informovaná a informující aktivita v buňce, jež je pouhým okem neviditelná? Není taková aktivita produktem vědomí, což dokazuje
přítomnost „inteligentního“ života v jeho nejmenším jmenovateli? Jediná živá buňka ve formě bakterie se navíc může pohybovat sama a žít svůj vlastní, přesně vymezený, často vzrušující život v prostředí – nebo – jako virus, který provádí svou přesně specializovanou smrtící práci a útočí na konkrétní cíle v rámci živých organismů. V ostatních případech může být buňka pevnou součástí organismu a vykonává svou mimořádně odpovědnou práci při stavbě a údržbě určité části organismu. Taková práce vytváří „živý materiál“ dokonale vhodný – a nezbytný – pro živý orgán, na kterém pracuje – ať už jsou to části lidského těla, zvířete nebo rostliny – jako jsou lidské prsty na nohou a slezina nebo zvířecí srst a kly, rybí šupiny a peří ptáků, kůra stromů a listí na větvích, okvětní lístky a stonky květin, antény motýlů a jejich křídla, kůže krokodýlů a jejich zuby nebo oči a kůže chameleona, které mění barvu podle potřeby maskování. Každý z těchto zcela rozmanitých a zdánlivě nesouvisejících fyzikálních jevů je vytvořen konkrétní přesně vymezenou prací miliardy a miliardy a miliardy identických živých buněk. Když uvažujete o rozsahu a rozmanitosti práce provedené jednoduchou živou buňkou neviditelnou pouhým okem – můžete věřit v mechanický vesmír?

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 5
10 / 26
Bylo by možné, aby „hmota“ produkovaná takovými buňkami byla nelogická a nenabídla žádný věrohodný účel ani důvod své existence – bez individuálního vědomí? Ale není tomu tak. Tyto identické živé buňky spolupracující v harmonii uvnitř člověka nebo zvířete vytvářejí játra s jejich rozličnými povinnostmi v těle, vytvářejí složité oko, které má své vlastní specifické účely, to jest za pomoci mozku uvedení bytosti do přímého a inteligentního kontaktu se svým prostředím. Nebo silné kosti, složitě a cíleně navržené tak, aby díky spojení se šlachami a svaly umožnily plný a pružný pohyb bytosti. Buňky navíc nikdy nenarušují práci jiných buněk. Při vytváření ledviny nezačnou najednou dělat ucho. Při vytváření vlasů se najednou nepustí do tvorby kůže. Ne, buňky vytvářejí pokožku hlavy a stejné buňky vytvářejí vlasy. Jediný rozdíl mezi buňkami pokožky a vlasů je práce, kterou dělají, vteřinu po vteřině po celý život. Proč? Co je „motivačním a inspirativním činitelem“? Náhoda?
Jaká řídící inteligence uvedla do chodu celý proces stvoření od nejzákladnější úrovně tvorby jednoduchých prvků z volných elektrických částic v „prostoru“, kombinace prvků, jež způsobily vznik chemikálií, správné kombinace konkrétních chemikálií, jež způsobily vznik živé molekuly, správné kombinace živých molekul, jež vytvořily živou buňku, která dokáže přijímat výživu, vylučovat odpad, stavět podle jasných specifikací, pohybovat se a trvale udržovat tuto obrovskou stavbu stvoření po miliardy let? A ještě více. Co je „Motivační Silou“, která v živých systémech a entitách vytvořila a
úspěšně rozvinula miliardy miliard různých způsobů oplodnění semeny každého druhu – ať
už rostlin, hmyzu, plazů, ptáků, zvířat nebo lidí – tím, že pro každého vyvinula inteligentní systém rozmnožování přizpůsobený klimatickým podmínkám, produkci místní vegetace, a to z důvodu zajištění jejich přežití? Není PŘEŽITÍ také důkazem záměrné inteligentní činnosti? A když bylo dosaženo tohoto velkého tvůrčího díla, nepokládáte si otázku, jak je možné, že každý živý druh má vlastní individuální způsob výchovy svých mláďat a chrání je, jak je to jen možné, dokud mladí
nejsou schopni sami PŘEŽÍT? Není to aktivní projev LÁSKY KE STVOŘENÍ ve své nejvyšší
podobě? Analýza toho, co říká lidská inteligence o počátcích života a stvoření, se nemůže obejít bez
zmínky o „všech důležitých molekulách DNA“, o nichž se tvrdí, že nesou „plán“ celého organismu – rostliny nebo dítěte. Kromě toho tyto molekuly DNA dávají buňkám pokyny a informace o tom, že musí stavět v souladu s chromozomy uloženými v semeni. Ano, opravdu, namísto Inteligence – vám věda dala molekuly DNA jako zdroj vaší existence, vašeho nejvyššího vůdce, vašeho ředitele stvoření, na nich závisí přežití křehké hmotné buňky a veškeré stvoření. Pohleďte na slavnou DNA – Pána vašeho stvoření! Odkud molekuly DNA získaly své schopnosti inteligentní orientace? Věda je nyní
spokojená, že je schopna dostačujícím způsobem vysvětlit, proč se všechny různé druhy reprodukují tak přesně a bez přestání. Věda by vás ráda přesvědčila, že žijete v čistě mechanickém vesmíru a že fenomén evoluce vzniká z náhodných mutací a „přežití těch nejschopnějších“. Pokud opravdově studujete stvoření různých organismů, rozmanité a různé aktivity vzájemně souvisejících druhů, můžete skutečně věřit v takový nepravděpodobný materialistický koncept?

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 5
11 / 26
Není to jen náhoda, že dnes, aby vám bylo umožněno objevit obrovskou Inteligenci, která se nachází uvnitř i vně stvoření, se mnoho tvůrčích lidí vydává na obtížné cesty, aby prozkoumali, určili a vyfotografovali stanoviště a zvyky divokých tvorů a rostlin. Oni vás baví – a vzdělávají – spoustou faktů a fotografií divů vašeho vesmíru. Když jsem byl na Zemi, nemohl jsem se zmínit o takových divech, abych učil Židy univerzální Pravdě o Existenci. Měl jsem k dispozici jen domácí zvířata a ptáky, které jsem mohl použít jako příklady zázraků vynalézavosti, inteligence a vědomí zjevných v každé živé bytosti. Nikde v evangeliích se nepíše, že jsem hovořil o Stvořiteli jako o Vysokém a Mocném Jehovovi, jak bylo obvyklé mezi židovskými vůdci. Ne, obrátil jsem se na venkov, ke květinám a ptákům, a pokusil jsem se svým krajanům ukázat, že jsou obklopeni úžasným a zázračným stvořením. Před dvěma tisíci lety nám chybělo ve vaší dimenzi vaše moderní vědecké zázemí, abychom mohli v našem okolí inteligentně pozorovat a vysvětlovat činnost toho, co jsem nazýval „Otcem“. Abyste objevili váš skutečný ZDROJ BYTÍ, žádám vás, abyste zhodnotili nepředstavitelnou a nepopsatelnou složitost a rozmanitost cílevědomé práce jasně patrné u tučňáků a prasat. Dokáže lidská mysl reprodukovat některou z nejzákladnějších činností uvnitř těla – řekněme – zažívacího systému, který rychle přivolá enzymy a hormony potřebné pro trávení? Jak se opovažuje limitovaná mysl, jež není schopna jasně vnímat skutečný tvůrčí proces řízený instinktivním poznáním, jednoznačně tvrdit – nedovolujíc námitky –, že chápe skutečný původ stvoření a síly, jež stvoření formovaly!? Jaká arogance! Tito lidé mohou myslet jen dle toho, co jim oči dovolí vidět. Dívám se na současnou vědeckou nevědomost s láskyplným soucitem, určitou mírou zábavy a palčivou touhou popíchnout jejich pýchu. Neboť dokud člověk neprozře ze svého sebeuspokojení a pozice neomylnosti, nemůže nikdy dojít ke skutečnému propojení věčných pravd a lidského vědeckého poznání. Ale musí se to
odehrát, jinak se lidský duchovní vývoj zastaví. Vědci jsou příliš plní „odborných“ knižních znalostí, časem prověřených vzorců a rovnic a potřeby vzájemného souhlasu, než aby umožnili mystický průnik ze strany Vyšších Inteligencí. Za sebe žádám čtenáře těchto Dopisů, aby vytvořili sdružení, které by zpochybnilo vědu, a zeptali se, „v jaké fázi vývoje hmotného světa“ se poprvé zjevně projevilo VĚDOMÍ. Znovu opakuji a myslím vážně to, co říkám: zeptejte se vědců, v kterém okamžiku vývoje světa se poprvé projevilo vědomí. V živé buňce? Pokud je přítomno v živé buňce, zeptejte se jich, zda bylo již patrné v živých molekulách, které se spojily, aby vytvořily buňku a obklopily se tak inteligentně navrženou membránou, jež umožňuje příjem vybrané výživy a vylučování toxického odpadu. Jak rozpozná toxický odpad? A pokud připustí, že vědomí může být přítomno v živých molekulách, neměli bychom se jich zeptat, zda by chemické vlastnosti, které se staly živou molekulou, nemohly samy obsahovat vědomí? Vědomí, jež je nakonec dovedlo a posunulo k životadárné kombinaci, která vytvořila molekulu? A poté, co jsme se dostali tak daleko, tedy zpět k počátkům existence – do chemických vlastností – stále bychom se měli ptát, proč by se vědomí mělo stát životaschopnou přítomností pouze v chemických sloučeninách a proč ne v těch prvcích, z nichž se individualita poprvé utvářela? A pokud je v těchto prvcích uznána, proč by mělo být vědomí upíráno, že pohání elektrické částice k tvorbě prvků? Je rozumné takovou možnost neuznat? A když by byla uznána tato možnost, neměli byste jít dále a zeptat se, odkud pochází elektromagnetismus? Co je „skutečně“ elektřina, mimo intenzivní paprsky světla, které dnes věda popisuje jako fotony a elektrony? Je rozumné takovou možnost popírat?

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 5
12 / 26
Co je „skutečně“ magnetismus, kromě duálních energií „přitažlivosti a odpuzování“ – těchto energetických pulsů, které přinesly stabilitu a pořádek do chaosu? Zeptejte se vědy: „Odkud pochází elektromagnetismus, jenž je zodpovědný za nejzákladnější kroky při vytváření spořádaného a organizovaného vesmíru nepředstavitelné složitosti a rozmanitosti?“ Nyní se pokusím popsat vašimi pojmy TO, co přesahuje všechna slova a v současné době přesahuje veškeré „individualizované pozemské chápání“. To je důvod, proč intelekt, i když pomáhá mozku porozumět intelektuálně duchovním faktům, které vám nabízím, také vytváří překážku pro skutečné duchovní vnímání a duchovní prožitky. Z tohoto důvodu považujte následující odkazy na NEJVZDÁLENĚJŠÍ UNIVERZÁLNÍ
DIMENZI pouze za vodítka – myšlenky, „nastíněné formy vědomí“ REALITY uvnitř i vně vašeho vesmíru. ((Vezměte každou z těchto MYŠLENEK – jednu po druhé – a meditujte nad nimi.)) To, co se chystám vysvětlit, je obsaženo ve VĚDOMÍ, bez parametrů a bez hranic. Pokud jste duchovně vyvinuti natolik, abyste mě následovali, začnete skrze slova „duchovně“ rozumět všemu, co se vám snažím říci. Slova vás povedou – a pak vám odemknou „nové vize bytí“. Vytrvejte! SVĚTLO postupně, možná nepostřehnutelně, vstoupí do vaší mysli a budete zažívat malé záblesky vhledů. Je mnoho těch, kteří zažili malý „záblesk poznání“, krátce pocítili dotek „Božského Vědomí“ a pak, sotva se odvážili uvěřit v tento transcendentní okamžik uvědomění, začali si klást otázky a pochybovat a nakonec tento malý příliv „Božského Vědomí“ rozptýlili. Dejte si pozor, nedělejte to. Nedůvěra vás vrátí zpět, uvrhne vás do hmotné roviny existence víc, než si dokážete představit. Cokoli je vám dáno a co jste schopni přijmout –, rychle to uchopte a nepochybujte. Pochybnost ničí stálost pokroku, protože vytváří vlastní „formy vědomí“, jež potlačují, a dokonce vymýtí vhled, který jste již obdrželi. Volba vašich myšlenek –, víry, nebo nedůvěry, pochybností, nebo přesvědčení – buduje, nebo ničí váš pokrok v hledání PRAVDY. Každé neuznání vymaže pokrok, kterého bylo právě dosaženo ve vašem vědomí. Na druhou stranu, čím výše stoupáte v duchovní pravdě, tím silnější jsou vaše myšlenky. Proto vytvářejte a pevně udržujte svůj duchovní elán a nedovolte, aby kdokoli zasahoval a podkopával tento vzestup. Držte se pevně svých předchozích vnímání. V dobách pochybností se orientujte k pozitivním myšlenkám pomocí afirmací plných světla a držte se předešlého inspirativního vedení z období, kdy vibrační frekvence vašeho vědomí byly vyšší. Pomocí své vůle a výběru afirmací, které obsahují „zlaté“ duchovní Pravdy, se vracejte znovu a znovu na tuto vyšší úroveň vědomí. Nevzdávejte se z důvodu duševní lenivosti a nestaňte se duchovní „korouhvičkou“ díky přílivu a odlivu energií duchovního vědomí. Nemohu dostatečně zdůraznit toto nebezpečí sebezmaru. Buďte si tohoto aktivně vědomi. Pokud víte něco o mém životě v Palestině, vzpomenete si, že i já jsem zažil tyto stavy přílivu a odlivu duchovního vědomí a zjistil jsem, že je nutné se vzdálit do kopců, modlit se, meditovat a obnovovat svou duchovní sílu. Pochopte proto svá „suchá“ období, ale neustupujte jim tím, že se pasivně poddáte nežádoucí změně ve svých postojích a mentálně emočních vzorcích. Když svědomitě čerpáte ze svého Zdroje Bytí novou sílu a pozvednutí frekvencí vašeho vědomí, tak se tato negativní období výrazně sníží v síle a trvání.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 5
13 / 26
Opakuji, vždy si dávejte pozor, jak používáte svou mysl! Ať je vaše duševní činnost vždy konstruktivní, aby mohla přispívat spíše k vašemu vlastnímu duchovnímu růstu, než aby vám neustále bránila. Poté, co jsem uvedl výše uvedené a pokračoval v diktování tohoto Dopisu, moje Zapisovatelka začala pochybovat o pravděpodobnosti přijetí tohoto Dopisu veřejností, neboť jeho obsah jí připadal příliš pragmatický, než aby přitahoval lidi, kteří jsou zvyklí si představovat, že Vesmír zrodila velkolepá Síla nebo Bytost či „Něco úplně jiného“. Ve skutečnosti jsem vyvinul maximální úsilí, abych popsal velkolepost Síly, z níž všechny věci pocházejí, ale jak jsem již řekl, je nemožné popsat lidskými výrazy Realitu ZDROJE vašeho BYTÍ. Duchovně vyvinuté duše, které zažily lehký kontakt s Božským Vědomím, uvádějí, že tento zážitek je mimořádně krásný, blahoslavený a naprosto nezapomenutelný –, ale z lidského hlediska nepopsatelný. Tato mystická zkušenost je možná, když jsou vibrační frekvence ducha již vysoké a celé vědomí je ponořeno v paprscích Božského Vědomí. Je to stav „pocitů“ silnějších než umožňuje intelekt a mozkové buňky. V tomto případě, když musím vnést popis Reality vašeho ZDROJE BYTÍ do mysli a mozkových buněk mé Zapisovatelky a ona to musí vyjádřit slovy, musím být opatrný, abych příliš energicky nezasahoval do vibračních frekvencí vědomí, ve kterých pracují mozkové buňky mé Zapisovatelky. Byly chvíle, kdy již nebylo bezpečné pokračovat, a zastavil jsem její počítač, abych přerušil kontakt. Než začnete studovat, meditovat a vstřebávat následující stránky, chtěl bych všem, kteří čtou tyto Dopisy, objasnit, že mým cílem, skrze tyto Dopisy, je především rozptýlit mýty, jež obklopovaly mou lidskou osobu a mé učení. Mým záměrem je, aby náboženské doktríny a dogmata nakonec zemřely přirozenou smrtí po celém světě, – stejně úplnou smrtí jako oběti zvířat v Šalomounově chrámu. Zadruhé jsem také přišel pomoci církvím opustit svou archaickou představu o „Bohu“ a „hříchu“. Žádný skutečný duchovní pokrok není možný, dokud nedojde k jasnému poznání, že každý člověk je zodpovědný za to, jak se jeho život vyvíjí. Zatřetí, přišel jsem z vašich myslí odstranit obrazy „Všemohoucího Boha“, jenž ve své velkoleposti a vznešenosti a neomezené činné síle odměňuje ctnostné a trestá „ničemné“. Tyto víry jsou zcela mylné, i když uklidňující. Začtvrté, vysvětluji vám Pravdu o Bytí, abyste konečně rozptýlili starou představu o „Bohu“ sedícím někde nahoře v nebi, dle které vytvořil svět a vše, co je v něm za relativně krátkou dobu. Zapáté, výslovně jsem přišel, abych pomohl vědě překlenout propast mezi UNIVERZÁLNÍM VĚDOMÍM a výskytem elektrických částic. Bez tohoto mostu mezi Neviditelnou Duchovní Dimenzí a viditelným světem „hmoty“ zůstane věda zakořeněna ve starých myšlenkách a pojmech, místo aby se posunula vpřed do nových sfér duchovně-vědeckého výzkumu ke zlepšení lidstva. Také jsem vám přišel ukázat PRAVOU PODSTATU toho, CO VÁS PŘIVEDLO K BYTÍ – toho, co vám dalo INDIVIDUALITU. Bez tohoto poznání, které vám odhalí „podstatu“ vaší „dvojnosti, přesto plně propojené bytosti“, Ducha a těla, také zůstanete uvězněni ve stejné úrovni vědomí, na jaké jste v tuto chvíli. Chci jasně ukázat, že: „Nic nikdy nepochází z ničeho.“

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 5
14 / 26
Toto vám velmi dobře známé rčení je naprosto pravdivé. Existuje však věčný, nekonečný a neměnný ZÁKLAD BYTÍ a TOTO vám chci objasnit. Nebyli jste „stvořeni“ – vy jste z TOHOTO čerpali svoji „bytost“. Je zřejmé, že jste nemohli vyjít z něčeho, co se zcela odlišuje od vašeho vlastního vědomí. Žádám Zapisovatelku, aby vybrala několik pozemských srozumitelných příkladů: Nemůžete ze sklenice s džemem při přípravě náplně do koláče vyndat mleté maso. Nemůžete vymačkat pomeranč a udělat ze šťávy zázvorové pivo. Nemůžete nafouknout balón vzduchem, prasknout ho a zjistit, že z něj kape želé. Všechny výše uvedené příklady vybrané mou Zapisovatelkou jsou příklady logiky. Chtěl bych, abyste si znovu uvědomili, že celý váš vesmír je projevem logiky a souvisejících logických účinků založených na principu příčinné souvislosti. Váš vesmír se skládá ze zviditelněných PŘÍČIN A NÁSLEDKŮ. To je neměnný princip existence. Jestliže se vyskytnou případy odchylek, jako jsou
nadpřirozené zkušenosti nebo okamžitá uzdravení, tak průměrný člověk vydá výkřiky úžasu a věda odmítne uvěřit, že je něco takového možné. Postupně s prohlubováním mých vysvětlení pochopíte, jak k těmto odchylkám dochází – logicky a efektivně. Jinými slovy: k těmto odchylkám dochází podle přirozených duchovních zákonů a vždy slouží nezbytnému účelu. Nikde ve stvoření není žádná duchovní anomálie – dokonce ani v mravenci nebo komárovi – pokud se mysl bytosti nenarodila vadná nebo nebyla poškozena. Z tohoto důvodu je zřejmé, že žijete a pracujete ve fyzickém vesmíru, který projevuje nejvyšší stupeň inteligence a účelové aktivity při tvorbě samotné „hmoty“, ve fyzických tělech všech jednotlivých bytostí, od rostlin až po bytosti lidské. Tato vysoká míra INTELIGENCE a CÍLEVĚDOMÉ PÉČE je bohužel pouze minimální ve vědomí, které projevují samotné stvořené entity, od rostlin až po lidské bytosti. Jinými slovy řečeno, TĚLA, v nichž řídíte svůj život, ve kterých myslíte, cítíte a děláte cokoli, co vás napadne, projevují ve svých fyzických orgánech a funkčních částech
mnohem vyšší stupeň inteligence a láskyplného účelu než vaše vlastní lidské vědomí. Většina lidských zájmů je soustředěna na každodenní osobní přežití, prožitky z potěšení a emocionálně-fyzické uspokojení. K dosažení těchto cílů většina lidí používá pouze věci vyrobené z „hmoty“. Dokonce ani mysl vědců nemůže plně odhalit skrytá tajemství pozemské existence a přes veškerý jejich talent se i oni utápí v rozmarech existence stejně jako nevzdělaní lidé. Logickým závěrem tedy je, že TO, z čeho čerpáte svou fyzickou bytost, je něco OHROMNÉHO – nejen velikostí, ale také NESMÍRNOU SILOU VŮLE: Vůle pro kreativitu a sebevyjádření. Na chvilku vizualizujte – velikost hmotného vesmíru, SLUNCE a jeho teplo, Měsíc, planetu Zemi a sluneční soustavu, hvězdné galaxie a skutečnost, že veškerý tento viditelný materiál je vzájemně zcela provázaný a navíc závislý na pohybu planetárních těles a Univerzálních Zákonech věčného fungování a pohybu. Tento fantastický vesmír má svůj původ – a je čerpán z PODSTATY vašeho BYTÍ – a veškerá ŽIVOTNÍ SÍLA/ENERGIE vesmíru je čerpána ze stejné PODSTATY BYTÍ.

Pokračování zítra

Buď světlu světlem a nikomu neubližuj, Snaž se budovat a ne ničit. 

Jak můžeš začít?

Buď světlu světlem a nikomu neubližuj, Snaž se budovat a ne ničit. Přiveď také ostatní lidi ze svého okolí Domů-  k Bohu.

Jak? Svým příkladem. Hledej jen Božství. Mluv jen Pravdu a jednej láskyplně.

Žij podle zákona lásky. Dávej všechno - nechtěj nic.

Vyhýbej se světským věcem.

Nepřijímej nepřijatelné.

Řekni všem, kdo zde hledají, že existuje Bůh. Každý okamžik svého života naplň horoucí láskou.

Neustále přemýšlej o nejkrásnější myšlence, opakuj nejkrásnější slovo, dělej ty nejkrásnější skutky. Tak oslavuje své Boží já. Tak oslavuj Boha.

Přinášej klid a mír každému, koho potkáš a přineseš mír na tuto Zem. Buď klid a mír.

V každém okamžiku prožívej a vyjadřuj své Boží spojení s universálním bytím a s každým člověkem, místem a věcí,

Přijímej všechno, přiznávej všechny chyby, sdílej všechnu radost, přemýšlej o tajemství, vžívej se do situace všech lidí, odpouštěj všechny přestupky, ( i své vlastní), utěšuj každé srdce, respektuj pravdu druhých, miluj Boha druhých, braň práva všech, neurážej ničí důstojnost, podporuj zájmy všech lidí, uspokojuj potřeby všech, dívej se na druhé jako na posvátné bytosti, dávej každému dary a každému řekni, že ho Bůh nikdy neopustí.

Buď svým příkladem nejkrásnější pravdy, kterou máš v duši. 

Mluv o sobě skromně, aby si druzí nepletli tvou nejvyšší pravdu s vychloubáním. 

Mluv tiše, aby si druzí nemysleli, že se jen snažíš upoutat pozornost.

Mluv mírně, aby všichni poznali Lásku.

Mluv otevřeně, aby si nikdy nemyslel, že něco tajíš.

Mluv upřímně, aby ses nemohl mýlit.

Mluv často, aby tvé slovo bylo slyšet.

Mluv s úctou, abys nikoho nezneuctil.

Mluv láskyplně, aby každá tvá slabika léčila.

Mluv o mě - o Bohu každým svým slovem.

Ze svého života udělej dar!

Buď darem každému, kdo vstoupí do tvého života a do jehož života vstoupíš ty. Nikdy nevstupuj do cizího života, nemůžeš-li být darem.

Když někdo neočekávaně vstoupí do tvého života, snaž se najít dar, pro který si ten člověk přišel. 

Jak nádherné! Z jakého jiného důvodu by k tobě někdo chodil? Každý, kdo k tobě kdy přišel, přišel jen proto, aby od tebe dostal nějaký dar. Tím zároveň dává dar tobě - dává ti možnost, abys realizoval to, čím jsi. Až pochopíš tuto prostou pravdu, pochopil jsi také nejvyšší pravdu: 

Přeposílám Vám všem tímto sdělením od Boha jen Anděly.

Líbil se článek? Sdílejte ho s přáteli

  

Výdejní místo je také pro e-shop STÁČÍRNA. Pokud Vám telefon ihned nezvedneme, jsme v danou chvíli zaneprázdnění a hned, jak to bude možné, zavoláme zpátky. Děkujeme za pochopení

PodleGustaObchod.cz-Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz