Co je v domě??
16.01.2015
výdejna Praha
osobní servis a výdej objednávek Osobní odběr objednávek zajištěn Osobní servis Potřebujete poradit?? telefon 778 088 158 výdej objednávekz e-sh... číst celé
17.09.2016
Podle Gusta Obchod
Podle Gusta Obchod Praha Kontaktujte nás na telefonu 778 088 158. Nákup lze vyzvednout v centru hlavního města. osobní servis a doručení po dom... číst celé
01.01.2019
Inca Botanica ihned na prodej Praha 1
Všechny produkty nakup přímo zde! Celý aktuální sortiment ihned na prodej i bez objednávky. Osobní servis a doručení po domluvě předem na celé Praha ... číst celé
Zobrazit všechny novinky
Blog
Aeronet.cz Aeronet.cz
Podívej se na anonymně provozovaný zpravodajský internetový server publikovaný v českém jazyce. Jestli zprávy na Aeronetu přináší pravdu nebo ne, nech... číst celé
Zobrazit všechny články
Navštivte nás

Potřebujete informace - poradit?

osobní servis a doručení po domluvě předem po celé Praze - servisní dny:

Pondělí -Pátek 8 - 17 hod. Sobota a neděle ZAVŘENO.

převzetí zboží a malých objednávek.

E-mail prodej@podlegustaobchod.cz

zboží můžete nakoupit přímo i bez objednání. Rádi vám poradíme s výběrem.

Provozovatelem podle Gusta obchod je

je firma Obchod online s.r.o. IČ: 09879552

  1. Úvod
  2. Zdraví
  3. Kristovo sdělení
Kristus se vrací – říká svou pravdu

Život je cesta, která nás vede k sobě samým. Já, KRISTUS, Přicházím z Nejvyšších Nebeských Říší ve Věčných Říších Bytí. Přišel jsem opravit nesprávné výklady učení.

Cesta Krista = https://www.cestakrista.cz

Kristova cesta - https://www.cestakrista.cz/kristova-cesta/

Je cesta pochopení existence a Zákonů Vesmíru ... není to cesta Utrpení

Nejdražším přáním Krista je, aby tyto DOPISY byly rychle publikovány a šířeny hledačům Pravdy. Pokud chcete reprodukovat výňatky z mých DOPISŮ, citujte prosím zdroj velmi jasně takto: CHRIST'S LETTERS, https://www.christsway.co.za/

ŘEKL JSEM, ŽE POTŘEBUJETE VYŠŠÍ VIZI, ABYSTE DOSÁHLI ZÁSADNÍCH ZMĚN VE VAŠEM SVĚTĚ.

Nádhera, přesně podle mého gusta. Vřele všem doporučuji!!

Ale neřekl jsem vám, jak dosáhnout Vyšší Vize a jak ji uvést do života. Bez těchto podrobnějších znalostí by bylo obtížné dosáhnout tohoto doporučení. Vidím stovky lidí, kteří si vzali moje slova k srdci a chtějí je uplatnit ve svém životě a ve prospěch planety. Díky této lásce bylo nashromážděno dostatečné množství lásky k vytvoření Vyšší Vize a nyní je nezbytné, abych znovu přišel a pomohl vám začít vědomě, inteligentně a láskyplně pracovat na vytvoření nového světa. Pokud vezmeme v úvahu posledních pět tisíciletí individuálního lidského vývoje na Zemi, popsaného v historických knihách a spisech obecně známých spisovatelů a filozofů všech zemí a dob, vidíme, že změny myšlení a životního způsobu nenastaly spontánně, ale nastaly prostřednictvím změn v rovině vědomí přicházejícího od osvícených myslitelů a jejich daleko více rozvinutého inteligentního vědomí. Ti odhalili své myšlenky lidem, kteří je s velkou úctou přijímali, a tyto nové myšlenky nabývaly různých podob v myslích ostatních lidí. Poté se tyto nové myšlenky postupně projevovaly v nové formě chování a v té či oné podobě také obecně ovlivnily celé národy. Všechny tyto změny jsou důsledkem nových myšlenek, které mají silný dopad na vnímavé lidi, kterými jsou přijaty. Řekli byste, že je to jen otázka zdravého rozumu. Ano, je, ale nové vnímání musí být postaveno na základě zdravého rozumu, jinak je odmítnuto. Pokud se podíváme na situaci v Anglii v době vlády královny Viktorie a krále Edwarda a také do ostatních zemí v tomto období, tj. od roku 1845 do roku 1919, uvědomíme si, že život v Anglii se řídil přísnými tradičními pravidly uloženými zákony parlamentu a členy aristokracie i vyšších tříd. Všechny tyto zákony a pravidla byly formulovány generacemi, které žily v poměrně těžkých a drsných podmínkách, ty se ale postupně zlepšovaly a zdokonalovaly díky myšlenkám přicházejícím od osvícených myslitelů. Na základě vizí těchto myslitelů byla přijata různá civilizační opatření: například zavedení kanalizace, pouliční dlažby, útočišť pro pomoc znevýhodněným a jiná.
CHOVÁNÍ BYLO PŘESNĚ VYMEZENO, ABY LIDÉ NAVZÁJEM SPOLU MOHLI ŽÍT V MÍRU. A lidé přicházeli do kostelů a poslouchali, co jim kazatelé říkali o zatracení a pekelném ohni, jestliže spáchají hříchy. Je vidět, že lidé byli schopni žít klidný život v důsledku disciplíny dobrovolně přijaté celým
národem, a věci takto pokračovaly, dokud do nich nevstoupily skryté a podvratné prvky lidského myšlení, které vyústily ve válku. Každá silná emocionální myšlenka se musí nakonec projevit. Konflikt poskytl mladým mužům příležitost vyjádřit agresivitu, která zůstávala skrytá. Proto se muži a mladí lidé shromáždili, aby se zapojili do války v roce 1914.

KRISTOVA CESTA Sdělení 

2 / 4

Ale když skončila válka, vědomí lidí se opět změnilo, protože zažili bolest a úzkost z projevů nízkých lidských impulsů, agresivity a pomstychtivosti, které se projevily ve válečném konfliktu. Angličané již nechtěli žádnou válku – chtěli se bavit! Církve už nezískaly úctu lidí, jako tomu bylo před válkou.
Avšak poslední válka vedená v letech 1939–1945 změnila celou společnost. Dříve utlačované masy, uvržené do války ve třech ozbrojených uskupeních, měly příležitost prokázat dosud netušené oblasti inteligence a dovednosti. V důsledku toho byly třídní bariéry z velké části zrušeny a dosud znevýhodněným vrstvám byla poskytnuta příležitost k postupnému vzdělávání a získávání profesních pozic. Bohužel, v okamžiku, kdy se otevřely brány novým možnostem, vědomí zděděné z nejranějšího dětství v chudých poměrech nebylo nahrazeno životodárnými myšlenkami. Starý pocit, že život k nim byl nespravedlivý a bolestivý, že byli bohatými odmítáni a zanedbáváni, přetrvával a vyvolal mnoho negativních reakcí. Namísto toho, aby bylo lidem obecně nabídnuto povznesení ducha, víra v úspěch, naplnění a štěstí, mnohé nové příležitosti současně vytvořily velmi negativní vědomí v populaci, které podkopávalo a převážně ničilo blahobyt a radost, které měly být hybnou silou v poválečné rekonstrukci spolu se vznikem mnoha technických dovedností a objevů přispívajících k celkovému blahu lidí. Ale ve snaze žít lehkomyslně a pro potěšení se lidé uvolnili a poté odložili pravidla slušného
života, což vedlo k tomu, že škodlivé následky tohoto nevázaného života pronikly do vědomí mas. Začali pociťovat velké starosti, trápení a zoufalství v důsledku emočních otřesů, které následně vedly k nezvykle silným reakcím agrese a nenávisti. Lidé, kteří byli naplněni těmito negativními pohnutkami, se pokusili zbavit své bolesti sexuálním vybitím, které bylo podpořeno publicitou v médiích, filmech, rádiu a televizi – a čím více se na toto téma hovořilo, tím více se zmocňovalo mysli lidí a vzkvétalo, a to vedlo lidi ke stále divočejším vzájemným zločinům. A zde se nyní nacházíme. Kromě toho, co se odehrává v hlavách lidí a má vliv na chování a zkušenosti na planetární úrovni, mají tyto zhoubné lidské myšlenky a chování obrovský negativní dopad na samotnou „hmotu“ planety. Neboť, jak jsem vysvětlil v Dopise 1, kde jste mi pravděpodobně nevěřili, v době, kdy jsem byl na poušti, viděl jsem, jak změny v mém vědomí reálně ovlivňují vibrace částic kolem mě – jak dochází k urychlení nebo zpomalení jejich pohybu – a následně se nepatrně měnil jejich vzhled, který běžný pozorovatel ani nezaznamená. Byl jsem však jen jeden muž, jehož duch ovlivňoval své okolí. Pokud všichni lidé z měst a zemí čtou noviny, absorbují nejnovější skandály a zločiny a každý den se musí s tím vším vyrovnávat, jak se projeví takové DESTRUKTIVNÍ vědomí ve vašem světě? Neukládají se tyto vlivy v oblastech vaší planety, kde jsou vady, v oblastech, kde Země praská a láme se, kde je méně stabilní a pevná?
A co počasí? Jsou mezi vámi lidé, kteří chápou, že vědomí skutečně ovlivňuje povahu počasí.

KRISTOVA CESTA Sdělení

3 / 4

Všechno v životě je VĚDOMÍ. NEMŮŽEME ŘÍCI, ŽE TOTO JE VĚDOMÍ A TOTO JE HMOTA.
VŠECHNO JE VE SKUTEČNOSTI ZVIDITELNĚNÉ VĚDOMÍ a lidská mysl ho vytváří minutu po minutě.
Chápete již, proč OSLOVUJI LIDI, KTEŘÍ CHTĚJÍ SLYŠET? JE MNOHO, MNOHO VZNEŠENÝCH LIDSKÝCH BYTOSTÍ, JEŽ REAGUJÍ NA MOU VÝZVU K ZAPOČETÍ VYŠŠÍ VIZE, KTERÁ MŮŽE PŘINÉST ZMĚNU A ZACHRÁNIT VAŠI PLANETU.

Jak tedy toto udělat? Za prvé, každý z vás se musí v meditaci vydat směrem k Božskému Vědomí.
Co mám na mysli pod pojmem „meditace“? Myslím tím „oprostit se od své Vůle řídit a cítit se zodpovědný za svůj život“. Chci říci: „Otevřete se obrovskému prostoru a hledejte kontakt s tím, co vás přivedlo k životu. Zavřete oči, soustřeďte svůj vnitřní zrak na čelo. Vzdejte se své Vůle, požádejte o naplnění Božským vědomím, abyste se nechali inspirovat novými myšlenkami o tom, jaký by svět měl
být. Pokud k vám při kontaktu s Božským Vědomím přijdou nějaké myšlenky, po ukončení meditace zapište tyto myšlenky do svého duchovního deníku –, který by každý měl mít.“ Začněte přemýšlet o skutečnosti žít v bezpodmínečné lásce pro každého. Co to ve skutečnosti představuje? Jak se to ve skutečnosti projeví ve vašem životě? Jaké vám to přinese pocity? Vytvořte si ve své mysli takové místo, ve kterém se budete cítit šťastni po nejdéle možnou dobu. Prožijte i jen malé dávky bezpodmínečné lásky. Co se díky tomu učíte? Mluvte o tom, co jste odhalili v souvislosti se svou současnou formou vědomí. Nyní musíte žít ve dvou dimenzích. Na jedné straně jste v hmotném světě naplněném chaosem a nepříjemným vědomím – a zároveň jste na úžasné cestě hledání duchovna ve své mysli, emocích a těle. Co nejčastěji byste měli vyvolat v duchu obraz, že jste pod ochranou a podporováni Božským vědomím. To znamená, že když jste v kontaktu s nepříjemnými silami vědomí, musíte se neustále obracet k Božskému Vědomí, aby vám pomohlo ignorovat bolest, znechucení, odmítání úpadku, v něž vaše lidstvo, vaše ego vyústilo, a místo toho se povzneste k pochopení, že Božské Vědomí je jediná realita ve vašem životě. Díky tomu ucítíte klid, který se ve vás rozhostí, odpuštění a zájem o blaho a štěstí toho, kdo je v omylu. Když se začnete snažit žít bez reagování a osvojíte si tento způsob – což vyžaduje, abyste vědomě odmítli reakce svého ega a vstoupili do jiného tvůrčího stavu – bude pro vás velmi bolestivé a náročné opustit a překonat starý pocit, že je vám ubližováno a špatně s vámi zacházeno. Ale pokud radostně vytrváte, jednoho dne zjistíte, že budete moci okamžitě
vstoupit do tohoto aktivního stavu radosti, odpuštění, porozumění a starosti o osobu, která právě otřásla vaší vyrovnaností. Až dosáhnete této úrovně láskyplné reakce na negativní vnější vlivy, vytvoříte na Zemi prostor Božského vědomí.

KRISTOVA CESTA Sdělení

4 / 4

Zastavte se zde a pokuste se plně pochopit, že jste vytvořili nedotknutelné území na Zemi, které je neměnné. Kdykoli jste schopni udržet lásku ve svém srdci tváří v tvář opozici, stavíte ve svém okolí malou oázu Božské Lásky. Uvidíte, že čím více lidí na Zemi se bude snažit reagovat na temnotu tímto způsobem, tím více bude samotná temnota ovlivněna. Nemůže tomu být jinak – a takto se začnou rozšiřovat a zvětšovat řady těch, kteří se snaží vytvořit Království Nebeské na Zemi, a nakonec Boží hlasy začnou vysílat světlo na projevy těch, kteří ještě nejsou osvícení. A co se stane na Zemi, když jednotlivci vytvoří svou malou oázu Božské Lásky na Zemi? Tyto oázy se projeví jako dlouho žádaný prospěch pro lidskou společnost. Umožní lidským bytostem napravit chyby, k nimž došlo v letech od poslední války. Veřejné služby se začnou zlepšovat, lidstvo začne přijímat novou etiku, která bude řídit jeho chování a zajistí, že lidé budou mezi sebou jednat s láskou a soucitem. V té době se prosperita vrátí, chudoba se sníží, stále více bude vzkvétat zdraví a to vše jako výsledek nových láskyplných reakcí v srdcích a myslích lidí. Výsledkem bude přínos a výhody, které si ještě neumíte představit, protože se shromažďují ve vysokém duchovním vědomí, jehož v současné době nemůžete dosáhnout. Takto vytvoříte Království Nebeské na Zemi. Mám jen varování. Nic z toho se nestane, dokud si lidé neuvědomí, že moc nad „hmotou“ světa má jen jejich vlastní lidské myšlení – hmota není duchovní. „Já“ každého člověka není jeho duší – duše je skryta v egu. Všichni následovníci Kristových Dopisů, kteří jste také následovali jiné duchovní učitele, prosím, všimněte si, že vaše ego kontroluje vaše vědomí do té doby, než si postupně přitáhnete do své mysli transcendentní Božské Vědomí, které postupně produchovní vašementální procesy. Dobře si poznamenejte: Musím vám říci, že lidé hledající duchovno byli uvedeni v omyl. Učiteli, kteří přijali pouze určité části mého poselství. Když je voda nalita do ovesné kaše, kaši změkčuje, ale je do ní absorbována a získává konzistenci kaše. Je to stejné, jako když duchovní inspirace proudí do vnímavé mysli. Přijímá povahu lidské mysli. Je velmi vzácné, že inspirace je dostatečně silná na to, aby pronikla do vědomí a promítla do něj svou Pravdu tak silně, že víra člověka se okamžitě promění. To je důvod, proč se lidé učí mnoho verzí Pravdy. Říci lidem, že jsou božští, protože svou bytost čerpali z Božství, je smrtelná verze. Pravda je taková, že lidé do svého vědomí mohou přitahovat malé proudy inspirovaného vědomí, které velmi pomalu temnotu lidského ega rozptyluje a osvětluje jej Božskou Inspirací. Nakonec je vědomí zcela osvícené a ego je překonáno. Když člověk dospěje do tohoto stavu, stane se zcela UNIVERZÁLNÍM Vědomím a už nemá žádnou touhu po uspokojení sebe samého. Je plně zaměřen na ostatní a žije pouze proto, aby žil v požehnaném stavu Božského. Vědomí a láskyplně se staral o blaho druhých. To je stav KRISTICKÉHO VĚDOMÍ.


Sestoupil jsem proto, abych vám toto sdělil v tomto Dopise

Znovu jsem v plném VĚDOMÍ sestoupil, abych do mysli své Zapisovatelky vtiskl novou zprávu světu.

Než jsem mohl učinit tento nový krok, bylo nutné přinést vám DOPISY v knižní podobě, protože jsem chtěl, abyste si uvědomili, že váš svět je skutečně zviditelněná UNIVERZÁLNÍ LÁSKA. Způsob, jakým to každý vnímá, se rodí z jeho osobního přístupu ke světu a obecně k životu. Váš názor na toto téma je zcela osobní a ne absolutní Pravda, protože dosud plně nerozumíte procesům stvoření. Můžete získat jen letmý pohled. Nyní, když máte moje DOPISY jako základ pro vaše budoucí duchovní povznesení, přicházím, abych vše lépe objasnil dle úrovně vašeho současného chápání.

Sdělení - Kristus se vrací – říká svou pravdu

2 / 15

CHCI S VÁMI MLUVIT KRÁTCE O SKUTEČNÉ POVAZE ČISTÉ LÁSKY v nejvyšších říších Vědomí a o vašem vnímání lásky v nižších frekvencích vašeho světa. Chci, abyste pochopili, že ačkoli s vámi mluvím celým svým bytím transcendentní LÁSKY, přesto musím, abych vás mohl poučit, promluvit k vám v rámci vašeho pozemského myšlení. Tam, kde sídlím, ve Vědomí JÁ JSEM, vládne ČISTÁ LÁSKA. Když ve vědomí sestupuji, můj soucit roste a nutí mě ještě více snižovat své frekvence vědomí, abych pronikl do stavu vašeho vědomí v moderním světě. Jak vám mohu pomoci tomuto porozumět? Představte si, jak byste se cítili, kdybyste přišli na místo, kde došlo k masakru. Neprožívali byste soucitný smutek? Nechtěli byste odvrhnout takové scény utrpení? Stejně tak chci i já, i když vím, že to vše je součástí evolučního transcendentního procesu individualizovaného ega. Pouze skrze lekce utrpení dospěje duše během svého putování k sebepoznání, aby si po odmítnutí ega zachovala pouze svou individualitu. Jsem LÁSKA – bezpodmínečná, čistá a základní Láska a svými slovy nic nesoudím. To je důvod, proč tak činím. Možná se vám má slova zdají tvrdá, neboť z mé strany neočekáváte tvrdost, protože představuji zosobněnou LÁSKU. Prosím, pochopte, že tentokrát jsem nesestoupil, abych byl milá návštěva, která vám přinese slova útěchy, jež povznesou vašeho ducha nebo vám řeknou, že jste skutečně požehnáni, i když si to ještě neuvědomujete. Přišel jsem vám poskytnout láskyplnou službu. Jsem zde výslovně proto, abych vám řekl o materiálních skutečnostech, které, i když ve skutečnosti jsou iluzorní, vám způsobují utrpení. Abych vám ukázal, co si sami sobě způsobujete. Stejně jako kompetentní a laskavý Učitel nemá rád slova, která musí použít, aby pomohl agresivním žákům vidět a uvědomit si škody, které způsobují ve třídě, tak já musím mluvit o vaší současné situaci slovy, která jsou vám dobře známa, kterým rozumíte, abyste na sobě mohli pracovat a vymanili se z ní. Ale neříkám tato slova, abych odsoudil chování nebo autora činu. Jsem LÁSKA, zosobnění ČISTÉ LÁSKY, ale mluvím, jak vyžaduje situace, s lidmi, kterým se dosud nepodařilo překonat slabosti svého ega. Miluji všechny lidi – protože jsem jen LÁSKA – ale LÁSKA přijímá mnoho tváří ve svém láskyplném pokusu oslovit – a pomoci – těm, kteří se snaží zbavit své současné tísně. Mluvím k vám logickým projevem, protože vytváříte svůj svět takovým způsobem, že se přizpůsobuje tomu, co považujete za logické, a proto i důvěryhodné. Kdybych k vám přistoupil s „významem“, který Láska vyjadřuje, nerozuměli byste tomu, protože jeho význam by neodpovídal vaší logice a stále byste odmítali uvěřit tomu, co vám říkám. LÁSKA překračuje a eliminuje potřebu Desatera, ale ve vašem světě je jen málo lidí, kteří tomu rozumějí.

Sdělení – Kristus se vrací – říká svou pravdu

3 / 15

CHCI S VÁMI MLUVIT O PRAVDIVÉ POVAZE VĚDOMÍ – rozdílem mezi UNIVERZÁLNÍM VĚDOMÍM, Božským Vědomím a lidským vědomím. Musíte opravdu pochopit tyto rozdíly, abyste mohli žít ve svém světě duchovně aktivním životem... s tímto jsem vám přišel pomoci. VĚDOMÍ transcendentní a lidské vědomí! Vědomí je nyní široce používaný termín, někdy i zlehčeně, ale mnohými hledači Pravdy, které miluji, není zcela pochopen. Čerpáte svoji bytost z Univerzálního Vědomí, rozděleného na Božské Vědomí v době Velkého Třesku (viz Dopis 5).
To je dokonalým Vědomím Milující Inteligence a Inteligentní Lásky. TOTO vědomí jsou IMPULZY. Tyto IMPULZY jsou samotnou základní energií, základním prvkem veškeré existence. Toto Vědomí je ve vás, obklopuje vás, přesahuje vás a může vás pozvednout do vyšších až nejvyšších stupňů duchovní extáze stejně jako do stále více a více pomíjivějšího vnímání. Toto Vědomí je to, co mnozí lidé nazývají Bohem. Je to ve vás a přesahuje vás. Ale to, co si lidstvo musí plně uvědomit, je, že Božské Vědomí má tak vysokou vibrační frekvenci – ve smyslu duchovní čistoty – že JEJ nemůžete přitáhnout do svého lidského vědomí, aby vám ONO dalo o sobě vědět dříve, než začnete překonávat své ego a zvyšovat své duchovní vnímání Pravdy. Vaše ego blokuje cestu k Nejvyššímu Vědomí. Pouze nejsystematičtější a nejtrvalejší každodenní pokusy očistit vaše vědomí od vašich egoistických myšlenek a chování umožní Božskému Vědomí PRONIKNOUT do vašeho lidského vědomí a přinese vám novou moudrost a nové vnímání. Poté, osvícené těmito novými poznatky a vnímáním, se vaše myšlenky, slova a činy začnou měnit. Když VIDÍTE věci jinak, začnete DĚLAT věci jinak. Vaše lidské vědomí je nedokonalé. Je tvořeno sobeckými, egoistickými impulsy. Nedovolte svému egu popřít toto dokázané prohlášení. V žádném případě se za to nemůžete vinit, protože ego bylo vytvořeno božsky, aby rozdělilo Božské Vědomí na jednotlivé osobnosti. Potřebujete Ego. Chrání vás a přitahuje k vám vše, co potřebujete k přežití. ALE může také do velké míry nutit jednotlivce, aby se choval psychologicky nezdravým způsobem. Však víte, že Ego je prvotním impulsem všech zločinů na světě. Chci, abyste věděli, že ono nutí lidi k narcismu a sebestřednosti, jež jsou tak hluboce zakořeněny, že kdokoli, kdo se snaží probudit empatii nebo soucit, je bohužel v tomto směru zablokován. Ať už se hovoří na jakékoli téma, nevyhnutelně ten, kdo je narcistický a sebestředný, se k němu vyjádří, aby řekl, jak moc ho to ovlivní, jak se ho to osobně dotýká, ať pozitivně, nebo negativně. Narcistický egocentrismus je jako silná a hustá vrstva energie vědomí, která hermeticky uzavírá lidského ducha, ať se nacházejí v jakékoliv sociální vrstvě, v jakékoli části světa.

Sdělení – Kristus se vrací – říká svou pravdu

4 / 15

Stupeň narcismu je variabilní. Výslovně o tom hovořím, abyste si to uvědomili, protože takové narcistické bytosti nemohou žít v harmonii s ostatními, neboť nejsou schopny slyšet to, co k nim ostatní vysílají. A právě toto, stejně jako zločin, způsobuje vaše utrpení na Zemi. Zde je podobenství pro vás. Podívejte se, jak si malé dítě hraje v lepkavé blátivé louži, plácá bábovičky, je celé špinavé od bláta, ale dobře se přitom baví. Přijde maminka, naléhá na dítě, aby se vykoupalo a připravilo se na oslavu. Dítě důrazně odmítá a pláče. Nakonec ho maminka přesvědčí a později dítě, čisté a dobře učesané, s upravenými vlasy a oblečené v hezkých šatech, vstoupí do místnosti, kde se koná oslava. Je ohromeno. Zářivá světla! Nádherné rostliny a květiny! Stoly prohýbající se pod pochoutkami, dorty a krémy. A tolik dárků, hraček a her, se kterými si ostatní děti hrají. Srdce dítěte je plné radosti. Celá jeho bytost je naplněna radostí a smíchem. Toto vše je mnohem lepší než jeho blátivá louže. Celé koupání a drhnutí stálo za to! Nyní je dítě šťastné, že poslechlo!

CHCI S VÁM HOVOŘIT O VÝVOJI. O tom, jak studium evoluce rozšíří vaše chápání aktivity Božského Vědomí ve stvoření. Dotkl jsem se tohoto tématu ve svém Dopise 1, a pokud ho budete studovat, budete ohromeni svými objevy týkajícími se činnosti Božského Vědomí. Zjistíte, že každá vývojová adaptace, která se v organismu odehrává, vždy přesně vyhovuje novým potřebám těla. Tento vesmír nebyl vytvořen svévolně nebo bez nejvyšší lásky a péče o živé bytosti, které jej obývají. V každém zkoumaném případě odhalí evoluce IMPULZ ke stvořenému dílu, které prokazuje dokonalou znalost všeho stvořeného, znalost potřeb každé nejmenší entity a způsob jejich dokonalého uspokojení.
Proto, pokud můžete, jednoduše pochopte, že jste podporováni a udržováni naživu tímto Božským Vědomím, které také nazývám ŽIVOTEM, a pokud si můžete uvědomit, že ZNÁ VAŠE POTŘEBY a že je organizován tak, aby reagoval a poskytoval je tím nejlepším možným způsobem, jenž vám umožní přístup ke stavu fyzické, emoční, duševní a duchovní spokojenosti – pak se můžete vzdát svých obav, úzkosti a můžete MU důvěřovat bez výhrad. Kdybyste si tak toto mohli začít dokonale uvědomovat, absolutně, úplně, vyčerpávajícím způsobem a nezvratně, a přestat si myslet, že vaše omezená a limitovaná lidská mysl může naplánovat vaši budoucnost!

Sdělení – Kristus se vrací – říká svou pravdu

5 / 15

CHCI S VÁMI MLUVIT O VAŠÍ VÍŘE VE SVOU SOBĚSTAČNOST, která brání vašemu skutečnému osvobození a konečnému přístupu ke Kristovu Vědomí. Jak můžete něco naplánovat, když opravdu nevíte, co zítřek přinese? Vy to nevíte! Můžete jen doufat! Už jste si někdy uvědomili sílu vaší mysli? Můžete jen DOUFAT, že víte, co vás zítra potká. Jste chyceni do pasti každodenního života, myslíte si, že máte přístup k celému vašemu okolí, ale ve skutečnosti, protože nevíte, jaké je vaše místo ve vztahu k okolnímu světu, nevíte nic, můžete jen doufat! Tak proč se držíte své víry, proč důvěřujete omezeným znalostem a argumentujete tím, že vaše omezená mysl SAMA může udělat nejlepší plány pro vaše zítřky, když máte v sobě BOŽSKÉ VĚDOMÍ, které je Samo o sobě ABSOLUTNÍ VĚDOMOST – ZNALOST vašich zítřků, následujících deseti let i věčnosti?
ONO zná váš skutečný důvod pro život na Zemi – vy ho znáte? ONO ví, co vás opravdu potěší, co vám dá zdraví, co vám opravdu pomůže vylézt na duchovní žebřík nejvyššího duchovního vědomí. Proč se tedy nemůžete vzdát své vůle a hledat nejvyšší Vedení Lásky TOHO, co stvořilo váš svět pro vaše potěšení? Kdy zbavíte svou mysl všech starých bajek o Jehovově pomstě, kterou vám Bible říká, a zjistíte, že Vůle Otce je jen RADOST, Zdraví, Štěstí a Uspokojení každé z vašich potřeb?

Sdělení – Kristus se vrací – říká svou pravdu

6 / 15

CHCI VÁM VYPRÁVĚT O VAŠÍ VŮLI A ILUZÍCH, KTERÉ VYTVÁŘÍ...
Vědomí Země je látka, kterou utkáte ze svých myšlenek a pocitů. Kéž by vaše vnímání bylo vyšší, abyste viděli tento druh husté mlhy. To je to, co se uvolňuje do vzduchu kolem vás. Když není zažehnuta silným tlakem touhy, záměru nebo cíle, zůstává kolem vás jako trosky. Ale když se vaše myšlenky a pocity spojí do forem touhy, záměru nebo cíle, vytvoříte formu života. Tato forma života je plán, „elektrické schéma“ vašeho záměru a odpovídající emocionální magnetické pole přitahuje a shromažďuje energetické částice, aby tento záměr dovedlo k viditelné demonstraci. Uvědomte si, prosím, že toto dílo v neviditelném okolí bylo stvořeno vámi. Na základě vašich omezených znalostí o vás samých – ano, vašich velmi omezených znalostí o vás samých, o tom, čemu skutečně věříte, o tom, jak skutečně reagujete za určitých okolností, jak skutečně ovlivňujete své prostředí a ovlivňujete ostatní, a o tom, do jaké míry jste za všech okolností skutečně upřímní – z tohoto velmi omezeného poznání se vám stále daří budovat tyto formy vědomí – tato „elektrická schémata“ vašich tužeb, záměrů a cílů, které v budoucnu zažijete. Děláte to nevědomě, dokud si neuvědomíte, co vytváříte. Pak se můžete zúčastnit kurzu, kde vás to naučí dělat vědomě. Věřte mi, jsou to padělky stvoření. Nedělejte to. Vidíte s omezeným zrakem. Nevíte, nakolik můžete deformovat cestu druhých s vírou, že víte, co je nejlepší pro vás a ostatní. To je skutečná chyba – past na nevědomé vytvořena sobeckým impulsem. Statisíce lidí – pravděpodobně miliony – tomu věří, protože říkají: „Tak to prostě je“. A říkají to s vírou, že toto prohlášení to tak učiní. Nemají však ponětí, co je ve skutečnosti čeká, neboť obrovskou roli v jejich životě hrají rozmanité kosmické vlivy. Nevědí, co bude, a jen předpokládají na základě svých minulých zkušeností, myšlenek a chování. Nemůžete si vytvořit pro sebe dokonalý život – dokud vy sami nebudete naprosto dokonalí ve své mysli, srdci a činech a nebudete pracovat určitým způsobem na odškodnění všech zranění, která jste v minulosti způsobili. A přesto utratíte miliony za to, že se učíte vytvářet silné formy vědomí, které mohou převážit nad všemi energetickými schématy kolem vás a zrušit je. Všichni jdete špatným směrem. Vše, co hledáte v harmonii a zdraví, se vám bude vyhýbat,
dokud plně nepochopíte, že EGO nemůže vytvořit DOKONALOST, dokud se neprobudíte do nádherné podstaty Božího Vědomí, které dává vše, co je pravým zdrojem vašeho Bytí, skutečným Zdrojem zdraví, úspěchu a inspirace. Jste jako děti na hřišti. Hrajete si spolu, vymýšlíte příběhy a přemýšlíte, proč tyto smyšlenky nefungují. Děti milují příběhy, které dobře končí, a jsou jimi povzbuzeny, ale když se vrátí domů, čelí realitě života, stejné, v jaké žijí jejich rodiče.

Sdělení – Kristus se vrací – říká svou pravdu

7 / 15

CHCI S VÁMI MLUVIT O VAŠEM UZDRAVENÍ A UZDRAVENÍ, KTERÉ POSÍLÁTE OSTATNÍM.
Chcete-li ŽIVOT poslat dlouhodobě ostatním – nejen jako záblesk fyzické energie, který jej dočasně povznese – musíte JEJ (život) nejprve čerpat z Božského vědomí v hluboké meditaci a odtud JEJ přesměrovat na předmět vašich dobrých záměrů. Ve vaší osobní energii není nic, co otevírá mysl jiného člověka Pravdě. Pouze Pravda sama může otevřít dveře, přinést schopnost rozeznávat a přinést uzdravení. Malé „já“ je jen člověk; je to pouze konečné elektromagnetické vědomí, lidské názory, předsudky, negativní reakce, logické diskuse a racionalizace, které vznikly z předchozích zkušeností. Až do té doby, než malé „já“ ega bude schopno vidět Božství a ochotně věnovat odpovídající množství času JEHO přijetí, zůstane nepřístupné jakékoliv předložené Pravdě. Ve skutečnosti JEJ důrazně odmítne. Mnoho milionů lidí se rádo modlí, rádo prosí a doufá, že bude vyslyšeno. Mnoho lidí se zdráhá věnovat čas meditaci. Proč? Protože nevěří upřímně, že mohou navázat kontakt s Božským vědomím. Kdyby věřili, meditace by byla určitě jejich nejrozzářenějším okamžikem klidu a radosti dne. Když se objeví napětí, když vás neštěstí tíží a bída vás nutí plakat, jakým požehnáním a jak úžasné by pro vás mělo být, když vyslovíte: „Svěřuji vše svému Otci, ve kterém se nacházejí všechny milující útěchy a uspokojení mých současných potřeb.“ To jsem dělal na Zemi, když jsem byl zmatený. Když jsem byl šťastný – věnoval jsem čas zklidnění své mysli a pozval jsem svého milovaného Otce, aby v plné síle své moci přišel a o vše se postaral. Aby mi přinesl hluboký mír, stejně jako sílu a inspiraci k pokračování v mém poslání.

Sdělení – Kristus se vrací – říká svou pravdu

8 / 15

VĚK LÁSKY A MÍRU.
Nemohu vám opravdu vysvětlit, proč jsem tu dnes s vámi, pokud jste úplně neporozuměli mým Dopisům. Dokud je nepochopíte, nemůžete se stát milujícím a tvořivým jedincem, který je nezbytný pro nastolení Věku Míru na Zemi, jež je mnohými tak usilovně žádán, ale který jiní tak silně odmítají.

Velmi dobře vím, že toto prohlášení pobouřeně zpochybní mnoho lidí, kteří řeknou: „Bůh je přístupný všem.“ A říkají pravdu. Ale znovu opakuji to, co jsem již řekl na Zemi – myslím si to – a říkám vám pravdu, i když to může vzbudit pobouření ve vašich srdcích: „Cesta, kterou musíte projít, abyste dosáhli stavu lásky a míru, po kterém tak usilovně toužíte, je opravdu úzká a absolutně jasná a přesně vyhraněná." Můžete uhnout z cesty, ale když vám vaše putování konečně ukáže, že jste udělali vážný, a dokonce i hořký omyl, zjistíte, že jediným rozumným způsobem, jak pokračovat, je vrátit se na cestu. Vzhledem k tomu, že vaše chyby vás možná vedly k vytvoření mnoha, mnoha „stop“ zármutku a utrpení, budou čekat, až se projeví různými způsoby, i když budete bojovat o znovuzískání kontroly nad svým vědomím, abyste se mohli vrátit na cestu. Ale také vás donutí hledat Realitu energičtěji než dříve. Není tedy špatné, když uhnete z cesty – není žádný soud na volbou vašeho jednání, je jen aktuální ponaučení, které si ze své cesty můžete vzít. A bude následovat posvěcená úleva, až znovu přijmete to, co budete považovat za požehnání seslaná nebem, a přijde nová chuť do života. Věřte mi, mé milované duše, které jste na Zemi, tací, jací jste nyní, nejste připraveni vytvořit epochu míru. Hodně o ní mluvíte, toužíte po ní, věříte, že duchovní evoluce vás dovedla ke způsobu myšlení, které vás dovede do věku lásky a míru. Ale větší část z této myšlenky je klam a slepota. Neviňte se za svůj způsob myšlení, své myšlenky, svá slova a své činy, neboť jste v tomto světě spoutáni a oslepeni svým egem. Odvážně se snažíte přijmout láskyplný způsob myšlení, cítění a reakce na každou zkušenost, ale pokud vy zůstanete jedinou hlavní silou svého vědomí, ego nakonec zvítězí.
Jak budete reagovat, když někdo vejde do vašeho domu a zničí jej? Odpustíte mu okamžitě s hlubokým soucitem k jeho obrovské životní nejistotě? Protože víte, že neexistuje žádný nedostatek, protože můžete vše znovu hojně čerpat z „Otce“? Dokážete to, až se úplně SJEDNOTÍTE s Božským vědomím. Jak zareagujete, když vás někdo veřejně pomluví a pokusí se vám zničit pověst? Budete se
moci láskyplně, mírumilovně a upřímně usmívat, abyste této osobě požehnali?
Budete, ovšem až vstoupíte do VĚKU LÁSKY A MÍRU, protože ve Vás nebude žádné ego, které by reagovalo na jakékoli očerňování. Jasně uvidíte a pochopíte impuls vedoucí očerňovatele k chování, které ubližuje ostatním. Navíc na vaší pověsti už nebude záležet.
Budete rádi, že jste v souladu se svým Zdrojem bytí, a to vám otevře dveře do života tak plného a odhalí podřadné věci, které již nejsou důležité – jsou jen pouhé negativní iluze. Dokážete unést, jak se na vaše malé nedostatky poukazuje a vše přijmout, aniž byste se museli chránit pláštěm – ve formě vysvětlení a omluv? Čím více budete moci překonat své ego, tím méně vás budou všechny nepříjemnosti obtěžovat. S láskou a pochopením přijmete sdělené a rozhodnete se v budoucnu zachovat lépe. Toto je skutečná duchovní evoluce.

Sdělení – Kristus se vrací – říká svou pravdu

9 / 15

Pouze duch toho, kdo svědomitě prošel celým procesem očištění vědomí a neustále zval Božské Vědomí, aby mu pomohlo stát se ztělesněním soucitné lásky, bude schopen spoluvytvářet – ano – spoluvytvářet druh existence, který byste tak rádi žili na Zemi. Uvědomujete si, kolik lidí ve vašem světě si představuje, že našlo a je schopno praktikovat bezpodmínečnou lásku? Avšak jsou to lidé, jež jsou vždy na pozoru před těmi, kteří nesplňují jejich kritéria pro chování a s nadšením a rádi je posuzují nebo kárají. Jak může takový duch vytvořit epochu lásky a míru? Pavouk spřádá svou pavučinu. Spřádáte své prostředí, své zdraví, svou pohodu ve své mysli svými touhami, svými záměry, svými cíli. Toto není soud, musíte tomu rozumět; je to čisté vyjádření reality v elektromagnetických energiích. Je to vaše pravda. Dokud toto plně nepochopíte, nepoznáte a nerozhodnete se hledat vědomé spojení s Božstvím za všech okolností, bude vám Věk Lásky a Míru unikat. Když ukotvíte transcendentní oslavu lásky a soucitu ve svém vědomí, když je vaše vědomí v klidu, mírumilovné, bez sebemenší stopy kritiky nebo odmítání čehokoliv podobného, stanete se skutečně členy Božího Království. Dokud nenastane tento čas, chtěl bych, abyste VĚDĚLI, že jsem k dispozici, přístupný za
všech okolností, vědomý a soucitně chápající vše, co v této době musíte vydržet. Jsem vám k dispozici, abych vás miloval, uklidnil a ubezpečil. Já jsem váš Život, já jsem vaše Cesta a já jsem vaše Pravda. Miluji Vás s hlubokým soucitem a hořící touhou osvobodit vás od vašich současných břemen. A já vás vysvobodím, jen pokud ke mně chcete přijít a nechat mě reagovat s vřelostí mé přítomnosti, mým vedením a mou moudrostí, abych vám pomohl překonat vaše současné slabosti a smutek. Takže, abych pomohl všem těm na Zemi, kteří jsou ochotni naslouchat a přijímat má slova a hledat mou posilu, říkám vám, co jsem řekl v mých dopisech: Aby bylo dosaženo stavu míru a spokojenosti na Zemi, musí být obecně přijat záměr získat VYŠŠÍ VIZI, kterou se musíme snažit realizovat v každodenním životě. Jedině snaha o vyšší vizi zachrání fyzický svět před úplným zničením, když bohužel „neosvícení“ budou sklízet to, co nyní chaoticky zasévají. Nejedná se o kritický úsudek nebo odsouzení, drahé duše, ale o prohlášení, které pramení ze Zákonů vaší Existence. Bez vyšší vize buď pro sebe, nebo pro svět nemůže dojít k duchovnímu vývoji nebo k dosažení tohoto stavu bytí, kdy ve vás, vašich životech a okolnostech bude jasně patrné Samotné Božské Vědomí. Od té doby budete všichni průzrační a Božské vědomí se projeví skrze vás takovým způsobem, že získáte kvalitu života, o které se vám ani nesnilo.

Sdělení – Kristus se vrací – říká svou pravdu

10 / 15

VIZE
Vaší vizí dokonalého světa a dokonalého života by měla být LÁSKA zahrnující veškeré stvoření. Dávat a přijímat bez výhrad. Oslnivé zdraví a krása vyzařující světlo ze všeho, co roste, a ze všech živých tvorů. Nadšená tvůrčí aktivita ve všech oblastech. Snadnost pohybu, cestování odvislé pouze od touhy. Prosperující domácnosti a šťastné rodiny. A v každém atomu projev Božského Vědomí.
Nenacházím pro tuto vizi lepší termín než Království Boží, Království Nebeské, abych popsal budoucí Kvalitu Pozemské Bytosti, když Božské Vědomí jasně pronikne všemi živými věcmi a kdy v každé vteřině pozemské existence projeví transparentně povahu Božského Vědomí. Bohužel miliony lidí dosud nezachytily Světlo a svůj život tráví hledáním nových duchovních zážitků prostřednictvím nových učitelů a nových poznatků, zatímco hledání by mělo spočívat v odhalování Božského Vědomí a z něho vyplývající duchovní vize. Toho lze dosáhnout pouze prostřednictvím stálé a pravidelné meditace.

MEDITACE
Pouze díky meditaci budete moci uklidnit a úplně znehybnit svou mysl. Teprve potom může Božské Vědomí vstoupit do buněk vašeho mozku a přivést do mysli Své vlastní znalosti. Teprve potom se nedostatky ega pomalu rozpustí v buňkách mozku a nervového systému.

Hledám lidi, kteří jsou ochotni odložit své egocentrické hledání duchovní blaženosti a duchovních prostředků, jež jim umožní žít lepší život a vlastnit více. Hledám lidi, kteří se chtějí sjednotit v síti vzájemné podpory a začít znovu budovat, aby se mohli podílet na tvorbě Nebeského Království na Zemi, když Božské Vědomí vládne ve vědomí všech obyvatel Království.

Abychom dosáhli tohoto výsledku, jasně definuji, co skuteční členové Nebeského království na Zemi musí být ochotni přijmout. Zde jsou pravidla, se kterými Členové musí souhlasit, a to i s tím, že se je pokusí zavést do svého každodenního života – následovaná důvody, proč jsou tato pravidla tak důležitá.

Sdělení – Kristus se vrací – říká svou pravdu

11 / 15

PŘIHLÁŠENÍ SE K VĚKU LÁSKY A MÍRU NEBOLI „KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉMU NA ZEMI“
Před stanovením pravidel členství chci obnovit ve vaší paměti informace o tvůrčí síle vaší mysli: „Když se vaše myšlenka a vaše emoce spojí do myšlenkových forem touhy, záměru nebo cíle, vytvoříte formu života. Tato forma života je modelem, strukturou, elektrickým profilem vašeho záměru a odpovídajícím magnetickým polem emocí, přitahuje a sbírá částice energie, které tento cílový záměr přivedou k viditelným projevům.“ Je to projev vašich vlastních tužeb, a protože vaše poznání sebe sama a vaší budoucnosti je velmi omezené, tento projev přinese do vašeho života šťastnou, ale i jeho jeho temnou stránku.
Když se však nejprve obrátíte na Božské Vědomí, abyste hledali skutečné řešení vašeho problému a přivedli toto řešení zpět do Božského Vědomí pro jeho dokonalý projev na Zemi, pak máte dokonalý projev Světla, který s sebou nenese žádné budoucí zklamání. Pokuste se nejprve hledat „vedení“ Božského Vědomí a učinit z něj druhou přirozenost. I když se zdá, že jste nic neslyšeli o „Božském Vědomí“, říkám vám, po pravdě, že pokud zůstanete pevní ve své víře, v budoucnu uvidíte odpovědi, které se vám vrátí ve viditelné podobě. V důsledku toho:
1. Jako Člen Nebeského Království na Zemi budu denně meditovat, počínaje deseti minutami a prodlužujíc čas na délku, která mi vyhovuje. Pokusím se co nejvíce odložit každou myšlenku, uklidním a umlčím svou mysl. Modlíc se celým svým srdcem, požádám Božské Vědomí, aby vstoupilo do vědomí mého a převzalo otěže, přineslo mi Božskou moudrost a Boží Lásku, aby mi mohly požehnat život, mé vztahy všech druhů a svět obecně. Použiji tuto dobu spojení s Božským Vědomím, abych VĚDĚL, že všechny problémy, které mu svěřuji, mohou být uzdraveny a vyřešeny, a také řádně uzdraveny a vyřešeny budou. Prosím, aby mi Božské Vědomí dalo laskavě VĚDĚT, že ONO vždy odpovídá na mé modlitby pronesené s přesvědčením a láskou.
2. Jako Aktivní Účastník na tvorbě Nebeského Království musím odmítnout každou myšlenku na touhu po něčem. Musím si pamatovat a dát najevo, že jako dítě Božského Vědomí, „Otce“, mohu požádat o vše, co je nutné nebo potřebné s vědomím, že až přijde správný čas, určitě se toto projeví.
3. Jako opravdový Člen Království každý den odmítám všechny sobecké myšlenky a nahradím je myšlenkami soucitné a bezpodmínečné lásky, se kterou budu pomáhat budovat Království.
Každý den si budu opakovat: „Rozhodl jsem se pomoci vybudovat Věk Lásky a Míru a každá z mých láskyplných myšlenek má přeměňující vliv na Zemi.“
4. Musím si uvědomovat, že Království Nebeské je místem, kde sídlí smích a radost. Denně prosím, abych vyzařoval a projevoval spontánní a přiměřenou radost a smích, abych pomohl rozjasnit mysl lidí v mém okolí.

Sdělení – Kristus se vrací – říká svou pravdu

12 / 15

5. Každý den si musím znovu připomínat, že k překonání ega a navázání hlubokého a smysluplného kontaktu s ostatními musím pozorně NASLOUCHAT! Musím ovládat své sobecké impulsy, nemluvit o sobě a naopak naslouchat, snažit se porozumět a vcítit se do toho, co mi ostatní sdělují.
6. Každý den si musím připomínat, že k překonání ega musím být schopen slyšet o sobě veškerou pravdu, aniž bych se chtěl bránit nebo se omlouvat. V Nebeském Království neexistuje pomlouvání, odplata nebo zatrpklost! Abych pomohl vybudovat Nebeské Království na Zemi, musím překonat všechny tyto impulsy ega a – nahradit je bezpodmínečnou láskou.
7. Každý den si budu znovu uvědomovat, že v Nebeském Království je pouze VĚDOMOST, že zítřek bude dokonalý, protože Božské Vědomí naplní mysl a srdce každého obyvatele Království. Proto se musím vyhnout všem poplašným debatám a projevům. Nenechám se strhnout k upozorňování a poukazování na chyby ostatních lidí. Nebudu podléhat svému nižšímu vědomí tím, že budu poukazovat na nedostatky ve státních zřízeních a ve světě. Abych vybudoval Nebeské Království, musím se zbavit všeho, co nechci, aby se i nadále opakovalo – jinak se Království nikdy nestane skutečné, jinak by ho mohli postavit jiní a já bych zůstal stranou nebo pozadu. Vyloučil bych se svou samolibostí, ve které bych se každý den utvrzoval.
8. S láskou naslouchám všem, kteří se ke mně obrací pro útěchu, a požádám Božské vědomí, aby mě inspirovalo slovy, která vyléčí jejich rány.
9. Každý den si představím a řeknu následující prohlášení s láskou ke světu a k sobě samému. Neustále si opakuji, že díky tomu, že Božské vědomí osvětluje mou mysl, má tvrzení jsou mocná a povzbuzující. Vidím, že jsou semeny budoucích událostí.

Sdělení – Kristus se vrací – říká svou pravdu

13 / 15

PROHLÁŠENÍ - Každý den otvírám své srdce a svou mysl transcendentnímu Božskému Vědomí, které mi pomáhá rozpouštět všechny současné sobecké impulsy ega.
- Každý den otvírám svou duši, abych obdržel Božské Vědomí, které mi pomůže vybudovat
nový VĚK LÁSKY A MÍRU. - V NEBESKÉM KRÁLOVSTVÍ se bude vždy zářivým způsobem projevovat pouze Vznešená Láska, Božský Soucit, Radost a Smích, stejně jako krása sebevyjádření. - Na všech místech světa bude příroda vzkvétat bujným a harmonickým způsobem, plodit ovoce a poskytovat jídlo každé lidské bytosti na Zemi. Všichni budou mít dobrou a výživnou stravu. Všichni budou dobře oblečeni. Všichni budou duchovně pozvednuti a projeví Božské Vědomí, každý den a ve všech směrech. - „Pozvedám tuto Blahoslavenou Vizi k Božskému Vědomí, kde bude zažehnuta BOŽSKÝM
ŽIVOTEM, aby se dokonale projevila na Zemi. S láskou děkuji svému ZDROJI, že právě nyní se toto vše začíná formovat v neviditelném. Děkuji ti, Otče.

Mé milované duše, je známo, že v této době budou jasné a jednoznačné rozdíly mezi dětmi, které si vyberou Světlo, a dětmi, které upřednostňují vedlejší cesty a temnotu pozemského ega. Aby Světlo osvětlovalo svět, všichni se musí stát Božími dětmi.
S láskou a soucitem, a dokonce i nerad vás opouštím, neboť jsem sdělil, co jsem měl na srdci a co jsem chtěl, abyste pochopili. Moje LÁSKA vás obklopuje v toužebném přání, abyste obdrželi má slova, stejně jako malé dítě poslouchá hlas svého milovaného otce, s ubezpečením, že mé naléhavé poselství přinese ovoce ve vašem životě a životech lidí, kteří vás obklopují. Toto je skutečná zpráva silné tvůrčí aktivity pro vaši budoucnost. Pokud v to chcete věřit a chcete takto jednat, uvidíte, že se vše uskuteční. Bezpochyby se během svého života ocitnete ve svém Království Nebeském. Spočívejte v Božské Lásce. Spočívejte v Pokoji. Spočívejte ve Světle.

Sdělení – Kristus se vrací – říká svou pravdu

14 / 15
DAR LÁSKY OD SAMOTNÉHO MISTRA LÁSKY

Vřelá KRISTOVA výzva k účasti na vytvoření VĚKU LÁSKY A MÍRU – KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉHO na Zemi – jak ve vás, tak ve vašem okolí. Členství je pro všechny, kteří se upřímně a hluboce zavázali zbavit svého ega; a podílet se na vytváření světového společenství členů zapojených stejným způsobem.
Je to závazek vůči Kristu a jeho učení odhalenému v jeho Dopisech (1999–2000) a v jeho
Poselství ze dne 20.10.2007.
Členství bude mít vliv na to, co vyžaduje: porozumění Kristovým dopisům a závazek vůči nim, jakož i vzdání se svého Já v každodenním životě.

Pravidla, která se mají denně dodržovat, jsou:
1. Denní čtení pravidel Krista a vysvětlení důvodů, proč je učinil pravidly.
2. Denní Meditace.
3. Každý den odmítám všechny sobecké myšlenky a nahradím je myšlenkami soucitné a bezpodmínečné lásky.
4. Abych navázal plodné spojení s ostatními, musím jim naslouchat a neodvádět hovor k mé osobě.
5. Musím být schopen slyšet veškerou pravdu o své osobě bez toho, abych se obhajoval.
6. Musím být vždy upřímný a přímý, jinak budu mít své vědomí roztříštěné a nebudu mít jasné přesvědčení.
7. Musím si pamatovat a potvrzovat každý den, že v Nebeském království je zítřek vždy dokonalý.
8. Musím se vyhnout jakémukoli poplašnému nebo burcujícímu projevu. Abych vybudoval Nebeské Království ve mně a kolem mě, musím stáhnout své vědomí ze všeho, co nechci, aby se v budoucnu opakovalo ani udržovalo a pokračovalo.
9. Budu pozorně naslouchat všem, kteří hledají mou lásku a útěchu, a požádám Božské Vědomí, aby mě inspirovalo slovy, jež vyléčí jejich rány.
10. Upustím od touhy, chtění a žádostivosti, protože vím, že všechny věci, které potřebuji k tomu, abych byl šťastný, mohou být moje, když o ně požádám „Otce-Matku-Lásku“.
11. Každý den budu pronášet následující prohlášení a současně vizualizovat jejich plný
význam:

Sdělení – Kristus se vrací – říká svou pravdu

15 / 15

PROHLÁŠENÍ
- Každý den otvírám své srdce a svou mysl transcendentnímu Božskému Vědomí, které mi
pomáhá rozpouštět všechny současné sobecké impulsy ega. - Každý den otvírám svou duši, abych obdržel Božské Vědomí, které mi pomůže vybudovat nový VĚK LÁSKY A MÍRU.
- V NEBESKÉM KRÁLOVSTVÍ se bude vždy zářivým způsobem projevovat pouze Vznešená Láska, Božský Soucit, Radost a Smích, stejně jako krása sebevyjádření. - Na všech místech světa bude příroda vzkvétat bujným a harmonickým způsobem, plodit ovoce a poskytovat jídlo každé lidské bytosti na Zemi. Všichni budou mít dobrou a výživnou stravu. Všichni budou dobře oblečeni. Všichni budou duchovně pozvednuti a projeví Božské Vědomí, každý den a ve všech směrech. „Pozvedám tuto Blahoslavenou Vizi k Božskému Vědomí, kde bude zažehnuta BOŽSKÝM ŽIVOTEM, aby se dokonale projevila na Zemi. S láskou děkuji svému ZDROJI, že právě nyní se toto vše začíná formovat v neviditelném.

Děkuji ti, Otče. Na důkaz toho, že jsem se s dobrou vírou připojil ke KRISTOVĚ CESTĚ, souhlasím se
zapsáním svého závazku k tomuto svrchovanému úsilí změnit myšlení světa. Přijímám, že můj závazek bude zveřejněn na webové stránce, na stránce vyhrazené pro Členy. Pokud se Kristus vrátí znovu, rád bych obdržel e-mail s jeho nejnovější zprávou. 

Novinky z našeho blogu

Aeronet.cz
Aeronet.cz
Podívej se na anonymně provozovaný zpravodajský internetový server publikovaný v českém jazyce. Jestli zprávy na Aeronetu přináší pravdu nebo ne, nech... číst celé
Dnes má svátek Dobromila 05. 02
Dnes má svátek Dobromila 05. 02
Nevíte si rady co letos vybrat? Pro Dobromila máme dárek k svátku ihned na prodej. ❤ Dárky pošleme všem i na druhou adresu po celé ČR ❤ číst celé
Vlákna stvoření
Vlákna stvoření
Jaromír Schmidt poodhaluje nový pohled na Vesmírné a Boží zákony, smysl života, inkarnace a další duchovní témata. Autor skvěle popisuje současné dění... číst celé
Dnes má svátek Jarmila 04. 02
Dnes má svátek Jarmila 04. 02
Nevíte si rady co letos vybrat? Pro Jarmilu máme dárek k svátku ihned na prodej. ❤ Dárky pošleme všem i na druhou adresu po celé ČR ❤ číst celé

  

Výdejní místo je také pro e-shop STÁČÍRNA. Pokud Vám telefon ihned nezvedneme, jsme v danou chvíli zaneprázdnění a hned, jak to bude možné, zavoláme zpátky. Děkujeme za pochopení

PodleGustaObchod.cz-Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz