Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
Po-Pá 8-19
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Co je v domě??
16.01.2015
prodejna Praha
Prodejna na Národní 9, Staré Město, Praha 1 - Otevřeno Podle Gusta - Národní 9 , Staré Město, Praha 1. Je to uvnitř v domě  Vchod mezi bankou a léká... číst celé
17.09.2016
Podle Gusta Obchod
Podle Gusta Obchod Praha 1 - U nás to máš hned. Najdeš nás v domě U Topičů, v přízemí domu č.p. 9, vchod do domu je zde, vedle pobočky Raiffeisenban... číst celé
01.01.2019
Inca Botanica ihned na prodejně Národní 9, Praha 1
Všechny produkty nakup přímo zde! Celý aktuální sortiment ihned na prodej i bez objednávky na prodejně Podle Gusta obchod Prodejna dům F. Topič, ... číst celé
Zobrazit všechny novinky
Blog
❤ Kristus se vrací – Dopis 5 - část 25 ❤ Kristus se vrací – Dopis 5 - část 25
Veškerá jeho práce ve stvoření je prováděna v souladu s UNIVERZÁLNÍ PODSTATOU. Pokud těmto slovům porozumíte, pochopíte, proč jsem se vrátil z pouště ... číst celé
Zobrazit všechny články
Navštivte nás

Zastavte se prodejně

kde můžete nakoupit přímo i bez objednání. Rádi vám poradíme s výběrem.

Podle Gusta obchod
Národní 9, Praha 1
prodejna je uvnitř v domě

Po - Pá: 12:00 - 19:00 hod.

Provozovatelem kamenné prodejny podle Gusta obchod

je firma Obchod online s.r.o. IČ: 09879552

Potřebujete informace?

Rádi vám poradíme s výběrem

Tel: 778 088 158

Dopis 9

devátá Pravda o životě Ježíše Krista napsaná na pokračování

Kristus se vrací – říká svou pravdu
DOPIS 9
Já, KRISTUS, přicházím prostřednictvím těchto DOPISŮ, neboť se nemohu vrátit v tělesné
podobě – nebo se znovu vtělit do lidské osobnosti, jelikož sídlím ve vibračních frekvencích
tak jemného a vysokého vědomí, z nichž jsem také stvořen, že žádná lidská fyzická forma
nemůže do sebe toto mé vysoké duchovní vědomí přijmout.
Jediný způsob, jak se k vám mohu přiblížit, je skrze citlivou, jasnozřivou, ochotnou a „Bohu“
oddanou lidskou bytost zrozenou jako kanál, skrze který jsem mohl sledovat vřavu jejího
aktivního, rušného života a světových událostí.
Takto jsem byl schopen důkladně prozkoumat konflikty a strasti neznámé v minulých
staletích, protože vědecké a technologické objevy i pokles morálky a obvyklýchhodnot vedou
k novému a velmi stresujícímu způsobu moderního života i novým mezilidským vztahům.
Díky této ochotné myslise mi moderní lidský stav do jisté míry stal přístupným.
Bez této znalosti lidské zkušenosti by tyto Dopisy nemohly být napsány ve formě, která by
byla užitečná současné lidské civilizaci.
Proces částečného překrývání našich myslí začal u Zapisovatelky již před jejím narozením a
pokračoval v době jejího mládí a dospělosti.
Počínaje pečlivým přenastavením její mysli a úplným odstraněním jejích starých konceptů
byla moje „Zapisovatelka“ záměrně podrobena různým lidským zkušenostem, které svědčily
o zápasech a starostech, ježpřináší moderní život.
S pomocí mého vedení překonala mnoho těžkých období, což nakonec vedlo ke smrti jejího
ega a osvobození se od mentálního a emocionálního otroctví materialismu.Naučila se
vstupovat do frekvencí vědomí univerzální lásky a získala osobní zkušenost s Realitou
UNIVERZÁLNÍHO VĚDOMÍ... díky tomu se natolik očistila, že mohla ještě zřetelněji přijímat
mé učení a šířit je po světě.
Pod mým vlivem se stáhla ze společenského života do ústraní a nakonec se na mně stala
závislou ve své každodenní vůli žít.Jávyužívámminutu po minutě její schopnost přijímat má
slova,kdykoli jí její osobní energie vědomí a kosmická energie dovolí mě slyšet a přijmout.
Věřím v jejíoddanost a v její ochotupočkatdo doby, kdymne slyšíjasně a kdy jí dávám
srozumitelně najevo, že mluvím já. Pokud nemluvím –, nedokáže psát.
Toto vám sděluji, abyste pochopili, v jakých energiíchVĚDOMÍ KRISTAtyto Dopisy vznikly.
**888**
Znovu přicházím v tomto Dopisu, abych spojil všechna vlákna mých předešlých osmi
DOPISŮ, představil je v CELKOVÝCH SOUVISLOSTECHa ukázal, jak jsou tato učení
vhodná pro všechny stránky vašich pozemských životů i pro jakýkoli národ.
Tyto DOPISY mají být podnětem – pobídkou– k osobnímu otevření mysli i srdce
vašemu ZDROJI BYTÍ, aby se nakonecstaly prostředkem vašeho dokonalého
porozumění vlivu individuálního ikolektivního myšlení a chování na
všechnyoblastivaší pozemské existence.
KRISTUS SE VRACÍ – ŘÍKÁ SVOU PRAVDU DOPIS 9
2 / 19
V minulosti byly zákony, které vám byly dány pro národní chování, většinou koncipovány
jako zákazy: „Nebudete dělat... pokud to uděláte – bude za to trest.“. Alepravé duchovní
zákony jsou zcela odlišné.
Jsou vyjádřeny takto:
„Protože jste vyivaše místo v pozemské existenci byli vytvořeniurčitým způsobem ..., tak
pokud pracujete v souladu se Zákony své Existence ... otevřete celý svůj systém –svou
duši, mysl, emoce, tělo i okolnosti, které se vás týkají– neustálému přílivu Božského
Vědomí, jež je vaší Životní Silou.“
Plody vašeho řádného chování se vrátí, aby vám požehnaly a naplnily vás zdravím, harmonií
a prosperitou.
„Pokud naopak tyto Zákony Existence ignorujete a budete i nadále žít tak, jak jste žili před
obdržením tohoto poselství, pak vaše životy budou i nadále poznamenány nepokoji,
obtížnými klimatickými podmínkami, škůdci ve vašich plodinách, finančními otřesy,
hladomory a napětím.“
Promluvil jsem prostřednictvím těchto Dopisů – výslovně proto –, abych vám umožnil
dosáhnout skutečného a trvalého vnitřního míru a duchovní lásky, radosti i vnitřního
uzdravení mysli, emocí a těla.
Nyní už byste také měli pochopit, že toto byl jediný účel mé poslední mise mezi lidmi
na Zemi –, a to ukázat jim, jak si sami vytvářejí svá vlastní utrpení.
„Křesťanské“ církve vás naučily, že vy, kteří jste byli stvořeni „Bohem“, musíte uctívat Boha a
zalíbit se mu tím, že dodržujete jeho zákony.
Ale to není pravda. Uctívání Boha je pohanský rituál. Když lidé „uctívají Boha“, dávají „Boha“
stranou, mimo ně a nad ně – „nedosažitelného a obávaného – protože kdo ví, jaké zlo by
mohl vyslat na Zemi, kdyby lidé nejednali dle jeho vůle“.
Ale to nebyla zpráva, již jsem přinesl na Zemi.
Mluvil jsem o „Otci“, který uspokojuje všechny potřeby, který odpovídá, když je
zavolán, který uzdravuje, když je o to požádán, který lidi přesahuje, ale zároveň je
„uvnitř nich“, což znamená, že Stvořitel je univerzální.
Židovské náboženství učilo, že pouze Nejvyšší kněží se mohou obracet na „Svatou Svátost“
a prosit za lid.
Lidé se mohli k Jehovovi přiblížit pouze prostřednictvím kněží a přinášeli ptáky a zvířata, jež
byli nabídnuti k spálení jako oběti, aby uklidnili Jehovu za lidské „hříchy“. Tímto způsobem
Židé dosáhli „odpuštění hříchů“.
Opakovaně jsem lidi učil, že dostanou „Otcovo“ odpuštění hříchů dle své ochoty odpustit
ostatním –, protože „sklidí“ to, co sami „zaseli“. Také jsem učil lidi, aby se k „Otci“ přiblížili
přímo a modlili se jednoduše, žádali o to, co v životě potřebují, a ujistil jsem je, že budou
vyslyšeni a jejich modlitby naplněny za předpokladu, že se modlí s naprostou vírou – bez
pochybností. Musíte pochopit, že všechno, co jsem učil Židy, bylo v rozporu a v přímém
protikladu k tomu, co je učili jejich náboženští hodnostáři. Toto byl důvod, proč mne kněží
nenáviděli – a proč mne ukřižovali, neboť jsem je připravil o jejich vznešené postavení
„osobních důvěrníků Všemohoucího“.
KRISTUS SE VRACÍ – ŘÍKÁ SVOU PRAVDU DOPIS 9
3 / 19
Vzhledem k tomu, že po mé smrti učedníci neopustili úplně Starý zákon ze strachu z odvety,
tak velká část myšlenek Starého zákona byla převzata do „křesťanského“ náboženství.
Zvířecí oběti byly nahrazeny tělem a krví „Ježíše“ a ty byly nyní kněžími nabízeny na oltáři.
Po mnoha letech a po nástupu Říma jako ochránce „křesťanského“ náboženství se „římští“
kněží stejně jako před nimi židovští kněží oblékali do drahých obřadních šatů a pro
náboženské obřady používali stříbrné a zlaté doplňky.
Za časů Pavla by toto bylo nemyslitelné. Jeho poselství bylo prostým poselstvím „spásy
skrze moji smrt na kříži“, což ale nebylo poselství, které jsem přinesl svým krajanům v
Palestině. Pokračoval v židovské tradici „obětování jednoho, aby zaplatil za hříchy druhých“.
Jaká hanebná zbabělost! Přesto však Pavel poskytl lidstvu velkou službu tím, že zahájil hnutí
vedoucí k hojnosti pro všechny bez rozdílů. Nastínil způsob myšlení a každodenního
chování, jež by přineslo harmonii do života těch, kteří se snažili žít podle jeho učení.
S největší pravděpodobností nyní, když znovu přicházím, někteří židovští tradicionalisté opět
hlasitě odmítnou moje slova a budou mě nesnášet za mé neustálé narážky na starou
židovskou praxi obětování zvířat a ptáků, aby se zalíbili Bohu a dosáhli odpuštění hříchů.
Bez ohledu na jejich námitky však historickým faktem zůstává, že chrám byl místem pro
spalování obětí, jejichž zápach se vznášel nad Jeruzalémem. A po celou tu dobu jsem věděl,
že tento chrám byl zasvěcen mýtu, výmyslu vzešlému z lidské představivosti a zdůvodnění
něčeho, čemu lidská mysl není schopná duchovně porozumět.
Byl jsem tam! Cítil jsem rozpálené kameny pod sandály a žhnoucí slunce nad mou hlavou.
Přel jsem se s farizeji, snášel jejich posměch a sarkasmus s trochou pobavení a sledoval
jsem, jak dogmaticky učí nelehkému způsobu života, neustálému podřizování se bezcenné
tradici týkající se jídla a pití, která byla naprosto zbytečná!
Byl jsem tam!
Někdy moje touha po pobavení se vyvolala v mé mysli zlomyslnou jiskru a oslovil jsem
farizeje se stejným analytickým výsměchem jejich osobním zvykům, jejich okázalému
oblečení a nesmyslným zákonům, jakým oni častovali mne a mé učení.
„Je to blázen!“ křičeli a vysmívali se mému prohlášení: „Království Boží je ve vás.“
Potom posměšně křičeli: „Pověz nám, jak je možné, aby ‚Bůh‘ byl uvnitř člověka?“
Vrhali na mě pohrdavé argumenty, odkazovali se na své proroky a srovnávali své vlastní
pojetí Všemohoucího Jehovy s mými popisy pokorného „Otce“,„který dokonce myslí i na
ptáky“.
„Jak by tedy mohlo být“, ptali se, „aby ptáci byli v chrámu pravidelně obětováni a takto
zaplatili za lidské hříchy? Zavedl by Mojžíš takový posvátný zvyk pálení obětí, kdyby zvířata
a ptáci měli v očích Všemohoucího nějakou hodnotu?“
Vůči jejich slovním útokům jsem zůstával netečný. Na podporu svých tvrzení měli jen svá
přesvědčení vycházející ze židovské tradice – kdežto moje mysl byla naplněna skutečným
poznáním existence, které jsem získal během svých zkušeností při osvícení v poušti. Dostalo
se mi porozumění univerzálnosti a tvůrčí laskavosti Otce, což mi umožnilo vnímat a dělat
věci, jež nedokázal žádný velekněz, farizej, saducej nebo písař.
KRISTUS SE VRACÍ – ŘÍKÁ SVOU PRAVDU DOPIS 9
4 / 19
Protože jsem pochopil podstatu našeho ZDROJE BYTÍ, mohl jsem s jistotou položit ruce na
zmrzačeného muže a navrátit mu jeho plné zdraví a celistvost. Kdo by mohl měřit tyto
schopnosti se směšnými tradičními zákony kněží? Kněží, farizejové a všichni ostatní
náboženští „kouzelníci“ věděli, že nikdo z nich nemůže takové věci udělat –, a proto mě
nenáviděli. Nenáviděli mě za zpochybňování jejich autority, nenáviděli mě pro moji sílu,
s jakou jsem jim odporoval, uráželi mě, když jsem přitahoval davy lidí sledující uzdravení,
které nikdo nemohl popřít.
Uzdravoval jsem pod širým nebem, aby každý mohl vidět skutek lásky, o němž kněží říkali,
že může být proveden pouze Bohem, a tudíž já musím být dítětem Satana! Kromě toho
nepovažovali uzdravení za skutek lásky, ale spíše za nevysvětlitelné rouhačské přivlastnění
si role „Boha“. Obvinili mě z toho, že se chlubím těmito zázračnými schopnostmi, ale
nedokázali říci, jak jsem je získal, a tak rozhodli, že musím být synem Belzebuba.
Nyní, když jsem vysvětlil situaci, vy, kteří čtete tyto řádky, byste si měli být vědomi stejně tak,
jako jsem si toho byl vědom já, když jsem byl v Palestině –, že celá židovská hierarchie byla
tvořena sebestřednými, samolibými, zmatenými muži, kteří žili jen podle pravidel a zákonů.
Když však dostali výzvu použít svůj důvtip a inteligenci, nedokázali si poradit a dostali vysoce
emotivní záchvaty jedovatého pobouření. Není tedy překvapivé, že když jsem byl předveden
před jejich radu, zachoval jsem klid a odmítl komunikovat s tak omezenými myslemi.
Ano, opravdu jsem byl v Palestině před 2000 lety.
Žil jsem mezi obyčejnými muži a ženami, kteří byli naučeni bát se Jehovy velmi reálným
způsobem a byli posedlí placením za své hříchy spalováním obětí, aby unikli trestu.
I já jsem byl takto vychován, učen k bázni před Jehovou –, ale narodil jsem se, abych
probudil Židy z jejich dlouhého spánku v mýtech a mylných přesvědčeních, abych je
osvobodil z historie plné válek a krveprolití, hádek a sporů, z tradice pomsty – vyžadovat
„hlavu za oko“, utajovaných přestupků, na nichž nezáleželo až do té doby, než byly
objeveny. Jestliže byl hříšník odhalen, pak na jeho hlavu padla plná váha Mojžíšova Zákona,
bez soucitu nebo milosrdenství, dokonce bez sebemenšího zaváhání a bez ohledu ke
skutečným okolnostem vedoucím k tomuto přestupku.
Jelikož jsem se narodil s posláním otevřít mysl i srdce Židů Realitě, která jim dala život a
bytí, odmítal jsem již od mládí židovské učení. Nějaké hluboce skryté duchovní instinkty ve
mně se bouřily proti odvěkému záměru Židů nechat nějakou jinou živou bytost nést
odpovědnost a „zaplatit“ za své vlastní hříchy a svéhlavost.
Navíc jsem nemohl přijmout, že „Bůh“, jenž stvořil takový nádherný svět, by se radoval ze
spálených obětí zvířat, která sám vytvořil a pro která připravil hojnost.
Považoval jsem za nemožné respektovat takové nelogické víry a praktiky. Po mém osvícení
v poušti jsem se stal ještě vášnivějším odpůrcem židovských tradic.
Před 2000 lety jsem vstoupil do lidského těla, abych zachránil židovský národ před uměle
vytvořenými a život ztěžujícími náboženskými praktikami zavedenými člověkem. Stejně tak
nyní přicházím prostřednictvím těchto Dopisů, šířených po celém světě, abych velmi jasně
připomenul, že „Křesťanské náboženství“ v žádném případě neodráží mé pravé KRISTOVO
poselství, jak jsem jej učil v Palestině – nebo jak je učím i nyní v těchto Dopisech, i když tyto
Dopisy zřejmě vzbudí zuřivost a odsouzení ortodoxních „křesťanů“. Křesťanské náboženství
v současné podobě je jen souborem zmatených myšlenek z vybraných vzpomínek mých
učedníků, z Pavlových kázání a z jiných raných záznamů.
KRISTUS SE VRACÍ – ŘÍKÁ SVOU PRAVDU DOPIS 9
5 / 19
Mnohem později, když vlivu křesťanství chyběl vizuální účinek římských bohů a bohyň, se
křesťanské náboženství ozdobilo „divadelními“, ale „účelnými“ zbytečnostmi, aby zapůsobilo
na ty, které si církevní říše v Římě přála přilákat do svých řad. Tato říše později uvalila na
důvěřivý lid peněžní břemeno, jež je ještě více neoprávněné než daně, které světská říše
římská požadovala od dobytých národů. Ani Caesar nepožadoval zaplatit za to, aby duše
získaly přístup do nebe!
Možná se divíte, proč tak důrazně odmítám „židovské náboženství“ a „křesťanství“. Pro
úspěšné šíření mého, KRISTOVA POSELSTVÍ je zásadní, aby lidé plně pochopili skutečnou
podstatu náboženství, která lidstvo drží v zajetí až do dvacátého století. Dokud si skutečně
neuvědomí mýtické základy, na nichž lidé postavili všechny své víry, bude pro ně těžké tyto
své milované víry opustit.
Pochopte prosím, že při těchto prohlášeních mám na mysli „křesťanské náboženství“,
„principy víry“, „dogmata“ a „teologie“. Nemluvím o velkých spirituálních duších, které hledaly
– a hledají Boha a Pravdu nad rámec dogmat a víry. Mnoho z nich přijalo ve svých myslích i
srdcích mou inspiraci, ale bojí se opustit svou drahocennou víru. Náboženské praktiky jim
bránily je opustit, ale nadešel čas se jich vzdát, duchovně růst a uvědomit si pravý ZDROJ
EXISTENCE a vzít s sebou své sbory.
Vzkazuji „křesťanským“ církvím všech vyznání: „Probuďte se!“.
Nastal čas, abyste se probudili z dlouhého nepřirozeného spánku, kde byl rozum potlačen
hypnotickými a emocionálními tradicemi. Ty byly v průběhu staletí předávány řadou lidí, kteří
tvrdí, že jsou nejvyššími a nejspolehlivějšími zdroji toho, co jsem učil v Palestině.
Prozkoumejte své předchozí víry a očistěte od nich své myšlení. Nebojte se následků.
Zbavte se pavučin iluzí a PŘEMÝŠLEJTE!
Až křesťanští duchovní plně přijmou skutečnost, že Já, Kristus, jsem se skutečně vrátil jako
„blesk letící po obloze od východu k západu“, abych promluvil k lidem po celém světě, a až
budou připraveni učit mé skutečné poselství z kazatelen – uvidíte své kostely znovu se
naplňovat lidmi, kteří si přejí najít a navázat kontakt s Realitou, jež jim umožní žít v naprosté
harmonii s PRAVDOU O BYTÍ. Jinak vy, duchovní, kteří záměrně a sobecky nadále učíte
křesťanství se snahou si zachovat tvář a příjmy, uvidíte, že vaše náboženství zemře
přirozenou smrtí během příštích třiceti let a budete opuštěni svými sbory, jež už nyní mají
pocit, že vaše slova jsou prázdná – a neexistuje v nich duchovní život.
Uvidíte, jak kontrola nad vašimi církvemi přechází na ty, kteří si uvědomili, že jsem se
skutečně vrátil k lidstvu osobně, abych jim ukázal způsob, jak najít cestu a vstoupit do
„Království Nebeského“.
Budou existovat také ti, jejichž mocenské postavení je ohroženo těmito Dopisy od KRISTA
– mými Dopisy – a budou proti nim tvrdě vystupovat. Ve všech typech médií dojde
k urážkám různého druhu – vyvolaným lidmi, kteří nemají zábrany podněcovat veřejný hněv
a vydělávat peníze na ničící, mstivé senzacechtivosti.
Musím vám říci, že čím větší vznikne rozruch po celém světě, tím rychleji mé Dopisy osloví
a přesvědčí lidi unavené starou vírou, kteří rádi uslyší a přijmou jednoduchou PRAVDU O
BYTÍ. Rychle zareagují na její lásku a výzvu k opuštění nižších úrovní lidského vědomí, aby
zahájili svůj výstup na vyšší duchovní úrovně, kde začnou zažívat první přílivy vnitřního míru
a spokojenosti. V celém zábavním průmyslu nastanou nepokoje, neboť stále více lidí
rozpozná násilí a úpadek – a budou se obracet proti těmto zvrácenostem, jimiž bylo celé
vědomí jejich myslí, emocí a těl živeno „ZVRHLÍKY“ posedlými tím, aby vydělali jmění.
KRISTUS SE VRACÍ – ŘÍKÁ SVOU PRAVDU DOPIS 9
6 / 19
Tito duchovní vlkodlaci pochopili podivnou fascinaci pro morbidní a nezdravé, jež je
vyhledáváno nevědomými lidmi, kteří jsou již tak přesyceni bezpečím, pohodlím a luxusem
dvacátého století, že už v nich nenacházeli uspokojení. Potřebují vzrušení, aby stimulovali
své přesycené mysli.
Pokud by životy lidí byly skutečně tak hrozné jako ty, které jsou vylíčeny ve filmech, jež lidé
sledují každý den, odvrátili by se od svých obrazovek a hledali by něco krásného a
uklidňujícího, aby si odpočinul jejich týraný nervový systém. A přesto, pokud upřímně
přemýšlíte o podmínkách svého současného života, uvědomíte si, že se již stává hrůzným
zrcadlovým obrazem všeho, co vám zábavní průmysl předkládá posledních padesát let.
Lidé jsou živeni nejhoršími možnými filmovými, televizními, knižními scénáři a
senzacechtivými médii a nyní si stěžují, že pocit bezpečí, z něhož se kdysi těšili, zmizel.
Vidím vás na Zemi, zabarikádované za elektrickými ploty, vysokými zdmi s ostnatými dráty,
lidi doprovázené osobními strážci, kteří sami zrádně vraždí ty, jež doprovázejí, vidím muže a
ženy, kteří kdysi bez obav chodili v noci po ulicích a po venkovských cestách a nyní za
sebou zavírají bezpečnostní brány – a obávají se těch nejbrutálnějších a nejohavnějších
útoků. Vidím lidské rasy traumatizované svými vlastními krajany. Vidím genocidy, revoluce,
bombové útoky, atentáty, bezdůvodné zabíjení všech druhů. Oběti přecházejí do své
následující inkarnace s přetrvávajícím traumatizujícím šokem ze své nečekané smrti. Vidím
je a pomáhám jim – jestliže jsou schopni mě vidět a přijmout. Mnoho, mnoho lidí ani zdaleka
není připraveno přejít na vyšší stupeň bytí, a tak přebývají ve stínech, dokud nejsou
znovuzrozením propuštěni. Pozemský život se stal peklem, které vidíte na obrazovkách a
popisujete ve své literatuře. Proč? Protože vaše údajně civilizovaná „kultura“ umožňuje
brutalitě ve všech jejích zvrácených formách vstoupit do vašich domovů prostřednictvím vaší
televize a ostatních médií, aby dráždily a probudily vaše nejnižší pudy. Chtěli jste to – a nyní
se to projevuje ve své nejreálnější podobě – ve vašem každodenním životě. Nikdo není
ochráněn před těmito hrůzami, jež jste si způsobili sami.
A vy jste překvapeni, že Já, Kristus, se k vám v tuto chvíli vracím, abych vám vysvětlil, co si
sami sobě způsobujete?
Jak by bylo možné, aby duchovní vtělení LÁSKY zůstalo netečné vůči takové agónii ducha a
nepomohlo vám, jestliže pomoc existuje? Ale jak jsem již řekl, nejsem ve své práci sám.
Prostřednictvím těchto Dopisů mluvím jménem všech Mistrů.
Každý Mistr pomáhá těm, kteří následují jeho pozemské učení. Každý Mistr vyzývá své
přívržence, aby četli, dbali tohoto učení, modlili se, aby mohli přijmout PRAVDU
obsaženou na těchto stránkách, usilovali o očištění svých myslí i činů a stali se
ztělesněním lásky vyjádřené ke všem a ke všemu.
Ale tyto Dopisy zahájí Období Změn.
Až se lidé opravdu probudí a zjistí, co celému světu způsobili chamtiví, bezohlední a zvrhlí
magnáti, velmi se rozzlobí. Veřejnost začne rozpoznávat zákeřné a tajné prostředky a
způsoby, kterými se postupně dostává do sítě ohavností.
A já, Kristus, vám musím říci, že až toto nastane, již neshledáte slovo „ohavnost“ jako
staromódní a nepřiměřené. Jasně budete vnímat rozdíl mezi zdravými, životodárnými
formami vědomí – nebo slovy – a destruktivními vzorci vědomí.
Budete se bouřit a nazývat ve všech jazycích tyto destruktivní „formy vědomí“ – „ohavností“.
KRISTUS SE VRACÍ – ŘÍKÁ SVOU PRAVDU DOPIS 9
7 / 19
Zodpovědní a skutečně milující rodiče obzvlášť silně pozvednou svůj hlas proti současným
formám zábavy a zabrání tomu, aby jejich děti byly i nadále vystaveny nekultivovanému a
citovému úpadku jazyka, bezuzdnému násilí a promiskuitnímu, emocionálně povrchnímu
sexu, tedy všemu, co je v současné době nabízeno na vašich obrazovkách, v knihách a
médiích.
Vaše společnost je plná těchto výtvorů s nízkým opovrženíhodným vědomím, které se
přenášejí do lidských životů a lidských činností.
Rodiče si také uvědomí, že FORMY VĚDOMÍ vytvořené v myslích jejich dětí jsou stále se
rozvíjející základy budoucího života těchto dětí v dospělosti, a začnou zkoumat ETICKÉ
HODNOTY vyučované ve školách. Rodiče se již nebudou zajímat o náboženství
vyučovaná ve škole, protože o ty se bude zajímat jen menšina lidí, ale budou se velmi vážně
zajímat o typ životní filozofie, postoje, chování, řešení sporů, užívanátvrzení, jež budou
podporovány či tolerovány jak učiteli, tak studenty ve školách budoucnosti.
Vytvoří se skupiny, které na základě těchto Dopisů založí malé školy, protože staré věcné
učební osnovy budou opuštěny jako překonané. Důraz bude kladen na jazyky, umění, logiku,
umění efektivní a tvůrčí komunikace, rozvoj činorodé a kreativní představivosti, matematiku i
vědu a také na manuální zručnost.
Učební osnovy se zaměří na rozvoj schopnosti rozlišovat mezi pravdou a mýtem, jasně
vnímat nejvyšší hodnoty, které je třeba přijmout a ocenit, a to nejvíce tvůrčím a přínosným
způsobem ke zlepšení podmínek pro sebe samé, pro svůj národ a pro svět jako celek.
Dostanou příležitost získat dovednosti a zkušenosti v přírodních vědách a řemeslech, díky
nimž budou ve své zvolené profesi pracovat s radostí a úspěchem. Děti budou vychovávány
v novém ovzduší péče a lásky a bude jim ukázáno, jak ji samy mohou ve svých třídách
vytvářet a udržovat. Budou povzbuzovány, aby pracovaly s radostí a byly šťastné. Pokud
tento stav nenastane přirozeně a dítě bude mít potíže, bude mu ukázáno, jak lze toho stavu
dosáhnout, a když uspěje, bude odměněno.
Lidé budou oceněni na základě svého odhodlání usilovat o vyšší úrovně duchovního myšlení
a své ochoty sloužit zájmům znevýhodněných skupin a společnosti obecně.
Je otázkou krajní naléhavosti, aby si lidé na celém světě uvědomili PRAVDU a uznali,
že se ve skutečnosti narodili, aby se individualizovali a vyjádřili UNIVERZUM – ZDROJ
svého BYTÍ – a vývojem nakonec dosáhli vrcholu
INDIVIDUALIZOVANÉHO projevu svého ZDROJE BYTÍ –
VĚDOMÍ KRISTA1.
A také jste byli stvořeni proto, aby o vás bylo pečováno, aby vám byla poskytnuta
výživa, aby byly uspokojeny veškeré vaše potřeby, zajištěno vaše zdraví a dokonalá
spokojenost i harmonická prosperita při cestě vaší duše k individualizovanému
znovusjednocení s vaším Zdrojem Bytí – Božským Vědomím.
Dokud si neuvědomíte tuto PRAVDU O EXISTENCI, nikdy nedosáhnete svého skutečného
fyzického ani duchovního potenciálu na Zemi.
1VĚDOMÍ KRISTA je výraz pro nejvyšší úroveň vědomí, nejde o vědomí individuality Krista – Ježíše.
Anglický originál: Christ Consciousness. Stejně jinde. (Poznámka překladatele)
KRISTUS SE VRACÍ – ŘÍKÁ SVOU PRAVDU DOPIS 9
8 / 19
Žádná země, žádná náboženská organizace, žádný jednotlivec, bez ohledu na to, jak
vysoké je jeho postavení, nebude schopen změnit obsah těchto Dopisů, protože
Já – KRISTUS,
také vyzařuji PRAVDU O BYTÍ v celém světě a pro všechny, kteří dosahují úrovně
duchovních frekvencí, aby tuto PRAVDU přijímali. Tito lidé JI přijmou, ocení a plně si
JI osvojí. Stane se tak jejich vlastním vodítkem pro jejich myšlenky a činy.
Pokud existují lidé, kteří nemohou pochopit nebo přijmout tyto Dopisy, je to jen proto,
že ještě nedosáhli úrovně vědomí nezbytné k tomu, aby se na ně dokázali naladit.
K jejich duchovnímu růstu dojde později.
Proto říkám těm, kteří dosud nezažili kvalitu života, již jsem popsal a jež vám od Božské
VŮLE náleží, neptejte se, kde je problém, zda v životě samém, v lidech, okolnostech – nebo
ve vás samých...
Věnujte pozornost svému způsobu myšlení, svému postoji k životu obecně a svým pocitům
vůči sobě samým i ostatním, a zjistěte, jaké jsou myšlenky – a očekávání –, kterým se
pravidelně oddáváte. Tyto myšlenky vytvářejí mocnou tvůrčí energetickou sílu vědomí, již
vyzařujete po celý den. Přitahuje k vám přesně to, čeho se bojíte a co očekáváte. Někdy je
forma negativního tvůrčího vědomí hluboce uložena ve vašem podvědomí, kam byla vložena
před mnoha lety kvůli určitým okolnostem. Také tento negativní impulz tvůrčího vědomí mohl
přijít z minulého života. V každém případě, pokud jste vystaveni trvale nepříjemným
zkušenostem, prozkoumejte svůj vnitřní stav vědomí a zjistěte, jaký typ negativních
očekávání převažuje ve vašem podvědomí. Zjistěte také, jaké jsou vaše postoje a pocity vůči
ostatním lidem.
Žijete důsledně v souladu se Zákony Existence? Vyjadřujete „bezpodmínečnou lásku“
ve všech úrovních svého života – vůči všemu a všem ve vašem životě?
Jste schopni vidět „světlo duše“ v každé živé bytosti, nebo si všimnete jen jejích
egoistických motivů – její temné stránky?
Uvědomujete si, že já – Kristus – mám vždy nejvyšší lásku a soucit s lidmi, které
můžete odmítat nebo kritizovat? Toho, koho možná odmítáte, na toho já vyzařuji svou
bezpodmínečnou lásku.
Vždy mějte na paměti, že váš ZDROJ BYTÍ je ve dvou stavech –
v rovnováze a aktivitě.
AKTIVNÍ stav vašeho ZDROJE BYTÍ je dimenze, ve které jste byli počati a obdrželi
individualizaci.
ROVNOVÁHAUNIVERZÁLNÍHO VĚDOMÍ je dimenzí dokonalého ticha, klidu a nehybnosti,
jsou v ní základní IMPULZY TVOŘENÍ přimknuty k sobě v objetí ve vzájemné zdrženlivosti.
Buďte si plně vědomi, přijměte a pochopte, že v každé „lekci ve vaší škole na Zemi“
máte vždy přístup k Božské Milující Inteligenci, která dokonale vyřeší každý problém a
vy budete pozvednuti mimo dosah chaosu a utrpení.
Takto řešíte své problémy rychle a hladce a brzy si uvědomíte, že se vaše vlastní
zásoba moudrosti a znalostí v mnoha ohledech navyšuje a rozšiřuje.
Tímto způsobem se vyvíjíte na všech úrovních svého bytí.
Mým záměrem bylo ukázat vám prostřednictvím těchto Dopisů způsob, jak žít v souladu se
Zákony Existence, pomoci vám vyhnout se zbytečnému utrpení, omezení a strádání, jež
jsou způsobená vaší neznalostí Zákonů, ale také vám chci vtisknout do vašeho vědomí, že
každý ve svém životě podléhá střídajícím se obdobím.
KRISTUS SE VRACÍ – ŘÍKÁ SVOU PRAVDU DOPIS 9
9 / 19
Každý prochází dobrými obdobími, kdy vám příliv požehnání přinese vše, po čem toužíte, a
jste na vrcholu lidského štěstí a úspěchu. Radujete se! Pak nastane doba, kdy se náhle
změní životní tempo, zdroje vyschnou, vztahy se stanou obtížnými a nejistými, vaše pracovní
úspěchy mají sestupný směr nebo se objeví překážky, které vás na dlouhou dobu uvrhnou
do útlumu.
Možná se divíte, jakou chybu jste udělali. Dříve jste velmi úspěšně pracovali v souladu
seZÁKONY EXISTENCE a nyní přicházejí každodenní problémy a nic, na co myslíte nebo
co děláte, nakonecnezmírňuje stres vašeho každodenního života.
Až – nebo když – tyto časy na vás přijdou – buďte ve svém srdci i mysli klidní a
pokojní – a vězte, že stále čerpáte život a směr z Božského Vědomí, a to navzdory
opačným zdáním, navzdory prožívajícím zápasům. V těchto obdobích je zásadní
stáhnout se a využít způsoby, kterými jste byli schopni vklouznout do vědomí v
dobách „vrcholů“ a tímto posílit své pouto k Božskému Vědomí.
Bez těchto temných období sklíčenosti byste nepostupovali v duchovním růstu.
Předají vám speciální zprávu, a proto se neponořte do stavu zoufalství nebo hořkosti. I
když se můžete cítit oslabení, je to vaše zimní sezóna sebeobjevování a vnitřní
obnovy, která vám nakonec přinese ještě větší požehnání, než jaké bylo ve vašich
předešlých „úspěšných dobách“. Seberte odvahu a neztrácejte víru. Trpělivě počkejte,
až zima opět ustoupí vašemu duchovnímu jaru.
Vytrvejte v uvolnění sebevědomým čekáním na okamžik, kdy do vaší mysli, srdce i
pozemského života znovu začne proudit Božský Život a ve vašem životě se začne
projevovat vše, v co jste doufali.
Po celou dobu si uvědomujte a držte se poznání, že pokud necítíte příliv Božského
Vědomí během meditací, není to proto, že jste byli opuštěni, ale proto, že vaše
kosmické vibrace –, a tedy vaše vibrace osobního vědomí –, jsou v odlivu a už nejste
schopni se pozvednout, abyste zachytili vibrace Božského Vědomí, v takové síle jako
dříve. I když je možná nevnímáte, buďte si jisti, že jste jimi a BOŽSKOU LÁSKOU stále
zahaleni.
Také bych vám chtěl připomenout a vtisknout do vašeho vědomí, že v okamžiku, kdy
nejbídnější z lidských bytostí uspějí v pochopení skutečné podstaty svého původu a dokáží
tyto znalosti využít, mohou se začít vymaňovat ze svých vyjetých kolejí a poté mohou povstat
do jakékoli vysoké úrovně, kterou si sami zvolí – za předpokladu, že se každý den naladí na
ZDROJ SVÉHO BYTÍ a čerpají z Jeho Nekonečné Síly, jeho Života, jeho směru, jeho
inspirace a jeho vedení.
Nejste obětí osudu – jste obětí svého vlastního tvůrčího vědomí až do té doby, než si
uvědomíte, že jste to vy, kdo formuje svou vlastní budoucnost. Až tato nádherná Pravda
pronikne do vašeho vědomí, začnete měnit směr svého života a nakonec zjistíte, že můžete
pracovat na tom, abyste se stali Mistrem a dosáhli úplné svobody v BOŽSKÉM VĚDOMÍ.
Snažte se mít na paměti, že při vašem duchovním hledání by vaším cílem mělo být udržet
frekvence vašeho vědomí co nejstálejší v rámci vašich nejvyšších duchovních vjemů.
To je pro lidskou mysl nesmírně obtížné, protože dychtivě sáhne po nových formách
duchovně-mentálních podnětů, kdykoli vzbudí její zájem.
Musím však objasnit, že nestačí přečíst si tyto Dopisy a poté se obrátit k dalším knihám v
naději, že v nich najdete nějakou vyšší nebo inspirativnější pravdu.
Já, Kristus, Vám po pravdě říkám, že dnes pro vás není k dispozici žádná vyšší pravda ani
vyšší cesta.
KRISTUS SE VRACÍ – ŘÍKÁ SVOU PRAVDU DOPIS 9
10 / 19
Někdy se vám může zdát, že jste našli něco lepšího, protože na úrovni svého současného
lidského vědomí se můžete snadněji ztotožnit s obsahem –, ale buďte si jisti, že DUCHOVNÍ
PRAVDA O EXISTENCI je jediné POZNÁNÍ – a žádné jiné –, které vás nakonec dovede do
úrovně VĚDOMÍ KRISTA, jež je vaším skutečným cílem.
VĚDOMÍ KRISTA je duchovním vědomím všech velkých Mistrů. Žádné vyšší neexistuje. Pro
dokonalé porozumění můžete hledat autory, kteří již našli cestu a kteří procvičují to, co je
napsáno v těchto Dopisech, ale nenásledujte ty, kteří sledují jiné autory a citují jiné autority,
kteří stále hledají cestu prostřednictvím lidského myšlení a usilují o proniknutí do rozsáhlosti
duchovní Pravdy – jež je mimo lidské myšlení. Tito, stejně jako vy, jsou stále na začátku
vědomí – a dosud nepronikli mentálně-emocionální vrstvou, která by je přiblížila k hranicím
VESMÍRU.
Nenásledujte ani ty, kteří hledají potěšení a píší – o „zázračných“ okultních praktikách a
snaží se také vás přivést k jejich procvičování, ani ty, kteří obhajují použití hmotných
prostředků ke zvýšení energie v různých oblastech života. Když používáte hmotné látky, jako
jsou krystaly, svíčky, kadidlo nebo vonné tyčinky, zaměřujete své lidské vědomí na věci, jež
pro vás mají lidský význam a jež vám dělají potěšení. Takto ukotví vaše lidské vědomí k
„účinkům“ lidského vědomí, které vás neustále přivádí zpět do hmotných úrovní lidského
vědomí.
Pokud ale chcete vystoupat do skutečných duchovních dimenzí vědomí, vaším cílem je
proniknout do pozemské dimenze lidského vědomí a poté ji překonat. Jediná skutečná
energie, jediná skutečná dynamická léčivá Životní Síla pochází z vašeho neustálého
kontaktu s BOŽSKÝM VĚDOMÍM. Jak budete pokračovat ve své vzestupné cestě,
seznámíte se s jemnějšími vibracemi astrálních rovin, ale ani těmito úrovněmi se nebudete
zabývat, neboť to jsou pouze projevy vyšších fyzických forem vědomí a nejsou vaším pravým
cílem.
Naladění se na Božské Vědomí a úplné sebeovládání by mělo být smyslem vašeho života
a vaším jediným cílem. Když toho dosáhnete, vše, co jste kdy pro sebe chtěli, bude vaše –
novým, neomezeným a věčným způsobem.
Možná si přečtete tyto Dopisy a rozhodnete se, že chcete pokračovat jako předtím – ve svém
egoistickém vědomí a důvěřovat Božskému Vědomí, že vám pomůže v těžkých dobách. Ale
mohu vám říci, že život sám vás nakonec přesvědčí, že žádná jiná cesta vám nepřinese
odměny, které vaše duše touží zažít, skrytá a tiše čekající na své uvolnění – zejména na
úplné znovuspojení s Božským Vědomím.
Největším darem, který můžete dát sobě – nebo ostatním –, je vděčně přijmout do své
vlastní mysli – a pokusit se naplnit jiné vnímavé mysli – plné a inspirované pochopení toho,
kdo ve skutečnosti jste „vy i oni“a čeho lze skutečně dosáhnout, když „vy i oni“ opustíte
vlastní vůli a budete pro sebe hledat pomoc, vedení a uspokojení všech svých potřeb ve
ZDROJI svého BYTÍ.
Staňte se Světlem pro sebe – a pro kohokoli, kdo jej může přijmout.
KRISTUS SE VRACÍ – ŘÍKÁ SVOU PRAVDU DOPIS 9
11 / 19
Zároveň je důležité si uvědomit, že nikdo nemůže přijímat znalosti s prázdným žaludkem.
Pokud se tedy snažíte oslovit hmotně znevýhodněné, tak proto, abyste podpořili proces jejich
duchovního a fyzického rozvoje, je nutné jim poskytnout určité množství jídla. Buďte
připraveni s ochotou dávat ostatním a pochopte, že když se takto zachováte, tak se stanete
součástí vesmírného systému „dávání a přijímání“.
Je nemožné dávat a nedostávat na oplátku – pokud si však sami nemyslíte, že žijete pouze z
příjmu za vaši práci, z vašeho bankovního účtu a investic. Pokud tomu věříte, pak toto
zažijete.
Dokud se lidé opravdu neprobudí a neotevřou oči k úplnému poznání, že jsou individualizací
ZDROJE BYTÍ, což je kombinace DOKONALÝCH IMPULZŮ Tvořivosti & Lásky, zůstanou
přitahováni pokušeními materialismu, uspokojením svých tělesných potřeb a touhou po jejich
osobním prospěchu na úkor ostatních – od uchopení moci a stávek v podnikání, obchodě a
průmyslu až po vážné spory ve vztazích, vraždy, znásilnění a války. Kdykoli člověk uplatní
své egoistické zájmy na úkor ostatních, nastává nedorozumění a hněv.
Toto je prvotní Zákon Existence, který musí být zveřejněn po celém světě.
Jak by tedy lidé měli žít ve světě, v němž všeobecně vládnou egoistické impulzy – projevující
se jako zběsilá touha po osobním uspokojení?
Odpověď spočívá v mém prohlášení: „Chovejte se k ostatním tak, jak byste chtěli, aby se
chovali k vám.“
Toto je první krok ke zvládnutí ega.
Pokud jste zapojeni do hádky, nechť je nastolena plná spravedlnost, již si vzájemně
poskytují obě strany.
Poslouchejte – přijímejte – dodržujte – napravujte, jak je to nejvíce možné.
Ujistěte se, že ve svých požadavcích nezasahujete do spokojenosti ostatních – ať už na
osobní, zájmové, obchodní nebo pracovní úrovni.
Pamatujte, že to, co činíte ostatním, se vám nakonec vrátí. Pamatujte, že vaše myšlenky,
slova a činy z dnešního dne se projeví v následujících dnech, měsících nebo letech. Někdy
to bude trvat roky, než to, co jste zaseli, dozraje do sklizně a vy již dávno zapomenete, že
jste toto zaseli. Buďte si jisti, že to, co děláte dnes, se vám vrátí ve víceméně shodné
podobě, i když to možná nikdy nerozpoznáte nebo nebudete vnímat souvislost.
Stejně jako chcete, aby vás ostatní upozornili na vaše chyby, s upřímností udělejte to
samé – pro přátele nebo cizí lidi.
Udělte přijetí a odpuštění, které byste chtěli obdržet. Co je opravdové odpuštění? Je to
stav porozumění tomu druhému i důvodům jeho chování, tak jasný, že můžete
upřímně říci –, že není co odpouštět.
Nestrannost, laskavost a velkorysost, které byste chtěli obdržet, když máte potíže –
dejte ostatním, když se oni potýkají s obtížemi. Nikdy se k nim chladně neotáčejte zády.
Naučte se na lidi nebo na situaci dívat laskavým pohledem.
V okamžicích, kdy je vidíte svým pohledem, tak si vzpomeňte, že já se na ně vždy dívám
se soucitnou láskou.
Pokud u některých lidí vidíte skutečnou potřebu zlepšení – pro jeho vlastní dobro a budoucí
spokojenost – dívejte se na ně pouze srdcem a láskyplným pohledem a představte si, jací
mohou být v budoucnu. Předejte tuto situaci ZDROJI BYTÍ a buďte si jisti, že jim vaše
modlitba požehnala a otevírá dveře k jejich rozvoji.
KRISTUS SE VRACÍ – ŘÍKÁ SVOU PRAVDU DOPIS 9
12 / 19
Nechte se vést Božským Vědomím, abyste věděli, zda můžete zavést hovor na téma týkající
se předmětu jejich „zdokonalení“, a zeptejte se Božského Vědomí, jak dosáhnout toho, aby
radu ochotně přijali a poté následoval jejich úspěšný osobní rozvoj.
Pokud vám někdo chce sdělit, jak jste ho zranili – tak zůstaňte v klidu stát nebo si
sedněte a buďte si vědomi toho, že toto je skutečná výzva pro vaše ego. Toto je pro vás
rozhodující okamžik – vaše nejnáročnější zkouška.
Jak se s ní vypořádáte? Budete se omlouvat a bránit, předpokládat, či dokonce nahlas říkat,
že vaše činy neměly druhého zranit – a že byly vzhledem k situaci plně oprávněné? Pokud je
toto vaše odpověď, pak ego stále zcela ovládá vaše vědomí.
Jestliže si však uvědomíte, že velký okamžik pravdy je na vás –, a díky tomuto uvědomění –
můžete zůstat tiší a klidní a pozorně nasloucháte, jak druhá osoba popisuje utrpení, které
jste ji způsobili, podařilo se vám poprvé překonat vaše ego.
Dalším naléhavým krokem je ovládnout vaši potřebu bránit se a naopak se pokusit upřímně
pochopit, co vám říká. Toho budete moci dosáhnout pouze tehdy, když se odosobníte do
takové míry, že dosáhnete stavu vnitřního ticha, kdy můžete slyšet jeho slova, rozumět a cítit
jeho bolest. Pokud to dokážete, „vstoupíte do jeho kůže“, pocítíte jeho zármutek a budete se
z celého srdce chtít omluvit za to, co jste udělali. Bolest, kterou jste mu způsobili neúmyslně
a nevědomě, se stane vaší vlastní bolestí a nezmizí, dokud se vám prostřednictvím vašich
láskyplných slov nepodaří odstranit všechny zbytky bolesti z jeho vědomí. Pak jste vyléčili
zranění, a to také bude odstraněno z vašeho elektromagnetického vědomí. Zvítězili jste sami
nad sebou. K tomuto bodu vnitřní síly a vytrvalosti dojdete, pokud budete opravdově vnímat,
že realita ostatních je stejně platná jako ta vaše. Uznáte a přijmete, že ostatní mohou být
vašimi činy zraněni stejně, jako jste jimi byli zraněni vy.
Jakmile ve svém životě dosáhnete tohoto velkého okamžiku pravdy, zjistíte, že jste
schopni se mezi ostatními pohybovat zcela příjemným způsobem a že vidíte události z jejich
pohledu stejně snadno, jako ze svého vlastního. Dosáhnete velké rovnováhy mezi potřebami
druhých i vašimi vlastními a vstoupíte do stavu míru, protože již víte, že s nimi zacházíte
spravedlivě a velkoryse. Začnete odstraňovat bariéry mezi vámi i ostatními lidmi a přijmete je
do svého srdce.
Také začnete snižovat své vlastní obranné reakce, v důsledku čehož zjistíte, že konečně
dosahujete skutečné sebeúcty a duševní pohody.
Toto nové porozumění pocitům druhých ve vás vzbudí vůči nim velkou úctu. Vždy se k nim
budete chtít chovat spravedlivě, neupírat jim patřičné zásluhy, nebudete chtít využít jejich
dobré povahy, ponížit je, snížit jejich sebeúctu, vždy budete připraveni je povzbudit a
podporovat, jestliže budou prožívat fyzické nebo emocionální strádání.
Zjistíte, že děláte totéž pro sebe. Stanete se svým vlastním rádcem, léčitelem a podporou.
Budete vnímat, že každý člověk, bez ohledu na jeho sociální postavení, pochází ze stejné
základní reality, z níž pocházíte i vy. Uvědomíte si, že jste si rovni se všemi ostatními, ať už
jsou králem, papežem nebo prezidentem, protože pod svým odlišným vnějším vzhledem jste
oba vyšli z VELKÉ JEDNOTY BYTÍ.
To je důvod, proč se již v žádné situaci nebudete cítit nedostačující, neboť jste získali
na síle a moudrosti, jež nyní čerpáte z Božského Vědomí, a jste si dobře vědomi toho,
že máte stejná práva jako všichni ostatní.
KRISTUS SE VRACÍ – ŘÍKÁ SVOU PRAVDU DOPIS 9
13 / 19
Klidně a vyrovnaně vysvětlíte, proč nedovolíte ostatním, aby vás využívali. Budete
schopni vyjádřit své myšlenky jasně a upřímně, s náležitým respektem k pocitům druhých.
Už nebudete chtít urážet nebo ponižovat ostatní. Naopak. Vynaložíte veškeré úsilí, abyste
ochránili jejich sebeúctu a zároveň vysvětlili svou pravdu jasně, ale též láskyplně.
Pamatujte, že když sdělujete ostatním svou pravdu, tak není na vás, abyste jim říkali, jak by
měli v určité situaci jednat nebo jak mají reagovat na vaše slova.
Při respektování UNIVERZÁLNÍCH HODNOT, jež jsou představovány dokonalou poctivostí,
svědomitou prací, dobrou vůlí vůči druhým a pomocí ekonomicky slabým lidem, je o to
správnější požadovat, aby tyto hodnoty měly vždy přednost před jakýmikoli jinými úvahami
vedenými OSOBNÍM PROSPĚCHEM ve skupinovém, společenském nebo v národním úsilí.
Máte také plné právo říci, jak se cítíte, jestliže se k vám někdo chová neuctivě či vás
ponižuje – pokud jste si vědomi toho, že tyto pocity je nutné vyjádřit.
Je pravděpodobné, že vaše upřímná pozorná slova přispějí k vyřešení nebo objasnění
určité situace pro dobro všech.
Svou situaci vysvětlete laskavě – vlídně řekněte, jak se cítíte za těchto nepříjemných
okolností, a vysvětlete, co tyto pocity ve vás vyvolalo. Neříkejte: „Udělali jste to a to,“ protože
ten druhý bude mít pocit, že jej obviňujete, a okamžitě probudíte jeho obranný mechanismus
ega. Pak by se konflikt pro vás oba stal obtížný a nepříjemný. Chcete-li komunikovat s
někým, komu dominuje jeho ego, musíte neustále mluvit takovým způsobem, aby se nikdy
necítil ohrožen. Toto je umění láskyplné komunikace a můžete se ji naučit pouze pokusem a
omylem a neustálým cvičením!
Pokaždé, když dosáhnete vítězství nad svým egem, bude pro vás o to snazší přiblížit se k
ostatním, protože pochopíte, jak ego funguje u všech ostatních.
Postupem času a postupným uvolňováním ze sevření svého ega zjistíte, že stále více
můžete s láskou a s empatií vycházející z duše naslouchat druhým. A pokud se budou
chovat způsobem, který by vás dříve zranil nebo urazil, nyní místo toho pocítíte přicházející
smích. Takto budete vědět, že je vaše duše v přímém kontaktu s Božským Vědomím –,
protože smích je Jeho přirozený stav.
Smích je impulz vědomí, který se vlnovitě šíří skrz vaše nebe, z jedné planety na druhou,
prochází skrze vaši Mléčnou dráhu a směřuje do nejvzdálenějších koutů nekonečna. Stejně
nekonečného, jako je Božské Vědomí, jež vzniklo v době Velkého Třesku.
Co je to smích?
Jedná se o spontánní reakci vědomí v okamžiku, kdy dvě události, dvě situace nebo dva lidé
společně „neladí“ – v přirozeném sledu událostí – a jsou ve zvláštním nesouladu nebo v
opozici.
Je to vlnovitý efekt, jenž zažívají všichni jedinci vyšších druhů, kteří jsou schopni úsudku
nebo vnímání. Smích odstraňuje stres. „Působení vlnění“ je pociťováno v bránici, která
chrání srdce a nervový systém.
A jak jste se dozvěděli při studiu podstaty stvoření, při tvorbě struktury a růstu živých
organizmů bylo učiněno vše možné pro vytvoření dokonale přizpůsobeného těla, v němž se
jeho obyvatel cítí spokojeně, šťastně a žije bez nervového napětí. Stres škodí zdraví a je v
rozporu s VŮLÍ BOŽSKÉHO VĚDOMÍ.
KRISTUS SE VRACÍ – ŘÍKÁ SVOU PRAVDU DOPIS 9
14 / 19
Spontánní a srdečný výbuch smíchu se nejprve projeví jako vlnovitý nával vědomí, který se
šíří v hlavě a způsobí prosvětlení celého vědomí. Okamžitě následuje fyzická „vlnová reakce“
smíchu, jež se projeví mírným přerušením dýchání v bránici, aby se uvolnilo napětí a
odstranily zbytky hořkosti.
Ve velmi vtipné situaci může smích trvat tak dlouho, až se člověk cítí vyčerpaný, – ale přesto
je šťastný a lituje, že smích skončil.
Většina lidí dosvědčí, že smích vyvolává pocit pohody, i když minutu předtím došlo k
neshodě.
Pokud se někdo dokáže srdečně zasmát nesmyslnosti situace, jež vedla k nedorozumění
nebo urážce, napětí zmizí a přátelská atmosféra se přirozeně obnoví.
Smích je skutečným darem lásky věnovaný stvořením, která jsou ovládána egem a která se
od něj potřebují osvobodit.
Jakmile egoistické podněty postupně uvolňují sevření a ztrácejí kontrolu nad vaší myslí a
emocemi, zjistíte, že smích k vám přichází spontánně a přináší vám nádherný pocit úlevy.
„Vlnovité šíření“ smíchu zvyšuje vaše vibrační frekvence vědomí nejen proto, že se tato
energie uvolnila tam, kde ji nejvíce potřebujete – kolem vašeho srdce – a bránice, sídle
vašich emocí, ale proto, že SMÍCH pochází přímo z Božského Vědomí. Smích je tedy
Božský.
SMÍCH a vaše vnitřní dítě.
Když čtete tyto Dopisy a meditujete, tak se zvyšují vibrační frekvence vašeho vědomí a vy
zjistíte, že vaši mysl již neuspokojují staré mentální vzory. Budete hledat způsoby a
možnosti, jak je vyloučit ze svého vědomí. Jak budete duchovně růst a budete se chtít stále
více osvobodit od nežádoucích impulzů lidského ega, tak se vnitřní konflikt pro vás bude
stále více stávat zátěží, a tím usilovněji budete hledat úlevu přicházející skrze modlitbu.
Zjistíte, že když se obrátíte k Božskému Vědomí a budete upřímně žádat o Božskou
Podporu, tak tato pomoc k vám určitě přijde. Budete se moci osvobodit od nežádoucích
myšlenek a reakcí a následně zjistíte, že smích přichází stále častěji a přirozeněji.
Zjistíte také, že stres zmizí a že se vaše myšlenky stanou mnohem lehčími, vaše vztahy
jednoduššími, přívětivějšími, starostlivějšími, budete mnohem vděčnější, více si budete
uvědomovat život samotný i všechny prožitky a situace, které vám nabízí.
Získáte více radosti z obyčejných potěšení, nebudou vás tolik trápit vaše chutě, budete
potřebovat méně jídla a zábavy. Budete spokojenější sami se sebou a nakonec se začnete
ve své vlastní společnosti radovat, protože BOŽSKÉ VĚDOMÍ vdechne vašemu
lidskému vědomí Vlastní vznešený Stav SPOKOJENOSTI. Postupně se budete vracet
do stavu „dítěte“, které přemýšlí o světě šťastným a zvědavým pohledem.
Nejde o senilitu, jde o vědomější a životem pulzující stav bez ohledu na váš věk.
O tomto stavu bytí jsem mluvil, když jsem řekl: „Pokud se znovu nestanete malým
dítětem, nevejdete do Království Nebeského.“ Ve skutečnosti jsem řekl, že když
vstoupíte do Nebeského Království, stanete se malým dítětem – rozzářeným a
radostným.
Dávám světu tyto Dopisy, aby ti, kteří je čtou a přijímají, mohli konečně vstoupit do
„Království Nebeského“ a dosáhnout stavu radosti, který vychází z nevinnosti a
čistoty mysli.
KRISTUS SE VRACÍ – ŘÍKÁ SVOU PRAVDU DOPIS 9
15 / 19
DUCHOVNÍ CVIČENÍ
Pokud vám lidé řeknou, abyste se účastnili „duchovních cvičení“ a „představili“ si určité
podmínky – buďte si jisti, že pokud budete postupovat podle těchto pokynů, zůstanete
zakořeněni pouze v hmotné dimenzi ega. Představivost nemá nic společného s „duchem“.
Představivost procvičuje vaše vlastní lidské vědomí, jež byste se měli pokusit překonat
přístupem k vyšším úrovním duchovního vědomí.
Tyto úrovně nejsou úrovně představivosti, ale úrovně „Reality“ – opravdové duchovní úrovně
s frekvencemi vibrací duchovního vědomí. Duchovní frekvence jsou frekvence Božského
duchovního vědomí, nikoli frekvence pozemské mentální představivosti. Buďte tedy opatrní,
koho přijímáte jako svého učitele. Pouze absolutní klid, nehybnost a ticho ve vašem vědomí
vám otevře dveře, které umožní Božskému Vědomí vstoupit do vaší mysli, a to je přesně to,
o co byste se měli snažit. Pokud máte žízeň a potřebujete se napít – proč si představovat, že
jste u jezera? Jděte k jezeru a pijte čistou a osvěžující vodu. Opakuji, představivost není
duchovní – je to cvičení vaší vůle ve vaší současné úrovni vědomí.
RASISMUS
Pro ty z vás, kteří jste pochopili pravdu o tom, „kým skutečně jste“, bych rád něco řekl o
celosvětovém znepokojení nad „rasismem“.
Chtěl bych, abyste věděli, že tyto diskuze o RASISMU vychází pouze z egoistických podnětů
těch, kteří prožívají pocity, že je jimi pohrdáno, a jsou odmítáni kvůli rasovým rozdílům. Toto
vnímání je tak hluboce zakořeněno v jejich „podstatě“, že bez ohledu na to, zda se změní
jejich životní podmínky a jejich možnosti osobního rozvoje, či dokonce i když se stanou
osobnostmi nejdůležitějšího významu na světové scéně, tak v nich stále zůstává pocit
méněcennosti a zášť vůči lidem, kteří v nich tyto pocity vyvolali.
Je třeba si uvědomit, že takové pocity méněcennosti nejsou typické pouze pro černé rasy.
Tyto pocity „extrémní podřadnosti“ zažívá většina lidí, která podléhá kastovnímu systému v
Indii, třídním rozdílům v evropské kultuře a v zemích, kde hory „rozdílů“ oddělují jednoho
člověka od druhého. Tyto bolestivé a zneklidňující pocity „nižšího stavu“ zažívají i takzvané
významné osobnosti, jež se i přes své vlivné postavení nikdy necítí dobře.
Pocity méněcennosti, neschopnosti a zbytečnosti jsou vrozené lidské rase jako celku bez
ohledu na postavení, rasu nebo vzdělání.
Velká část tohoto pocitu podřadnosti pramení z velmi hlubokého vědomí psychiky, že
egoistické chování je v rozporu s nejvyššími principy lidské existence. Když je tento
přirozený a vrozený impulz „méněcennosti“ posílen blízkostí jiných zjevně důležitějších nebo
úspěšnějších lidí, tento přirozený pocit nedostatečnosti se stává bolestivým a nesnesitelným.
Jediným způsobem, jak překonat bolestivé pocity etnického odmítnutí, a to i mezi lidmi
úspěšnými v životě, je dosáhnout jasného poznání, že kdyby nenastaly všechny tyto etnické
nepokoje, vysídlení, kdyby nebylo uprchlíků a přistěhovalců s jejich odlišným jazykem,
kulturou, vzděláním a podřízením se životu i tradicím v hostitelské zemi, tak by nyní zástupci
jednotlivých ras nezastávali odpovědné pozice a společenská postavení, kterých se
některým z nich podařilo dosáhnout.
Jediným způsobem, jak uzdravit tyto pocity a obnovit životodárné síly, je tedy meditovat,
uvažovat, přemýšlet a žádat o Božské Světlo na toto téma, dokud nebudete moci upřímně
říci: „Pane – jsem upřímně rád a šťasten, že se všechny ty hrozné věci odehrály. Díky nim
jsem dnes tam, kde jsem, díky nim jsem dostal příležitost ověřit a vyzkoušet rozsah své
vytrvalosti, intelektu, emocí, talentu. Mohu se srovnávat s výkony a úspěchy jiných ras – a
pravděpodobně se budu i nadále učit, jak stoupat vpřed v porovnání s mými začátky.
KRISTUS SE VRACÍ – ŘÍKÁ SVOU PRAVDU DOPIS 9
16 / 19
Děkuji Ti za sílu a inspiraci, díky níž mohu ukázat svou původní rovnost se všemi ostatními –
posílám své myšlenky vděčnosti a lásky těm, kteří před mnoha a mnoha lety položili základy
mého současného dobra.“
Můžete se také zamyslet nad tím, že podle ZÁKONŮ EXSITENCE bylo nevyhnutelné, aby
se lidé, kteří se určitým způsobem podíleli na obchodu s otroky a na dalších tragických
událostech nebo byli zodpovědní za způsobenou bolest či mučení jiných lidských bytostí,
vrátili v nové inkarnaci jako členové utlačovaných ras a aby těžce trpěli. Pokud se narodili
jako černoši, je více než jisté, že budou usilovně požadovat rovnost a humánní zacházení s
černochy. Mohl to být dokonce váš pradědeček nebo váš otec – a možná se divíte, proč se
život k této „ubohé duši“ zachoval tak špatně. Na druhé straně „bílí“, kteří v minulosti spoutali
černochy a uvěznili je v žalářích, mohou v tomto okamžiku nadále ve společnosti vytvářet
chaos tím, že se znovu rodí ve společenských vrstvách všech ras, jež se hlasitě bouří proti
minulosti. Je docela dobře možné, že je to minulost, kterou sami pomohli vytvořit.
FAKTEM JE, že se lidé reinkarnují v různých vrstvách společnosti, v různých rasách, aby
duši umožnili získat potřebnou lekci při své cestě k VĚDOMÍKRISTA.
Pamatujte na základní princip existence. Sami si vytváříte své zítřky.
Kromě toho vytvoříte vše, co potřebujete pro svůj duchovní růst tím, že po tom sáhnete. Ať
už jste si toho vědomi, nebo ne, ve snaze zlepšit své životní podmínky přirozeně vystupujete
na vyšší úrovně duchovního vědomí.
Jak jsem vám řekl již dříve –, BOŽSKÁ VŮLE má za cíl, aby se stvořená bytost uvolnila od
všech napětí a stresů, a proto se ve vašich životních zkušenostech objeví lekce potřebné k
tomu, aby vás vedly vzhůru k Božskému Vědomí.
Proto ODPOUŠTĚJTE –, protože nevíte nic o putování své duše po mnoha staletích
pozemské existence. Nemáte žádné znalosti o tom, co jste sami udělali v minulých životech.
Odpusťte přítomnost, odpusťte minulost a připusťte, že z toho vzešlo mnoho dobrého.
Naučte se žehnat těm a milovat ty, o nichž si myslíte, že vám nebo vašim předkům ublížili.
A vy, kteří jste v současné době součástí ras nesoucích moc výsad –, vezměte v úvahu
ostatní rasy a jejich problémy a mějte na paměti, že v budoucím životě se můžete vtělit do
těla nevýsadní skupiny a poznat – „z první ruky“ – co to znamená narodit se s pocitem
„druhořadého“ člověka. Přemýšlejte také o svých minulých životech –, hloubejte nad tím, co
jste možná udělali, nebo neudělali, abyste byli ve své současné situaci.
Pravda o RASISMU je následující:
Každá z bytostí žijících pod sluncem sestoupila z Božského Vědomí jedním, či druhým
způsobem. V nejhlubších kořenech svého bytí všichni vyšli z JEDNOTY.
Kde jsou tedy rozdíly?
Vychází z vývoje druhů, genetiky, podmínek, tradičního učení, zvyků, výchovy, rodinných
návyků týkajících se vztahu s ostatními a rozdílů ve způsobu myšlení.
Není to barva vaší pokožky, která vás rozděluje. Malé dítě, bez ohledu na svou rasu a barvu
pleti, najde díky své nevinnosti a spontánnosti sebevyjádření vřelé přivítání v srdcích většiny
dospělých. Je to VĚDOMÍ, které vás rozděluje a projevuje se na každé úrovni vašeho bytí –
vy všichni, navzdory vašemu materializovanému tělu, jste FORMY VĚDOMÍ vyjadřující
vzorce vědomí a přijímající FORMY VĚDOMÍ vyjadřující modely vědomí ostatních.
KRISTUS SE VRACÍ – ŘÍKÁ SVOU PRAVDU DOPIS 9
17 / 19
Vědomí každého jednotlivce je jeho realitou –, nikoli barva jeho kůže nebo jeho vzhled –, je
to vědomí lidí, které přitahuje, nebo odmítá ostatní.
Můžete si být jisti, že svůj pocit rasové odlišnosti překonáte, až když budou vaše mentálněemoční
myšlenkové vzorce v souladu s HODNOTAMI, dle kterých se rozhodnete
každodenně žít.
Dokud tomu tak není, nemá smysl, aby se lidé na sebe navzájem hněvali za to, že pociťují
rasové rozdíly. Tyto rozdíly jsou odpovídající lidskému stavu.
Pokud chcete být plně přijati jinou rasou, budete muset změnit své hodnoty, svá vnímání,
své myšlenky, svůj životní styl a vztahy s ostatními do té míry, aby odpovídaly této rase.
Rasové rozdíly pak zemřou svou přirozenou smrtí.
Pokud nejste připraveni převzít „vědomí“ rasy, ke které se chcete připojit, rozpoznejte,
přijměte a RESPEKTUJTE s LÁSKOU rozdíly vědomí. Nikdo nemá právo požadovat, abyste
tyto rozdíly přehlíželi.
A CO JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZE VŠEHO: Vyberte si nejvyšší úrovně, které tento svět
nabízí, snažte se je přijmout a používat – a poté všechny barvy pleti získají novou
vnitřní krásu, jíž nikdo nebude schopen odolat. Všichni lidé se pak ochotně spojí v
dokonalé harmonii.
Změní se také fyzický vzhled každé barvy pleti a ta získá novou vnitřní krásu.
Až budou tyto Dopisy šířeny po celém světě a lidé se spojí do skupin, aby žili dle
duchovních zákonů existence, tak tito lidé brzy zjistí, že žijí v harmonii a bezpečí, i
když kolem nich může panovat chaos.
Ti, kteří se spojili, aby se naučili, jak vstoupit – a žít – v Jednotě Bytí, již jsem před
2000 lety nazval „Královstvím Nebeským“, zjistí, že se jejich životní situace skutečně
mění.
Naléhavě vás žádám, abyste se společně setkávali v neděli a podělili se s ostatními o
mnohá požehnání přicházející do vašich životů a z celého srdce upřímně děkovali a
pozvedli svou mysl k tomu, Co vám dalo Existenci.
Meditujte společně, abyste svou myslí vtáhli Božské Vědomí do světového vědomí,
aby podstata Božství mohla stále více naplňovat podstatu světové psychiky svou
vlastní neomezemou Láskou.
Vaše skupiny budou vyzařovat energii duchovního vědomí, která ovlivní duševní
energie kolem vás.
Chtěl bych, abyste si uvědomili, že svět nebyl v tak kritické situaci, když se
náboženské sbory po celém světě v neděli scházely, aby se klaněly Bohu.
Tyto časy však již pominuly. Nebudete uctívat Boha.
Budete budovat hluboké pochopení Božského Vědomí, které je všudypřítomné. Jeho
univerzálnost a rozsah jeho tvůrčí aktivity bude stále pevněji zakořeněn ve vaší mysli
prostřednictvím upřímné chvály. V tichu a klidu se obrátíte k BOŽSKÉMU VĚDOMÍ a
láskyplně JEJ vyzvete, aby vstoupilo do vaší mysli i srdce a vedlo je. Takto se
postupně budete sjednocovat a Božské Vědomí bude čím dál více ovládat svět, jak
bylo Jeho původním záměrem.
KRISTUS SE VRACÍ – ŘÍKÁ SVOU PRAVDU DOPIS 9
18 / 19
REINKARNACE – ZNOVUVTĚLENÍ
Mnoho lidí se bude ptát, jak v okamžiku početí může být jedna duše čerpána z Božského
Vědomí, ale samotné tělo může být použito jako prostředek sebevyjádření v nadcházejícím
životě jinou duší, která je připravena k reinkarnaci.
Když je duše připravena vstoupit do pozemského života pro své další období pozemského
učení, je přitahována k rodiči – rodičům –, kteří mohou poskytnout podmínky, jež jí umožní
dosáhnout dalšího stupně v jejím duchovním vývoji. V okamžiku početí stará duše vstoupí do
tohoto procesu a stává se duší oplodněného vajíčka, které naplnila svým osobním vědomím
z minulých životů a svého minulého duchovního vývoje.
Některé matky si téměř okamžitě v sobě uvědomují přítomnost jiného vědomí. Nové vědomí,
jež matka přijala ve svém lůně, někdy hluboce ovlivňuje průběh jejího myšlení, jejího
těhotenství a její zdravotní stav. Jakmile se dítě narodí, matka má pocit, že se vrací ke
svému normálnímu stavu. Citlivé matky často pociťují povědomí o tom, jakým směrem se
bude ubírat život jejich dítěte, ale mohou si myslet, že se toto povědomí rodí z jejich
vlastních přání pro své dítě.
Reinkarnace není náhodná nebo bez důsledného plánu, jež řídí její průběh. Účelem je vždy
umožnit putující duši, aby prožila mnoho zcela odlišných zážitků, které obohatí její uložené
minulé pozemské poznatky. Nabízí podnětné a nezbytné obměny probíhající díky jiným
kulisám, rodině, lidem v okolí, genetickým charakteristikám, ale vždy je tato tenká nit cesty
duše uložena v podvědomí a vynoří se, aby ovlivnila současné vtělení, i když si toho osoba
nemusí být vůbec vědoma. Proto je možné, že vlastnosti, důsledně zastávané názory nebo
vášnivé touhy přejdou z jedné inkarnace do druhé. Někdy se touhy vytvářejí během jedné
inkarnace a úspěšně se projeví až v další inkarnaci za zcela odlišných podmínek. V takových
případech bude muset duše před znovuzrozením počkat, až okolnosti ve světě umožní
úspěšné projevení těchto skrytých čekajících tužeb.
Pokud si dokážete představit duši, která se vrhá do červeného bazénu, vychází jasně
červená a přichází do života jako červená osoba se všemi svými přirozenými červenými
rasovými sklony, vychovávaná jako dítě k „červenému“ životu, chápete, že tato duše opouští
tento život se spoustou červené ve svém vědomí.
Poté se ponoří do modrého bazénu a vynoří se z ní modrá se všemi charakteristikami modré
barvy a životního stylu modrých lidí. Opětovným opuštěním světa bude mít nashromážděné
vlastnosti modrého vědomí smíchaného s červeným. A tak dále, stejná duše se vyvíjí
prostřednictvím zkušeností s různými barvami pleti, náboženstvími, společenským
postavením, s manželskými svazky, pohlavími, zeměmi, politickými systémy, až se nakonec
probudí k pochopení toho, co se s ní děje, a dojde k rozhodnutí, že je již unavená všemi
různými barevnými kombinacemi a – jediné, co chce, je vystoupat do SVĚTLA.
Tehdy začíná její skutečná duchovní cesta, kdy postupně přechází z jednoho života do
druhého, zbavuje se červené, modré, žluté, zelené, černé, hnědé, fialové barvy
nahromaděné díky svým minulým životům, až se nakonec osvobodí od všech iluzí a
falešných představ z minulosti. Poté duše vstoupí do SVĚTLA a reinkarnace již není nutná.
Duše je silná, důvtipná, tvůrčí –, ale její individualita je stále nedotčená a začíná stoupat do
různých úrovní duchovního SVĚTLA, jež jsou mimo vibrační frekvence tohoto světa.
KRISTUS SE VRACÍ – ŘÍKÁ SVOU PRAVDU DOPIS 9
19 / 19
Jak jsem řekl v tomto Dopisu, jsem vždy s vámi a vyzařuji do vašeho vědomí PRAVDU
O BYTÍ. Čím více budete číst tyto Dopisy, tím více budete cítit mou Přítomnost a mou
Lásku a prostřednictvím tohoto spojení budou naplněny mé láskyplné cíle, které jsou
pro vás určeny. Pouze vy budete moci přerušit spojení mezi námi. Vyzařuji Lásku bez
ohledu na to, jak se cítíte.
Zanechám vás se svou LÁSKOU a toužím po vaší rychlé cestě do Duchovního Světla. 

Novinky z našeho blogu

❤ Kristus se vrací – Dopis 5 - část 25
❤ Kristus se vrací – Dopis 5 - část 25
Veškerá jeho práce ve stvoření je prováděna v souladu s UNIVERZÁLNÍ PODSTATOU. Pokud těmto slovům porozumíte, pochopíte, proč jsem se vrátil z pouště ... číst celé
Dnes má svátek Andrea - 26. 09
Dnes má svátek Andrea - 26. 09
Nevíte si rady co letos vybrat? Pro Andreu máme dárek k svátku ihned na prodejně podle Gusta obchod v centru města. ❤ Dárky pošleme všem i na druhou a... číst celé
❤ Kristus se vrací – Dopis 5 - část 24
❤ Kristus se vrací – Dopis 5 - část 24
Univerzální tvůrčí síla“ – LÁSKA – neměla absolutně nic společného s lidským zavedením omezení, zákazů, zákonů a soudů. Viděl jsem také, že: „Tvůrčí S... číst celé
Dnes má svátek Zlata - 25. 09
Dnes má svátek Zlata - 25. 09
Nevíte si rady co letos vybrat? Pro Zlatu máme dárek k svátku ihned na prodejně podle Gusta obchod v centru města. ❤ Dárky pošleme všem i na druhou ad... číst celé

  

Výdejní místo je také pro e-shop STÁČÍRNA. Pokud Vám telefon ihned nezvedneme, jsme v danou chvíli zaneprázdnění a hned, jak to bude možné, zavoláme zpátky. Děkujeme za pochopení

PodleGustaObchod.cz-Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz
Zpracování osobních údajů můžete ovlivnit úpravou svých preferencí ochrany soukromí.