Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
Po-Pá 8-19
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Co je v domě??
16.01.2015
výdejna Praha
osobní servis a výdej objednávek Osobní odběr objednávek zajištěn Osobní servis Potřebujete poradit?? telefon 778 088 158 Jak a co nabízím?: ... číst celé
17.09.2016
Podle Gusta Obchod
Podle Gusta Obchod Praha Kontaktujte nás na telefonu 778 088 158. Nákup lze vyzvednout v centru hlavního města. osobní servis a doručení po dom... číst celé
01.01.2019
Inca Botanica ihned na prodej Praha
Všechny produkty nakup přímo zde!  Celý aktuální sortiment ihned na prodej i bez objednávky. Osobní servis a doručení po domluvě předem na celé Praha... číst celé
Zobrazit všechny novinky
Blog
Nová republika Nová republika
Politická iniciativa proti hospodářskému a sociálnímu marasmu a pro sociální odpovědnost a solidaritu. V typologii domácích zpravodajských a publicist... číst celé
Zobrazit všechny články
Navštivte nás

Potřebujete informace - poradit?

osobní servis a doručení po domluvě předem po celé Praze - servisní dny:

Pondělí -Pátek 8 - 17 hod. Sobota a neděle ZAVŘENO.

převzetí zboží a malých objednávek.

E-mail prodej@podlegustaobchod.cz

zboží můžete nakoupit přímo i bez objednání. Rádi vám poradíme s výběrem.

Provozovatelem podle Gusta obchod je

je firma Obchod online s.r.o. IČ: 09879552

Dopis 9

devátá Pravda o životě Ježíše Krista napsaná na pokračování

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 9

Já, KRISTUS, přicházím prostřednictvím těchto DOPISŮ, neboť se nemohu vrátit v tělesné podobě – nebo se znovu vtělit do lidské osobnosti, jelikož sídlím ve vibračních frekvencích tak jemného a vysokého vědomí, z nichž jsem také stvořen, že žádná lidská fyzická forma nemůže do sebe toto mé vysoké duchovní vědomí přijmout. Jediný způsob, jak se k vám mohu přiblížit, je skrze citlivou, jasnozřivou, ochotnou a „Bohu“ oddanou lidskou bytost zrozenou jako kanál, skrze který jsem mohl sledovat vřavu jejího aktivního, rušného života a světových událostí. Takto jsem byl schopen důkladně prozkoumat konflikty a strasti neznámé v minulých staletích, protože vědecké a technologické objevy i pokles morálky a obvyklýchhodnot vedou k novému a velmi stresujícímu způsobu moderního života i novým mezilidským vztahům. Díky této ochotné myslise mi moderní lidský stav do jisté míry stal přístupným. Bez této znalosti lidské zkušenosti by tyto Dopisy nemohly být napsány ve formě, která by byla užitečná současné lidské civilizaci.Proces částečného překrývání našich myslí začal u Zapisovatelky již před jejím narozením a pokračoval v době jejího mládí a dospělosti. Počínaje pečlivým přenastavením její mysli a úplným odstraněním jejích starých konceptů byla moje „Zapisovatelka“ záměrně podrobena různým lidským zkušenostem, které svědčily o zápasech a starostech, ježpřináší moderní život. S pomocí mého vedení překonala mnoho těžkých období, což nakonec vedlo ke smrti jejího ega a osvobození se od mentálního a emocionálního otroctví materialismu. Naučila se vstupovat do frekvencí vědomí univerzální lásky a získala osobní zkušenost s Realitou UNIVERZÁLNÍHO VĚDOMÍ... díky tomu se natolik očistila, že mohla ještě zřetelněji přijímat
mé učení a šířit je po světě. Pod mým vlivem se stáhla ze společenského života do ústraní a nakonec se na mně stala závislou ve své každodenní vůli žít. Jávyužívám minutu po minutě její schopnost přijímat má slova, kdykoli jí její osobní energie vědomí a kosmická energie dovolí mě slyšet a přijmout. Věřím v jejíoddanost a v její ochotu počkat do doby, kdy mne slyší jasně a kdy jí dávám srozumitelně najevo, že mluvím já. Pokud nemluvím –, nedokáže psát. Toto vám sděluji, abyste pochopili, v jakých energiích VĚDOMÍ KRISTA tyto Dopisy vznikly. **888**
Znovu přicházím v tomto Dopisu, abych spojil všechna vlákna mých předešlých osmi DOPISŮ, představil je v CELKOVÝCH SOUVISLOSTECH a ukázal, jak jsou tato učení vhodná pro všechny stránky vašich pozemských životů i pro jakýkoli národ. Tyto DOPISY mají být podnětem – pobídkou– k osobnímu otevření mysli i srdce vašemu ZDROJI BYTÍ, aby se nakonec staly prostředkem vašeho dokonalého porozumění vlivu individuálního ikolektivního myšlení a chování na všechny oblasti vaší pozemské existence.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 9
2 / 19
V minulosti byly zákony, které vám byly dány pro národní chování, většinou koncipovány jako zákazy: „Nebudete dělat... pokud to uděláte – bude za to trest.“. Ale pravé duchovní zákony jsou zcela odlišné.
Jsou vyjádřeny takto: „Protože jste vy i vaše místo v pozemské existenci byli vytvořeni určitým způsobem ..., tak pokud pracujete v souladu se Zákony své Existence ... otevřete celý svůj systém –svou duši, mysl, emoce, tělo i okolnosti, které se vás týkají– neustálému přílivu Božského Vědomí, jež je vaší Životní Silou.“ Plody vašeho řádného chování se vrátí, aby vám požehnaly a naplnily vás zdravím, harmonií a prosperitou. „Pokud naopak tyto Zákony Existence ignorujete a budete i nadále žít tak, jak jste žili před obdržením tohoto poselství, pak vaše životy budou i nadále poznamenány nepokoji, obtížnými klimatickými podmínkami, škůdci ve vašich plodinách, finančními otřesy, hladomory a napětím.“ Promluvil jsem prostřednictvím těchto Dopisů – výslovně proto –, abych vám umožnil dosáhnout skutečného a trvalého vnitřního míru a duchovní lásky, radosti i vnitřního
uzdravení mysli, emocí a těla. Nyní už byste také měli pochopit, že toto byl jediný účel mé poslední mise mezi lidmi na Zemi –, a to ukázat jim, jak si sami vytvářejí svá vlastní utrpení. „Křesťanské“ církve vás naučily, že vy, kteří jste byli stvořeni „Bohem“, musíte uctívat Boha a zalíbit se mu tím, že dodržujete jeho zákony. Ale to není pravda. Uctívání Boha je pohanský rituál. Když lidé „uctívají Boha“, dávají „Boha“ stranou, mimo ně a nad ně – „nedosažitelného a obávaného – protože kdo ví, jaké zlo by mohl vyslat na Zemi, kdyby lidé nejednali dle jeho vůle“. Ale to nebyla zpráva, již jsem přinesl na Zemi. Mluvil jsem o „Otci“, který uspokojuje všechny potřeby, který odpovídá, když je zavolán, který uzdravuje, když je o to požádán, který lidi přesahuje, ale zároveň je „uvnitř nich“, což znamená, že Stvořitel je univerzální. Židovské náboženství učilo, že pouze Nejvyšší kněží se mohou obracet na „Svatou Svátost“ a prosit za lid. Lidé se mohli k Jehovovi přiblížit pouze prostřednictvím kněží a přinášeli ptáky a zvířata, jež byli nabídnuti k spálení jako oběti, aby uklidnili Jehovu za lidské „hříchy“. Tímto způsobem Židé dosáhli „odpuštění hříchů“. Opakovaně jsem lidi učil, že dostanou „Otcovo“ odpuštění hříchů dle své ochoty odpustit ostatním –, protože „sklidí“ to, co sami „zaseli“. Také jsem učil lidi, aby se k „Otci“ přiblížili přímo a modlili se jednoduše, žádali o to, co v životě potřebují, a ujistil jsem je, že budou vyslyšeni a jejich modlitby naplněny za předpokladu, že se modlí s naprostou vírou – bez pochybností. Musíte pochopit, že všechno, co jsem učil Židy, bylo v rozporu a v přímém
protikladu k tomu, co je učili jejich náboženští hodnostáři. Toto byl důvod, proč mne kněží nenáviděli – a proč mne ukřižovali, neboť jsem je připravil o jejich vznešené postavení „osobních důvěrníků Všemohoucího“.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 9
3 / 19
Vzhledem k tomu, že po mé smrti učedníci neopustili úplně Starý zákon ze strachu z odvety, tak velká část myšlenek Starého zákona byla převzata do „křesťanského“ náboženství. Zvířecí oběti byly nahrazeny tělem a krví „Ježíše“ a ty byly nyní kněžími nabízeny na oltáři. Po mnoha letech a po nástupu Říma jako ochránce „křesťanského“ náboženství se „římští“ kněží stejně jako před nimi židovští kněží oblékali do drahých obřadních šatů a pro náboženské obřady používali stříbrné a zlaté doplňky. Za časů Pavla by toto bylo nemyslitelné. Jeho poselství bylo prostým poselstvím „spásy
skrze moji smrt na kříži“, což ale nebylo poselství, které jsem přinesl svým krajanům v Palestině. Pokračoval v židovské tradici „obětování jednoho, aby zaplatil za hříchy druhých“. Jaká hanebná zbabělost! Přesto však Pavel poskytl lidstvu velkou službu tím, že zahájil hnutí vedoucí k hojnosti pro všechny bez rozdílů. Nastínil způsob myšlení a každodenního chování, jež by přineslo harmonii do života těch, kteří se snažili žít podle jeho učení. S největší pravděpodobností nyní, když znovu přicházím, někteří židovští tradicionalisté opět hlasitě odmítnou moje slova a budou mě nesnášet za mé neustálé narážky na starou židovskou praxi obětování zvířat a ptáků, aby se zalíbili Bohu a dosáhli odpuštění hříchů. Bez ohledu na jejich námitky však historickým faktem zůstává, že chrám byl místem pro spalování obětí, jejichž zápach se vznášel nad Jeruzalémem. A po celou tu dobu jsem věděl,
že tento chrám byl zasvěcen mýtu, výmyslu vzešlému z lidské představivosti a zdůvodnění něčeho, čemu lidská mysl není schopná duchovně porozumět. Byl jsem tam! Cítil jsem rozpálené kameny pod sandály a žhnoucí slunce nad mou hlavou. Přel jsem se s farizeji, snášel jejich posměch a sarkasmus s trochou pobavení a sledoval jsem, jak dogmaticky učí nelehkému způsobu života, neustálému podřizování se bezcenné tradici týkající se jídla a pití, která byla naprosto zbytečná! Byl jsem tam!
Někdy moje touha po pobavení se vyvolala v mé mysli zlomyslnou jiskru a oslovil jsem farizeje se stejným analytickým výsměchem jejich osobním zvykům, jejich okázalému oblečení a nesmyslným zákonům, jakým oni častovali mne a mé učení. „Je to blázen!“ křičeli a vysmívali se mému prohlášení: „Království Boží je ve vás.“ Potom posměšně křičeli: „Pověz nám, jak je možné, aby ‚Bůh‘ byl uvnitř člověka?“ Vrhali na mě pohrdavé argumenty, odkazovali se na své proroky a srovnávali své vlastní
pojetí Všemohoucího Jehovy s mými popisy pokorného „Otce“,„který dokonce myslí i na ptáky“. „Jak by tedy mohlo být“, ptali se, „aby ptáci byli v chrámu pravidelně obětováni a takto zaplatili za lidské hříchy? Zavedl by Mojžíš takový posvátný zvyk pálení obětí, kdyby zvířata a ptáci měli v očích Všemohoucího nějakou hodnotu?“ Vůči jejich slovním útokům jsem zůstával netečný. Na podporu svých tvrzení měli jen svá přesvědčení vycházející ze židovské tradice – kdežto moje mysl byla naplněna skutečným poznáním existence, které jsem získal během svých zkušeností při osvícení v poušti. Dostalo se mi porozumění univerzálnosti a tvůrčí laskavosti Otce, což mi umožnilo vnímat a dělat věci, jež nedokázal žádný velekněz, farizej, saducej nebo písař.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 9
4 / 19
Protože jsem pochopil podstatu našeho ZDROJE BYTÍ, mohl jsem s jistotou položit ruce na zmrzačeného muže a navrátit mu jeho plné zdraví a celistvost. Kdo by mohl měřit tyto schopnosti se směšnými tradičními zákony kněží? Kněží, farizejové a všichni ostatní náboženští „kouzelníci“ věděli, že nikdo z nich nemůže takové věci udělat –, a proto mě nenáviděli. Nenáviděli mě za zpochybňování jejich autority, nenáviděli mě pro moji sílu, s jakou jsem jim odporoval, uráželi mě, když jsem přitahoval davy lidí sledující uzdravení, které nikdo nemohl popřít. Uzdravoval jsem pod širým nebem, aby každý mohl vidět skutek lásky, o němž kněží říkali, že může být proveden pouze Bohem, a tudíž já musím být dítětem Satana! Kromě toho nepovažovali uzdravení za skutek lásky, ale spíše za nevysvětlitelné rouhačské přivlastnění si role „Boha“. Obvinili mě z toho, že se chlubím těmito zázračnými schopnostmi, ale nedokázali říci, jak jsem je získal, a tak rozhodli, že musím být synem Belzebuba. Nyní, když jsem vysvětlil situaci, vy, kteří čtete tyto řádky, byste si měli být vědomi stejně tak, jako jsem si toho byl vědom já, když jsem byl v Palestině –, že celá židovská hierarchie byla
tvořena sebestřednými, samolibými, zmatenými muži, kteří žili jen podle pravidel a zákonů. Když však dostali výzvu použít svůj důvtip a inteligenci, nedokázali si poradit a dostali vysoce emotivní záchvaty jedovatého pobouření. Není tedy překvapivé, že když jsem byl předveden před jejich radu, zachoval jsem klid a odmítl komunikovat s tak omezenými myslemi. Ano, opravdu jsem byl v Palestině před 2000 lety. Žil jsem mezi obyčejnými muži a ženami, kteří byli naučeni bát se Jehovy velmi reálným
způsobem a byli posedlí placením za své hříchy spalováním obětí, aby unikli trestu. I já jsem byl takto vychován, učen k bázni před Jehovou –, ale narodil jsem se, abych probudil Židy z jejich dlouhého spánku v mýtech a mylných přesvědčeních, abych je osvobodil z historie plné válek a krveprolití, hádek a sporů, z tradice pomsty – vyžadovat „hlavu za oko“, utajovaných přestupků, na nichž nezáleželo až do té doby, než byly objeveny. Jestliže byl hříšník odhalen, pak na jeho hlavu padla plná váha Mojžíšova Zákona, bez soucitu nebo milosrdenství, dokonce bez sebemenšího zaváhání a bez ohledu ke skutečným okolnostem vedoucím k tomuto přestupku. Jelikož jsem se narodil s posláním otevřít mysl i srdce Židů Realitě, která jim dala život a bytí, odmítal jsem již od mládí židovské učení. Nějaké hluboce skryté duchovní instinkty ve mně se bouřily proti odvěkému záměru Židů nechat nějakou jinou živou bytost nést odpovědnost a „zaplatit“ za své vlastní hříchy a svéhlavost. Navíc jsem nemohl přijmout, že „Bůh“, jenž stvořil takový nádherný svět, by se radoval ze spálených obětí zvířat, která sám vytvořil a pro která připravil hojnost. Považoval jsem za nemožné respektovat takové nelogické víry a praktiky. Po mém osvícení v poušti jsem se stal ještě vášnivějším odpůrcem židovských tradic. Před 2000 lety jsem vstoupil do lidského těla, abych zachránil židovský národ před uměle vytvořenými a život ztěžujícími náboženskými praktikami zavedenými člověkem. Stejně tak
nyní přicházím prostřednictvím těchto Dopisů, šířených po celém světě, abych velmi jasně
připomenul, že „Křesťanské náboženství“ v žádném případě neodráží mé pravé KRISTOVO poselství, jak jsem jej učil v Palestině – nebo jak je učím i nyní v těchto Dopisech, i když tyto Dopisy zřejmě vzbudí zuřivost a odsouzení ortodoxních „křesťanů“. Křesťanské náboženství v současné podobě je jen souborem zmatených myšlenek z vybraných vzpomínek mých učedníků, z Pavlových kázání a z jiných raných záznamů.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 9
5 / 19
Mnohem později, když vlivu křesťanství chyběl vizuální účinek římských bohů a bohyň, se křesťanské náboženství ozdobilo „divadelními“, ale „účelnými“ zbytečnostmi, aby zapůsobilo na ty, které si církevní říše v Římě přála přilákat do svých řad. Tato říše později uvalila na důvěřivý lid peněžní břemeno, jež je ještě více neoprávněné než daně, které světská říše římská požadovala od dobytých národů. Ani Caesar nepožadoval zaplatit za to, aby duše získaly přístup do nebe! Možná se divíte, proč tak důrazně odmítám „židovské náboženství“ a „křesťanství“. Pro úspěšné šíření mého, KRISTOVA POSELSTVÍ je zásadní, aby lidé plně pochopili skutečnou podstatu náboženství, která lidstvo drží v zajetí až do dvacátého století. Dokud si skutečně neuvědomí mýtické základy, na nichž lidé postavili všechny své víry, bude pro ně těžké tyto své milované víry opustit. Pochopte prosím, že při těchto prohlášeních mám na mysli „křesťanské náboženství“, „principy víry“, „dogmata“ a „teologie“. Nemluvím o velkých spirituálních duších, které hledaly – a hledají Boha a Pravdu nad rámec dogmat a víry. Mnoho z nich přijalo ve svých myslích i srdcích mou inspiraci, ale bojí se opustit svou drahocennou víru. Náboženské praktiky jim bránily je opustit, ale nadešel čas se jich vzdát, duchovně růst a uvědomit si pravý ZDROJ EXISTENCE a vzít s sebou své sbory. Vzkazuji „křesťanským“ církvím všech vyznání: „Probuďte se!“. Nastal čas, abyste se probudili z dlouhého nepřirozeného spánku, kde byl rozum potlačen hypnotickými a emocionálními tradicemi. Ty byly v průběhu staletí předávány řadou lidí, kteří tvrdí, že jsou nejvyššími a nejspolehlivějšími zdroji toho, co jsem učil v Palestině. Prozkoumejte své předchozí víry a očistěte od nich své myšlení. Nebojte se následků.
Zbavte se pavučin iluzí a PŘEMÝŠLEJTE! Až křesťanští duchovní plně přijmou skutečnost, že Já, Kristus, jsem se skutečně vrátil jako „blesk letící po obloze od východu k západu“, abych promluvil k lidem po celém světě, a až budou připraveni učit mé skutečné poselství z kazatelen – uvidíte své kostely znovu se naplňovat lidmi, kteří si přejí najít a navázat kontakt s Realitou, jež jim umožní žít v naprosté harmonii s PRAVDOU O BYTÍ. Jinak vy, duchovní, kteří záměrně a sobecky nadále učíte
křesťanství se snahou si zachovat tvář a příjmy, uvidíte, že vaše náboženství zemře přirozenou smrtí během příštích třiceti let a budete opuštěni svými sbory, jež už nyní mají pocit, že vaše slova jsou prázdná – a neexistuje v nich duchovní život. Uvidíte, jak kontrola nad vašimi církvemi přechází na ty, kteří si uvědomili, že jsem se skutečně vrátil k lidstvu osobně, abych jim ukázal způsob, jak najít cestu a vstoupit do „Království Nebeského“. Budou existovat také ti, jejichž mocenské postavení je ohroženo těmito Dopisy od KRISTA – mými Dopisy – a budou proti nim tvrdě vystupovat. Ve všech typech médií dojde k urážkám různého druhu – vyvolaným lidmi, kteří nemají zábrany podněcovat veřejný hněv
a vydělávat peníze na ničící, mstivé senzacechtivosti. Musím vám říci, že čím větší vznikne rozruch po celém světě, tím rychleji mé Dopisy osloví a přesvědčí lidi unavené starou vírou, kteří rádi uslyší a přijmou jednoduchou PRAVDU O BYTÍ. Rychle zareagují na její lásku a výzvu k opuštění nižších úrovní lidského vědomí, aby  zahájili svůj výstup na vyšší duchovní úrovně, kde začnou zažívat první přílivy vnitřního míru a spokojenosti. V celém zábavním průmyslu nastanou nepokoje, neboť stále více lidí
rozpozná násilí a úpadek – a budou se obracet proti těmto zvrácenostem, jimiž bylo celé
vědomí jejich myslí, emocí a těl živeno „ZVRHLÍKY“ posedlými tím, aby vydělali jmění.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 9
6 / 19
Tito duchovní vlkodlaci pochopili podivnou fascinaci pro morbidní a nezdravé, jež je vyhledáváno nevědomými lidmi, kteří jsou již tak přesyceni bezpečím, pohodlím a luxusem dvacátého století, že už v nich nenacházeli uspokojení. Potřebují vzrušení, aby stimulovali své přesycené mysli. Pokud by životy lidí byly skutečně tak hrozné jako ty, které jsou vylíčeny ve filmech, jež lidé sledují každý den, odvrátili by se od svých obrazovek a hledali by něco krásného a uklidňujícího, aby si odpočinul jejich týraný nervový systém. A přesto, pokud upřímně přemýšlíte o podmínkách svého současného života, uvědomíte si, že se již stává hrůzným zrcadlovým obrazem všeho, co vám zábavní průmysl předkládá posledních padesát let. Lidé jsou živeni nejhoršími možnými filmovými, televizními, knižními scénáři a
senzacechtivými médii a nyní si stěžují, že pocit bezpečí, z něhož se kdysi těšili, zmizel. Vidím vás na Zemi, zabarikádované za elektrickými ploty, vysokými zdmi s ostnatými dráty, lidi doprovázené osobními strážci, kteří sami zrádně vraždí ty, jež doprovázejí, vidím muže a ženy, kteří kdysi bez obav chodili v noci po ulicích a po venkovských cestách a nyní za sebou zavírají bezpečnostní brány – a obávají se těch nejbrutálnějších a nejohavnějších útoků. Vidím lidské rasy traumatizované svými vlastními krajany. Vidím genocidy, revoluce, bombové útoky, atentáty, bezdůvodné zabíjení všech druhů. Oběti přecházejí do své následující inkarnace s přetrvávajícím traumatizujícím šokem ze své nečekané smrti. Vidím je a pomáhám jim – jestliže jsou schopni mě vidět a přijmout. Mnoho, mnoho lidí ani zdaleka není připraveno přejít na vyšší stupeň bytí, a tak přebývají ve stínech, dokud nejsou
znovuzrozením propuštěni. Pozemský život se stal peklem, které vidíte na obrazovkách a popisujete ve své literatuře. Proč? Protože vaše údajně civilizovaná „kultura“ umožňuje brutalitě ve všech jejích zvrácených formách vstoupit do vašich domovů prostřednictvím vaší televize a ostatních médií, aby dráždily a probudily vaše nejnižší pudy. Chtěli jste to – a nyní se to projevuje ve své nejreálnější podobě – ve vašem každodenním životě. Nikdo není ochráněn před těmito hrůzami, jež jste si způsobili sami. A vy jste překvapeni, že Já, Kristus, se k vám v tuto chvíli vracím, abych vám vysvětlil, co si sami sobě způsobujete? Jak by bylo možné, aby duchovní vtělení LÁSKY zůstalo netečné vůči takové agónii ducha a nepomohlo vám, jestliže pomoc existuje? Ale jak jsem již řekl, nejsem ve své práci sám. Prostřednictvím těchto Dopisů mluvím jménem všech Mistrů. Každý Mistr pomáhá těm, kteří následují jeho pozemské učení. Každý Mistr vyzývá své přívržence, aby četli, dbali tohoto učení, modlili se, aby mohli přijmout PRAVDU obsaženou na těchto stránkách, usilovali o očištění svých myslí i činů a stali se ztělesněním lásky vyjádřené ke všem a ke všemu. Ale tyto Dopisy zahájí Období Změn. Až se lidé opravdu probudí a zjistí, co celému světu způsobili chamtiví, bezohlední a zvrhlí
magnáti, velmi se rozzlobí. Veřejnost začne rozpoznávat zákeřné a tajné prostředky a způsoby, kterými se postupně dostává do sítě ohavností. A já, Kristus, vám musím říci, že až toto nastane, již neshledáte slovo „ohavnost“ jako staromódní a nepřiměřené. Jasně budete vnímat rozdíl mezi zdravými, životodárnými formami vědomí – nebo slovy – a destruktivními vzorci vědomí. Budete se bouřit a nazývat ve všech jazycích tyto destruktivní „formy vědomí“ – „ohavností“.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 9
7 / 19
Zodpovědní a skutečně milující rodiče obzvlášť silně pozvednou svůj hlas proti současným formám zábavy a zabrání tomu, aby jejich děti byly i nadále vystaveny nekultivovanému a citovému úpadku jazyka, bezuzdnému násilí a promiskuitnímu, emocionálně povrchnímu sexu, tedy všemu, co je v současné době nabízeno na vašich obrazovkách, v knihách a médiích. Vaše společnost je plná těchto výtvorů s nízkým opovrženíhodným vědomím, které se přenášejí do lidských životů a lidských činností.
Rodiče si také uvědomí, že FORMY VĚDOMÍ vytvořené v myslích jejich dětí jsou stále se rozvíjející základy budoucího života těchto dětí v dospělosti, a začnou zkoumat ETICKÉ HODNOTY vyučované ve školách. Rodiče se již nebudou zajímat o náboženství vyučovaná ve škole, protože o ty se bude zajímat jen menšina lidí, ale budou se velmi vážně zajímat o typ životní filozofie, postoje, chování, řešení sporů, užívanátvrzení, jež budou podporovány či tolerovány jak učiteli, tak studenty ve školách budoucnosti. Vytvoří se skupiny, které na základě těchto Dopisů založí malé školy, protože staré věcné
učební osnovy budou opuštěny jako překonané. Důraz bude kladen na jazyky, umění, logiku,
umění efektivní a tvůrčí komunikace, rozvoj činorodé a kreativní představivosti, matematiku i
vědu a také na manuální zručnost. Učební osnovy se zaměří na rozvoj schopnosti rozlišovat mezi pravdou a mýtem, jasně vnímat nejvyšší hodnoty, které je třeba přijmout a ocenit, a to nejvíce tvůrčím a přínosným způsobem ke zlepšení podmínek pro sebe samé, pro svůj národ a pro svět jako celek.
Dostanou příležitost získat dovednosti a zkušenosti v přírodních vědách a řemeslech, díky nimž budou ve své zvolené profesi pracovat s radostí a úspěchem. Děti budou vychovávány v novém ovzduší péče a lásky a bude jim ukázáno, jak ji samy mohou ve svých třídách vytvářet a udržovat. Budou povzbuzovány, aby pracovaly s radostí a byly šťastné. Pokud tento stav nenastane přirozeně a dítě bude mít potíže, bude mu ukázáno, jak lze toho stavu dosáhnout, a když uspěje, bude odměněno.
Lidé budou oceněni na základě svého odhodlání usilovat o vyšší úrovně duchovního myšlení a své ochoty sloužit zájmům znevýhodněných skupin a společnosti obecně. Je otázkou krajní naléhavosti, aby si lidé na celém světě uvědomili PRAVDU a uznali, že se ve skutečnosti narodili, aby se individualizovali a vyjádřili UNIVERZUM – ZDROJ svého BYTÍ – a vývojem nakonec dosáhli vrcholu
INDIVIDUALIZOVANÉHO projevu svého ZDROJE BYTÍ – VĚDOMÍ KRISTA1. A také jste byli stvořeni proto, aby o vás bylo pečováno, aby vám byla poskytnuta výživa, aby byly uspokojeny veškeré vaše potřeby, zajištěno vaše zdraví a dokonalá spokojenost i harmonická prosperita při cestě vaší duše k individualizovanému znovusjednocení s vaším Zdrojem Bytí – Božským Vědomím. Dokud si neuvědomíte tuto PRAVDU O EXISTENCI, nikdy nedosáhnete svého skutečného fyzického ani duchovního potenciálu na Zemi. 1VĚDOMÍ KRISTA je výraz pro nejvyšší úroveň vědomí, nejde o vědomí individuality Krista – Ježíše. Anglický originál: Christ Consciousness. Stejně jinde. (Poznámka překladatele)

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 9
8 / 19
Žádná země, žádná náboženská organizace, žádný jednotlivec, bez ohledu na to, jak vysoké je jeho postavení, nebude schopen změnit obsah těchto Dopisů, protože Já – KRISTUS, také vyzařuji PRAVDU O BYTÍ v celém světě a pro všechny, kteří dosahují úrovně duchovních frekvencí, aby tuto PRAVDU přijímali. Tito lidé JI přijmou, ocení a plně si JI osvojí. Stane se tak jejich vlastním vodítkem pro jejich myšlenky a činy. Pokud existují lidé, kteří nemohou pochopit nebo přijmout tyto Dopisy, je to jen proto, že ještě nedosáhli úrovně vědomí nezbytné k tomu, aby se na ně dokázali naladit. K jejich duchovnímu růstu dojde později. Proto říkám těm, kteří dosud nezažili kvalitu života, již jsem popsal a jež vám od Božské VŮLE náleží, neptejte se, kde je problém, zda v životě samém, v lidech, okolnostech – nebo ve vás samých... Věnujte pozornost svému způsobu myšlení, svému postoji k životu obecně a svým pocitům vůči sobě samým i ostatním, a zjistěte, jaké jsou myšlenky – a očekávání –, kterým se
pravidelně oddáváte. Tyto myšlenky vytvářejí mocnou tvůrčí energetickou sílu vědomí, již vyzařujete po celý den. Přitahuje k vám přesně to, čeho se bojíte a co očekáváte. Někdy je forma negativního tvůrčího vědomí hluboce uložena ve vašem podvědomí, kam byla vložena před mnoha lety kvůli určitým okolnostem. Také tento negativní impulz tvůrčího vědomí mohl přijít z minulého života. V každém případě, pokud jste vystaveni trvale nepříjemným zkušenostem, prozkoumejte svůj vnitřní stav vědomí a zjistěte, jaký typ negativních očekávání převažuje ve vašem podvědomí. Zjistěte také, jaké jsou vaše postoje a pocity vůči ostatním lidem. Žijete důsledně v souladu se Zákony Existence? Vyjadřujete „bezpodmínečnou lásku“ ve všech úrovních svého života – vůči všemu a všem ve vašem životě? Jste schopni vidět „světlo duše“ v každé živé bytosti, nebo si všimnete jen jejích egoistických motivů – její temné stránky? Uvědomujete si, že já – Kristus – mám vždy nejvyšší lásku a soucit s lidmi, které můžete odmítat nebo kritizovat? Toho, koho možná odmítáte, na toho já vyzařuji svou
bezpodmínečnou lásku. Vždy mějte na paměti, že váš ZDROJ BYTÍ je ve dvou stavech – v rovnováze a aktivitě. AKTIVNÍ stav vašeho ZDROJE BYTÍ je dimenze, ve které jste byli počati a obdrželi individualizaci. ROVNOVÁHA UNIVERZÁLNÍHO VĚDOMÍ je dimenzí dokonalého ticha, klidu a nehybnosti, jsou v ní základní IMPULZY TVOŘENÍ přimknuty k sobě v objetí ve vzájemné zdrženlivosti.
Buďte si plně vědomi, přijměte a pochopte, že v každé „lekci ve vaší škole na Zemi“ máte vždy přístup k Božské Milující Inteligenci, která dokonale vyřeší každý problém a vy budete pozvednuti mimo dosah chaosu a utrpení. Takto řešíte své problémy rychle a hladce a brzy si uvědomíte, že se vaše vlastní zásoba moudrosti a znalostí v mnoha ohledech navyšuje a rozšiřuje. Tímto způsobem se vyvíjíte na všech úrovních svého bytí. Mým záměrem bylo ukázat vám prostřednictvím těchto Dopisů způsob, jak žít v souladu se Zákony Existence, pomoci vám vyhnout se zbytečnému utrpení, omezení a strádání, jež jsou způsobená vaší neznalostí Zákonů, ale také vám chci vtisknout do vašeho vědomí, že
každý ve svém životě podléhá střídajícím se obdobím.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 9
9 / 19
Každý prochází dobrými obdobími, kdy vám příliv požehnání přinese vše, po čem toužíte, a jste na vrcholu lidského štěstí a úspěchu. Radujete se! Pak nastane doba, kdy se náhle změní životní tempo, zdroje vyschnou, vztahy se stanou obtížnými a nejistými, vaše pracovní úspěchy mají sestupný směr nebo se objeví překážky, které vás na dlouhou dobu uvrhnou do útlumu. Možná se divíte, jakou chybu jste udělali. Dříve jste velmi úspěšně pracovali v souladu se ZÁKONY EXISTENCE a nyní přicházejí každodenní problémy a nic, na co myslíte nebo co děláte, nakonec nezmírňuje stres vašeho každodenního života. Až – nebo když – tyto časy na vás přijdou – buďte ve svém srdci i mysli klidní a
pokojní – a vězte, že stále čerpáte život a směr z Božského Vědomí, a to navzdory opačným zdáním, navzdory prožívajícím zápasům. V těchto obdobích je zásadní stáhnout se a využít způsoby, kterými jste byli schopni vklouznout do vědomí v dobách „vrcholů“ a tímto posílit své pouto k Božskému Vědomí. Bez těchto temných období sklíčenosti byste nepostupovali v duchovním růstu. Předají vám speciální zprávu, a proto se neponořte do stavu zoufalství nebo hořkosti. I když se můžete cítit oslabení, je to vaše zimní sezóna sebeobjevování a vnitřní obnovy, která vám nakonec přinese ještě větší požehnání, než jaké bylo ve vašich předešlých „úspěšných dobách“. Seberte odvahu a neztrácejte víru. Trpělivě počkejte, až zima opět ustoupí vašemu duchovnímu jaru. Vytrvejte v uvolnění sebevědomým čekáním na okamžik, kdy do vaší mysli, srdce i pozemského života znovu začne proudit Božský Život a ve vašem životě se začne projevovat vše, v co jste doufali. Po celou dobu si uvědomujte a držte se poznání, že pokud necítíte příliv Božského Vědomí během meditací, není to proto, že jste byli opuštěni, ale proto, že vaše kosmické vibrace –, a tedy vaše vibrace osobního vědomí –, jsou v odlivu a už nejste schopni se pozvednout, abyste zachytili vibrace Božského Vědomí, v takové síle jako dříve. I když je možná nevnímáte, buďte si jisti, že jste jimi a BOŽSKOU LÁSKOU stále zahaleni. Také bych vám chtěl připomenout a vtisknout do vašeho vědomí, že v okamžiku, kdy
nejbídnější z lidských bytostí uspějí v pochopení skutečné podstaty svého původu a dokáží tyto znalosti využít, mohou se začít vymaňovat ze svých vyjetých kolejí a poté mohou povstat do jakékoli vysoké úrovně, kterou si sami zvolí – za předpokladu, že se každý den naladí na ZDROJ SVÉHO BYTÍ a čerpají z Jeho Nekonečné Síly, jeho Života, jeho směru, jeho inspirace a jeho vedení. Nejste obětí osudu – jste obětí svého vlastního tvůrčího vědomí až do té doby, než si uvědomíte, že jste to vy, kdo formuje svou vlastní budoucnost. Až tato nádherná Pravda pronikne do vašeho vědomí, začnete měnit směr svého života a nakonec zjistíte, že můžete pracovat na tom, abyste se stali Mistrem a dosáhli úplné svobody v BOŽSKÉM VĚDOMÍ. Snažte se mít na paměti, že při vašem duchovním hledání by vaším cílem mělo být udržet frekvence vašeho vědomí co nejstálejší v rámci vašich nejvyšších duchovních vjemů. To je pro lidskou mysl nesmírně obtížné, protože dychtivě sáhne po nových formách duchovně-mentálních podnětů, kdykoli vzbudí její zájem. Musím však objasnit, že nestačí přečíst si tyto Dopisy a poté se obrátit k dalším knihám v naději, že v nich najdete nějakou vyšší nebo inspirativnější pravdu. Já, Kristus, Vám po pravdě říkám, že dnes pro vás není k dispozici žádná vyšší pravda ani vyšší cesta.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 9
10 / 19
Někdy se vám může zdát, že jste našli něco lepšího, protože na úrovni svého současného lidského vědomí se můžete snadněji ztotožnit s obsahem –, ale buďte si jisti, že DUCHOVNÍ PRAVDA O EXISTENCI je jediné POZNÁNÍ – a žádné jiné –, které vás nakonec dovede do úrovně VĚDOMÍ KRISTA, jež je vaším skutečným cílem. VĚDOMÍ KRISTA je duchovním vědomím všech velkých Mistrů. Žádné vyšší neexistuje. Pro dokonalé porozumění můžete hledat autory, kteří již našli cestu a kteří procvičují to, co je napsáno v těchto Dopisech, ale nenásledujte ty, kteří sledují jiné autory a citují jiné autority,
kteří stále hledají cestu prostřednictvím lidského myšlení a usilují o proniknutí do rozsáhlosti
duchovní Pravdy – jež je mimo lidské myšlení. Tito, stejně jako vy, jsou stále na začátku vědomí – a dosud nepronikli mentálně-emocionální vrstvou, která by je přiblížila k hranicím VESMÍRU. Nenásledujte ani ty, kteří hledají potěšení a píší – o „zázračných“ okultních praktikách a snaží se také vás přivést k jejich procvičování, ani ty, kteří obhajují použití hmotných prostředků ke zvýšení energie v různých oblastech života. Když používáte hmotné látky, jako jsou krystaly, svíčky, kadidlo nebo vonné tyčinky, zaměřujete své lidské vědomí na věci, jež pro vás mají lidský význam a jež vám dělají potěšení. Takto ukotví vaše lidské vědomí k účinkům“ lidského vědomí, které vás neustále přivádí zpět do hmotných úrovní lidského vědomí. Pokud ale chcete vystoupat do skutečných duchovních dimenzí vědomí, vaším cílem je proniknout do pozemské dimenze lidského vědomí a poté ji překonat. Jediná skutečná energie, jediná skutečná dynamická léčivá Životní Síla pochází z vašeho neustálého
kontaktu s BOŽSKÝM VĚDOMÍM. Jak budete pokračovat ve své vzestupné cestě, seznámíte se s jemnějšími vibracemi astrálních rovin, ale ani těmito úrovněmi se nebudete zabývat, neboť to jsou pouze projevy vyšších fyzických forem vědomí a nejsou vaším pravým cílem. Naladění se na Božské Vědomí a úplné sebeovládání by mělo být smyslem vašeho života a vaším jediným cílem. Když toho dosáhnete, vše, co jste kdy pro sebe chtěli, bude vaše – novým, neomezeným a věčným způsobem.
Možná si přečtete tyto Dopisy a rozhodnete se, že chcete pokračovat jako předtím – ve svém
egoistickém vědomí a důvěřovat Božskému Vědomí, že vám pomůže v těžkých dobách. Ale mohu vám říci, že život sám vás nakonec přesvědčí, že žádná jiná cesta vám nepřinese odměny, které vaše duše touží zažít, skrytá a tiše čekající na své uvolnění – zejména na úplné znovuspojení s Božským Vědomím. Největším darem, který můžete dát sobě – nebo ostatním –, je vděčně přijmout do své
vlastní mysli – a pokusit se naplnit jiné vnímavé mysli – plné a inspirované pochopení toho, kdo ve skutečnosti jste „vy i oni“a čeho lze skutečně dosáhnout, když „vy i oni“ opustíte vlastní vůli a budete pro sebe hledat pomoc, vedení a uspokojení všech svých potřeb ve ZDROJI svého BYTÍ. Staňte se Světlem pro sebe – a pro kohokoli, kdo jej může přijmout.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 9
11 / 19
Zároveň je důležité si uvědomit, že nikdo nemůže přijímat znalosti s prázdným žaludkem. Pokud se tedy snažíte oslovit hmotně znevýhodněné, tak proto, abyste podpořili proces jejich duchovního a fyzického rozvoje, je nutné jim poskytnout určité množství jídla. Buďte připraveni s ochotou dávat ostatním a pochopte, že když se takto zachováte, tak se stanete součástí vesmírného systému „dávání a přijímání“. Je nemožné dávat a nedostávat na oplátku – pokud si však sami nemyslíte, že žijete pouze z příjmu za vaši práci, z vašeho bankovního účtu a investic. Pokud tomu věříte, pak toto
zažijete. Dokud se lidé opravdu neprobudí a neotevřou oči k úplnému poznání, že jsou individualizací
ZDROJE BYTÍ, což je kombinace DOKONALÝCH IMPULZŮ Tvořivosti & Lásky, zůstanou přitahováni pokušeními materialismu, uspokojením svých tělesných potřeb a touhou po jejich osobním prospěchu na úkor ostatních – od uchopení moci a stávek v podnikání, obchodě a průmyslu až po vážné spory ve vztazích, vraždy, znásilnění a války. Kdykoli člověk uplatní své egoistické zájmy na úkor ostatních, nastává nedorozumění a hněv. Toto je prvotní Zákon Existence, který musí být zveřejněn po celém světě. Jak by tedy lidé měli žít ve světě, v němž všeobecně vládnou egoistické impulzy – projevující
se jako zběsilá touha po osobním uspokojení? Odpověď spočívá v mém prohlášení: „Chovejte se k ostatním tak, jak byste chtěli, aby se chovali k vám.“ Toto je první krok ke zvládnutí ega. Pokud jste zapojeni do hádky, nechť je nastolena plná spravedlnost, již si vzájemně poskytují obě strany. Poslouchejte – přijímejte – dodržujte – napravujte, jak je to nejvíce možné. Ujistěte se, že ve svých požadavcích nezasahujete do spokojenosti ostatních – ať už na osobní, zájmové, obchodní nebo pracovní úrovni. Pamatujte, že to, co činíte ostatním, se vám nakonec vrátí. Pamatujte, že vaše myšlenky, slova a činy z dnešního dne se projeví v následujících dnech, měsících nebo letech. Někdy
to bude trvat roky, než to, co jste zaseli, dozraje do sklizně a vy již dávno zapomenete, že jste toto zaseli. Buďte si jisti, že to, co děláte dnes, se vám vrátí ve víceméně shodné podobě, i když to možná nikdy nerozpoznáte nebo nebudete vnímat souvislost. Stejně jako chcete, aby vás ostatní upozornili na vaše chyby, s upřímností udělejte to samé – pro přátele nebo cizí lidi. Udělte přijetí a odpuštění, které byste chtěli obdržet. Co je opravdové odpuštění? Je to stav porozumění tomu druhému i důvodům jeho chování, tak jasný, že můžete upřímně říci –, že není co odpouštět. Nestrannost, laskavost a velkorysost, které byste chtěli obdržet, když máte potíže – dejte ostatním, když se oni potýkají s obtížemi. Nikdy se k nim chladně neotáčejte zády. Naučte se na lidi nebo na situaci dívat laskavým pohledem. V okamžicích, kdy je vidíte svým pohledem, tak si vzpomeňte, že já se na ně vždy dívám se soucitnou láskou. Pokud u některých lidí vidíte skutečnou potřebu zlepšení – pro jeho vlastní dobro a budoucí spokojenost – dívejte se na ně pouze srdcem a láskyplným pohledem a představte si, jací mohou být v budoucnu. Předejte tuto situaci ZDROJI BYTÍ a buďte si jisti, že jim vaše modlitba požehnala a otevírá dveře k jejich rozvoji.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 9
12 / 19
Nechte se vést Božským Vědomím, abyste věděli, zda můžete zavést hovor na téma týkající se předmětu jejich „zdokonalení“, a zeptejte se Božského Vědomí, jak dosáhnout toho, aby radu ochotně přijali a poté následoval jejich úspěšný osobní rozvoj. Pokud vám někdo chce sdělit, jak jste ho zranili – tak zůstaňte v klidu stát nebo si sedněte a buďte si vědomi toho, že toto je skutečná výzva pro vaše ego. Toto je pro vás rozhodující okamžik – vaše nejnáročnější zkouška. Jak se s ní vypořádáte? Budete se omlouvat a bránit, předpokládat, či dokonce nahlas říkat, že vaše činy neměly druhého zranit – a že byly vzhledem k situaci plně oprávněné? Pokud je toto vaše odpověď, pak ego stále zcela ovládá vaše vědomí. Jestliže si však uvědomíte, že velký okamžik pravdy je na vás –, a díky tomuto uvědomění –
můžete zůstat tiší a klidní a pozorně nasloucháte, jak druhá osoba popisuje utrpení, které jste ji způsobili, podařilo se vám poprvé překonat vaše ego. Dalším naléhavým krokem je ovládnout vaši potřebu bránit se a naopak se pokusit upřímně pochopit, co vám říká. Toho budete moci dosáhnout pouze tehdy, když se odosobníte do takové míry, že dosáhnete stavu vnitřního ticha, kdy můžete slyšet jeho slova, rozumět a cítit jeho bolest. Pokud to dokážete, „vstoupíte do jeho kůže“, pocítíte jeho zármutek a budete se z celého srdce chtít omluvit za to, co jste udělali. Bolest, kterou jste mu způsobili neúmyslně a nevědomě, se stane vaší vlastní bolestí a nezmizí, dokud se vám prostřednictvím vašich láskyplných slov nepodaří odstranit všechny zbytky bolesti z jeho vědomí. Pak jste vyléčili zranění, a to také bude odstraněno z vašeho elektromagnetického vědomí. Zvítězili jste sami nad sebou. K tomuto bodu vnitřní síly a vytrvalosti dojdete, pokud budete opravdově vnímat,
že realita ostatních je stejně platná jako ta vaše. Uznáte a přijmete, že ostatní mohou být vašimi činy zraněni stejně, jako jste jimi byli zraněni vy. Jakmile ve svém životě dosáhnete tohoto velkého okamžiku pravdy, zjistíte, že jste schopni se mezi ostatními pohybovat zcela příjemným způsobem a že vidíte události z jejich pohledu stejně snadno, jako ze svého vlastního. Dosáhnete velké rovnováhy mezi potřebami druhých i vašimi vlastními a vstoupíte do stavu míru, protože již víte, že s nimi zacházíte spravedlivě a velkoryse. Začnete odstraňovat bariéry mezi vámi i ostatními lidmi a přijmete je do svého srdce. Také začnete snižovat své vlastní obranné reakce, v důsledku čehož zjistíte, že konečně dosahujete skutečné sebeúcty a duševní pohody. Toto nové porozumění pocitům druhých ve vás vzbudí vůči nim velkou úctu. Vždy se k nim budete chtít chovat spravedlivě, neupírat jim patřičné zásluhy, nebudete chtít využít jejich dobré povahy, ponížit je, snížit jejich sebeúctu, vždy budete připraveni je povzbudit a podporovat, jestliže budou prožívat fyzické nebo emocionální strádání.
Zjistíte, že děláte totéž pro sebe. Stanete se svým vlastním rádcem, léčitelem a podporou. Budete vnímat, že každý člověk, bez ohledu na jeho sociální postavení, pochází ze stejné základní reality, z níž pocházíte i vy. Uvědomíte si, že jste si rovni se všemi ostatními, ať už jsou králem, papežem nebo prezidentem, protože pod svým odlišným vnějším vzhledem jste oba vyšli z VELKÉ JEDNOTY BYTÍ.
To je důvod, proč se již v žádné situaci nebudete cítit nedostačující, neboť jste získali na síle a moudrosti, jež nyní čerpáte z Božského Vědomí, a jste si dobře vědomi toho, že máte stejná práva jako všichni ostatní.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 9
13 / 19
Klidně a vyrovnaně vysvětlíte, proč nedovolíte ostatním, aby vás využívali. Budete schopni vyjádřit své myšlenky jasně a upřímně, s náležitým respektem k pocitům druhých. Už nebudete chtít urážet nebo ponižovat ostatní. Naopak. Vynaložíte veškeré úsilí, abyste ochránili jejich sebeúctu a zároveň vysvětlili svou pravdu jasně, ale též láskyplně. Pamatujte, že když sdělujete ostatním svou pravdu, tak není na vás, abyste jim říkali, jak by měli v určité situaci jednat nebo jak mají reagovat na vaše slova. Při respektování UNIVERZÁLNÍCH HODNOT, jež jsou představovány dokonalou poctivostí, svědomitou prací, dobrou vůlí vůči druhým a pomocí ekonomicky slabým lidem, je o to správnější požadovat, aby tyto hodnoty měly vždy přednost před jakýmikoli jinými úvahami vedenými OSOBNÍM PROSPĚCHEM ve skupinovém, společenském nebo v národním úsilí. Máte také plné právo říci, jak se cítíte, jestliže se k vám někdo chová neuctivě či vás ponižuje – pokud jste si vědomi toho, že tyto pocity je nutné vyjádřit. Je pravděpodobné, že vaše upřímná pozorná slova přispějí k vyřešení nebo objasnění
určité situace pro dobro všech. Svou situaci vysvětlete laskavě – vlídně řekněte, jak se cítíte za těchto nepříjemných okolností, a vysvětlete, co tyto pocity ve vás vyvolalo. Neříkejte: „Udělali jste to a to,“ protože ten druhý bude mít pocit, že jej obviňujete, a okamžitě probudíte jeho obranný mechanismus
ega. Pak by se konflikt pro vás oba stal obtížný a nepříjemný. Chcete-li komunikovat s někým, komu dominuje jeho ego, musíte neustále mluvit takovým způsobem, aby se nikdy necítil ohrožen. Toto je umění láskyplné komunikace a můžete se ji naučit pouze pokusem a omylem a neustálým cvičením!
Pokaždé, když dosáhnete vítězství nad svým egem, bude pro vás o to snazší přiblížit se k ostatním, protože pochopíte, jak ego funguje u všech ostatních. Postupem času a postupným uvolňováním ze sevření svého ega zjistíte, že stále více můžete s láskou a s empatií vycházející z duše naslouchat druhým. A pokud se budou chovat způsobem, který by vás dříve zranil nebo urazil, nyní místo toho pocítíte přicházející smích. Takto budete vědět, že je vaše duše v přímém kontaktu s Božským Vědomím –, protože smích je Jeho přirozený stav. Smích je impulz vědomí, který se vlnovitě šíří skrz vaše nebe, z jedné planety na druhou, prochází skrze vaši Mléčnou dráhu a směřuje do nejvzdálenějších koutů nekonečna. Stejně nekonečného, jako je Božské Vědomí, jež vzniklo v době Velkého Třesku. Co je to smích? Jedná se o spontánní reakci vědomí v okamžiku, kdy dvě události, dvě situace nebo dva lidé společně „neladí“ – v přirozeném sledu událostí – a jsou ve zvláštním nesouladu nebo v opozici. Je to vlnovitý efekt, jenž zažívají všichni jedinci vyšších druhů, kteří jsou schopni úsudku nebo vnímání. Smích odstraňuje stres. „Působení vlnění“ je pociťováno v bránici, která
chrání srdce a nervový systém. A jak jste se dozvěděli při studiu podstaty stvoření, při tvorbě struktury a růstu živých organizmů bylo učiněno vše možné pro vytvoření dokonale přizpůsobeného těla, v němž se jeho obyvatel cítí spokojeně, šťastně a žije bez nervového napětí. Stres škodí zdraví a je v
rozporu s VŮLÍ BOŽSKÉHO VĚDOMÍ.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 9
14 / 19
Spontánní a srdečný výbuch smíchu se nejprve projeví jako vlnovitý nával vědomí, který se šíří v hlavě a způsobí prosvětlení celého vědomí. Okamžitě následuje fyzická „vlnová reakce“ smíchu, jež se projeví mírným přerušením dýchání v bránici, aby se uvolnilo napětí a odstranily zbytky hořkosti.
Ve velmi vtipné situaci může smích trvat tak dlouho, až se člověk cítí vyčerpaný, – ale přesto je šťastný a lituje, že smích skončil. Většina lidí dosvědčí, že smích vyvolává pocit pohody, i když minutu předtím došlo k neshodě. Pokud se někdo dokáže srdečně zasmát nesmyslnosti situace, jež vedla k nedorozumění nebo urážce, napětí zmizí a přátelská atmosféra se přirozeně obnoví. Smích je skutečným darem lásky věnovaný stvořením, která jsou ovládána egem a která se od něj potřebují osvobodit. Jakmile egoistické podněty postupně uvolňují sevření a ztrácejí kontrolu nad vaší myslí a
emocemi, zjistíte, že smích k vám přichází spontánně a přináší vám nádherný pocit úlevy. „Vlnovité šíření“ smíchu zvyšuje vaše vibrační frekvence vědomí nejen proto, že se tato energie uvolnila tam, kde ji nejvíce potřebujete – kolem vašeho srdce – a bránice, sídle vašich emocí, ale proto, že SMÍCH pochází přímo z Božského Vědomí. Smích je tedy Božský. SMÍCH a vaše vnitřní dítě. Když čtete tyto Dopisy a meditujete, tak se zvyšují vibrační frekvence vašeho vědomí a vy zjistíte, že vaši mysl již neuspokojují staré mentální vzory. Budete hledat způsoby a možnosti, jak je vyloučit ze svého vědomí. Jak budete duchovně růst a budete se chtít stále více osvobodit od nežádoucích impulzů lidského ega, tak se vnitřní konflikt pro vás bude stále více stávat zátěží, a tím usilovněji budete hledat úlevu přicházející skrze modlitbu. Zjistíte, že když se obrátíte k Božskému Vědomí a budete upřímně žádat o Božskou Podporu, tak tato pomoc k vám určitě přijde. Budete se moci osvobodit od nežádoucích
myšlenek a reakcí a následně zjistíte, že smích přichází stále častěji a přirozeněji. Zjistíte také, že stres zmizí a že se vaše myšlenky stanou mnohem lehčími, vaše vztahy jednoduššími, přívětivějšími, starostlivějšími, budete mnohem vděčnější, více si budete uvědomovat život samotný i všechny prožitky a situace, které vám nabízí. Získáte více radosti z obyčejných potěšení, nebudou vás tolik trápit vaše chutě, budete potřebovat méně jídla a zábavy. Budete spokojenější sami se sebou a nakonec se začnete ve své vlastní společnosti radovat, protože BOŽSKÉ VĚDOMÍ vdechne vašemu
lidskému vědomí Vlastní vznešený Stav SPOKOJENOSTI. Postupně se budete vracet do stavu „dítěte“, které přemýšlí o světě šťastným a zvědavým pohledem. Nejde o senilitu, jde o vědomější a životem pulzující stav bez ohledu na váš věk. O tomto stavu bytí jsem mluvil, když jsem řekl: „Pokud se znovu nestanete malým dítětem, nevejdete do Království Nebeského.“ Ve skutečnosti jsem řekl, že když
vstoupíte do Nebeského Království, stanete se malým dítětem – rozzářeným a radostným. Dávám světu tyto Dopisy, aby ti, kteří je čtou a přijímají, mohli konečně vstoupit do „Království Nebeského“ a dosáhnout stavu radosti, který vychází z nevinnosti a čistoty mysli.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 9
15 / 19
DUCHOVNÍ CVIČENÍ
Pokud vám lidé řeknou, abyste se účastnili „duchovních cvičení“ a „představili“ si určité podmínky – buďte si jisti, že pokud budete postupovat podle těchto pokynů, zůstanete zakořeněni pouze v hmotné dimenzi ega. Představivost nemá nic společného s „duchem“. Představivost procvičuje vaše vlastní lidské vědomí, jež byste se měli pokusit překonat přístupem k vyšším úrovním duchovního vědomí. Tyto úrovně nejsou úrovně představivosti, ale úrovně „Reality“ – opravdové duchovní úrovně
s frekvencemi vibrací duchovního vědomí. Duchovní frekvence jsou frekvence Božského duchovního vědomí, nikoli frekvence pozemské mentální představivosti. Buďte tedy opatrní, koho přijímáte jako svého učitele. Pouze absolutní klid, nehybnost a ticho ve vašem vědomí vám otevře dveře, které umožní Božskému Vědomí vstoupit do vaší mysli, a to je přesně to, o co byste se měli snažit. Pokud máte žízeň a potřebujete se napít – proč si představovat, že jste u jezera? Jděte k jezeru a pijte čistou a osvěžující vodu. Opakuji, představivost není duchovní – je to cvičení vaší vůle ve vaší současné úrovni vědomí. RASISMUS Pro ty z vás, kteří jste pochopili pravdu o tom, „kým skutečně jste“, bych rád něco řekl o celosvětovém znepokojení nad „rasismem“. Chtěl bych, abyste věděli, že tyto diskuze o RASISMU vychází pouze z egoistických podnětů těch, kteří prožívají pocity, že je jimi pohrdáno, a jsou odmítáni kvůli rasovým rozdílům. Toto vnímání je tak hluboce zakořeněno v jejich „podstatě“, že bez ohledu na to, zda se změní jejich životní podmínky a jejich možnosti osobního rozvoje, či dokonce i když se stanou osobnostmi nejdůležitějšího významu na světové scéně, tak v nich stále zůstává pocit
méněcennosti a zášť vůči lidem, kteří v nich tyto pocity vyvolali. Je třeba si uvědomit, že takové pocity méněcennosti nejsou typické pouze pro černé rasy. Tyto pocity „extrémní podřadnosti“ zažívá většina lidí, která podléhá kastovnímu systému v Indii, třídním rozdílům v evropské kultuře a v zemích, kde hory „rozdílů“ oddělují jednoho člověka od druhého. Tyto bolestivé a zneklidňující pocity „nižšího stavu“ zažívají i takzvané významné osobnosti, jež se i přes své vlivné postavení nikdy necítí dobře.
Pocity méněcennosti, neschopnosti a zbytečnosti jsou vrozené lidské rase jako celku bez ohledu na postavení, rasu nebo vzdělání. Velká část tohoto pocitu podřadnosti pramení z velmi hlubokého vědomí psychiky, že egoistické chování je v rozporu s nejvyššími principy lidské existence. Když je tento přirozený a vrozený impulz „méněcennosti“ posílen blízkostí jiných zjevně důležitějších nebo
úspěšnějších lidí, tento přirozený pocit nedostatečnosti se stává bolestivým a nesnesitelným. Jediným způsobem, jak překonat bolestivé pocity etnického odmítnutí, a to i mezi lidmi úspěšnými v životě, je dosáhnout jasného poznání, že kdyby nenastaly všechny tyto etnické nepokoje, vysídlení, kdyby nebylo uprchlíků a přistěhovalců s jejich odlišným jazykem, kulturou, vzděláním a podřízením se životu i tradicím v hostitelské zemi, tak by nyní zástupci jednotlivých ras nezastávali odpovědné pozice a společenská postavení, kterých se některým z nich podařilo dosáhnout. Jediným způsobem, jak uzdravit tyto pocity a obnovit životodárné síly, je tedy meditovat, uvažovat, přemýšlet a žádat o Božské Světlo na toto téma, dokud nebudete moci upřímně říci: „Pane – jsem upřímně rád a šťasten, že se všechny ty hrozné věci odehrály. Díky nim jsem dnes tam, kde jsem, díky nim jsem dostal příležitost ověřit a vyzkoušet rozsah své vytrvalosti, intelektu, emocí, talentu. Mohu se srovnávat s výkony a úspěchy jiných ras – a pravděpodobně se budu i nadále učit, jak stoupat vpřed v porovnání s mými začátky.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 9
16 / 19
Děkuji Ti za sílu a inspiraci, díky níž mohu ukázat svou původní rovnost se všemi ostatními – posílám své myšlenky vděčnosti a lásky těm, kteří před mnoha a mnoha lety položili základy mého současného dobra.“ Můžete se také zamyslet nad tím, že podle ZÁKONŮ EXSITENCE bylo nevyhnutelné, aby
se lidé, kteří se určitým způsobem podíleli na obchodu s otroky a na dalších tragických událostech nebo byli zodpovědní za způsobenou bolest či mučení jiných lidských bytostí, vrátili v nové inkarnaci jako členové utlačovaných ras a aby těžce trpěli. Pokud se narodili jako černoši, je více než jisté, že budou usilovně požadovat rovnost a humánní zacházení s černochy. Mohl to být dokonce váš pradědeček nebo váš otec – a možná se divíte, proč se život k této „ubohé duši“ zachoval tak špatně. Na druhé straně „bílí“, kteří v minulosti spoutali černochy a uvěznili je v žalářích, mohou v tomto okamžiku nadále ve společnosti vytvářet chaos tím, že se znovu rodí ve společenských vrstvách všech ras, jež se hlasitě bouří proti minulosti. Je docela dobře možné, že je to minulost, kterou sami pomohli vytvořit. FAKTEM JE, že se lidé reinkarnují v různých vrstvách společnosti, v různých rasách, aby
duši umožnili získat potřebnou lekci při své cestě k VĚDOMÍ KRISTA. Pamatujte na základní princip existence. Sami si vytváříte své zítřky. Kromě toho vytvoříte vše, co potřebujete pro svůj duchovní růst tím, že po tom sáhnete. Ať už jste si toho vědomi, nebo ne, ve snaze zlepšit své životní podmínky přirozeně vystupujete na vyšší úrovně duchovního vědomí. Jak jsem vám řekl již dříve –, BOŽSKÁ VŮLE má za cíl, aby se stvořená bytost uvolnila od. všech napětí a stresů, a proto se ve vašich životních zkušenostech objeví lekce potřebné k tomu, aby vás vedly vzhůru k Božskému Vědomí. Proto ODPOUŠTĚJTE –, protože nevíte nic o putování své duše po mnoha staletích pozemské existence. Nemáte žádné znalosti o tom, co jste sami udělali v minulých životech. Odpusťte přítomnost, odpusťte minulost a připusťte, že z toho vzešlo mnoho dobrého. Naučte se žehnat těm a milovat ty, o nichž si myslíte, že vám nebo vašim předkům ublížili. A vy, kteří jste v současné době součástí ras nesoucích moc výsad –, vezměte v úvahu ostatní rasy a jejich problémy a mějte na paměti, že v budoucím životě se můžete vtělit do těla nevýsadní skupiny a poznat – „z první ruky“ – co to znamená narodit se s pocitem „druhořadého“ člověka. Přemýšlejte také o svých minulých životech –, hloubejte nad tím, co jste možná udělali, nebo neudělali, abyste byli ve své současné situaci. Pravda o RASISMU je následující: Každá z bytostí žijících pod sluncem sestoupila z Božského Vědomí jedním, či druhým
způsobem. V nejhlubších kořenech svého bytí všichni vyšli z JEDNOTY. Kde jsou tedy rozdíly? Vychází z vývoje druhů, genetiky, podmínek, tradičního učení, zvyků, výchovy, rodinných návyků týkajících se vztahu s ostatními a rozdílů ve způsobu myšlení. Není to barva vaší pokožky, která vás rozděluje. Malé dítě, bez ohledu na svou rasu a barvu pleti, najde díky své nevinnosti a spontánnosti sebevyjádření vřelé přivítání v srdcích většiny dospělých. Je to VĚDOMÍ, které vás rozděluje a projevuje se na každé úrovni vašeho bytí – vy všichni, navzdory vašemu materializovanému tělu, jste FORMY VĚDOMÍ vyjadřující vzorce vědomí a přijímající FORMY VĚDOMÍ vyjadřující modely vědomí ostatních.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 9
17 / 19
Vědomí každého jednotlivce je jeho realitou –, nikoli barva jeho kůže nebo jeho vzhled –, je to vědomí lidí, které přitahuje, nebo odmítá ostatní. Můžete si být jisti, že svůj pocit rasové odlišnosti překonáte, až když budou vaše mentálněemoční myšlenkové vzorce v souladu s HODNOTAMI, dle kterých se rozhodnete každodenně žít. Dokud tomu tak není, nemá smysl, aby se lidé na sebe navzájem hněvali za to, že pociťují rasové rozdíly. Tyto rozdíly jsou odpovídající lidskému stavu. Pokud chcete být plně přijati jinou rasou, budete muset změnit své hodnoty, svá vnímání, své myšlenky, svůj životní styl a vztahy s ostatními do té míry, aby odpovídaly této rase. Rasové rozdíly pak zemřou svou přirozenou smrtí. Pokud nejste připraveni převzít „vědomí“ rasy, ke které se chcete připojit, rozpoznejte, přijměte a RESPEKTUJTE s LÁSKOU rozdíly vědomí. Nikdo nemá právo požadovat, abyste tyto rozdíly přehlíželi.
A CO JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZE VŠEHO: Vyberte si nejvyšší úrovně, které tento svět nabízí, snažte se je přijmout a používat – a poté všechny barvy pleti získají novou vnitřní krásu, jíž nikdo nebude schopen odolat. Všichni lidé se pak ochotně spojí v dokonalé harmonii. Změní se také fyzický vzhled každé barvy pleti a ta získá novou vnitřní krásu. Až budou tyto Dopisy šířeny po celém světě a lidé se spojí do skupin, aby žili dle duchovních zákonů existence, tak tito lidé brzy zjistí, že žijí v harmonii a bezpečí, i když kolem nich může panovat chaos. Ti, kteří se spojili, aby se naučili, jak vstoupit – a žít – v Jednotě Bytí, již jsem před 2000 lety nazval „Královstvím Nebeským“, zjistí, že se jejich životní situace skutečně mění. Naléhavě vás žádám, abyste se společně setkávali v neděli a podělili se s ostatními o
mnohá požehnání přicházející do vašich životů a z celého srdce upřímně děkovali a pozvedli svou mysl k tomu, Co vám dalo Existenci. Meditujte společně, abyste svou myslí vtáhli Božské Vědomí do světového vědomí, aby podstata Božství mohla stále více naplňovat podstatu světové psychiky svou
vlastní neomezemou Láskou. Vaše skupiny budou vyzařovat energii duchovního vědomí, která ovlivní duševní energie kolem vás. Chtěl bych, abyste si uvědomili, že svět nebyl v tak kritické situaci, když se
náboženské sbory po celém světě v neděli scházely, aby se klaněly Bohu. Tyto časy však již pominuly. Nebudete uctívat Boha. Budete budovat hluboké pochopení Božského Vědomí, které je všudypřítomné. Jeho univerzálnost a rozsah jeho tvůrčí aktivity bude stále pevněji zakořeněn ve vaší mysli prostřednictvím upřímné chvály. V tichu a klidu se obrátíte k BOŽSKÉMU VĚDOMÍ a láskyplně JEJ vyzvete, aby vstoupilo do vaší mysli i srdce a vedlo je. Takto se postupně budete sjednocovat a Božské Vědomí bude čím dál více ovládat svět, jak bylo Jeho původním záměrem.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 9
18 / 19
REINKARNACE – ZNOVUVTĚLENÍ
Mnoho lidí se bude ptát, jak v okamžiku početí může být jedna duše čerpána z Božského Vědomí, ale samotné tělo může být použito jako prostředek sebevyjádření v nadcházejícím životě jinou duší, která je připravena k reinkarnaci. Když je duše připravena vstoupit do pozemského života pro své další období pozemského učení, je přitahována k rodiči – rodičům –, kteří mohou poskytnout podmínky, jež jí umožní dosáhnout dalšího stupně v jejím duchovním vývoji. V okamžiku početí stará duše vstoupí do tohoto procesu a stává se duší oplodněného vajíčka, které naplnila svým osobním vědomím z minulých životů a svého minulého duchovního vývoje. Některé matky si téměř okamžitě v sobě uvědomují přítomnost jiného vědomí. Nové vědomí, jež matka přijala ve svém lůně, někdy hluboce ovlivňuje průběh jejího myšlení, jejího těhotenství a její zdravotní stav. Jakmile se dítě narodí, matka má pocit, že se vrací ke svému normálnímu stavu. Citlivé matky často pociťují povědomí o tom, jakým směrem se bude ubírat život jejich dítěte, ale mohou si myslet, že se toto povědomí rodí z jejich
vlastních přání pro své dítě. Reinkarnace není náhodná nebo bez důsledného plánu, jež řídí její průběh. Účelem je vždy umožnit putující duši, aby prožila mnoho zcela odlišných zážitků, které obohatí její uložené minulé pozemské poznatky. Nabízí podnětné a nezbytné obměny probíhající díky jiným kulisám, rodině, lidem v okolí, genetickým charakteristikám, ale vždy je tato tenká nit cesty
duše uložena v podvědomí a vynoří se, aby ovlivnila současné vtělení, i když si toho osoba nemusí být vůbec vědoma. Proto je možné, že vlastnosti, důsledně zastávané názory nebo vášnivé touhy přejdou z jedné inkarnace do druhé. Někdy se touhy vytvářejí během jedné inkarnace a úspěšně se projeví až v další inkarnaci za zcela odlišných podmínek. V takových případech bude muset duše před znovuzrozením počkat, až okolnosti ve světě umožní úspěšné projevení těchto skrytých čekajících tužeb. Pokud si dokážete představit duši, která se vrhá do červeného bazénu, vychází jasně červená a přichází do života jako červená osoba se všemi svými přirozenými červenými rasovými sklony, vychovávaná jako dítě k „červenému“ životu, chápete, že tato duše opouští tento život se spoustou červené ve svém vědomí. Poté se ponoří do modrého bazénu a vynoří se z ní modrá se všemi charakteristikami modré barvy a životního stylu modrých lidí. Opětovným opuštěním světa bude mít nashromážděné vlastnosti modrého vědomí smíchaného s červeným. A tak dále, stejná duše se vyvíjí
prostřednictvím zkušeností s různými barvami pleti, náboženstvími, společenským postavením, s manželskými svazky, pohlavími, zeměmi, politickými systémy, až se nakonec probudí k pochopení toho, co se s ní děje, a dojde k rozhodnutí, že je již unavená všemi různými barevnými kombinacemi a – jediné, co chce, je vystoupat do SVĚTLA. Tehdy začíná její skutečná duchovní cesta, kdy postupně přechází z jednoho života do druhého, zbavuje se červené, modré, žluté, zelené, černé, hnědé, fialové barvy nahromaděné díky svým minulým životům, až se nakonec osvobodí od všech iluzí a falešných představ z minulosti. Poté duše vstoupí do SVĚTLA a reinkarnace již není nutná. Duše je silná, důvtipná, tvůrčí –, ale její individualita je stále nedotčená a začíná stoupat do různých úrovní duchovního SVĚTLA, jež jsou mimo vibrační frekvence tohoto světa.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 9
19 / 19
Jak jsem řekl v tomto Dopisu, jsem vždy s vámi a vyzařuji do vašeho vědomí PRAVDU O BYTÍ. Čím více budete číst tyto Dopisy, tím více budete cítit mou Přítomnost a mou Lásku a prostřednictvím tohoto spojení budou naplněny mé láskyplné cíle, které jsou pro vás určeny. Pouze vy budete moci přerušit spojení mezi námi. Vyzařuji Lásku bez ohledu na to, jak se cítíte.
Zanechám vás se svou LÁSKOU a toužím po vaší rychlé cestě do Duchovního Světla. 

Novinky z našeho blogu

Nová republika
Nová republika
Politická iniciativa proti hospodářskému a sociálnímu marasmu a pro sociální odpovědnost a solidaritu. V typologii domácích zpravodajských a publicist... číst celé
Dnes má svátek Ivana 04. 04
Dnes má svátek Ivana 04. 04
Nevíte si rady co letos vybrat? Pro Ivanu máme dárek k svátku ihned na prodej. ❤ Dárky pošleme všem i na druhou adresu po celé ČR ❤ číst celé
Pjér la Šé'z
Pjér la Šé'z
Provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi, ve které doprovází své klienty na jejich cestě při hledání a realizaci osobní svobody. číst celé

  

Výdejní místo je také pro e-shop STÁČÍRNA. Pokud Vám telefon ihned nezvedneme, jsme v danou chvíli zaneprázdnění a hned, jak to bude možné, zavoláme zpátky. Děkujeme za pochopení

PodleGustaObchod.cz-Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz