Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
Po-Pá 8-19
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Co je v domě??
16.01.2015
výdejna Praha
osobní servis a výdej objednávek Osobní odběr objednávek zajištěn Osobní servis Potřebujete poradit?? telefon 778 088 158 Jak a co nabízím?: ... číst celé
17.09.2016
Podle Gusta Obchod
Podle Gusta Obchod Praha Kontaktujte nás na telefonu 778 088 158. Nákup lze vyzvednout v centru hlavního města. osobní servis a doručení po dom... číst celé
01.01.2019
Inca Botanica ihned na prodej Praha
Všechny produkty nakup přímo zde!  Celý aktuální sortiment ihned na prodej i bez objednávky. Osobní servis a doručení po domluvě předem na celé Praha... číst celé
Zobrazit všechny novinky
Blog
ProLibertate.cz ProLibertate.cz
Odborné, sdružení právníků, které hájí hodnoty, jako je lidská důstojnost, právo na soukromí číst celé
Zobrazit všechny články
Navštivte nás

Potřebujete informace - poradit?

osobní servis a doručení po domluvě předem po celé Praze - servisní dny:

Pondělí -Pátek 8 - 17 hod. Sobota a neděle ZAVŘENO.

převzetí zboží a malých objednávek.

E-mail prodej@podlegustaobchod.cz

zboží můžete nakoupit přímo i bez objednání. Rádi vám poradíme s výběrem.

Provozovatelem podle Gusta obchod je

je firma Obchod online s.r.o. IČ: 09879552

Dopis 8

osmá Pravda o životě Ježíše Krista napsaná na pokračování 

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 8

Znovu se k vám vracím, abych hovořil o SKUTEČNÉ PODSTATĚ EXISTENCE. PRAVDA O BYTÍ je tato: VY, kteří věříte pouze v hmotný svět, žijete zcela v pozemském, limitovaném světě. Žijete v dimenzi, jež je projevem vašich přesvědčení. Ti, jejichž duchovní vnímání a životy byly povýšeny ve vibračních frekvencích, aby se spojily s duchovními vibračními frekvencemi duchovní dimenze, mohou vnímat, že žijí ve dvou rovinách. Této skutečnosti jsou si plně vědomi a podle této pravdy žijí a vyvíjejí se do stále
vyšších frekvencí bytí. Už nejsou vázáni lidskou vírou, ale žijí s vědomím existujícího nekonečna bez hranic. Čím více stoupají vibrační frekvence jejich vědomí, tím více si uvědomují, že žijí v nekonečnu a
že jsou jediní, kdo stanovují hranice toho, o co mohou usilovat. Ti, jejichž vnímání bylo takto navýšeno, i když jsou stále v těle, viděli, že existuje pouze jedna dimenze skutečné „individuální existence“ a touto dimenzí je „Aktivita Božského Vědomí“. Mohou si také plně uvědomit nejvyšší dimenzi Univerzálního Vědomí, ve které Univerzum spočívá v dokonalé rovnováze a do které nikdo nemůže proniknout, protože v této dimenzi by okamžitě došlo ke spojení každé individuality s Jednotou Bytí. Když duše dosáhne v porozumění a naplnění nejvyšší úrovně vibračních frekvencí vědomí – Kristova vědomí – může se dívat dolů a sledovat vzestupné a sestupné vibrační úrovně ve
srovnání s úrovněmi lidstva na Zemi. S láskou a soucitem si uvědomuje, že lidstvo je uvězněno v nízkých vibracích Božského Vědomí ukrytého v pohnutkách Ega a že lidé nemají tušení o Pravdě Bytí, skutečné identitě duše a pravdě pozemského ega. Ani v nejmenším si neuvědomují velikost významu své existence a případného poslání, které musí naplnit. Úkolem nově zrozené duše je zažít prostřednictvím svého ochranného pouzdra Psyché vše, co tyto nízké frekvence nabízejí, a vyvíjet se na základě mentálně-emocionálních událostí a zkušeností, jež vyplývají z jejích myšlenek a emocí. Duše se musí prostřednictvím pokusů a omylů naučit stavu vědomí, díky kterému je opravdově šťastná, nebo který jí způsobuje zármutek a bolest, jež jsou příčinou různých fyzických omezení.
Smyslem života na Zemi není najít způsob, jak žít v trvalé radosti a blaženosti, i když
po tom každá duše touží. Tato blaženost a radost by bránila postupu duše do vyšších duchovních vibrací vědomí. Nakonec se Psyché po mnoha životech „nahoře a dole“, spokojenosti a zármutku probudí k pravdě svého bytí a uvědomí si, že má v sobě schopnosti proniknout do Božského Vědomí,
aby získala vhled, porozumění, poznání a pozvedla své vibrace duchovního vědomí na vibrace zdraví, spokojenosti, ochrany, vnitřního růstu a duchovní výživy a vyzařovala k ostatním samotnou podstatu Božského Vědomí.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 8
2/27
Jak jsem řekl dříve, VĚDOMÍ je ŽIVOT a ŽIVOT je VĚDOMÍ. Kde je ŽIVOT –, tam je VĚDOMÍ. Kde je VĚDOMÍ, tam je ŽIVOT. VŠE, co existuje, je určeno vibračními frekvencemi vědomí. Světlo, Zvuk, Barva, všechny živé či neživé fyzické jevy. Pokud můžete změnit vibrační frekvence čehokoli, můžete změnit vzhled této věci – ať už je to zvuk, barva, plyn, kapalina nebo fyzické orgány. Pokud mají fyzické orgány nezdravý vzhled, je to proto, že normální vibrační frekvence tohoto fyzického orgánu jsou sníženy a život v tomto orgánu je vyčerpán. Věda představuje vesmír jako „hmotu“ obsahující vědomí, ale pravdou je: že vesmír je VĚDOMÍ, které přijalo vzhled „hmoty“ v důsledku jejího sestupu do nižších vibračních frekvencí vědomí. Toto je skutečná realita existence – nic jiného. Vaše existence je jen otázkou vibračních frekvencí. Čím vyšší je duchovní vnímání a udržování duchovního myšlení, tím rychlejší jsou osobní vibrační frekvence těla, zvyšuje se vitalita a nemoc nakonec zmizí. Vědci věří, že žijete zcela v lidské dimenzi, která zahrnuje sluneční soustavu a galaxie hvězd. Věda věří, že lidský intelekt je nejvyšším měřítkem inteligence všech dob, že se vyvinul díky reakci na změny prostředí a klimatických podmínek a že je čistě produktem mozkové činnosti. Podle vědy jsou vaše emoce zcela skutečné a odůvodněné, vaše myšlenky a pocity jsou nesporné a představují jedinou „realitu“ existence. Normálnost se posuzuje podle průměrných myšlenek, činností a reakcí na okolí. To je vnímáno jako lidská „realita“. Jakýkoli talent, přesahující „průměrný“ výkon „průměrných“ myslí, je považován za „genialitu“ vyplývající z výjimečných mentálních schopností. „Podprůměrný“ výkon je přičítán zpoždění způsobenému nějakou fyzickou příčinou – genetikou, porodnímu traumatu atd. Věda věří, že hmotná dimenze je začátek a konec existence. Věda je natolik v opozici proti jakékoli
možnosti sebeklamné víry, že uzná jakýkoli jev jako „reálný“, pokud jej lze změřit, ohodnotit a
prokázat pomocí přístrojů. Pokud o tom budete pečlivě přemýšlet, uvědomíte si, že to, čeho se věda pevně drží, je ve skutečnosti pouze víra vytvořená vyvozením závěrů za pomoci svých pěti smyslů.
Stejně tak je tomu ve všech ostatních stránkách vaší existence. Ve vaší pozemské dimenzi se fakta odehrávají vteřinu po vteřině, ale v okamžiku, kdy k nim dojde, se stávají vzpomínkou, které věříme, ale která není vždy přesná. Ať už jsou vaše pocity a myšlenky na minulost jakékoli, jsou to jen úhly pohledu, víry, a tedy ne fakta, ani Realita za nimi. To platí pro všechny aspekty vaší existence. Pravdou je, že žijete v pozemské dimenzi složené výhradně z vašich přesvědčení, vycházející z vašich reakcí na to, co se stalo před sto, tisíci nebo deseti tisíci lety. Kdysi lidé věřili, že Země je plochá. Protože si mysleli, že žijí na plochém světě, tak se báli plout příliš daleko na jednu nebo druhou stranu oceánů z obavy, že spadnou z okraje světa. Pro lidi před pouhými 400 lety byl svět plochý. Díky znalostem je dnes váš svět dosažitelný všemi směry. Lidé v minulosti i v současnosti řídili svůj život podle „babských báchorek“, vlivu starších a dalších legend. Věřili tomu tak silně, že omezení, která na ně tato víra kladla, limitovala jejich činy a aktivity. Některé „křesťanské“ sekty například věřily, že tanec je nemorální a ďábelský. Z tohoto důvodu bylo mnoha lidem neprávem odepřeno potěšení a uvolnění od stresu, které by jimtanec přinesl.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 8
3/27
Totéž platí pro náboženství – jeho hlavní podstatou jsou víry. Ty jsou založeny na prastarých událostech, ale nejsou ničím jiným než vírou, která mohla odpovídat obecným postojům té doby, ale již dávno ztratila v neustále se měnícím světě svůj význam. Přesto jsou stále důsledně dodržovány a jsou předmětem kultů, slavností, oslav, smutku – a co je nejhorší, že se stávají důvodem, aby se muži navzájem zabíjeli a způsobovali ženám i dětem strašlivá utrpení. Některá náboženství tvrdí, že „Bůh je všude a ve všem“, ale zároveň dogmaticky tvrdí, že nikdo nezná „Boží úmysly“ ani důvody, proč se lidé navzájem zabíjejí – říká se, že to může být součástí Božího plánu. Jak může lidstvo v dnešní době najít jistotu krásy, radosti, zdraví, spokojenosti a lásky se smýšlením tvořeným směsicí nelogických vír a přesvědčení? Náboženské myšlenky představují „Boha“, jehož vůle může přinést život a uzdravení, nebo smrt a zkázu. V takových vírách neexistuje nic jiného než nejistota. S takovou vírou lze jakoukoli nemoc nebo abnormalitu ospravedlnit „vůlí Boží“. Ale vaše VÍRY řídí všechna vaše očekávání toho,
co vám život může v budoucnu přinést. Zdravý agnosticismus, typ mentality, který připouští, že nezná podstatu Boha nebo zda vůbec Bůh existuje, je ale plně otevřený přesvědčení, které mu přináší osvícení, je vhodnější než fanatické víry v polopravdy nebo v nepravdy. Jak slepá je lidská rasa jako celek! Lidé jsou jako krtci žijící ve svých galeriích, jsou přesvědčeni, že mohou „posuzovat“ celou
svou existenci pomocí smyslů sluchu, čichu, velmi omezeného vidění a dotyku. Půjdete-li po evolučním žebříčku různých forem života, zjistíte, že tisíce druhů jsou také zcela závislé a omezené svými smysly. A to, co mohou vnímat jako „skutečné“, je jejich „osobní“ realita, jejich individuální svět. V pozemské dimenzi se každá vrstva existence, ve které různé druhy organismů získávají zkušenosti, liší od ostatních. To platí i pro lidskou mysl, doslova posedlou náboženskými dogmaty a naukami a uzavřenou ve vědeckých teoriích a matematických vzorcích. Náboženské doktríny jsou utvářeny lidským myšlením ve snaze vysvětlit učení duchovních mistrů, jejichž mysli překročily hranice pozemského intelektu a vstoupily do božských sfér inspirovaných vnímáním „Univerzální Reality“.
Vědecké koncepty jsou také produktem lidských smyslů, jež používají k interpretaci a pojmenování jevů pozorovaných lidským, pozemským zrakem během experimentů. Proto, když je lidský intelekt schopen opustit tyto omezené víry a vstoupit do kontaktu s „Realitou“, nad rámec „nejlepších lidských argumentů, logiky a definic“ nazývaných „znalost“, tento intelekt vstupuje do vyšších sfér VĚDOMÍ ŽIVOTA. Je naplněn „univerzální pravdou“, která doslova překračuje schopnost „normální“ lidské mysli vnímat, přijímat nebo rozumět. Lidská mysl nemůže porozumět žádným zkušenostem nad rámec
elektromagnetických parametrů pozemské existence a funkcí mozku – dokud osvícení Božského Vědomí nepronikne do celého systému člověka – mysli, emocí a podvědomí – a pak odhalí základní jednotu a harmonii. Když jsou nábožensky podmíněné mysli předloženy nové duchovní vjemy, jsou vnímány jako pocházející od „Satana“ nebo jako čistá šílenství, či dokonce jako výplod fantazie.
To je přirozené, protože jsou pocity silně vzrušeny a provokovány, což je případ toho, kdy se člověk setká s něčím, co odporuje jeho přesvědčení, a tak okamžitě vstoupí do hry magneticko-emocionální impulzy „přitahování a odpuzování“ egoistického instinktu.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 8
4/27
Podmíněná mysl okamžitě odmítne jakékoli tvrzení nebo návrh, který jí způsobí vážný duševní neklid, úzkost nebo zmatek, a na podporu toho najde nespočet „důkazů“ vyplývajících z jejích vlastních přesvědčení. Takové důkazy jsou jen víry a nic víc. Jedná se o zcela přirozený mentální a emoční proces v čistě lidské dimenzi. Pokud je tedy tato moje PRAVDA nabízena těm, jejichž myšlení je pevně zakořeněno a podmíněno strachem nebo posíleno lidskou ochotou dodržovat tyto naprogramované víry, je jen přirozené, že PRAVDA vzbuzuje nadměrné emoce a je docela násilně, ba až prudce
odmítána. Výše uvedené je popis normální mentálně-emoční aktivity v lidské dimenzi. Toto chování by nemělo být kritizováno, protože když podmíněná mysl čelí zcela novému konceptu, tak se cítí naprosto nejistá, zmítaná, jakoby topící se v pohyblivém písku. Tyto lidské výrazy přesně popisují to, co se stane, když podmíněná mysl narazí na výzvu zcela nového vnímání toho, o čem si dříve myslela, že je tak drahé, tak bezpečné a správné! Když čtete tyto DOPISY poprvé, můžete pozorovat, jaký je váš současný psychický a emocionální stav. Uvízli jste ve svém duchovním vývoji tím, že tvrdohlavě lpíte na svých současných přesvědčeních? Dokážete si po pečlivém zvážení uvědomit, že vše, čeho se tak
silně držíte, je pouze – „víra“ – iracionální víra? Pro váš duchovní rozvoj z dlouhodobého hlediska je naprosto zásadní, abyste plně porozuměli zásadám svého lidského duševního a emocionálního fungování. Myslíte si, že tomu rozumíte, ale nerozumíte tomu plně. Můžete to pochopit jen tak, že z těchto přesvědčení úplně vystoupíte ven, že je překročíte, že vstoupíte do vyšších dimenzí vnímání
a zkušeností tím –, že vstoupíte do SAMOTNÉ PRAVDY. Pouze tehdy začnete vnímat, že vy a všichni na světě jste žili a řídili svůj život téměř výhradně dle lidské „víry“–, a ne dle PRAVDY. Mnoho lidí upřímně věří, že pokud se modlí za získání určitého předmětu, zkušenosti nebo za správné vedení v dané situaci, tak tím skutečně dojde k obdržení požadovaného předmětu, zkušenosti či rady, a tak dojde k jejich větší spokojenosti. Věří, že když (pokud!) bude jejich modlitba vyslyšena, budou se upřímně radovat a okamžitě se budou řídit radami, a to i bez ohledu na svou současnou situaci, protože přichází-li z Božství, může to být pouze správná odpověď, která vede ke štěstí. Když je však člověk konfrontován s příchodem vytouženého předmětu nebo žádané zkušenosti či vedení, je někdy tak dezorientovaný, rozrušený, neschopný přijmout zásah Božského Vědomí, ani když přišel přesně tak, jak žádal, a najednou neví, jak na něj reagovat. Pokud jsou mysli lidí tak rozrušené v okamžiku, když to, o co žádali, je jim nečekaným způsobem skutečně dáno –, kde je tedy jejich pravá VÍRA a PŘESVĚDČENÍ, o nichž si byli jisti, že jich mají dostatečně? Nevidíte také, že víra, ne Pravda –, zorganizovala celou symfonii dějů – samozřejmě s výjimkou zásahu Božského Vědomí – v odpovědi na modlitbu. Tento zásah je jedinou „realitou“ v celém procesu – zbytek je víra a naděje – mentální gymnastika využívající minulé zkušenosti, pomocí nichž se hodnotí přítomnost. Vaše jediná PRAVDA je Božské Vědomí, které vede pouze k růstu a dokonalosti – pokud mu plně důvěřujete. Zde se pozastavte, abyste si znovu a znovu přečetli předchozí odstavce, protože to, co se děje ve vašem vědomí, tvoří strukturu vašich zkušeností a vašeho života.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 8
5/27
Položte si tedy otázku: VNÍMÁTE – UVĚDOMUJETE SI – opravdu CHÁPETE, že Realita je zdrojem veškerého poznání a tvořivosti? – Nebo projevujete pouze čistě formální zájem a uznáváte Božské Vědomí pouze mentálně a povrchně? Žijete úplně, celkově, minutu po minutě, v uvědomění si, že UNIVERZÁLNÍ VĚDOMÍ je jedinou Realitou a Nejvyšší Inteligencí operující ve stvoření? Jste neustále odevzdáni Jeho mimořádně účinnému vedení, nebo si myslíte, že by bylo lepší žít dle své vlastní
limitované vůle a někdy zmatených emocionálních impulzů? A pokud obdržíte jasné vedení, abyste šli určitým směrem, ale nepřestanete přemýšlet, zdali vás tato inspirace vede tam, kam jste si mysleli, že chcete jít, jste opravdu plně odevzdáni Nejvyšší Inteligentní Autoritě – Božskému Vědomí? – Není to
známkou toho, že vás vaše ego stále ovládá? Dokonce i tyto DOPISY, až se dle záměru rozšíří tak, jak bylo zamýšleno, stanou se „vírou“ a nikoli čistým duchovním vnímáním „TOHO“, z čeho tato slova vzešla. Pouze meditací nad těmito slovy a poté, když požádáte o duchovní osvícení, se duchovní „Realita“ skrytá za těmito slovy nakonec dostane jako paprsek světla do vaší mysli. Ti z vás, kteří duchovně vyspěli natolik, aby žili ve dvou dimenzích, VY, jejichž mysl může přesáhnout říši lidského intelektu do vyšší dimenze „Univerzální Reality“, pravděpodobně potkáte mnoho lidí, kteří tyto DOPISY v budoucnu odmítnou jako fantazii, ale nenechte se jimi odradit. Pamatujte si, co vám nyní říkám. Vy jste obyvatelé dvou dimenzí a nikdo nemůže přejít za dimenzi „pouhého intelektu“, dokud nesplní předpoklady pro duchovní osvícení. Jedná se o skutečné duchovní probuzení vedoucí k hlubokému rozlišování, pokud jde o činnosti ega a osobnosti ... následované výčitkami ... výčitkami ... výčitkami. To je JEDINÁ CESTA. Výčitky svědomí zase vedou k odmítnutí magneticko-emoční dimenze „odmítánípřitažlivosti“, jejichž projevy lidé v jejich nejzhoubnějších formách nazývají „hříchem“. Když člověk vstoupí do duchovní dimenze a je naplněn vlastnostmi „ŽIVOTA“, začne chápat a nakonec VĚDĚT, že lidský egoistický impulz „myslet jen na sebe“ ve skutečnosti odřízne DUŠI od nepřetržitého přílivu BOŽSKÉHO ŽIVOTA v mysli, srdci, vztazích a každodenních zkušenostech. „Myslet jen na sebe“ je lidská pozemská zkušenost. Úplné upřímné odevzdání sebe sama „OTCI – ŽIVOTU“ odstraňuje blok mezi duchovní dimenzí a duší. Osobou, která již nemá potřebu myslet „jen na sebe“, tou nyní proudí
BOŽSKÝ ŽIVOT a prochází jejím tělem, myslí, srdcem, životem a jejími vztahy. Takový člověk žije „instinktivně“ a řídí se svými intuicemi, které se z dlouhodobého hlediska vždy ukáží jako dokonalé.
„BOŽSKÝ ŽIVOT“ JE NEUSTÁLE DOSTUPNÝ, jakmile mu odevzdáme svou vlastní vůli a obrátíme se k NĚMU pro vše potřebné. Musíte si pamatovat, že mám na mysli okamžik, kdy proniknete do lidské dimenze intelektu a překročíte svou závislost na „intelektu“ a materiálních prostředcích, abyste od
života dostali to, co chcete. Mnoho lidí si myslí, že dosáhli tohoto bodu duchovního rozvoje, ale klamou sami sebe.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 8
6/27
Pokud se vzdáte logiky – a bez jakýchkoli pochybností víte, že se můžete plně spolehnout na božské vedení, abyste dosáhli inspirovaných cílů, váš život se změní. Prospěch plyne do vašeho života, jakmile si plně uvědomujete, že Božské Vědomí je neviditelná Realita – Síla –, která pracuje za viditelnými formami ve vašem světě a řídí „inteligentní energetické síly“, aby projevily vaše potřeby. Nemusíte popírat viditelné, ani věnovat svou duševní energii situacím, jež se snažíte vyřešit. Jediné, co musíte udělat, je vzdát se své sobecké vůle a VĚDĚT, že čím více váš limitovaný intelekt ustoupí, tím více se Nekonečná Realita projeví, aby uspořádala váš život zcelanovým způsobem, aby vás odtrhla od všech vašich minulých jistot, aby přinesla do vaší mysli novou vizi pro nové snahy a vedla vás do nových oblastí aktivit. Ale když k tomu dojde, musíte být připraveni „opustit“ své staré jistoty. Musíte přestat lpět na všem, co vám v minulosti poskytovalo pocit bezpečí, a vědět, že když budete následovat svou inspiraci, čeká vás ještě větší zabezpečení, ale jiné povahy. Protože tento stav duchovně-lidské existence a harmonické spokojenosti zcela závisí na schopnosti člověka navázat skutečný kontakt s Božskou Realitou, je nutné se znovu a znovu vracet k intenzivnímu studiu Samotné Božské Reality a způsobu, jakým v lidském vědomí neustále pracují egoistické impulzy, které blokují pokyny Božského Života. V tuto chvíli žijete v temné a nelehké existenci místo toho, abyste vědomě vstupovali a žili uvnitř „Božského vědomí“ a nechali JEJ proniknout do vašich myšlenek i životních zkušeností a
přinést vám radost. Zůstanete uzavřeni v mentálně-emocionálním rámci elektromagnetických impulzů, dokud se nerozhodnete vědomě rozpustit strukturu svých přesvědčení stvořených člověkem a dokud jasně neuvidíte, že vaše Realita je Božské Vědomí – a ne vaše rodina nebo váš bankovní
účet. A až se na vše dokážete dívat tímto pohledem, vstoupíte do SVĚTLA – a SVĚTLO vás bude naplňovat. Z přetahování se mezi vyvíjející se duší a lidským egem (které chce „vypadat dobře“ spíše
než „BÝT DOBRÉ“ a které také nemůže snést myšlenku, že je někdy nedokonalé), z tohoto souboje pramení nepříjemné stavy, jež jsou důvodem k tomu, aby jen málo lidí, kteří v současné době dostávají inspiraci a předávají ji ostatním, hovořilo o nutnosti projít obdobím vnitřního čištění.
Moderní člověk očekává, že vše dostane okamžitě – okamžitou službu, okamžité světlo, okamžité teplo, okamžité jídlo, pití, oblečení a zábavu, a proto jej nepřitahuje PRAVDA, která zahrnuje sebeobětování, tvrdou práci a plné odhodlání směřovat k cíli. Kromě toho mnoho z těchto učitelů vydělává svými aktivitami slušné peníze, a musí tudíž nabízet „Pravdu“, jež se dobře prodává!
Zatímco vaši moderní učitelé mluví o cestě, která dosahuje nejvyšších dimenzí přenosem svého osobního duševního osvícení, tak přesto bude nutné podstoupit intenzivní vnitřní sebezkoumání a očištění svých „magnetických“ emocí přitahování-odpuzování. Pokud jste skutečně na cestě, která směřuje do nejvyšších duchovních dimenzí, bude se vaše cesta vyznačovat okamžiky jasnovidného uvědomění a sebepozorování, po nichž často následuje pocit znechucení ze sebe samého. Tento hořký a bolestivý pocit je magnetická emoce v opačném směru. Tam, kde se ego dříve drželo svého základního pohledu na sebe jako na nejlepšího, a dokonce lepšího než všichni ostatní, nyní začíná vnímat nesnesitelnou skutečnost, že je možná nejen trochu –, ale dokonce velmi nedokonalé. Každý, kdo dosáhne této duchovní úrovně evoluce, zjistí, že je nyní na cestě ke skutečné pokoře.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 8
7/27
V těchto okamžicích seberte odvahu. Nyní vylučujete zbytky svých starých mylných přesvědčení o sobě a klamné iluze o své osobnosti. Pamatujte, že to je váš „záměr“, „motivace“ či „přesvědčení" která vám dává tvůrčí sílu dělat to, co si přejete. V okamžiku, kdy celým svým srdcem toužíte zvrátit obvyklý chod svých magnetických emočních vzorců, zahájíte tento proces. Pokud jasně definujete cíle, jichž chcete dosáhnout, a pokud je budete stále udržovat jako svou vizi tím, že si je zapíšete nebo si je budete pamatovat, velmi rychle zjistíte, že ve vašem vědomí dochází k požadovaným změnám. Když k tomu dojde, pocítíte lehkost v mysli a budete prožívat chvíle čisté radosti. Dokážete, že PRAVDA O BYTÍ skutečně vede „vězněná srdce“ k dokonalé svobodě duchovního života. Zároveň pochopíte, že vaše ego (z nutnosti, abyste přežili) vás nutí věřit, že máte hodnotu pro sebe i pro ostatní. Jakákoli vnější vážná výzva týkající se vaší vlastní hodnoty je velmi destruktivní. Zoufalý strach a zhroucení vašeho sebevědomí vás přivedou k přesvědčení, že pro svět nemáte žádnou cenu a sebevražda může být přirozeným východiskem. Proto váš pokrok bude a musí být postupný. Nikdo by nikdy neměl očekávat, že lidé budou ihned zcela změněni radami nebo okamžiky inspirace. Růst může nastat jen velmi postupně – jeden vhled po druhém. Pravá duchovní intuice pronikne do mysli člověka a projeví se zcela novým pohledem a díky němu bude možné přistupovat k určitým životním situacím – jiným způsobem. Například člověk může mít představu, že bude v životě úspěšnější, pokud bude svou vůli
agresivně prosazovat vůči těm, kteří mu vstoupí do jeho cesty. Věří, že bude lépe vyslyšen, když bude křičet. Pak může zjistit, že ho nikdo nemá moc rád a jeho zaměstnanci a „přátelé“ se mu vyhýbají.
Může zesílit svou agresivitu, protože se následně cítí ponížen a nebo, pokud je to vyvíjející se duše, tak si začne klást otázky, co může udělat, aby se dostal ze své izolace. Od chvíle, kdy BOŽSKÝ ŽIVOT pronikne do vědomí jeho PSYCHÉ a nechá ho uvědomit si, že se sám vyhýbá křičícím lidem, bude mít záblesk inspirace. Uvědomí si, že má-li být šťastný a úspěšný, měl by jednat s ostatními lidmi tak, jak by chtěl, aby bylo zacházeno s ním. Dalo by se namítnout, že toto vnímání nemusí nutně pocházet z inspirace, ale ze zdravého rozumu a že k tomuto závěru dospěl sám. Nicméně, není tomu tak. Sobecké myšlenky vycházejí pouze z impulzů „přitažlivosti-odpuzování“ a veškerá nová moudrost pochází pouze z „LÁSKYPLNÉ INTELIGENCE“. Je možné, že toto je jediný záblesk inspirace, který kdy bude mít, ale pokud je skutečně na duchovní cestě a pokud hledá nejvyšší stupně realizace, bude postupně vnímat, že toto první vítězství nad „egem“ nestačí. Začne vidět další vzorce svého egoistického chování, o kterých neměl ani tušení. Stanoví si nový cíl, jenž je zatím nedosažitelný, ale velmi rychle, modlitbou a meditací, dosáhne i tohoto cíle. Tímto způsobem vzroste jeho vibrační frekvence vědomí a on bude postupně směřovat k „Nebeským Říším Vědomí – ke Království
Nebeskému“. Dalším příkladem může být žena, která v okamžicích, kdy je s ní zacházeno bez úcty a s
nedostatkem respektu, nic nenamítá a tato pasivita jí dává pocit bezpečí. Takový mírný
člověk, i když je pro něj snazší mlčet, přesto trpí hlubokou vnitřní nespokojeností, protože
ostatní lidé nerespektují jeho pasivní osobnost. Tito lidé se obvykle obracejí pro útěchu a ujištění o správnosti svého postoje k náboženství a kvůli nepochopení zákonitostí existence pravděpodobně zůstanou statičtí ve své pokoře až do konce svého života na Zemi.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 8
Přišel jsem – a přišel jsem nyní –, abych vám pomohl najít „hojnější ŽIVOT“ a „nekonečnou RADOST.“ 8/27
Ve skutečnosti díky slovům zaznamenaným v evangeliích: „Blahoslavení tiší, pokorní, neboť oni dostanou Zemi do dědictví.“ (Mt 5:5), církev chválí pokoru a tato žena může mít pocit, že její „pokora“ je cestou ke SVĚTLU. Pokud by však tato pokorná malá dáma zjistila PRAVDU o svém „bytí“ a našla správný způsob navázání spojení s „Univerzálním Vědomím“, nakonec by vnitřně a jasně slyšela, že
duchovně je rovnocenná jakékoli jiné osobě. Bude inspirována, aby se dokázala dobře vyjádřit. Dostala by sílu, aby sdělila „svou pravdu“ sebevědomě a pochopitelně. Lidé by si této nové osobnosti začali vážit a ona by dokázala projevit svůj nový vnitřní duchovní rozvoj získaný během času, který strávila v meditaci. Pamatujte, nejste na Zemi, abyste „potěšili Boha“, jak vám říká vaše církev. Jste na Zemi, abyste „vyjádřili Boha“ a navázali užší a bližší spojení s Univerzálním Vědomím, dokud se
neosvobodíte z emocionálně-magnetického otroctví. Musím objasnit, že moje slova byla v evangeliích chybně zaznamenána. Řekl jsem: „Blahoslavení ti, kdo mají mírumilovná srdce, protože zdědí zemi.“
Když budete uvažovat o světě, uvidíte, že státy či země s „mírumilovnými srdci“ vzkvétají a žijí v harmonii se svými sousedy. Tam, kde dochází k nepokojům a genocidě, je tato turbulence přímým projevem úrovně „vědomí“ obyvatelstva. Takové vědomí zemi ničí a způsobuje chudobu a nemoci.
Někdy země, jako je Tibet, která uctívá svou vlastní izolaci a duchovní víry a obřady, se může dusit pod tíhou svých vlastních lidských duchovních výtvorů. Proto jsou jejich obyvatelé nuceni odejít do rozbouřeného světa, aby mohli prověřit svou víru. Přináší také to, co je v jejich „myšlení pravdivé“, zbytku světa, který je zatížen svými emocionálními reakcemi na život. Jsou zčásti prostředkem k osvobození moderní společnosti od jejího utrpení. Během své cesty ke SVĚTLU, k Nebeským Říším „Božského Vědomí“, bezpochyby projdete obtížnými situacemi, které s vámi „zatřesou“, než dosáhnete svého skutečného cíle. Projdete přes okamžiky nádherné radosti a dobami, kdy bude vaše srdce těžké a vaše emoce vás přemohou, protože budete mít dojem, že vás od Božského Vědomí odděluje neproniknutelná bariéra. Možná jste slyšeli o obtížných dobách vnitřního utrpení, jímž člověk prochází, když už neví, co má dělat nebo kterým směrem se vydat. A najednou, jakmile se toto duchovní osamění stane nesnesitelné a duchovní cestovatel se úplně odevzdal, Světlo osvítí jeho mysl, uvidí nádhernou hlubokou pravdu o existenci a vnímá jasněji svůj ZDROJ BYTÍ. A bude naplněn
radostí, protože „Bůh promluvil“. Ano, „BOŽSKÝ ŽIVOT“ vstoupil do jeho vědomí a bezpečně ho pozvedl na cestě, která vede k dosažení nejvyššího duchovního vědomí v Nebeských Říších – Království Nebeském. Cesta vpřed vede prostřednictvím takovýchto okamžiků hlubokých vhledů. Musí být ceněny a uchovány v paměti, jinak dojde ke ztrátě veškeré namáhavé práce na sobě samém a
hledající se bude neustále vracet k počátečnímu bodu svého hledání. Víra musí být neustále silná. Váhání ničemu nepomůže. Když jsem sestupoval do vašich rovin nebo dimenzí „vědomí“, viděl jsem, jak správně nasměrovaní hledači Pravdy byli na několik hodin pozvednuti a radostně vyprávěli lidem o svých zkušenostech, a pak, o chvíli později, pochybovali o tom, čím si předtím byli tak jistí, že jim bylo dáno. To zpomaluje proces duchovního vývoje. Těmto okamžikům pochybování je třeba usilovně vzdorovat a překonat je meditací a modlitbou. Neboť POCHYBNOST není nic jiného, než podkopání toho, co jste poznali a v co jste věřili! POCHYBNOST je síla negativního tvůrčího vědomí namířená proti samotné zkušenosti s „BOŽSKÝM ŽIVOTEM“, která vysoko pozvedla vašeho ducha!

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 8
Přišel jsem – a přišel jsem nyní –, abych vám pomohl najít „hojnější ŽIVOT“ a „nekonečnou RADOST.“ 9/27
Vytváříte v sobě malou válku mezi vaší zkušeností s Božským Vědomím a vaší lidskou slepotou. Pravděpodobně zničíte vzpomínku na božský okamžik a vymažete veškeré pozůstatky duchovního pozvednutí a vývoje, jež byly poskytnuty vašemu vědomí. Tento konflikt ve vás zanechá pocit únavy a odradí vás. A pravděpodobně si nikdy neuvědomíte, že jste vy sami a bez cizí pomoci – provedli v sobě tuto negativní změnu! Lidé, kteří následují duchovní cestu, si takové věci často sami sobě způsobují a brání svému duchovnímu rozvoji a nikdy se nepozastavují nad tím, z jakého důvodu znovu opakují tuto zkušenost. Lidé lehkomyslně používají svou mysl, čímž ničí životy své a životy ostatních svými myšlenkami a slovy, jež pramení z jejich egoistických impulzů. Vždyť pouze váš myšlenkový život a emoční otřesy končí hádkami a zmatkem – není to váš obličej, tělo, ruce nebo nohy, pokud hádka neskončí fyzickými údery. Ale i fyzický střet má svůj původ v nespokojenosti ega, v mysli a emocích přenesených do končetin, aby byl dán průchod nekontrolovatelnému hněvu. Proto manželství – a přátelství – začínají ve vzájemné radosti a končí v utrpení a vzájemném odmítání či zavrhování –, neboť lidé prostě nedokáží směrovat své egoistické impulzy do způsobů vyjádření, které zachovávají život a lásku. Rodiče a děti si vyjadřují vzájemnou lásku až do období dospívání, ale poté nastoupí nenávist a rozvrácení vztahů, neboť se děti vzbouří proti autoritě a rodiče na toto chování
reagují moralizující silou. Opět není třeba, aby tyto konflikty vznikaly. Rodiče by si rozhodně měli uvědomit, že každá generace se snaží zorientovat se ve světě dospělých a dělá věci jinými způsoby, než jak je činily předešlé generace. Jak by mohli mladí lidé uspět, pokud by zůstali spoutáni v otroctví mládí? Jakmile děti dosáhnou dospělosti, nastává pro rodiče „období růstu“, musí se připravit na
další etapu svého života – na tvůrčí využití svých dřímajících schopností a nadání a později na stáří, přijetí svých vlastních pošetilostí a chyb z dřívějších období a nakonec na klidný přechod do věčného Světla. Proč se hádat? Proč bojovat? Lidé, kteří jsou zcela ovládáni egem, bojují zuby nehty za svá
„práva“. Duchovně dospělí lidé řeší své problémy tím, že o nich diskutují s empatií. Co to znamená z lidského hlediska? To znamená – naslouchat ostatním tak, že uznáte, slovy nebo mlčky, že jejich pocity v takové situaci jsou stejně platné a hodné respektu jako by byly vaše. Pokud jste zapojeni do vážného sporu, ve kterém ani jedna ze stran není ochotna postoupit ani centimetr svého území, ustupte na svou stranu a udělejte si čas, abyste si uvědomili, že to, do čeho jste vstoupili, je „bitva vědomí“. Bitva není pouze výsledkem toho, co se skutečně stalo a bylo řečeno v okamžiku extrémního rozohnění – to, co se opravdu stalo, je výsledkem toho, kdo jste oba dva – ve vědomí. Zahrnuje vše, co je skryto v pozadí. Spor pramení ze samotné osobnosti, typu ega, které je osobě vlastní, základních vnímání toho, co je správné a špatné, z běžných postojů každého k ostatním lidem a životu obecně.
Proto, když se ocitnete ve střetu nebo porovnávání názorů, navrhněte svému oponentovi, že si uděláte přestávku, abyste uklidnili svou mysl a následně mohli lépe jeden druhému naslouchat.
Pak – buďte velmi moudří. Požádejte Božské Vědomí, aby do situace vneslo Vědomí Lásky.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 8
Přišel jsem – a přišel jsem nyní –, abych vám pomohl najít „hojnější ŽIVOT“ a „nekonečnou RADOST.“ 10/27
Zkuste si uvědomit – a představit si –, že oba stojíte ve Světle Božského Vědomí, stejní v původu duše, rovni v poslání – stejně skuteční, stejně lidští, stejně jedineční. Dokud se nebudete moci plně ponořit do tohoto uvědomění – tohoto stavu mysli – nejste ještě připraveni stát v Božském Světle, abyste láskyplně vyřešili svůj spor a své zraněné city. Pak se vraťte ke svému oponentovi a navrhněte mu, abyste se setkali a každý měl celých pět nebo deset minut, ve kterých jasně a klidně vysvětlí svůj úhel pohledu, své vnímání toho, co bylo vlastně řečeno – skutečný předmět vašeho sporu, proč byly city zraněny a jakým způsobem by měla být záležitost vyřešena. Rozhodněte se, že nejprve necháte mluvit druhého a poté předejte situaci Božskému Vědomí. Dojde-li k mnoha hořkým obviněním, snažte se překonat své vlastní ego, zůstaňte naprosto klidní a mlčte. Pro řečníka to bude velká pomoc, protože bude mít pocit, že je mu nasloucháno, a tak u něj nedojde k pocitu nespokojenosti. Buďte si racionálně vědomi, že pomáháte svému protivníkovi, ale neciťte se z tohoto důvodu nadřazení!
Udělejte maximum, abyste viděli, jak pravdivé je to, co bylo o vás řečeno – ať už je to cokoli, ať je to odůvodněné, či ne, kousněte se do jazyku a přijměte to. Buďte šťastní a radujte se –, protože v tomto okamžiku jste na chvíli nahlédli do svého lidského vědomí, což vám dává příležitost zbavit se projevu ega. Pokaždé, když se dokážete zbavit malého egoistického projevu, necháte své duši více prostoru pro dýchání a prostor pro aktivnější kontrolu nad vaší osobností. Rovněž vzrostou frekvence vibrací vědomí a budete se sami o sobě cítit o stupeň lehčí. Tímto způsobem rostete psychologicky – a duchovně. Poslouchejte pocity toho druhého. Snažte se zvládnout své vlastní emoce a ztotožnit se
s pocity oponenta. Naciťte „jeho zranění“, „jeho rozhořčení“, „jeho úzkosti“. Odložte své vlastní – a prociťte jeho či její. Zeptejte se sami sebe – pokud by vám někdo řekl to, co jste řekli druhému, nebo udělal to, co jste udělali druhému, jak byste se cítili? Jestliže dokážete dostatečně zklidnit své ego,
abyste o tom mohli uvažovat, jste na cestě k překonání druhu egoistického projevu, který staví „sebe sama“ nad každou jinou úvahu a není schopen vidět žádný jiný úhel pohledu. Než promluvíte –, klidně a v tichosti počkejte, dokud oponentových deset minut zcela nevyprší – i kdyby to znamenalo, že skončil před stanoveným časem a oba chvíli mlčíte. Uznejte co nejlaskavěji, že jste slyšeli, co řekl, a že rozumíte, proč je rozzlobený. V tomto okamžiku sebeovládání si uvědomte, že jste nad sebou získali částečnou kontrolu a že jste učinili první krok k uzdravení situace. Na druhou stranu –, pokud jste nepochopili, co vám řekl, psychicky blokujete něco, co vám říká a co nechcete slyšet ani přijímat. Vaše ego vás proto znovu ovládá. Zvládněte to a vyzvěte svého soupeře, aby vám to znovu vysvětlil, a znovu se snažte, abyste se vžili do jeho kůže. Naciťte jeho bolest. Pochopte jeho hněv. Když jste skutečně pochopili a uznali osobu proti vám, její obrana ega se oslabí a uvidíte, jak se začne zklidňovat. Oba se budete cítit lépe. Poté, co jste to udělali klidně, pomalu a pozorně, mu nyní dejte jasnou představu o tom, jak jste se za těchto okolností cítili vy. Nepoužívejte slova určená k ponížení a rozzlobení soupeře.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 8
Přišel jsem – a přišel jsem nyní –, abych vám pomohl najít „hojnější ŽIVOT“ a „nekonečnou RADOST.“ 11/27
Pamatujte si toto: Usilujete o ovládnutí svého ega jako předzvěsti bezpodmínečné lásky. Snažíte se dosáhnout vzájemného míru a porozumění –, ne bodovat. Vaše odpověď by neměla vést k novému sporu, proto nepoužívejte slova, která by ho rozzlobila. Pokud k tomu dojde, vaše ego zvítězilo nad vámi. Vaše psychika prohrála. Pokud oba žijete v duchovních frekvencích vědomí, tak váš oponent bude reagovat stejným způsobem – bude vás poslouchat, brát na vás ohled a uzná váš pohled, jak jste mu jej popsali. Pokud však žije zcela ve frekvencích pozemského vědomí, pravděpodobně se
setkáte s obtížemi. Může mít dojem, že se snažíte získat body tím, že se snažíte vystupovat jako „světec“, „nadřazený“ nebo se „povyšujete“. Uklidněte ho, řekněte mu, že je pro vás bolestivé mít mezi sebou spor. Pouze hledáte způsob, který vám oběma zajistí, že si budete navzájem dobře rozumět a že dosáhnete skutečného smíření a vzájemného odpuštění spíše než povrchního klidu, kde pocity uraženosti stále přetrvávají v mysli, srdci i těle. Musíte si dát právo vzájemně nesouhlasit, ale s vysvětlením – a vyjádřením milými slovy. Najděte odvahu připustit, že jako lidské bytosti nemůžete mít vždy pravdu, protože vy, stejně jako všichni ostatní, jste se narodili s egem, které vás ovládá a nutí zaujmout dominantní postavení a úporně ho obhajovat. Pamatujte, že pokud věříte, že jste lepší než váš protivník, tak on si myslí to stejné. Lidským způsobem si myslí, že je vám přinejmenším rovnocenný, ne-li nadřazený. To, co nutí jeho ego myslet na sebe a na svůj vlastní úhel pohledu, je
přesně to samé, co nutí vaše ego stejně smýšlet o svých názorech nebo myšlenkách. Když se vám podaří vnést Božské Vědomí do arény vašeho lidského vědomí, doslova do sebe přijímáte – se soucitným přijetím a láskou – lidskou realitu vás obou, rozpouštíte negativitu, která vládla mezi vámi, a zvýšili jste vibrační frekvence vašeho vědomí, díky čemuž se budete cítit lehčí a živější. Tímto způsobem změníte počáteční spor v dokonalý mír, jenž je nesmírně důležitý pro vaši pohodu. Pokud však odmítnete naslouchat, projevovat porozumění a přijímat s láskyplným odpuštěním „pravdu“ druhého člověka, odmítnutí vytvoří energii emocionálního „magnetického odmítnutí“, která zesiluje a spojuje se s dalšími zbytky energie odmítnutí uvnitř elektromagnetických polí vědomí celého vašeho systému. „Magnetismus odmítnutí /odporu“ oslabuje „magnetismus přitahování“ mezi buňkami a nastává onemocnění. Tato skutečnost života je základem celé psychosomatické medicíny. Lidé, kteří neustále odsuzují či soudí a obviňují ostatní, ti, kteří zůstávají zcela slepí vůči své vlastní zodpovědnosti ve sporech, se nakonec setkají s vážným fyzickým nebo emocionálním zhroucením. Pokud se jim podaří vidět tuto svou snahu ovládat a kontrolovat, soudit ostatní a zbavovat se viny a pracují na jejím zvládnutí, tak nakonec předají své „duši“ úplnou kontrolu své osobnosti a porucha jakéhokoli druhu nakonec úplně zmizí. Pokud ve sporu dáte svému protivníkovi čas, prostor a porozumění, ale setkáte se pouze s tvrdohlavým odporem a neustálými náznaky, že jste mu ublížili, máte co dočinění se slepotou ega a jediné, co můžete udělat, je se tomu zasmát, přijmout porážku a odejít. Odchodem s odpuštěním a pochopením, že ego ovládá vašeho partnera, jste možná přiznali
svou porážku, ale zvítězili jste sami nad sebou a vyhnuli se vstupu negativních vibrací do svého pole vědomí. Nejhorší věc, kterou můžete udělat, protože to podpoří svár, je říct někomu, že „by se takhle
neměl cítit“ nebo „že nemyslí vážně to, co říká“. Oba tyto výroky jsou hrubým porušením důstojnosti a respektu vůči druhým a odmítáním „lidské reality“ druhé osoby.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 8
Přišel jsem – a přišel jsem nyní –, abych vám pomohl najít „hojnější ŽIVOT“ a „nekonečnou RADOST.“ 12/27
Můžete se ho zeptat: „Myslíte skutečně to, co říkáte?“ Pokud je odpověď „ano“, měla by být přijata a od tohoto bodu by se měl odvíjet další rozhovor. Nikdy nepřehlížejte to, co se vám ten druhý snaží říci, jen proto, že nechcete slyšet jeho názor. Tímto způsobem projevujete zbabělost a vaše ego boduje. Buďte odvážní a poslouchejte – s oběma ušima nastraženýma, abyste slyšeli pravdu skrytou za slovy. Musíte přijmout „realitu“ člověka –, ať už s ní souhlasíte nebo nesouhlasíte, i když vás jakékoli stanovisko uráží nebo se vám nelíbí. Pamatujte, že neznáte všechny okolnosti, kterými prošlo lidské vědomí, aby dospělo do své současné podoby. Pokud soudíte, kritizujete, jakýmkoli způsobem odsuzujete, stavíte mezi vámi a touto osobou bariéru, která nebude odstraněna, ať bude později vaše touha jakkoli silná, aby vše negativní bylo zapomenuto a stali jste se v budoucnu přáteli. Aniž byste to věděli, to, co v něm odmítáte, zůstane ve vašem vědomí jako základ pro budoucí neshody, které se budou hromadit a nakonec zvítězí nad náklonností. Nevědomky v budoucnu řeknete věci, jež odrážejí vaši tajnou nedůvěru nebo skrytou nespokojenost. Místo toho, abyste láskyplně přijali jeho slabosti a pomohli mu se s nimi vypořádat a překonat je, má se před vámi na pozoru a již vám nikdy nebude věřit. Vaše ego a jeho ego budou spolu bojovat v tajné bitvě, o které ani jeden z vás nebude vědět.
Láska se může změnit v nenávist. Pamatujte – váš život je STAV VĚDOMÍ, v němž jsou myšlenky a pocity uloženy jako v trezoru. Nechť pochopení a péče je ocel, ze které je tento trezor vyroben. Když se setkáte s někým, ke komu vás to přitahuje, i když jen v podobě přátelství, a zjistíte, že v jeho minulosti existují prvky, které jsou v rozporu s vašimi zásadami – máte tuto volbu: Zůstat s ním v kontaktu a plně přijmout jeho minulost, a pokud se tyto stránky opět v budoucnu projeví, tak ho na ně moudře a láskyplně upozornit, abyste mu pomohli duchovně růst. Pokud se tento postoj ukáže jako nemožný, tak se okamžitě stáhněte, dokud neuvidíte jeho problémy s milující laskavostí inspirovanou Božským Vědomím, a poté zjistíte, že i on je více vnímavý k vašim zásadám. Nikdy byste neměli vinit člověka z toho, že podléhá svému egu, protože všichni lidé jsou více či méně poháněni jeho motivy. Nikdy nezastávejte postoj, který ponižuje ostatní! Když jsem byl na Zemi, vyzýval jsem lidi, aby odpouštěli a zdrželi se jakéhokoli soudu, kritiky nebo odsuzování. Církev toto vyložila nesprávným způsobem, a to tak, že se musíte „líbit“ Bohu tím, že milujete svého bližního a vyhýbáte se negativním emocím. Tak jsem to vůbec nemyslel. Neexistuje žádný „Bůh“, kterého musíte svým chováním „potěšit“. Jste pány svého osudu v tom, že vždy „sklízíte, co zasejete“. Všechny předchozí stránky mají za cíl poskytnout vám podrobnosti o tom, jak se vyhnout setí plevelů do vaší zeleninové zahrady, jak zůstat zdraví, šťastní a spokojení.


Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 8
Přišel jsem – a přišel jsem nyní –, abych vám pomohl najít „hojnější ŽIVOT“ a „nekonečnou RADOST.“ 13/27
Ve vašem duchovním vývoji přijde den, kdy se probudíte k nezměrnému daru, který vlastníte ve své hlavě – daru tvůrčího a inteligentního myšlení – a kdy si také uvědomíte obrovskou odpovědnost za způsob, jakým jej používáte. Ve vašem světě existují úžasní lidé, kteří využili svou mysl tak, že získali vhled a růst z každodenních výzev v jejich životě. Krok za krokem, hledáním, analýzou, novými přístupy a lepším porozuměním vytvářejí nové ideály. Přijímají tyto ideály jako vodítka pro své budoucí chování. Dokážou tak očistit své myšlenky, slova, činy, aby předefinovali svůj způsob jednání ve světě a vztahy s ostatními. Jedná se o lidi, kteří se „sami vybudovali“ –, ale málokdy zjistíte, že čerpali sílu, vhled, moudrost, inspiraci, emoční stabilitu z vyššího zdroje – Božského Vědomí nebo z toho, co vnímají a nazývají „Bohem“. Když jsem byl na Zemi, vyprávěl jsem lidem příběh – podobenství o „Deseti Talentech – nebo-li Hřivnách“. Řekl jsem: „Jeden velmi bohatý Pán před odjezdem na cesty do ciziny dal každému ze svých tří služebníků částku peněz. Jednomu dal deset talentů, druhému – pět – a poslednímu jeden talent. Když se vrátil z cest, zeptal se každého ze služebníků, jak peníze využil. První řekl, že zdvojnásobil pánův vklad, druhý řekl, že získal polovinu a poslední řekl, že na
nich seděl ze strachu, aby neztratil to, co mu bylo dáno. Pán pochválil první dva služebníky za jejich schopnost a vynalézavost, ale byl nazlobený na třetího služebníka, jenž se vůbec nepokusil zhodnotit jediný talent, který mu dal“. Každý z vás má na Zemi svůj vlastní jedinečný soubor „talentů“, s nimiž může pracovat. Pokud je z vlastního podnětu těžké objevit nejlepší způsob, jak využít svůj osobní talent a své zdroje tak, aby byly plodné –, čerpejte z Božského Vědomí prostřednictvím meditace a
postupně se nápady jistě dostaví a budou přesně odpovídat vaší vlastní osobnosti. Zároveň se podívejte –, jak jste během svého života využili svůj talent. Byli jste plně zaujati vytvářením štěstí a potěšení jen pro sebe – nebo jste také věnovali čas pozvednutí či zlepšení životů jiných lidí?
Je smutné dostat nadprůměrné talenty a ukončit svůj život tím, že jste je promarnili v požitkářském způsobu života. Všechny lekce, které jste se opomněli naučit, jakýkoli růst, kterému jste unikli, jakýkoli
duchovní rozvoj, jemuž jste se záměrně vyhnuli – jsou hory, které jste si pro sebe vytvořili a
na které budete muset vystoupat v příštích životech. Budou překážkami na vaší cestě a budete se s nimi muset vypořádat – duchovně – nebo se budou v budoucím životě opakovat. Nemusíte být mocní, bohatí nebo slavní, ani podniknout dlouhou cestu po světě. Jako rodič můžete využít svůj talent k nalezení nejlepších způsobů, jak uspět ve své práci a podpořit blaho svých dětí. Jaké vyšší poslání může být, než být „dobrým a laskavým rodičem“, zvláště pokud jste přijali za vzor Božské Vědomí Otce-Matku, které je zcela zaměřeno na růst, výživu ducha a těla, uzdravení ducha a těla, obnovu ducha a těla, ochranu ve všech formách a uspokojení všech duchovních, emocionálních, tělesných potřeb – v rámci systému Zákona, Pořádku a Bezpodmínečné Lásky. Můžete se jako rodič
s úspěchem měřit s Vědomím svého Božského Zdroje Bytí?

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 8
Přišel jsem – a přišel jsem nyní –, abych vám pomohl najít „hojnější ŽIVOT“ a „nekonečnou RADOST.“ 14/27
Někteří z lidí, kteří nejlépe využili svůj talent, byli služebníci – ti, kteří se starali s láskou a oddaností o děti jiných lidí, čistili svědomitě dům s pozorností k drobnostem a vytvářeli mírumilovný klid a hezké prostředí pro svého zaměstnavatele, vše s láskou a citem. Jsou to velké duše, jež si pro sebe vytvořily cestu vedoucí přímo do Království Nebeského. Na druhé straně existují lidé, kteří využívají svůj talent k ničení ostatních, aby nasytili svou ješitnost a ledovou prázdnotu svých srdcí. Nakonec je použití svého intelektu vede ke své vlastní destrukci. Přemýšlejte o postavách v historii i současné době, které vedly ostatní ke vzpouře „vymýváním jejich mozků“. Stali se z nich diktátoři. Tito lidé zneužili výsady, jež jim byla udělena jejich „duševní silou“, a nakonec za to zaplatili, ale ne dříve, než bez „dobrého“ důvodu zničili tisíce životů, protože nikdy nemůže existovat „dobrý“ důvod přeměnit země v pouštní oblasti zdevastované válkou nebo zničit prosperující ekonomiku. Pomyslete na rodiny, kde dochází k častému emočnímu či duševnímu týrání. Toto je odporné zneužití mentální síly, které se projeví na násilníkovi mnoha různými způsoby – špatným zdravím, nemocí, závislostmi, depresemi a ztrátou sebeúcty.
Nepoužívejte svůj mozek, intelekt, moudrost, znalosti nebo vzdělání jako základnu, podle níž můžete kritizovat, soudit nebo odsoudit ty, kteří v některé oblasti života nedosahují vaší vlastní úrovně výkonnosti nebo dobra. Zároveň – protože kritika, souzení a odsouzení jsou pro lidské ego stejně přirozené jako dýchání, nesnažte se popřít vaše vnímání toho, co by se dalo zlepšit. To by popřelo realitu evolučního procesu. Cílem života je získávat zkušenosti – a na jejich základě se zlepšovat. Takže neodsuzujte, nevyčítejte ani neodmítejte nedostatky, které vnímáte u druhých, ale okamžitě obraťte svou pozornost k Božskému Vědomí a neustále žádejte o Božské Řešení problému. Pevně se držte přesvědčení, že kdykoli a kdekoli je Božské Vědomí vtaženo do problému, konečným výsledkem je vždy růst a rozvoj všech zúčastněných. Vždy se snažte mít na paměti, že jste na Zemi, abyste vnesli Božské Vědomí do svého každodenního života, do vašich vztahů a do vašeho prostředí. Jste zde, abyste použili svou mysl pro tento konkrétní účel. Když jsem řekl, že k vám přijdu, abych vám pomohl objevit „Hojnější ŽIVOT“, myslel jsem tím, že k vám přijdu, abych vám pomohl pracovat na vašem magneticko-emocionálním otroctví, objevit a vytvořit skutečný kontakt s BOŽSKÝM ŽIVOTEM – Zdrojem vašeho bytí. Z tohoto spojení se rodí plnohodnotnější ŽIVOT, jenž daleko přesahuje „fyzický život“, který získáváte pouze ze svého jídla. Z tohoto kontaktu se rodí duchovní vedení, ochrana a
Božsky Inspirovaná Cesta. Můžeme ji nazvat „Cestou Vědomí Krista“1. Když vnímáte nějakou hlubší pravdu, dosud skrytou ve vašem vědomí, musíte přijmout a radovat se, že Božské Vědomí vstoupilo do vašeho lidského vědomí a promluvilo k vaší mysli. Upřímně děkujte, važte si tohoto daru a mějte ho v úctě. Nikdy to neberte jako samozřejmost, protože tím byste bránili dalšímu přílivu LÁSKYPLNÉ INTELIGENCE. A pak byste se ptali, proč se znovu cítíte tak osaměle. 1 VĚDOMÍ KRISTA je výraz pro nejvyšší úroveň vědomí, nejde o vědomí individuality Krista – Ježíše. Anglický originál: Christ Consciousness. (Poznámka překladatele)

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 8
Přišel jsem – a přišel jsem nyní –, abych vám pomohl najít „hojnější ŽIVOT“ a „nekonečnou RADOST.“ 15/27
Lidé říkají, že jsou přeměněni „vnitřním Duchem“. Termín „vnitřní Duch“ není mylný. Snažil jsem se všemi prostředky zbavit vaši mysl staré terminologie, která by pro vás mohla znamenat něco nesprávného. Zároveň chci, abyste pochopili, že jakmile přijmete to, co opravdu myslím, držte se samotné terminologie (toto zdůrazňuji, jelikož jsem v minulosti nebyl správně pochopen, tak z tohoto důvodu nechci, aby se nyní opakovalo totéž). Od okamžiku, kdy víte, že „vnitřní Duch“ ve skutečnosti
představuje – BOŽSKÉ VĚDOMÍ – ŽIVOT operující z NEKONEČNÉHO UNIVERZÁLNÍHO VĚDOMÍ a nemá nic společného s „duchem zemřelých“, můžete použít terminologii, která je vám nejbližší, pokud to odpovídá významu, jenž vám byl předán v těchto Dopisech. Vracím se k prohlášení učiněnému na začátku této nové části: Často se říká, že člověk může být „přeměněn silou Ducha“. Taková přeměna není možná. Ve vašem lidském já není nic „reálného“, co by bylo možné přeměnit. Vaše duše je čerpána z „BOŽSKÉHO VĚDOMÍ – ŽIVOTA“, a je proto dokonalá. Vaše lidská „osobnost“ je prchavá a skládá se výhradně z magneticko-emocionálních impulzů „přitažlivosti a odmítání“. Výsledkem je, že Božský Život musí postupně pronikat vaším vědomím, aby vás nutil zbavovat se těchto hrubých impulzů, abyste odhalili duchovní Realitu. Možná vám to lépe vysvětlím pomocí podobenství. Pod silnými šedými závoji, na kterých byl nakreslen odporný obličej, byla ukryta velmi krásná mladá dívka. Pravda o její bytosti byla tedy utajena a jen málo lidí se odvážilo k ní přistoupit kvůli jejímu odpudivému vzhledu. Jak rostla, uvědomila si, že příčinou její osamělosti a utrpení, ztráty svobody pohybu a jejího zdraví byly závoje. Ale byla na ně tak zvyklá, že měla pocit, že bez nich nepřežije. Měla však to štěstí, že potkala „osvíceného rádce“ z jiné země, který ji nakonec přesvědčil, aby odstranila jeden ze závojů. Po dlouhém hledání vnitřní síly se odhodlala prosit svého „rádce“ o pomoc. Zvedl jí ruce a společně odhodili závoj, na kterém byla namalována ošklivá tvář. Ihned, jak se závoje zbavila, se cítila mnohem lépe a začala pociťovat radost. Po určité době toužila zbavit se dalšího závoje a znovu jí její „rádce“ přišel na pomoc. A tak to pokračovalo. Čím více jich odhodila, tím se cítila lehčí a postupně zahlédla kolem sebe realitu přírody, jasně viděla stromy, ptáky na větvích a poslouchala
okouzlující písně, viděla krásu ve tvářích jiných lidí a začala cítit proud lásky ve svém srdci. Život se poté stal skutečným Božským darem, kterého si vážila. Denně děkovala svému „rádci“, že jí pomohl stát se tak šťastným člověkem. Nakonec přišel den, kdy už nemohla snést poslední závoj, který ji obklopoval. Věděla, že jí brání vidět silnější světlo, větší krásu, harmonii a prožívat láskyplný kontakt s jinými krásnými lidmi. Ačkoli si nebyla jistá, jak se bez něj bude cítit, vstoupila do ticha se svým „rádcem“ a modlila se, aby byla zbavena posledního závoje. Byl to bolestivý okamžik, neboť závoj se jevil jako součást její bytosti. Ale úpěnlivě prosila a modlila se a ve chvíli zářivého Světla závoj vzplanul a odloučil se od ní. Podoba, která zůstala, byla její Realita – a ona získala dokonalou vnitřní svobodu!
Její individualizovaná Realita však nyní musela najít způsob, jak ve svém prostředí žít, a to
se ukázalo nečekaně obtížné. Jelikož její vnímání své vnitřní Reality a svého okolí bylo nyní tak jasné a vznešené, změnila se od základu i její komunikace s ostatními lidmi. Již se necítila příjemně ve svém sociálním a pracovním prostředí, ani nemohla zůstat členem svého společenství. Lidé se na ni dívali a říkali: „Ach, tak takto vypadáte a nemáte žádný závoj, jak hrozné. Jste opravdu velmi zvláštní – dokonce tak trochu šílená“. A otočili se k ní zády.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 8
Přišel jsem – a přišel jsem nyní –, abych vám pomohl najít „hojnější ŽIVOT“ a „nekonečnou RADOST.“ 16/27
Co si myslíte, že udělala? Chtěla se vrátit do doby, kdy byla tolik zahalena jako ostatní? Ne, objevila tak hluboký klid, radost a zabezpečení svých potřeb, že opustila své společenství a připojila se k dalším duším, které poznaly její pravou podobu a chovaly se k ní s radostí a láskou. Řekněte mi, změnily se její závoje –, její osobnost? Ne, s pomocí svého „rádce“ odložila své vlastní závoje, když byla přesvědčena svým „rádcem“ (BOŽSKÝM VĚDOMÍM – ŽIVOTEM), že činí správně. Postupným odkládáním vrstev závojů se stále více přibližovala k důvěrnému poznání Reality-Duše ukryté pod jejími závoji (její osobností). Pravděpodobně už chápete, že lidská „osobnost“ je jako mentálně-emocionální pavučina, někdy nečistý závoj projevující se výměnou mezi magnetickou „přitažlivostí-připoutaností“ a magnetickým „odpuzováním-odmítáním“. Duchovně vyvinutí lidé mohou vidět tyto ošklivé vrstvy „závojů“ pokrývající kůži lidí, jejichž mluva je vulgární a myšlenky se soustředí pouze
na pozemské aktivity ega. Na druhou stranu, když jednotlivec opouští hrubou úroveň myšlení a chování, kůže se začíná čistit a v očích mu svítí světlo. Zatímco „pozemská osobnost“ nenápadně mizí, tělo se „produchovňuje“. Lidé, kteří mají dar duchovního vnímání, to vidí jasně. Nebojte se budoucího vzdání se pozemského myšlení. Postupně jej budete opouštět s nekonečnou úlevou. Váš skutečný smysl života vám bude čím dál jasnější a vaše odhodlání k jeho dosažení bude čím dál více růst.
Můžete namítnout, že nejste často mentálně ani emocionálně zapojeni do magnetických
emocionálních myšlenek a pocitů. Pokud ale přezkoumáte své spontánní myšlenky, zjistíte, že vás po celý den zcela ovládají myšlenky magnetické „přitažlivosti-připoutanosti“ a „odmítání-odpuzování“!
Klábosení vaší mysli nepřestává – komentáře a hodnocení; kritika; co chce a co nechce; pocity odmítání, které vrcholí záští a odporem; touhy po určitých věcech a následné obavy, že se tyto touhy nesplní; úsilí po úspěchu a podráždění či hněv vůči těm, kteří stojí v cestě tomuto úspěchu. Ten, kdo je ovládán egem, se modlí s vírou a touhou, ale ihned po modlitbě, při setkání s někým mu smutně sděluje své starosti, které právě předal „Bohu“, aby byly vyřešeny tím nejlepším způsobem. Proto, aby získal útěchu přicházející z lidského soucitu –, tak díky své sebelítosti jsou nyní tyto formy vědomí a síla uvolněná během modlitby, jeho „prosby, víry a touhy“ zrušeny. Mysl je obvykle močál, bažina protichůdných myšlenek. Během stresu se člověk může snažit soustředit na životodárné ujištění nebo vjem, ale stejně jako hravé štěně, které honí papírový sáček naplněný vzduchem, je životadárná myšlenka brzy smetena z mysli a stresující myšlenky, jimž se člověk snažil vyhnout, se opět vrátí. A tak se to v mysli otáčí, tam a zpět, dokud člověk nezatouží uniknout tomuto konfliktu. Váš vnitřní dialog bude pravděpodobně sledovat podobné linie: „Nechci vstávat. Nemám chuť na oběd. Nemám chuť dělat chlebíčky. Nechci jít do práce, nechci dnes potkat takové a takové lidi, nechci prát, nechci dělat to či ono.“ A tak si nespokojení lidé po celý den pilně udržují litanie „odmítání života“. Avšak – namísto toho, aby si mentálně stěžovali, může monolog probíhat v tomto duchu: „NECÍTÍM SE...“.
Všechny tyto pocity pocházejí z impulzů ega, které tyto činnosti odmítají, neboť jsou vnímány
jako nudné, nepříjemné či zatěžující.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 8
Přišel jsem – a přišel jsem nyní –, abych vám pomohl najít „hojnější ŽIVOT“ a „nekonečnou RADOST.“ 17/27
Další alternativou je probudit se a říct nebo cítit: „Je sobota, musím si pospíšit, abych se oblékl, abych šel na trh a nakoupil věci, které chci. Musím koupit nějaké jahody, než se prodají. Musím se jít podívat do obchodů, zda nenajdu nějaké zajímavé nabídky. Promluvím mile se svým manželem, aby mi dal nějaké peníze. Doufám, že uvidím Patrika, až půjdu do jeho kanceláře. Chci, aby mě ten nový vedoucí měl rád, takže budu usilovně pracovat, abych pro něj vypadala zajímavě. Doufám, že můj manžel koupí nové auto. Jsem si jistá, že najdu parkování, pokud zůstanu pozitivní. Doufám, že dostanu prémie“. Všechny výše uvedené myšlenky pocházejí z egoistických impulzů přitahování. „Já chci.“
Můžeme také smíchat některé pocity „přitahování“ a „odmítání“: „Doufám, že moje děti půjdou spát brzy, abych si mohla odpočinout. Nesnáším, když mne volají, abych jim přinesla vodu, a žádají mě, abych jim přečetla pohádku, když jsem tak unavená, ale měla bych být dobrou matkou a věnovat jim nějaký čas.“ „Doufám“, „že mohu“, „měla bych“, „dobrá matka“, „trávit čas“, všechny tyto výroky mají
společné magnetické přitahování-připoutanost. To jsou věci, které „chcete“ pro sebe. Tyto myšlenky také vyplývají z obav – obav z toho, že budete požádáni, abyste udělali víc, než si myslíte, že v tuto chvíli můžete udělat. Obavy, že budu jako matka neúspěšná. Strach je přímý impulz ega, jež vyžaduje, abyste zvládli úkol, abyste byli přijatelní pro vás i pro ostatní, a přesto si plně uvědomujete, že tomu tak není! S rozvojem civilizace se magnetické impulzy odmítání-připoutání staly tak komplikovanými a
nepřehlednými, že je obtížné se v nich vyznat a určit je. „Nenávidím to“, „zavolají pro sklenici vody“, „požádají mě, abych četla“, „jsem tak unavená“, toto všechno jsou pocity magnetického odmítnutí a odporu, a protože odmítnutí a odsunutí vyžaduje více energie, než jejich přijetí a ztotožnění se s nimi, tak tento vnitřní konflikt ve vás skončí tím, že se budete cítit ještě více zoufalejší a unavenější, dokonce se budete cítit i provinile, ale nenajdete sílu dělat to, co byste opravdu chtěli dělat, a to: „trávit více času se svými dětmi, číst jim a hýčkat je“. Dalo by vám to pocit uspokojení a pohody, protože v hloubi svého „já“ víte, že takto byste prožívali a vyjadřovali lásku – zatímco vše, co „chcete“ a co „nechcete“, je povlak zakrývající pocit lásky. Když jste naladěni na své nejhlubší „já“ a prožíváte a vyjadřujete lásku – jste skutečně v klidu a šťastní. Zároveň si všimněte, že v tomto vnitřním monologu, který je u všech pozorných matek neustálý, nenápadný výraz „měla bych s nimi trávit více času“ je intuice, jež vychází přímo z VĚDOMÍ BOŽSKÉHO ŽIVOTA. Pravděpodobně si budete myslet, že to je vaše svědomí, které vám říká, co byste měli dělat. Možná začínáte vidět, že vaše mysl a vaše emoce jsou jako bitevní pole, kde na sebe navazují protichůdné myšlenky tak rychle, že si ani neuvědomujete, co se ve vás odehrává. Vaše mysl se zmítá sem a tam. Vaše přesvědčení, názory a reakce se mění v závislosti na změnách, které vidíte ve vašich vztazích a okolí – projevující se nestálostí mezi tím, co se
vám „líbí“ a „nelíbí“, „zášť“ a „přátelství“, „požadování“ a „odmítání“. Všechen tento zmatek pochází z vašeho povrchního pochopení všeho, co se ve vašem okolí skutečně děje na spodní úrovni. Jste jako lodě, které plují po mořích. Vidíte oblohu, ale nemáte tušení o růstu, pohybu a životně důležité aktivitě, jež se odehrává pod vaším kýlem. To znamená, že si můžete myslet, že máte s někým skutečný vztah, ale pod povrchem a za jeho spokojeným vzhledem se váš přítel může ve vaší přítomnosti cítit osamělý a rád by byl lépe pochopen a ocenil by, kdyby s ním bylo hovořeno citlivěji a s větším porozuměním, lépe přizpůsobeným jeho potřebám stejně jako vašim.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 8
Přišel jsem – a přišel jsem nyní –, abych vám pomohl najít „hojnější ŽIVOT“ a „nekonečnou RADOST.“ 18/27
Vezměme si například následující úvahu. Na první pohled se zdá být docela neškodná pro vás i pro ostatní, ale analýza vám ukáže, že rozhodně není nevinná. „Doufám, že ta špatně naladěná žena dnes nepřijde do práce.“ Zaprvé, abyste mohli učinit takové prohlášení, již jste podvědomě posoudili její chování a odsoudili ji za problémy, které způsobují její špatnou náladu. Pověsili jste jí na krk cedulku –
„špatně naladěná žena“. Vytvořili jste tak energetickou sílu vědomí nesoucí její jméno. Neudělá jí to dobře. Magneticky (ne duchovně) „chcete“, aby nebyla v práci, a tím by váš život byl příjemnější. Tímto prohlášením odhalujete, že jste v úplném sevření svého „ega“, protože jste ani nepřemýšleli, zda tato žena není vystavena nějakému „osobnímu“ nebo finančnímu problému, skryté nemoci nebo utrpení, které způsobuje její podráždění. Vaše naděje na její nepřítomnost v práci je pro ni v podstatě „kletbou“. A pokud je vaše myšlenka dostatečně ohnivá a silná, pravděpodobně přijme tuto energetickou sílu negativního vědomí a najednou se cítí příliš špatně, než aby šla do práce! Stejný princip platí, když emoční napětí vystoupá do bodu nervového vyčerpání. Na počátku emočního napětí soupeří mysl a emoce s magneticko-emocionálními pocity „odmítání-odpuzování-averzí“. Osoba je zcela přemožena myšlenkami jako: „Nemůžu to zvládnout.“, „To nevydržím.“, „Nenávidím, co se mi stalo.“, „Nenávidím toho, kdo mi to způsobil.“, „Nesnáším, když musím změnit svůj způsob života.“, „Nenávidím, popírám, odmítám, vznáším námitky, oponuji, nezasloužím si to“, toto jsou odmítavé projevy a úplné popírání jakékoli existující osobní energie, kterou je skutečně nutné vynaložit pro překonání krize. Zvláště nebezpečná forma vědomí (myšlenek) „Pomstím se.“ je směsice magnetické přitažlivosti a odpuzování. Ve skutečnosti tato věta obsahuje toto „vědomí“: „Natolik ho
nenávidím za to, co mi udělal, že mu dám lekci. Udělám mu přesně to, co on udělal mně. Vrátím mu to. To mi zaplatí!“ To je čistá pomsta. Pomsta je bumerang, který se magneticky vrací a způsobí nějakou bolest svému odesílateli. Pokud je tento člověk na Cestě ke Kristovu Vědomí, určitě mu to přinese tolik potřebnou lekci. Všechny tyto myšlenky a pocity, včetně vražedné nelibosti, způsobují
nervová –, dokonce i fyzická – zhroucení. Někteří čtenáři těchto Dopisů si možná pamatují moje setkání s fíkovníkem poblíž Betánie. Byl jsem hladový a hloupě jsem hledal fíky, když nebylo vhodné období. Protože jsem žádné nenašel, řekl jsem stromu: „Ať už tvé ovoce nikdo nikdy nejí.“ A fíkovník
uschl až ke kořenům a příštího dne byl mrtvý, k velkému úžasu Petra. Stalo se to v době, kdy jsem v osobě Ježíše zcela nezodpovědně používal svou „duševní sílu“ a způsobil škodu, které jsem později velmi litoval. (V Dopisu 3 jsem podrobně vysvětlil skutečné důvody tohoto incidentu.) Když jsem však mluvil se svými učedníky, použil jsem to také jako příklad a varování před silou, již má mysl nad živými věcmi. Musím také říci, že jsem toho dne zaútočil na lichváře a vyhnal je z chrámu a ostře a otevřeně očernil zákoníky a farizeje. Všechny tyto činy byly magneticko-emocionálními impulzy „odmítnutí-připoutanosti“. Záměrně jsem zpečetil svou budoucí smrt na kříži. Věděl jsem přesně, co dělám, protože můj čas na Zemi se chýlil ke konci a upřímně jsem se nemohl dočkat, až opustím váš svět.
Když se lidé poprvé vydají na duchovní cestu a hledají „Vyšší Moc“, mnohým samozvaní učitelé doporučují, aby zapojili do myšlenek emocionálně-magnetické připoutání. Tito učitelé nemají tušení, že jejich pokyny slouží k posílení síly ega. Duchovním uchazečům je řečeno: „Pokud meditujete“, „Bůh“ nebo „Síla vašeho podvědomí“ vám „pomůže splnit všechny vaše potřeby.“

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 8
Přišel jsem – a přišel jsem nyní –, abych vám pomohl najít „hojnější ŽIVOT“ a „nekonečnou RADOST.“ 19/27
A oni se soustřeďují na prohlášení typu: „Představuji si svůj vysněný dům a vím, že ho budu mít.“ „Chystám se koupit oblečení, které potřebuji, a budu mít víru, že najdu způsob, jak je zaplatit.“ Zaměřují se na „mám víru“ a „dostanu, co potřebuji nebo chci“. Na začátku své změny vědomí a uplatňování své víry pociťují velké pozitivní změny. Požadované objekty se skutečně zhmotní v jejich životě, vidí otevřené dveře, uspějí. Tento jev odhaluje, že se materiální roviny jejich vědomí produchovňují a v důsledku toho dochází ke zlepšení a jejich život je méně obtížný. Ale váš život má vyjadřovat všechny úrovně vašeho vědomí – duchovní, emocionální i tělesné. Když si osvojíte fyzické říše vědomí, vaše další duchovní dobrodružství se dotkne říše vašich emocí. Proto najednou, uprostřed vaší prosperity, fouká vítr a padají deště na vaše emocionální vědomí, které bylo do té doby stabilní, a přicházejí utrpení různých druhů. Může to být ztráta milovaného člověka, vašeho zdraví či majetku nebo náhlé překážky různého druhu v mnoha oblastech vašeho života. V těchto dobách mnoho lidí ztrácí svou předchozí víru a říká: „Pozitivní myšlení nefunguje.“ Ne, pozitivní myšlení samo o sobě nefunguje – ani „síla vaší podvědomé mysli“, protože to jsou jen stránky vaší lidské-duchovní bytosti. Když jsou vaše emoce rozrušené, jste povoláni zkoumat celé své vědomí, svou víru, své city k sobě a ostatním, svou víru v duchovní dimenzi –, dokonce i význam smrti a váš budoucí život ve vyšší dimenzi. Toto je v životech lidí extrémně obtížné období. Všichni podléhají tomuto období otřesů v té či oné podobě. Může to být doba fantastického vnitřního růstu a posunu ke štěstí, nebo hořké období plné zlosti. Nastal čas úplně se probudit a uvědomit si, že výsledek zážitků závisí pouze na vás –
a ne na osudu nebo údělu – na vás samotných tím, že buď budete pracovat na vlastní pěst,
nebo budete oddaně a důsledně vedeni Božským Vědomím, které vás nakonec přivede na
vrchol blaženosti. Právě v této době je člověk vyzván, aby konstruktivně používal svou mysl, a tím
dosáhl nejvyšších vhledů a ideálů, díky kterým bude ovládat své emoce. Pak pochopí rozdíl mezi reaktivním myšlením – vyplývající z impulzivních reakcí ega na nepříjemné situace – a kreativním, inteligentním a promyšleným uvažováním. Když k tomu dojde a vhled je používán v každodenní praxi –, sebeovládání je na dosah ruky. Pouze ti učitelé, kteří vás mohou vést všemi těmito úrovněmi seberealizace, lítosti, probuzení, změn vašich mentálně-emocionálních vzorců, abyste šplhali po žebříčku duchovních vibračních frekvencí, dokud nedosáhnete skutečné „Božské realizace“ –, jsou
Učitelé Pravdy –, ti, kteří vás skutečně mohou dovést až do Království Nebeského. Pokud by první úroveň vývoje, snaha o materiální uspokojení prostřednictvím pozitivního myšlení, byla pro hledající zcela uspokojivá a přinesla by jim vše, v co doufali, celý svět by již nyní přijal víru v „pozitivní myšlení“.
Je to však pouze výchozí bod na duchovní cestě pro spící duše a neměl by být odmítnut ani
kritizován. Psychika se probouzí k poznání, že mimo pozemskou dimenzi je duchovní dimenze zvaná „Bůh“, „postava sedící tam nahoře“ nebo „univerzální síla“, která odpovídá na modlitbu. Pamatujte, že mluvíme o „vědomí“. Psychika začíná chápat, že život je něco víc než každodenní činnosti, a chce to zažít, „ať je to cokoli“, protože strádání v některých oblastech existence – ať je to zdraví, finanční prostředky, štěstí, láska a jiné – způsobuje, že hledá pomoc. Zde vidíme působení stejné magneticko-emoční přitažlivosti „Já chci“. Jak se však psychika probouzí, stává se pozorovatelem toho, co se děje v mysli a emocích, a vyčištěným

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 8
Přišel jsem – a přišel jsem nyní –, abych vám pomohl najít „hojnější ŽIVOT“ a „nekonečnou RADOST.“ 20/27
spojením s „VĚDOMÍM ŽIVOTA“ začíná „vidět“ některé magnetické emocionální aktivity „připoutání-odmítání“, do kterých se zapojuje. Nakonec bude dostatečně osvícená, aby se odvrátila od pocitů „přitahování-odpuzování“ a modlila se o pomoc, aby je překonala. Obvykle v této době vstoupí do života člověka pravý Mistr, jenž je vhodný pro tuto duši. Pokud duše již opakovaně kráčela cestou života, bude se jednat o dostatečně vyvinutého Mistra, který ji vyvede z pout a otroctví egoistických impulzů a přivede ji ke Světlu. Pamatujte na to, abyste k ostatním vždy přistupovali s ohledem na jejich „ego“. Je to jejich jediný prostředek vnitřního přežití, dokud nezískají skutečnou a trvalou vizi
Božského Vědomí, a navíc nevnímají, že v sobě mají zdroj síly, energie a inspirace – jenž překračuje je samé. Měli byste si také uvědomit, že individualizací v tělesné formě a v emocionálně-mentální
činnosti se podrobujete zákonům existence. Dostali jste individualitu, identitu a nekonečný potenciál k dosažení Vědomí Krista a za to je třeba zaplatit. Je možné, že jste po mnoho životů zažívali rozmary a nesčetné spletitosti života a vztahů –, (dokud jste nepřišli k tomuto vzácnému „sebepoznání“). V mnoha minulých životech jste možná udělali pobuřující činy, které ostatní považovali za „zosobněné hříchy“, ale tyto osobní magnetické zkušenosti vám pomohly přivést vás tam, kde jste v duchovním vnímání dnes. Měli byste proto být schopni přijmout, že neexistuje „hřích“ ani proti „Bohu“, ani proti
„ostatním“. „Ego“ může zcela dominovat a dělat špatné věci jen proto, že „duše“ stále spí v otroctví pod těžkou pavučinou magnetické osobnosti. V takovém případě neexistuje způsob, jak osobu přesvědčit, že ublížila ostatním. Neexistuje žádné vnitřní osvícení přicházející ze Světla, jež by mu ukázalo lepší způsob života. Světlo je zcela blokováno magnetickým vědomím ega. Bolest, kterou takový člověk prožívá (protože všechno, co dělá ostatním, se mu vrátí ve stejné míře, ne-li silněji), ho však nakonec přiměje položit si otázky týkající se existence a kladení otázek je prostředkem, kterým lze přijímat odpovědi z „BOŽSKÉHO ŽIVOTA“. Tuto část jsem začal slovy: „Lidé věří, že mohou být přeměněni ‚Duchem‘.“ Nyní chápete, proč jsem řekl, že „není co přeměňovat“. V osobnosti není nic „skutečného“ ani „věčného“. Jen je nutné ji svléknout a odhalit tak Božské nitro. V Palestině jsem tento proces nazval „zemřít sám v sobě“, což mnoho lidí vyděsilo a zabránilo jim vydat se na cestu k nejvyšším duchovním dimenzím. A opravdu, poslední krok k odstranění osobnosti opravdu vypadá jako smrt. Jak procházíte procesem, ztrácíte významnou část své lidské-pozemské přirozenosti, ale když je boj konečně u konce, úleva a vnitřní mír jsou nepopsatelné. Srdce je naplněno radostí.
V tichu mysli spočívá skutečné bezpečí, odpočinek a klid. Nakonec je boj za osobní kontrolu u konce. Osoba se stává „mistrem“. Poté následuje čas duchovního odpočinku a zotavení. A později bude následovat přístup k nové dimenzi „bytí“. Nic na lidské scéně nebude mít stejný „význam“ jako dříve.
Kritizují vás lidé? V minulosti by vás magnetická osobnost rozzlobila kvůli vaší nejistotě, vaší potřebě vypadat dokonale v očích ostatních, abyste získali jejich souhlas. Pokud nemáte souhlas, vaše ego by se ptalo, jak přežijete. Jaký bude váš život? Když hlas „ega“ utichl, tak již nemusíte hledat bezpečí, protože jste v BEZPEČÍ! Víte, že je o vás postaráno a pečováno, jste zaopatřeni, zdrávi a pod ochranou „BOŽSKÉHO VĚDOMÍ – ŽIVOTA“, a to bez ohledu na to, co si o vás ostatní myslí.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 8
Přišel jsem – a přišel jsem nyní –, abych vám pomohl najít „hojnější ŽIVOT“
a „nekonečnou RADOST.“ 21/27
Vaše radost, vaše spokojenost, vaše štěstí, vaše osobní naplnění a vaše osobní úspěchy jsou ve vás. Ve skutečnosti prostě nic dalšího nepotřebujete. Kromě toho, že jste součástí všeho „ostatního“ a protože vás naplňuje Světlo, máte nutkavou potřebu poskytnout ostatním všechno toto „BOŽSKÉ VĚDOMÍ – ŽIVOT“, které do vás proudí po celý den díky trvalému spojení s touto úžasnou dimenzí. Už neodmítáte osobnost ostatních, každý je pro vás přijatelný, každý hledá lásku a nyní máte co dát. Již není snaha „milovat bezpodmínečně“. Ta se ve vás rodí přirozeně. Ať už vám zůstaly jakékoli chyby, ať se někdy k ostatním zachováte nesprávně, neboť to jsou projevy zbytků „ega“, které jste již nechali za sebou, tak nyní se vám tyto chyby odhalí a vy je přijmete s láskou a poděkováním, protože se nevyhýbáte sebepoznání. Zjistíte, že rozpoznávání a přijímání vašich negativních lidských reakcí je stejně prospěšné jako jejich uzdravení. Přijímáte a šťastně přebíráte odpovědnost za jakékoli chyby, které uděláte, dokud nerozpoznáte „cestu lásky“ a tu pak následujete. Zažijete vnitřní mír s vědomím, že jste se znovu naučili něco cenného, co vám velmi pomůže díky novým výzvám pozemských zkušeností. Čas hlubokých výčitek svědomí je za vámi, již vykonaly svou práci, neboť vám umožnily se osvobodit od magneticko-emocionálních reakcí na život, jež vám v minulosti přinášely tolik utrpení.
Nyní vstupujete do stavu, který jsem v době, kdy jsem byl na Zemi, nazval „Královstvím Nebeským“. Nyní zjistíte, že všechny vaše potřeby jsou splněny, a budete VĚDĚT, že všechny vaše budoucí potřeby budou také splněny téměř okamžitě. Tato znalost vás udržuje v neustálém kontaktu s „BOŽSKÝM ŽIVOTEM“ a dává vám obrovský pocit bezpečí. S klidnou myslí a pokojem přichází radost a štěstí, stejně jako nový pocit mládí a spokojenosti. Drobná nebo chronická onemocnění, či dokonce smrtelná onemocnění zmizí a vstoupíte do nové fáze existence. Pokaždé, když se naučíte lekci,
zanecháváte za sebou něco z lidské dimenze a přecházíte do vyšší frekvence duchovního
vědomí. Popisuji vám odměny, které na vás čekají, pokud jste bojovali a vypořádali se s magnetickoemočním otroctvím „přitažlivosti-připoutání – odmítání-odpuzování“. Právě tyto impulzy vám dávaly zpočátku individualitu, ale pak se staly okovy pro duši, od nichž se musíte osvobodit,
abyste se dostali z kola svého současného lidského života, které se neustále točí a opakovaně vás vtahuje do nepříjemných zážitků. Když se vašemu duchu nakonec podaří překonat magneticko-emocionální reakce na život, kolo se začne zpomalovat a najednou zjistíte, že jste téměř v klidu. Poté si začnete užívat krásy života, jež jsem popsal výše. Kéž bych vám mohl vzít toto břemeno, které na vás vložil váš pozemský lidský stav. Znám vaše utrpení, vaše chvíle zoufalství, váš smutek v osamělé noci, vaše hodiny duševních a emocionálních zmatků. Když sestupuji na vaše frekvence vědomí, abych sdělil své zprávy a pochopil, co vám musím říci, vidím vaši pozemskou situaci a tato slova jsou mojí odpovědí na vaše nejnaléhavějšípotřeby pro úlevu a uzdravení. Nepochybujte, že tato slova přicházejí ode mne. Najděte v nich útěchu a VĚZTE, že jak budete studovat tato slova, tak v průběhu času přinesou vaší duši hluboké osvícení, které povede k požadovaným změnám ve vás samých i ve vašem životě.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 8
Přišel jsem – a přišel jsem nyní –, abych vám pomohl najít „hojnější ŽIVOT“ a „nekonečnou RADOST.“ 22/27
JAK MEDITOVAT
Když meditujete, zaujměte pozici, která je pro vás nejpohodlnější. Nemusíte provádět žádná tělesná cvičení nebo zkroucení končetin. Odpočívejte a relaxujte. Celkově se uvolněte – končetiny, hlavu, krk, obličej, a to až do stavu úplného uvolnění. Chci do vás vtisknout myšlenku, že by tato meditace měla být – stejně – snadná jako přechod do spánku. Účelem meditace je umožnit vašemu celému vědomí překročit hranice rozumu a úsudku. Existují učitelé, kteří vám řeknou, abyste si něco „představili“...
Jakmile si něco „představíte“, můžete si být jisti, že tento způsob nepovede k ničemu jinému, než k vytvoření nové říše stvořené vaším vlastním myšlenkovým procesem. To, co vám tato „meditační“ metoda poskytne, bude úleva od myšlenek a napětí vytvořeného tlaky vašeho ega. V takto vytvořeném světě představ – nemusí –, ale může ego zůstat aktivní. Před zahájením meditace si uvědomte, že se chystáte navázat kontakt s „BOŽSKÝM VĚDOMÍM“ – a to jak s BOŽSKÝM VĚDOMÍM, které je ve vás, tak s všudypřítomným UNIVERZÁLNÍM VĚDOMÍM – jelikož ONO je uvnitř i vně vás. Vyvolejte si v duchu obraz toho, co pro vás BOŽSKÉ VĚDOMÍ znamená. Vždy pamatujte na to, že to, na co MYSLÍTE, je to, k čemu se naladíte. Vaše myšlenky jsou „reflektory“, které naváží kontakt s tím, co hledáte. Pamatujte, že každá „myšlenka“ má ve vědomí vlastní vibrační frekvenci. Věřte tomu, vězte, protože je to pravda. Čím duchovnější je myšlenka, tím vyšší jsou vibrační frekvence. „Formy vědomí“ ztělesněné slovy nejsou viditelné, ale jsou „specifickými entitami bytí“. Mají v sobě vědomí života. Přitahují se k podobným „formám vědomí“. Stejné přitahuje stejné. Myslete na „psa“ a představte si, co pro vás znamená, a vaše myšlenky se naladí na psí plemeno. Přemýšlejte o „UNIVERZÁLNÍM VĚDOMÍ“ nebo „BOŽSKÉM ŽIVOTĚ“ s pochopením toho, co to pro vás znamená – a vaše myšlenky se přesunou do „UNIVERZÁLNÍHO VĚDOMÍ“ – „BOŽSKÉHO ŽIVOTA“. Pokud jste plně pochopili vše, co se vám snažím říci, budete VĚDĚT, že vaše meditace dosahuje svého cíle. Uvědomte si to a uvidíte, jak vaše víra roste. Jestliže pouze doufáte, nebo toužíte, nebo se „chcete“ magneticky naladit na VĚDOMÍ ŽIVOTA, neboť díky cvičení chcete získat nějaký užitek, vaše víra zůstane slabá.
Nevidíte, jak „pozemský“ je tento přístup k tomu, CO VÁM DALO „ŽIVOT“? Je to uctivé? Je to hodno toho, kdo hledá opravdový kontakt a očekává, že k tomu dojde? Neboť UNIVERZÁLNÍ NEKONEČNÉ VĚDOMÍ není mýtický „Bůh“ popisovaný ve Starém zákoně. Je to všudypřítomná Nekonečná Mocná Realita, která Se projevuje svou vlastní tvořivostí, inteligencí, rozvojem a láskyplnou péčí o vše, co Ona přivedla k životu.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 8
Přišel jsem – a přišel jsem nyní –, abych vám pomohl najít „hojnější ŽIVOT“ a „nekonečnou RADOST.“ 23/27
Musíte pochopit, že se k tomu nakonec přiblížíte, i když budete ještě na Zemi, poté, co vstoupíte do vznešených dimenzí, poté, co se vaše magnetické emoce rozpustí nejen ve vaší mysli, ale také ve vašem podvědomí a v solární pleteni. Nejprve přijdete do kontaktu s OTCEM-MATKOU-BOŽSKÝM ŽIVOTEM, který je vždy aktivní v celém vašem systému a ve vesmíru. Pamatujte, že On je v rovnováze v nekonečné univerzální dimenzi a je aktivní ve světě. „Otec-Aktivita“ stanoví cíl. „Matka-Láska“ rozhoduje o tom, jak rozvinout plány na podporu nejvyššího dobra pro to, co se vyvíjí, uzdravuje nebo je ochraňováno. (Nespočet lidí řekne, že výše uvedená tvrzení jsou pouze výplody fantazie. Mohou se smát, jak chtějí. Ti, kterým se podaří navázat kontakt s „Vědomím Otce-MatkyŽivota“ – jiným jménem pro BOŽSKÉ ŽIVOTNÍ VĚDOMÍ, ale vyjadřujícím jeho dvojí vlastnosti – si ověří, že výše uvedené je přesným popisem duchovního vývoje, jenž následuje po takovém kontaktu.) Vracím se k vaší meditaci.
Nejprve, než se pokusíte vstoupit do meditace, zapamatujte si následující modlitbu, aby se  její slova stala vašimi vlastními. Když jste úplně uvolněni, začněte svou meditaci touto modlitbou. Říkejte ji pomalu a zobrazte si význam každého slova, abyste mohli vstoupit do vědomí slova a umožnit energetickému vědomí slova vstoupit hluboko do vás samých. Během pronášení této modlitby byste měli zavřít oči a nasměrovat svůj pohled na čelo. „OTČE-MATKO-ŽIVOTE, ty jsi můj život, má neustálá podpora, mé zdraví, má ochrana, dokonalé uspokojení všech mých potřeb a má nejvyšší inspirace.
Prosím tě, abys mi odhalil pravou Podstatu Sebe Sama. Vím, že je to tvá VŮLE, abych dosáhl úplného osvícení, abych si mohl lépe uvědomit Tvou Přítomnost ve mně a kolem mne. Věřím a vím, že je to možné. Věřím, že mě ochraňuješ a opatruješ v dokonalé LÁSCE. Vím, že mým konečným cílem je VYJÁDŘENÍ TEBE SAMÉHO. Vím, že když se k TOBĚ obracím, jsi dokonale vnímavý k mým slovům, protože jsi UNIVERZÁLNÍ MILUJÍCÍ INTELIGENCE, která vytvořila tento nádherný svět a projevuje
jej ve viditelné podobě. Vím, že když TĚ žádám, abys se mnou hovořil, promítám paprsek světla mého vědomí do tvého Božského Vědomí a jak poslouchám, TY procházíš mým lidským vědomím
a přicházíš stále blíže k mé více a více vnímavější mysli a srdci. Svěřuji svou bytost a svůj život do tvé péče.“ (Pokaždé, když říkáte a zobrazujete si slova této modlitby, vytváříte formu duchovního
uvědomění, které bude silnější a vyšší ve vibračních frekvencích, protože skutečný význam modlitby se prohlubuje ve vaší mysli a pozvedá vaše srdce a vnímání.) Po modlitbě se uvolněte ještě hlouběji a nechte svou mysl vyčistit co nejvíce. Pokud se vám objevují myšlenky, procítěně opakujte „Božský Živote“ nebo „Otče-Matko-Živote“ a znovu zklidněte svou mysl. Po mnoha měsících upřímné meditace možná zjistíte, že ve vašem těle náhle proběhnou záchvěvy, trhavé pohyby jako v člověku, který spí a náhle se probudí.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 8
Přišel jsem – a přišel jsem nyní –, abych vám pomohl najít „hojnější ŽIVOT“ a „nekonečnou RADOST.“ 24/27
Pokud se vám toto stane, buďte vděční za to, že vaše vědomí prochází bariérami, jež jste vytvořili a které zapouzdřují vaši duši. Když cítíte, že vstupujete do jiného, hlubokého stavu vědomí, tak hlubokého, že sotva dýcháte, vězte, že začínáte dosahovat svého cíle. Na konci vaší meditace vždy děkujte s radostí a vděčností. Pamatujte, že nic, co si myslíte, řeknete nebo uděláte, nemůže v žádném případě omezit to, co je „Vědomí Otce-Matky-Života“. Jakýkoli skepticismus však bude tvořit bariéru mezi vámi a Otcem-Matkou-Životem. Chci vás varovat: když se snažíte uklidnit svou mysl a své myšlenky, můžete se cítit neklidně, můžete se cítit fyzicky nepohodlně, a dokonce i vystrašení. Je to proto, že – nejprve – narazíte na černou zeď svého vlastního „vědomí“ a to může být velmi znepokojující – i dokonce bolestivé. Požehnejte zážitek a požádejte „Otce-Život“, aby vstoupil do
vašeho vědomí při příštím spojení. Potom vstaňte a otočte se zády k této zkušenosti. Když vidíte, že konečně vstoupíte do ticha, pak zůstaňte v klidu, protože víte, že jste nyní vstoupili do toho, čemu by se dalo říkat „svatostánek“, neboť jste konečně v kontaktu s „Otcem-Matkou-Životem“ ve vás. Potřebuje to nějaký čas, než se tato vysoce duchovní zkušenost Ticha stane každodenní rutinou.
Nezapomeňte, že máte životní zátěže ega, kterých se musíte zbavit a rozpustit je. Ať už během své meditace cokoli cítíte nebo si uvědomíte, po jejím skončení očekávejte, že pocítíte rozdíl ve vašem současném životě. Pamatujte, že očekávání je forma „vědomí“ a že tím, že něco „očekáváte“, otevíráte pro tuto cestu, kterou bude vtaženo do vašeho života vše, co potřebujete nebo co máte vyřešit.
Pokud necítíte nějakou novou lehkost v mysli, navzdory vašim upřímným očekáváním, nepopírejte změny a nepochybujte o jejich možnostech. Pamatujte, že vaše vědomí je elektromagnetické, stejné jako vaše fyzické tělo, a je základem všech vašich životních zkušeností. Vytrvejte v očekávání – tím zvýšíte sílu, energii svých „forem vědomého očekávání“, která přitáhne projev toho, co očekáváte.
„Vědomí Otce-Matky-Života“ může být vtaženo do vašeho individuálního vědomí pouze vírou, upřímným očekáváním a ochotou otevřít se očištění vašich emocionálně-magnetických impulsů „toužení – odmítání“. Kolik z vás v současné době zahajuje tímto způsobem meditaci a ukončuje ji OČEKÁVAJÍC změnu? Kolik lidí klesne na mysli, když pocítí nějkou změnu a pak na krátký čas nic?
Mějte na paměti, že jsem vám řekl, že jste vystaveni rytmu „vzestupných“ a „sestupných“ období. Když jste „dole“, tok Božského Života ve vašem systému klesá a vibrační frekvence vašeho vědomí klesají také. V důsledku toho je kontakt s „Vědomím Otce-Matky-Života“ během těchto časů téměř nemožný, zvláště v počátečním období. Na začátku hledání Pravdy, během své meditace, jste většinou v kontaktu s vaším podvědomím a zjistíte, že dojde k dráždivému oživení všech starých myšlenek a starých negativních vzpomínek, o kterých jste si mysleli, že jste je již zvládli.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 8
Přišel jsem – a přišel jsem nyní –, abych vám pomohl najít „hojnější ŽIVOT“ a „nekonečnou RADOST.“ 25/27
Když dosáhnete svých „výšin“, objevíte oživení svého duchovního já a budete se z toho radovat. Vaše meditace budou v kontaktu s „Vědomím Otce-Matky-Života“ pozitivnější a produktivnější. Pokud máte odvahu vytrvat a trénovat se v sebekázni jak pro „špatná“, tak i „dobrá“ období, nakonec zjistíte, že „špatná“ budou méně „špatná“ a všechny bývalé deprese zmizí. Pamatujte, že každý okamžik „vědomé modlitby“ vás přiblíží k vašemu cíli, i když si toho nemusíte být plně vědomi. I přesto se dějí věci pro vaše nejvyšší dobro – věřte tomu. Když jsem byl na Zemi, říkal jsem: Přišel jsem vám dát SVOBODU. Přišel jsem, abych vám přinesl „HOJNĚJŠÍ ŽIVOT“! Tajemství vaší únavy, vyčerpání, nevyrovnanosti, nestálosti, strachu, zoufalství, beznaděje a sklíčenosti spočívá ve vašich emocionálně-magnetických reakcích „připoutanosti-odmítání“ na životní situace a v podvědomých vzorcích, které vás někdy ovládají a vrhají do situací, jež jste nikdy neměli v úmyslu vytvořit. Kvůli těmto „přirozeným impulzům individuality“ rozhodně nejste svobodní a jste pod kontrolou emocionálně-magnetického otroctví své vědomé i podvědomé mysli. Žijete ve spárech Ega, jež vám dalo vaši individualitu a vězní vás v řetězech emocionálních reakcí na život. Přichází však čas, aby upřímný a horlivý hledající, který radostně následuje cestu „Vědomí Krista“ – KRISTOVU CESTU –, díky meditacím a vstupem do emocionálně-magnetických částí mozku obdržel osvícení, jež se projeví jako otisk v nejvyšších částech mozku pod lebkou. Nové buňky budou naplněny těmito novými znalostmi. Jedná se o postupný proces a pravděpodobně pocítíte, jak se toto „otevření“ děje ve vašem mozku. Nyní začínáte stále více jednat z nadvědomé mysli, jež je v těsnějším kontaktu s „vědomím otce-matky-života“, až jednoho dne nastane okamžik, kdy již nebudete moci snášet myšlenky a pocity „ega“, které ovládají v každodenním životě vaše vědomí a kdy „ego“ zemře smrtí v úplném odevzdání. Když k tomu dojde, „vědomí otce-matky-života“ naplní vaše zorné pole a vyloučí vše ostatní. Vstoupíte do „frekvencí vědomí“, které jsem na Zemi nazval „Královstvím Nebeským“. Tato fáze bude provázena postupným odchodem ze způsobu života, jenž vás dříve těšil. Vaše myšlení bude stále více očištěno a zjistíte, že
reagujete na situace, události a lidi vyrovnaněji. I když nyní své emoce můžete projevovat způsobem méně vřelým nebo zdrženlivěji, než tomu bylo dříve, tak se nacházíte v prvních vlnách toho, co nazýváte „bezpodmínečná láska“, a budete dělat všechny věci z hlediska podpory nejvyššího dobra pro každého, což znamená: pro jejich růst, výživu, léčení, ochranu, uspokojení jejich oprávněných potřeb v rámci systému zákona a pořádku. Budete milovat hlouběji než kdy předtím, ale už nebude existovat „lidský“ cit, který by mohl způsobit tolik chyb v komunikaci a jednání. Když jste získali skutečné vnitřní znalosti, budete schopni překonat emoční zátěže, budete schopni meditovat a čerpat z vědomí „otce-matky-života“, pocítíte, jak do vašeho systému vstupuje nová energie, která vám dává nový optimismus. Budete se smát, budete radostnější, budete nacházet štěstí v maličkostech, budete milovat svět, cítit vděčnost za každé malé požehnáním, jež vstoupí do vašeho života, a také zjistíte, že se tato požehnání násobí a zaplavují váš každodenní život. Jak se chová člověk, který se osvobodil od „ega“?

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 8
Přišel jsem – a přišel jsem nyní –, abych vám pomohl najít „hojnější ŽIVOT“ a „nekonečnou RADOST.“ 26/27
Takový člověk bude nakonec zcela beze strachu. Bude naprosto přesvědčen, že ať je kdekoli, je ochráněn. I kdyby prošel potenciálně nebezpečnými zkušenostmi, vyjde bez úhony. Bude vědět, že k ochraně nepotřebuje meč ani zbraň. Je chráněn proti jakékoli negativní možnosti, ať se nachází kdekoli. Nebude se bát žádné nemoci, protože bude vědět, že všechny mechanismy v jeho těle jsou
navrženy tak, aby ho udržovaly zdravého, a jsou plně funkční a účinné. Bude vědět, že si nikdy nebude muset „přát“ věci potřebné pro šťastný a spokojený život. Neustále bude chválit „OTCE-MATKU-ŽIVOT“ a děkovat mu za vše, co již obdržel, i za to, co dostane v budoucnu. Ví, že bude veden, aby byl ve správný čas na správném místě. Ví také, že může požádat o cokoli, co potřebuje, a že odpověď přijde rychle. Ale žádost bude vycházet z jeho duchovně osvíceného středu a on nikdy nebude nic
sobecky hledat, ale vždy se bude modlit za věci v rámci toho, co bude dobré pro jeho okolí,
společenství, rodinu, přátele. Bude mít otevřenou mysl, protože bude vědět, že PRAVDA je nekonečná a že i když toho zná mnoho, vždy je třeba prozkoumat další dimenzi. Díky tomu je život v jakékoli dimenzi, a dokonce i v Nebeských Říších Vědomí tak vzrušující a smysluplný. Ve svém každodenním životě se osvícená duše probouzí s myslí oproštěnou od všeho kromě chvály a vděčnosti. Nakonec si bude vědoma úkolů, které ji čekají, a bude děkovat za energii a vůli je plnit a připraví se na jejich splnění bez jakéhokoli vnitřního odporu či zdráhání je řešit. V důsledku tohoto přístupu k opakujícím se každodenním činnostem nebude plýtvat energií na odpor jakéhokoli druhu, a pokud existuje nějaký konkrétní důvod odmítnout určitý návrh nebo odolat nátlaku, učiní tak klidně a rozumně, bez magneticko-emocionálních pocitů podráždění nebo odporu. Stává se nestranným pozorovatelem, který dělá správnou věc ve správný čas. Jeho duše je trpělivá, čeká na vedení, čeká na otevření správných dveří, čeká na potvrzení, že všechny plány jsou skutečně Božskou vůlí, která se uskuteční skrze jeho mysl, srdce a potenciál. Stane se pravou lidskou bytostí, která projevuje „Vědomí Otce-Matky-Života“. Muž více získává ženské vlastnosti univerzální lásky a stává se ztělesněním inteligentní
lásky či milující inteligence. Žena více projevuje mužské vlastnosti v síle a větším smyslu pro stanovení správného směru. Pokud člověk potřebuje poučení, projeví láskyplnou inteligenci a jeho slova ho povznesou. Pokud někdo potřebuje uzdravení, projeví inteligentní lásku a člověk bude uzdraven.
To je cíl, který vám láskyplně doporučuji. Cesta ke Kristovu Vědomí je vyznačena v těchto DOPISECH.
Když jej dosáhnete, budete se radovat a připustíte, že každý okamžik na kamenité a hrbolaté cestě stál zato a navždy zůstal za vámi. Budete mít možnost vstoupit do vyšších dimenzí, z nichž vám každá přinese nové zážitky a nové radosti. Stanete se zakladateli nového řádu na Zemi, který bude předvojem nové vlny duchovního vývoje. Až se tato duchovní evoluce v mnoha následujících letech rozšíří na široké masy lidí, tak se lidstvo konečně naučí, jak spolu žít v míru.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 8
Přišel jsem – a přišel jsem nyní –, abych vám pomohl najít „hojnější ŽIVOT“ a „nekonečnou RADOST.“ 27/27

Tyto události se jistě stanou, protože SEMENA této budoucnosti byla zaseta v těchto DOPISECH. Každý, kdo je přijme do svého vědomí a bude neochvějný ve své víře, nakonec uvidí, jak tato semena rostou, rozkvétají do krásy, radosti a harmonie a přinášejí ovoce v jeho každodenním životě.
Věřte – neboť já, Kristus, jsem promluvil.

Novinky z našeho blogu

ProLibertate.cz
ProLibertate.cz
Odborné, sdružení právníků, které hájí hodnoty, jako je lidská důstojnost, právo na soukromí číst celé
❤ Kristus se vrací – Dopis 6 - část 1
❤ Kristus se vrací – Dopis 6 - část 1
Vše, co je špatné, V SOUČASNÝCH DEKADENTNÍCH SPOLEČNOSTECH vašich obrovských bezduchých měst vzniklo ze Síly Ega. Je to zdroj všeho zla, lhaní, zvrác... číst celé
Dnes má svátek Medard - 8. 06
Dnes má svátek Medard - 8. 06
Nevíte si rady co letos vybrat? Pro Medarda máme dárek k svátku ihned na prodej. ❤ Dárky pošleme všem i na druhou adresu po celé ČR ❤ číst celé
Badatel
Badatel
Najčítanejšia a najobľúbenejšia stránka o zdraví a celostnej medicíne na slovenskom a českom internete číst celé

  

Výdejní místo je také pro e-shop STÁČÍRNA. Pokud Vám telefon ihned nezvedneme, jsme v danou chvíli zaneprázdnění a hned, jak to bude možné, zavoláme zpátky. Děkujeme za pochopení

PodleGustaObchod.cz-Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz