Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
Po-Pá 8-19
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Co je v domě??
16.01.2015
výdejna Praha
osobní servis a výdej objednávek Osobní odběr objednávek zajištěn Osobní servis Potřebujete poradit?? telefon 778 088 158 Jak a co nabízím?: ... číst celé
17.09.2016
Podle Gusta Obchod
Podle Gusta Obchod Praha Kontaktujte nás na telefonu 778 088 158. Nákup lze vyzvednout v centru hlavního města. osobní servis a doručení po dom... číst celé
01.01.2019
Inca Botanica ihned na prodej Praha
Všechny produkty nakup přímo zde!  Celý aktuální sortiment ihned na prodej i bez objednávky. Osobní servis a doručení po domluvě předem na celé Praha... číst celé
Zobrazit všechny novinky
Blog
ProLibertate.cz ProLibertate.cz
Odborné, sdružení právníků, které hájí hodnoty, jako je lidská důstojnost, právo na soukromí číst celé
Zobrazit všechny články
Navštivte nás

Potřebujete informace - poradit?

osobní servis a doručení po domluvě předem po celé Praze - servisní dny:

Pondělí -Pátek 8 - 17 hod. Sobota a neděle ZAVŘENO.

převzetí zboží a malých objednávek.

E-mail prodej@podlegustaobchod.cz

zboží můžete nakoupit přímo i bez objednání. Rádi vám poradíme s výběrem.

Provozovatelem podle Gusta obchod je

je firma Obchod online s.r.o. IČ: 09879552

Dopis 7

sedmá Pravda o životě Ježíše Krista napsaná na pokračování 

Kristus se vrací – říká svou pravdu

Úvod k DOPISU 7
Zapisovatelka: Zvláštní – zázračná – událost souvisí s následujícím Dopisem. Když byl dokončen Dopis 7, bylo zapisovatelce jasně řečeno, aby jako úvodní odstavec použila podobenství z evangelia Matouše 13:3. O něco později přišel silný podnět na přidání odstavce na druhou stranu Dopisu (str.3/20) a jeho označení dvěma hvězdičkami **. Dopis 7 byl vytištěn. Když dávala stránky dohromady, byla ohromená – otřesená – když zjistila, že polovinu první stránky Dopisu 7 (str.2/20) nyní zaujímají tato slova: Jsem ŽIVOT, PRAVDA a CESTA. Tato slova totiž nebyla napsána na počítači.
Vypadalo to jako „zápatí“ stránky. Ale taková „zápatí“ mohla být napsána pouze pomocí přesných a konkrétních pokynů WordPerfect k vytvoření „zápatí“. Pro „zápatí“ jsou také obvykle přiděleny pouze dva řádky. Půl stránky není „zápatí“! Zapisovatelka stále otřesená událostí prohledala všechny dokumenty v počítači, aby zjistila, zda takové zápatí někdy použila a již na ně zapomněla – ale nic takového nenašla. Byl povolán počítačový technik, kterému byl ukázán text na počítači i výtisk, ale on také nedokázal vysvětlit, jak se to mohlo stát. Až do tohoto okamžiku to nikdo nedokázal vysvětlit.
Pro ty, kteří to nevědí, prohlášením „Já jsem ŽIVOT, PRAVDA a CESTA“ Ježíš Kristus charakterizoval sám sebe během své mise v Palestině. Text byl již citován a vysvětlen Kristem na sedmé straně Dopisu 7 (str.8/20), ale použil slova v jiném pořadí. Pokud si přečtete odstavec označený ** na straně 3/20 a propojíte si jej se „zápatím“ ze strany 2/20, získají pro vás nepochybně nový význam se zjevnou souvislostí. Nejprve byl obsah odstavce označený ** energicky diktován a zadán do počítače a v určitém okamžiku bezprostředně poté bylo „zápatí“ přidáno do dolní části první stránky. Další záhada! Jak to, že si tohoto „zápatí“ nikdo nevšiml v době tisku? Zapisovatelka žije sama. Nikdo jiný neměl přístup k počítači. Zapisovatelka považuje tento zásah – a porušení postupů WordPerfect – za KRISTŮV osobní podpis ... něco, co mohl udělat, neboť byl na Zemi.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 7
2 / 20
DOPIS 7
Jsem to opět Já, KRISTUS, kdo k vám přichází prostřednictvím Dopisu určeného pro kohokoli, kdo může přijímat má slova. Následující podobenství je použitelné stejně tak ve vaší moderní době, jako tomu bylo v době Židů před 2001 lety. Jeho pravdu doporučuji těm, kteří čtou tyto Dopisy. „Vyšel rozsévač rozsívat. Když rozsíval, padla některá zrna podél cesty, přilétli ptáci a sezobali je. Jiná padla na skalnatou půdu, kde neměla dost země, a hned vzešla, protože nebyla hluboko v zemi. Ale když vyšlo slunce, spálilo je; a protože neměla kořen, uschla. Jiná zas padla mezi trní; trní vzrostlo a udusilo je. A jiná zrna padla do dobré země a dala užitek, některé sto zrn, jiné šedesát a jiné třicet. Kdo má uši, slyš...“ „Vy tedy slyšte výklad podobenství o rozsévači.

Jsem ŽIVOT, PRAVDA a CESTA.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 7

3 / 20
Pokaždé, když někdo slyší slovo o království a nechápe, přichází ten zlý (sobectví) a vyrve, co bylo zaseto do jeho srdce; to je ten, u koho se zaselo podél cesty. U koho bylo zaseto na skalnatou půdu, to je ten, kdo slyší slovo a hned je s radostí přijímá; ale nezakořenilo v něm, je nestálý; když přijde tíseň nebo pronásledování pro to slovo, hned odpadá. U koho bylo zaseto do trní, to je ten, kdo slyší slovo, ale časné starosti a vábivost majetku slovo udusí a on zůstane bez úrody. U koho bylo zaseto do dobré země, to je ten, kdo slovo slyší i chápe, a tak přináší úrodu, jeden stonásobnou, druhý šedesátinásobnou, třetí třicetinásobnou.“ Matouš 13:3 **Mým cílem při sdílení znalostí Pravdy o Bytí, jež jsou obsaženy v těchto Dopisech, je umožnit vám růst v duchovní lásce a moudrosti a přinášet plody a požehnání této duchovní lásky a moudrosti ve všech okamžicích vašeho vyvíjejícího se vědomí. Toužím po tom, abyste byli převelice radostní. Pojďme tedy společně zaorat do vaší lidské půdy vědomí, obrátit ji, zbavit ji kamenů zoufalství, rozbít hroudy nepochopení s prohlubující se moudrostí, vytrhnout plevele vašich negativních mentálně-emocionálních vzorců a s mojí pomocí zúrodnit vaši půdu vědomí stále rostoucí vírou. Pak zasít stále krásnější semena zrozená z vašich rozvíjejících se duchovních vjemů a bezpodmínečné lásky. Moje radost bude vaší radostí v tomto úsilí – a vaše radost se přidá k mé radosti. V této jednotě cíle a úspěchu nakonec pocítíte, že jste skutečně v mém duchu a můj duch se do vás vlévá. Tímto způsobem zažijeme jednotu TOHO, z čeho jsme oba čerpali svou individualitu. Moje myšlenky se stanou vašimi myšlenkami zbavenými vašeho dřívějšího vědomí ega.** Popsal jsem proces – cestu –, po které půjdete, abyste dosáhli svých nejvznešenějších a dokonalých tužeb srdce. A říkám vám, že i když může být zpočátku obtížné tento Dopis přijmout a jeho úplné pochopení bude vyžadovat čas a úsilí, představuje silné spojení mezi vaším a mým vědomím. V případě, že mne zavoláte, tak vám mohu být více prospěšný v mém transcendentním stavu, než kdybych se vrátit na Zemi ve fyzickém těle a kdybyste mě sice viděli očima a slyšeli ušima, ale přesto by mohlo být vaše chápání Pravdy o bytí limitovanější. Tento způsob přímého kontaktu vašeho vědomí vám umožní mne přijmout přímo do své mysli a srdce, jestliže byly splněny předběžné podmínky k navázání takového kontaktu. Jelikož vám sděluji pravdu, pak vězte, že čím více času a meditace věnujete těmto Dopisům, tím vyšší budou inspirace a pokyny, které ode mě budete moci osobně přijmout, protože s každým dalším čtením těchto Dopisů budou vaše vlastní frekvence vědomí stále více stoupat směrem k mým frekvencím duchovního vědomí – až konečně můžeme dosáhnout skutečného místa setkání našich vědomí. Poté – nastane hojnost plodů ve vašem životě. Abych vysvětlil, proč tomu tak je –, musím vám říci, že mé vědomí sestupuje mnoha různými rovinami vibračních frekvencí vědomí, aby uspokojilo potřeby těch, kteří hledají pomoc a inspiraci. Tyto odlišné roviny vědomí, jimiž mé vědomí prochází, se navzájem liší. Každá frekvenční úroveň vědomí vytváří a projevuje se různými podmínkami existence, protože nejvyšší a nejnižší vibrační frekvence vědomí jsou vytvářeny nejvyššími nebo nejnižšími duchovně-mentálně-emocionálními vzorci nebo formami vědomí.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 7
4 / 20
Vysokými nebo nízkými vzorci myslím takové, které jsou nejblíže nebo které jsou nejvíce vzdáleny od Záměru Božského Vědomí. Jak víte, každá vibrační frekvence zvukových vln vytváří svůj vlastní, jedinečný a individuální tón. Stejným způsobem obvyklé mentálně-emocionální myšlenkové formy vytvářejí své vlastní vibrační frekvence ve vědomí, jež zpětně produkují vnější podmínky, ve kterých toto vědomí sídlí. Čím vyšší jsou vibrační frekvence vědomí, tím krásnější, harmoničtější, radostnější a
naplněnější je život těch, kteří v těchto frekvencích pobývají. Čím nižší frekvence, tím tvrdší, bolestnější, drsnější a bídnější je život těch, kteří rezonují s těmito frekvencemi. Jejich životy jsou poznamenány neštěstími, strádáním a brutalitou. Čím vyšší je vibrační frekvence vědomí, tím duchovněji láskyplnější a krásnější jsou ideály, myšlenky, tvůrčí představivost, krása barev a forem života, protože stoupají s tím, jak se stále více a více přibližují k dimenzi UNIVERZÁLNÍHO VĚDOMÍ, kde se frekvence stanou tak vysokými, že se vyrovnají a vstoupí do mocné rovnováhy – PLNÉ SÍLY
UNIVERZÁLNÍHO VĚDOMÍ – Zdroje Veškerého Bytí – LÁSKY. Proto, jak jsem již řekl dříve, jako pozorovatel individuálních potřeb a jako odpověď na žádost o pomoc, mé vědomí sestupuje různými úrovněmi existujícího vědomí, abych se přiblížil k upřímnému prosebníku. Ale abych mohl poskytnout odpověď, musím nejprve od něj obdržet žádost. A jak jsem řekl na prvních stránkách, tyto Dopisy jsou pojítkem, prostředkem vaší komunikace s mým vědomím, a ta vám umožní být duchovně přitahováni
a být vnímaví – a pak do hloubky pochopit a použít všechny znalosti, jež chci s vámi sdílet, abyste stoupali po žebříčku duchovního vědomí až do jeho konečných výšin, do úrovně VĚDOMÍ KRISTA
Já sám jsem totiž téměř v dokonalém stavu rovnováhy, tudíž mám téměř dokonalou duchovní sílu UNIVERZÁLNÍHO VĚDOMÍ. Jsem naplněn podstatou Univerzálního Vědomí. To je důvod, proč celé mé vědomí – bez ohledu na myšlenky nebo slova jiných lidí, jejich víru, či nevíru, jejich lásku, nebo nenávist, jejich přijetí, nebo odmítání mé osoby – zůstává čistou bezpodmínečnou LÁSKOU.
Ta nikdy neochabuje a nikdy se nemění. Mé postoje jsou neustále projevem čisté LÁSKY, PÉČE a SOUCITU, které prožívám jako hlubokou a vroucí touhu pozvednout, uzdravit a zabezpečit rozkvět. Je proto zcela možné, aby si někteří lidé, jež jsou dostatečně citliví na vibrační frekvence vědomí, uvědomili mou přítomnost, mou lásku nebo mou mimořádnou životní sílu, když jsou ve stavu vědomé touhy, hledání či modlitby s cílem mne lépe poznat nebo se duchovně vyvíjet. Když mluvím o nižších frekvencích vědomí, které způsobují potíže na Zemi, buďte si vědomi, že je zcela a se soucitem přijímám, neboť jsou jen bolestivým projevem úsilí a utrpení lidí ve chvíli, kdy hledají svou vlastní cestu ke SVĚTLU SVÉHO ZDROJE BYTÍ. Přicházím k lidem –, ne abych je odsuzoval –, ale abych je pozvedl a posílil. Vyzařuji na vás své Vědomí Krista tím, že přijímám a mám v paměti vaše jméno a duchovní podobu, když mě voláte o pomoc. A v závislosti na vaší vnímavosti a osvobození se od
magnetických impulsů „odmítání-připoutanosti“ je část Božské Podstaty Bytí přijata vibračními frekvencemi vašeho vědomí, které následně prožíváte jako silný povznášející pocit.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 7
5 / 20
Mělo by vám tedy být jasné, že když osvobodíte své pozemské vědomí od emocionálního otroctví tím, že budete odmítat mentálně-emocionální vzorce emocionálních myšlenek, při nichž se cítíte v nesouladu s Božskou Láskou, budete si stále více a více vědomi toho, že vaši mysl – dokonce i váš solar plexus – zaplaví vyšší inspirace a povede vás v situacích, kdy již sami nerozeznáte správný směr nebo nejste schopni se osvobodit od egoistických emocionálních myšlenek reagujících na problematickou situaci. S mojí pomocí můžete žít ve dvou dimenzích – ve fyzickém světě, ve kterém sídlí vaše tělo, jež vám přináší vaše zkušenosti –, a ve vyšší úrovni Vědomí Krista, která vám umožní překonat egoistické myšlení a vyzařovat myšlenky a pocity do vámi prožívaných situací z tohoto stavu bytí, jenž jsem nazval „Království Nebeské“. Nejsem jediný, kdo dělá tuto práci. Existuje nespočet vznešených, transcendentních, duchovních, krásných, láskyplných inteligentních duší, které mají přístup k dimenzi Kristova Vědomí a které se mnou pomáhají lidem. I když jsme v dimenzi Vědomí Krista, jsme všichni individuality. Nejsme kopie jeden druhého. Všichni vyjadřujeme Vědomí Krista různými způsoby – důraz naší činnosti je kladen na různé stránky tvořivosti. Máme mocnou představivost a jsme schopni vytvořit a uvést do viditelné, individuální formy v naší vlastní dimenzi ty věci, které daleko přesahují vaše současné chápání. Slyšíte, že lidé na celém světě dostávají inspiraci a jsou si vědomi Kristovy přítomnosti. Moje inspirace, vyzařující v tuto chvíli ve světě, je přijímána lidmi s různými povahami a intelekty. Díky jejich předchozím mentálním předpokladům povede inspirace každého člověka jinou cestou. Zprávy, které jsem schopen vložit do jejich vědomí, budou mít odlišné „tváře“. V některých případech budou zprávy hrubě zkresleny příjemcem, jenž je psychicky vnímavý,
ale má ortodoxní mysl, která jde po vyšlapaných náboženských cestách minulosti. Jakákoli zpráva bude interpretována podle převládajících přesvědčení. Jakákoli přijatá inspirace, jež by mohla být v rozporu s přijatými přesvědčeními, bude spěšně odstraněna z mysli a její autorství bude připisováno Satanovi. Z tohoto důvodu bylo možné oslovit pouze mysli, které jsou otevřené a touží spíše po pravdě než po tradičním učení. Můžete si však být jisti, že moje osobní poselství vždy probudí člověka k naléhavé potřebě odklonit se od omezujících a mylných přesvědčení jakéhokoli dogmatu nebo
institucionalizovaného náboženství. Zpráva otevře kanály vědomí vedoucí k růstu duchovního vědomí. To povede lidi do vyšších a vyšších dimenzí božského myšlení, na rozdíl od pozemských a materialistických pojetí. To jim poskytne jasnější ocenění skutečné podstaty vašeho Zdroje Bytí a vesmíru, ve kterém v současné době žijete. Když jsem byl na Zemi, prorokoval jsem, že přijde čas, kdy se vrátím jako „blesk světla letící přes oblohu od východu k západu“. Byl to grafický popis toho, jak v současnosti pracuji. Možná po předchozím odstavci přijmete, že „blesk“ zasáhl celý svět takovým způsobem, že oslovil ty, kteří dychtivě doufají v můj návrat. Má pravda má za cíl pozvednout a osvítit mysl těch, kteří se snaží probudit lidi k pochopení mnohých příčin jejich neštěstí a budoucího zničení planety. Nespočet „starých duší“ nezištně jedná stovkami různých způsobů, aby zmírnily utrpení lidí v
nouzi, zasvěcují všechnu svou energii, svůj čas a své pozemské sociální postavení příslibu lásky k přírodě, ke zvířatům, jejich spokojenosti a ochraně a pro budoucí zdraví samotné planety. I když si toho tyto krásné duše nemusí být vědomy, žádná z těchto obav nevyplývá z pozemského lidského myšlení, které je výlučně zaměřeno na sobecké potřeby, ale skutečně pochází z dimenze vědomí Krista, kde je vše živé vnímáno jako vyjádření Lásky-Inteligence Zdroje Všeho Bytí.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 7
6 / 20
V tomto Dopise bych chtěl objasnit, že prostřednictvím těchto slov pomáhám vnímavým lidem ze všech vrstev společnosti –, od oráče po generála, od úředníka po prezidenta, pracovat zcela z pohledu LÁSKY. Existují viditelné duchovně-vědecké důvody, proč je naprosto nezbytné, aby lidé věnovali
veškerou svou duševní a emoční energii a citlivost dokonalému sjednocení a harmonizaci
svých činů a reakcí s bezpodmínečnou LÁSKOU – BOŽSKÝM VĚDOMÍM. Zůstat v celosvětovém stavu vědomí, takovém, jaký v současné době na Zemi existuje, znamená stále setrvávat na šikmé ploše, který vede k bezpočtu nemocí, strastí, katastrof a nejhlubších utrpení. Muži a ženy mohou ve vašem světě žít ve dvou dimenzích existence – buď výlučně na úrovni egoistických impulzů, jež jsou řídícími silami projevujícími se ve všech každodenních situacích, které lidská zkušenost zahrnuje –, nebo – jsou mentálně-emocionálně udržováni v Božském Vědomí, zatímco jejich těla stále žijí v pozemské rovině.
Plody egoistického vědomí jsou svár, nepokoje, klimatické otřesy a abnormality, války, závislosti všeho druhu, chudoba, nemoci, vraždy, krádeže, lži, podvádění, hanobení, pomlouvání, nízké ubohé myšlenky, závist, zloba, špatná nálada, posuzování, kritika, sarkasmus, zavrhování ostatních atd.
Tyto frekvence vědomí vždy „zrcadlí“ okolnosti a emocionální reakce, které je zrodily –, a neustále podléhají „vzestupům a pádům“ při uskutečňování, očekávání a zklamání, oscilující mezi štěstím a neštěstím. Ti, kterým se prostřednictvím modlitby, meditace, sebekázně a odhodlání daří očistit a
povznášet své vědomí ega tím, že si stanovili a udržují stále upřímnější a láskyplnější myšlenky k ostatním i ke světu obecně, postupně ve vědomí stoupají po stupních vibračních frekvencí v říši Božského Vědomí – Království Nebeského, kde žijí spokojeně a klidně v souladu s Univerzálními Zákony Existence. Tito lidé zjišťují, že bez ohledu na problémy a nepokoje okolního světa jsou vyživováni, uzdravováni, chráněni, opečováváni a udržováni v dokonalém duševním klidu – za
předpokladu, že zůstanou v duchovních vibračních frekvencích. Pokud se nechají vtáhnout do sobeckých sporů a do jakéhokoli negativního lidského stavu vycházejícího z projevu ega, mír náhle zmizí a jsou uvězněni ve vibračních frekvencích vědomí, které odpovídají frekvencím vědomí lidí v jejich okolí. Jsou jako moucha chycená v pavoučí síti a jejich boj o vysvobození z myšlenek nižších
vibračních frekvencí vědomí může být vyčerpávající a bolestivý. Za takových okolností je neustálá meditace, modlitba a volání o pomoc, pro posilu i vedení k dosažení „správného emočního postoje“ jediným prostředkem, jak může duchovní poutník opětovně najít cestu ven z pasti polí s nižší energií a znovu získat stav harmonie s vibračními frekvencemi nebeského vědomí. Možná si myslíte, že výše uvedené je příliš obtížné i zbytečné pochopit při vaší snaze o duchovní růst. Naopak, toto pochopení podstaty vašeho vědomí je mimořádně důležité. Pokud byste zjistili, že upadáte do nižších vibračních frekvencí vědomí a prožíváte konflikt mezi tím, „co právě nyní cítíte“, a tím, o čem víte, že byste měli nebo chtěli cítit –, tak získáte větší kontrolu, pokud si uvědomíte, že prožíváte tento bolestivý stav právě proto, že jste dovolili, aby vaše normální vibrační frekvence duchovního vědomí poklesly. Určete důvod tohoto vnitřní konfliktu a předejte jej k vyřešení Božskému Vědomí. V průběhu času budete
v reakci na vaši modlitbu rychle vedeni ke správným postojům a prohlášením, které vám umožní situaci vyřešit.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 7
7 / 20
Jakmile zvýšíte svou úroveň „frekvencí vědomí“, zjistíte, že se cítíte vnitřně posíleni na duchu a životní síle – a opak nastane, když se ocitnete uvězněni ve vibracích nižšího vědomí, buď proto, že jste osobně snížili své myšlenkové frekvence, nebo tím, že jste k nim emocionálně přitahováni komunikací s negativní nebo egoistickou osobou. Když se vám to stane, pocítíte ztrátu energie. Tato ztráta energie má za následek snížení fyzické energie v buňkách vašeho těla. Když se tedy dobrovolně vydáte na duchovní cestu, měli byste sami sebe vidět jako cestujícího, který nastoupil do vlaku s cílovou stanicí, již jste si sami zvolili. Pokud během cesty vyskočíte z okna, protože uvidíte zelená údolí nebo fascinující města, jež nabízejí různé druhy potěšení, a vydáte se na projížďku po dálnicích či vedlejších silnicích, které vás odvedou od cesty, již jste původně podnikli, bude pro vás velmi obtížné
znovu pokračovat v cestě. Nejprve budete muset projít očištěním energií nižšího vědomí, které jste absorbovali během svých eskapád do jiných oblastí zájmu. Může to trvat dlouho a budete muset projít novými bolestivými zážitky, abyste mohli znovu projít nezbytnou očistou svého vědomí. Ve všem, co v životě děláte, buď duchovně postupujete, nebo vstupujete do oblastí vědomí, které škodí vašemu hledání a dlouhodobému cíli vaší cesty k vyšším úrovním duchovního vědomí. Nikdy neuniknete procesům vědomí a neúprosnému působení Zákonů Existence. Nemůžete dát svůj život do závorek v době, kdy si uděláte odbočku za trochou zábavy, a domnívat se, že to nebude vadit, neboť to nikdo neví. Ať děláte cokoli, jedná se o akt vědomí, a ať je to cokoli – příznivé pro váš blahobyt nebo v rozporu s vaším nejvyšším dobrem –, bude to mít důsledky stejné povahy.
Všechno ve vašem životě souvisí s nějakou jinou činností vědomí. Nic není izolováno od ostatního. Lidé si myslí, že to, co dělají dnes, je uloženo do šuplíku. Myslí si, že „zítřek“ se stane včerejškem a zůstane minulostí, která na „dnešek“ nebude mít žádný vliv. Ale bohužel pro ně, uvidí, že se toto projeví v jejich životě jako „doba sklizně“ za šest měsíců, rok, nebo dokonce deset let – kdy energie vědomí přilákaly to, co bylo potřeba k vytvoření jejich viditelného projevu. A pak si položí otázku – Proč se mi to stalo? Proč právě mně? Musíte pochopit, že když se vydáte na duchovní cestu, vydáváte se po cestě, která zvýší vaše vibrace vědomí na vyšší úrovně. Nedbalost a nevyrovnanost způsobí, že oscilujete mezi úrovněmi vibračních frekvencí. Tato nevyrovnaná období jsou plná emocionální bolesti. Jak budete kolísat, původní příval duchovní energie, který následně pozvedl vaše duchovní
vidění, zmizí a vy si začnete stěžovat, že je pro vás těžké vrátit se k modlitbě a meditaci. Je obtížné obnovit kontakt s Božským Vědomím, jež se vám podařilo navázat před vaší eskapádou, která způsobila, že jste snížili své frekvence vědomí. Tato podlehnutí neodolatelným impulzům vám ztěžují život a kráčíte po kamenitější cestě. Zároveň podněty, které obývají vaše vědomí, naznačují, že určité oblasti vašeho lidského vědomí potřebují vylepšení. Tyto podněty se stávají nezbytným prostředkem k tomu, aby vás naučily několik důležitých lekcí. Opravdu nikdo nemůže kráčet po úzké cestě do Království Nebeského a zůstat v něm, aniž by se neodchýlil nebo neodbočil, dokud plně nezažije plody svých skrytých impulzů. Plným prožitím všeho, co mohou nabídnout, lidé jasně pochopí, že se jedná o falešné svody –, které nestojí za potíže a za neuvěřitelné úsilí, jež je zapotřebí k opětovnému návratu na duchovní cestu. Pouze když se člověk zbaví hluboce zakořeněných impulzů a výsledky se
vtisknou do vědomí, lze učinit záměrné mentální a emocionální rozhodnutí žít život na vyšší duchovní úrovni. Když je toto konečné rozhodnutí učiněno pozitivním a rozhodnýmzpůsobem, pak jsou tyto impulzy vymazány z vědomí.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 7
8 / 20
Ale musím vám říci, že i když se skutečně rozhodnete žít svůj život na vyšší duchovní úrovni, tak nutně nemusí skončit vaše problémy. V nevědomosti toho, co je ve vyšší duchovnosti skutečné a co falešné, vás možná přitáhnou různé kulty, které vás zavedou do nekonečných pustin. Já, Kristus, přicházím prostřednictvím těchto Dopisů, abych vám ukázal, jak si vybrat nejvyšší cíle vaší lidské existence a správnou cílovou stanici na vaší pozemské cestě „vlakem“. Ve svém duchovním hledání jste jako ten, komu je nabízeno mnoho krásně barevných cestovních katalogů popisujících potěšení a luxus různých exotických prázdninových míst, kde si můžete odpočinout a nabrat nové síly. Jeden duchovní učitel vás láká na cesty vedoucí k určitému cíli – vyřešení nějakého mentálně-emocionálního problému –, zatímco druhý učitel nabízí jiný cíl a další cestu, po níž můžete jít. Každý z těchto duchovních učitelů
nabízí určité způsoby zmírnění lidské bolesti a utrpení, které sami zažili v minulosti a překonali je. Každý z nich nakonec našel úlevu svým vlastním jedinečným způsobem. Není pochyb o tom, že všichni mají nějaké cenné poselství toho či onoho druhu, o něž se mohou podělit s lidmi, kteří jsou zmateni životními problémy a nevědí, jakým způsobem se obrátit o pomoc a útěchu ve svém obtížném životě. Ale já jsem k vám přišel z nejvyššího bodu duchovní, univerzální existence skrze mysl
pečlivě očištěnou, naplněnou duchovním životem a zasvěcenou svému poslání, přinést tuto zprávu lidem, kteří jsou připraveni ji přijmout. Přišel jsem k vám, abych vám ukázal, kým ve skutečnosti jste v hloubi své individuality ... a kým a čím se můžete stát. Stejně důležité je, že jsem vám přišel ukázat prostředky, kterými lze uskutečnit přechod z lidského vědomí do vyšších říší duchovního vědomí.
Když jsem byl na Zemi, řekl jsem: „Jsem Pravda, Cesta a Život. A také jsem byl a jsem. V těchto Dopisech vám přináším Pravdu. Ukazuji vám Cestu, jak získat Hojný Život. Potřeba dalšího prostředníka jako duchovní „berle“ oslabuje duši, a proto i závislost na mně musí být pojata jen jako dočasná podpora. Z tohoto důvodu vynakládám veškeré úsilí prostřednictvím své Zapisovatelky, abyste si uvědomili, že vaše skutečná podpora, základ, „ZDROJ ŽIVOTA A BYTÍ“ jsou čerpány přímo ze všemocné dimenze Univerzálního Vědomí v rovnováze. Přišel jsem k VÁM – VÁM, kteří čtete tento Dopis – abych VÁM pomohl objevit hojnější ŽIVOT a to, co jsem nazval, když jsem byl na Zemi, Královstvím Nebeským. Co toto prohlášení znamenalo z lidského hlediska? Co jsem měl na mysli tím, že jsem mluvil o „hojnějším Životě“?

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 7
9 / 20
Je snadnější popsat vám své myšlenky v roce 2001, než toto jasně vysvětlit lidem L.P. 1, ale vím, že i dnes pro mnoho lidí, jejichž duchovní vnímání ještě není otevřeno, to, co se chystám říci, bude znít neuvěřitelně. Abych vám to pomohl pochopit, tak z tohoto důvodu – vám musím připomenout a požádat vás, abyste si plně uvědomili – že nejste těly, která mají vědomí –, ale vy jste: „Božské Vědomí individualizované na samostatné ‚bytosti vědomí‘ a zviditelněné na vaší Zemi pomocí elektrických částic přitahovaných a shromážděných do prvků, aby vám poskytly viditelnou formu života podle základního fyzického vzoru“. Abyste pochopili Pravdu o Existenci a počátky své „fyzičnosti“, musíte vyvinout každodenní úsilí, abyste se zbavili omezeného pozemského a lidského vnímání, že tělo dostává svoji „existenci“, je navrženo a vyvíjeno zcela – a pouze – podle neměnných fyzikálně-vědeckých zákonů. Místo svých starých omezených lidských přesvědčení musíte vyvinout každodenní úsilí k rozvoji jasného a pevného vědomí, že vaše „osobní realita“ – vaše duše – je čerpána přímo z
„Veškeré Reality“ – ZDROJE BYTÍ. Také vaše fyzické tělo v době početí čerpá Život z Veškeré Reality, ale je současně ovlivněno počáteční rovinou „vibračních frekvencí vědomí“ těch, kdo jej počali. V průběhu let je stále více stlačováno a zapouzdřováno emocionálně magnetickými impulzy „přitažlivostiodmítání“, které kontrolují lidské vědomí. Co tím myslím? To, co vám říkám, bude mít obrovské důsledky pro budoucnost lidstva – pokud vy, kteří jste toho schopni, vynaložíte veškeré úsilí, abyste tomu porozuměli. To, jak na tyto Dopisy pohlížíte, bude ve skutečnosti určovat směr vašeho budoucího života. Umožní vám pochopit rozdíl mezi tím, že buď zůstanete uvězněni ve svém současném nastavení vibračních kmitočtů vědomí, anebo postupně získáte přístup k vyšším úrovním
vědomí a zplodíte děti, jež budou mít prospěch z toho, že uvedou do praxe znalosti, které
vám předávám. Když jsem byl na Zemi, opakovaně jsem činil následující prohlášení – které nikdy
nebylo pochopeno: „Co se rodí z těla, je tělo – a to, co se rodí z ducha, je duch.“ Měl jsem na mysli, že někteří lidé mají přirozenou duchovní schopnost vrátit se k původní frekvenci duchovně emocionálního vědomí, ve které vznikli –, a v pozdějších letech se mohou znovu narodit – přijmout nové duchovně mentální vědomí ve stejné duchovní vibrační frekvenci početí a poté od této úrovně žít, vyvíjet se a pracovat. Původní frekvence duchovně-emočního vědomí početí se stane základnou pro duchovní cestu dítěte. Pro ty, kteří byli počati pouze na základě „smyslné tělesné touhy“, je obtížné vnímat jakoukoli pravdu nad rámec důkazů jejich sluchu, zraku, hmatu a čichu. Pokud o tom pochybujete, zastavte se a přemýšlejte o neodchylujícím se principu existence: CELÉ STVOŘENÍ je zviditelněným VĚDOMÍM. Jakýkoli živý tvor myslí a jedná pouze na úrovni duchovního nebo egoistického vědomí, ve kterém sídlí.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 7
10 / 20
Než dojde k početí, sperma je naplněno celistvým vědomím muže, budoucího otce, a vaječná buňka je naplněna celistvým vědomím ženy, budoucí matky.  Během pohlavního styku dochází ke změnám v mentálně-emocionálním vědomí mužů i žen. Mohou pociťovat prohloubení lásky, něhu a potřebu vyjádřit svou touhu po blízkosti a harmonii ducha – to je skutečné duchovně-fyzické spojení. V opačném případě, když se jejich touha po vzájemném spojení mění ve stále silnější touhu po sebeuspokojení – stane se aktivitou ega – která sklízí pouze egoistické reakce. Bez ohledu na stav vědomí účastníků aktu spojení však jejich vědomí touhy dosáhnout konečného orgasmu pohání a nutí fyzické orgány k rytmickému pohybu produkujícímu psychicko-fyzickou energii, jež postupně stoupá
směrem k mozku, vytváří stále silnější příval vibrační energie pro dosažení vrcholu extáze a rozkoše –, po kterém přichází uvolnění a postupný sestup do lidského vědomí. Ve vrcholném okamžiku rozkoše lidské vědomí vystoupá a dotkne se Božské Životní Síly, jež zapálí spermie u muže a vajíčko u ženy. K početí nemusí dojít a spermie i vajíčko se vrátí k normálnímu fyzickému vědomí. Když dojde k početí, spermie pronikne do vajíčka a spojí se v nejvyšších vibracích Božského Života, v duchovním a fyzickém splynutí. Ve sjednoceném vědomí takto vstupují do svého vlastního okamžiku rovnováhy a radosti, aby se stali jedním jak v samotném Božském Životě, tak v lidském vědomí otce-matky. Tento okamžik „spojení vědomí“ se odehrává v nejvyšší dimenzi Vědomí Božského Života a je okamžikem nepředstavitelné radosti a potěšení, neboť oba prvky mužského a ženského pohlaví jsou opět spojeny, sjednoceny a splynuly v rovnováze, aby se staly jedním a zplodili dítě. Tento okamžik sjednocení je rekonstrukcí návratu člověka ke slavné a nepopsatelné extázi Univerzální Rovnováhy Božského Vědomí. Když je pohlavní styk veden čistou a upřímnou láskou mezi mužem a ženou,
sjednocené lidské vědomí stoupá během pohlavního styku na stále vyšší úrovně „vibračních frekvencí vědomí“, dokud není zachyceno ve vibračních frekvencích Vědomí Inteligence-Božské Lásky. Dítě počaté za takovýchto okolností se narodilo z ducha. Milenci vědí, že se skutečně milují, a přibližují se k sobě s čistou něhou a láskou, protože takový styk je okamžikem spojení myslí, citů a těl, a poté stále přetrvává v jejich vědomí, což ztěžuje jejich vzájemné odloučení. Jsou si vědomi transcendentní krásy, obnovy citové lásky a všeobjímající harmonie, spíše než nasycení. Tito muži a ženy jsou spojeni Božským Vědomím. Bohužel jejich osobní EGOISTICKÉ VĚDOMÍ může v konečném důsledku pokazit lásku, kterou k sobě cítili, a postupně ji z velké části nahradit, partnery zanechat oddělené a osamělé, smutné a emocionálně oslabené a přemýšlející, jak může tak krásný a vznešený stav lásky zdegenerovat a zemřít. Tyto Dopisy mohou být prostředkem, díky kterému lidé mohou překonat své egoistické impulzy a znovu objevit svůj předešlý láskyplný cit na vyšší a duchovnější úrovni. V takovém případě budou muž a žena ještě více sjednoceni než kdykoli předtím. To je může, nebo
nemusí přivést k nové sexuální přitažlivosti, která přesahuje vše ostatní dle jejich stavu vědomí –, pokud tento stav vědomí sám o sobě překračuje pouhou touhu po fyzickém
spojení.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 7
11 / 20
Fyzické spojení uskutečněné s jakoukoli jinou emocí než láskyplnou, vede k situaci, kdy „tělo proniká do těla“ a není ničím jiným než dáváním a přijímáním pozemských vibračních frekvencí – často negativních –, které zplodí podobné duchovní potomky. I když dítě není počato, je takový styk škodlivý pro oba partnery, protože v těle dochází k vzájemné výměně a přijetí energie vědomí. Pokud je tato energie negativní –, nepřátelská nebo kritická –, může způsobit vzájemné poškození. Pamatujte, že „energie vědomí“ je tvořena „Otcovskou Inteligencí“ a „Mateřskou Láskou“ projevenou jako elektromagnetismus. Energie vyměňovaná mezi sexuálními partnery je stejnou energií, z níž se tvoří mentální – elektrické a emoční – magnetické pole těla. Všechno je vědomí. Když tedy dochází k výměně a vstřebávání energií vědomí obsažených v tekutinách těla, jakož i mentálně-emocionálních postojů a myšlenek, každý z vás ovlivňuje fyzický mentálněemocionální stav svého partnera.
Aby byl sex prospěšný a životadárný, měl by být prováděn pouze v rámci pravé, upřímné lásky, kde dobro milovaného člověka je důležitější než dobro toho, kdo miluje. Nikdy by se neměl používat k léčení emocionálních neshod nebo zranění. Pohlavní styk může být radostným aktem uskutečněným po výměně odlišných názorů či hněvu, pouze pokud došlo k upřímnému a vzájemnému odpuštění –, a úplnému vzájemnému obnovení lásky –, ale nikdy k zakrytí zranění a získání falešného pocitu citového pochopení partnera. Takový vztah nepochybně dá milencům dočasný pocit pohody a prchavé laskavosti, protože jejich energie vědomí vzrostly na vyšší vibrační frekvence, ale bude to JEN DOČASNÁ ÚLEVA OD JEJICH VLASTNÍHO VĚDOMÍ. Když se partneři spojí, zatímco si stále zachovávají skrytou nelibost nebo kritické hanlivé myšlenky vůči druhému, tyto negativní formy vědomí se přenášejí do elektromagnetických polí partnera a vytvářejí v něm pocit vnitřního neklidu, jehož si není plně vědom. Proto se vztah postupně zhoršuje, aniž by si každý z partnerů plně uvědomoval, že se to děje. To je důvod, proč se fyzická přitažlivost mezi partnery otupí a zemře. Ničí ji skryté negativní
kritické myšlenky a pocity, které je kousek po kousku oba hluboce ovlivňují na všech úrovních jejich bytí. Jak jejich vibrační frekvence klesají, cítí, že se vracejí k myšlenkám a pocitům, jež je dříve
vedly k hádce, a proto se problémy budou opakovat den za dnem. Když člověk používá sex
jako všelék –, tak dochází ke zklamání a rozčarování, které následně vede ke ztrátě respektu
a vzájemné lásky. Je proto zásadní, aby si lidé uvědomili, že hádky a nesváry vznikají ze skrytých nutkání jejich vlastního vědomí ega, které převezme kontrolu nad jejich pocity lásky, a tyto egoistické
podněty musí být uzdraveny, než pár dosáhne nové úrovně vzájemné a trvalé ohleduplnosti,
porozumění a lásky. A nejen to, stav vědomí partnerů také ovlivňuje jejich okolí, životní podmínky, úspěch i neúspěch v jejich každodenním životě. Má vliv na děti a vytváří rodinu vzájemné spolupráce
a zdravých mentálně-emočních vzorců, nebo nefunkční rodinu, ve které žádný z členů nemá
skutečné sympatie či pochopení od ostatních. Dalo by se říci, že podmínky funkčnosti nebo nefunkčnosti rodiny vyplývají pouze z vrozených charakterů jejích členů a ze způsobu, jakým se denně projevují ve svých „rolích“.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 7
12 / 20
Je naprostá pravda, že rodinný život je výsledkem charakterů a chování, ale chtěl bych, abyste se zamysleli nad nefunkční rodinou, končícím partnerstvím a sexuálním soužitím, nad rodiči, kteří se rozcházejí – a začínají úplně nový život, neboť se jim podařilo vymanit se z nezdravého vědomí plného kritiky, jež vstřebali během sexuálních aktů. Pokud je k tomu každý partner dostatečně silný, objeví „nové já“, vytvoří nové prostředí a s úspěchem pokračuje v životě. Avšak partneři, kteří prožívají skutečnou lásku k sobě navzájem, berou-li v úvahu potřeby toho druhého, dávají a přijímají vyváženě, v případě potřeby nabízejí emocionální podporu nebo láskyplný názor (nikoli radu), pokud je žádán, zjistí, že rodinu stmeluje vzájemné vstřebávání energií dynamického vědomí. Ve světle předchozích odstavců lze nyní chápat, že před sexuálním aktem by nikdy neměl existovat pocit křivdy, skrytého nepřátelství, pohrdání či hanobení. Každý takový pocit musí být zcela vyřešen, než se sexualita obnoví. Ve vztahu, kde jsou diskuse a svoboda projevu považovány za normální, by každý partner měl odolat aktu sexuální lásky, dokud nebude obnovena silná a vstřícná vzájemná láska a vědomí obou partnerů nebude ve stavu čisté rovnováhy. Pokud jde o znásilnění –, jedná se o nejohavnější čin vůči druhým a v budoucnu bude mít svou spravedlivou odezvu. Vychází ze zvláště zkaženého a zdeformovaného
egoistického vědomí. Vibrační frekvence vědomí těchto lidí jsou tak nízké a těžké, že jsou sebezničující. V minulosti byla společnost neustále vyučována a zaplavována kázáním. V západních
zemích bylo Desatero přikázání správně prezentováno jako skutečný základ civilizované a humánní kultury, která učila sebeovládání a byla snadno přijatelná pro všechna světová náboženství. Dnes, díky vlivu zábavního průmyslu a médií, se posílilo egoistické vědomí a egoistické touhy převzaly kontrolu.
Musíte také pochopit a uznat, že energie vědomí jsou energie skutečné a aktivní stejně jako
energie tepla a zvuku. Stejně jako zvukové vlny mohou pronikat určitými látkami, tak také energie vědomí jedné osoby infikují jako virus energie vědomí jiné mysli svými vlastními brutálními sklony. Tyto energie nemusí být vyjádřeny úplně stejným způsobem, jakým je projevuje násilník, ale buďte si jisti, že přenášené energie vědomí skutečně vloží novou myšlenku nebo pocit do nevinné bytosti. Vaši vědci nejsou připraveni věřit v telepatii, ale telepatie je skutečností. A tak i přesto, že omezená činnost vědomí může být natolik soustředěná jen na sebe, že neuznává možnost vzniku nových impulzů v mysli někoho jiného, přesto toto existuje. Víc k tomuto tématu neřeknu, jen varuji ty, kteří zastávají zodpovědná místa v církvi, v zákonodárství nebo ve vládě, že v této kritické době selhávají ve svých povinnostech vůči lidem. Nakonec budou vnímat závažnost nedostatku morálky při plnění svých pozemských úkolů. Pocítí, jak se otisk, jejž zanechali v životech těch, kteří byli morální nedbalostí zraněni či poškozeni, odrazí v jejich vlastních životech. Neboť KAŽDÁ činnost přináší své důsledky.
Možná si nyní uvědomíte, proč současný sexuální trend ve světě způsobuje ty nejtragičtější situace na celém světě.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 7
13 / 20
Abyste plně pochopili, o čem mluvím, chtěl bych, abyste se pokusili VIZUALIZOVAT & UVĚDOMIT SI, že Povaha Božského Vědomí Univerzální Rovnováhy je nekonečná Síla, protože rovnovážná harmonie vzniká z vyrovnaného omezování-kontroly mezi univerzálními impulzy: mužem a ženou, inteligencí a láskou, vůlí získávat zkušenosti a vůlí odevzdat se, touhou být aktivní a touhou ponechat a udržovat současný stav, za účelem vytvoření vazeb a stability. Tyto prvotní IMPULZY Bytí, jak jsem vysvětlil v Dopisu 4, jsou „Realitou“, která dala život, formu, tvar, bytí všem viditelným věcem. Tato dimenze je stav krásy, radosti, harmonie, nadšené extáze, úcty, inteligence, lásky. Toto přesně může Země ukázat –, ale v rozsahu, který přesahuje vaše nejvzdálenější představy. Pokuste se vnést do svého vědomí význam předchozích dvou odstavců. Pochopení a vytvoření si svého vlastního významu změní způsob, jakým pohlížíte na svůj Božský původ a existenci samotnou. V předchozích odstavcích jsem vám popsal – povahu a podstatu ŽIVOTA –, která se projevuje ve spermii a vajíčku při jejich spojení a dá podobu dítěti. Toto je vaše pravda, vaše realita, vaše duše, vaše psychika, váš nejhlubší stav bytí.
Instinktivně si to uvědomujete. Dítě je ztělesněním radosti. Radost, již vyjadřuje, když rozvíjí vědomí o svých vztazích a svém okolí, pramení z hlubokého zdroje Božského ŽIVOTA, který ho dle genetických pokynů budoval buňku po buňce do jeho současné podoby. Jaký je rozdíl mezi duší a psychikou? Nyní vysvětlím rozdíl, o kterém by vaši lidští psychologové mohli pochybovat, ale přesto je to pravda. Duše je „Božský Plamen“ – metafora používaná k popisu podstaty Božského Života –, jež vstupuje do individuální bytosti v době početí. ŽIVOTNÍ SÍLA nabývá osobní podoby a uvolňuje energii „elektrické
síly aktivity“, jakož i magnetické impulzy „přitažlivosti-odpuzování“, aby se zapojila do
složitého úkolu stavby těla. Proto máte v jádru svého bytí, své duše – Božskou Realitu, jež je Božskou Inteligencí – Božskou Láskou. To je silný Božský Impulz k tvorbě, růstu, výživě, výchově, uzdravování, ochraně, naplňování potřeb, v systému dokonalého zákona a pořádku. To je Realita, která je vaší duší.
Jestliže jste zvládli impulzy svého ega a pozvali DUŠI, aby ovládla vaše myšlenky a pocity, budete vyzváni k vyjádření všech výše popsaných Božských Impulzů. Budete posedlí touhou podporovat pouze nejvyšší dobro všeho živého, a dokonce samotného vesmíru. Stanete se skutečným poslem Božského Vědomí vyjadřujícím všechny jeho vlastnosti Bytí.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 7
14 / 20
Až do tohoto okamžiku znovusjednocení duše s Božským Vědomím zaujímá psychika nejvzdálenější zákoutí vašeho lidského vědomí a čerpá své vědomí z vaší duše. Je to instinkt skrytý ve vás, který ví, jak rozlišit správné od špatného. Také ego se formuje v době početí. Jak se dítě vyvíjí, ego se začíná projevovat. Je to základ vaší lidské osobnosti, jenž vám dává individualitu. Je to energie vašeho lidského vědomí. Dělá vás jedinečným a odlišným od jakékoli jiné bytosti. V zájmu zachování vaší individuality vás musí ego chránit před vnějšími útoky všeho druhu a dát vám to, co potřebujete, aby se vám dařilo, mohli jste vzkvétat, růst a být šťastni. To je Božsky stanoveno, a proto by se s egem nemělo zacházet s pohrdáním. Ego představuje „velmi důležité“ a nezbytné jádro vědomí o stvoření, vývoji a růstu. Ego je výlučně řízeno elektrickým proudem aktivity vědomí – impulzem trvalého pohybu, který je patrný ve všech živých věcech, dokonce i v rostlinách, jež se otáčejí a vystavují své
listy slunci, aby jej zachytily co nejlepším způsobem. Jedná se o pohyb probíhající v elektrickém poli věčného pohybu a poli emoční „přitažlivosti – touhy“ ve vědomí rostliny, aby jí umožnil růst a těšit se ze slunečního tepla. Ego všech živých bytostí je sídlem pouze „pozemského vědomí“. Nijak se nepodobá, formou ani strukturou, Božské Realitě, která tvoří duši. Egoistický podnět, pohon, jenž se snaží získat štěstí výhradně pro jednotlivou bytost a chránit ji před útoky, aby zajistil její přežití a dosažení cíle, byť by šlapala po jiných bytostech nebo druzích, patří pouze do pozemské dimenze. Tato egoistická síla je aktivní ve všem živém, od nejmenší améby po nejmocnějšího krále. Egoistický podnět by se dal nazvat Ochráncem a Diktátorem živého Vesmíru. Právě tento bod je nejasný většině lidí ve vašem dnešním světě, když uvažují o možnosti existence „Boha“. Přezkoumávají aktivity různých druhů poháněných jejich vědomím ega, kdy se jeden živí druhým, aby získal potravu, a tito lidé přijmou rozhodnutí, že tato „divočina“ musí být dílem stvořitele. Jak tedy může být stvořitel „Bohem Lásky“? To je jedna z mylných představ a přesvědčení, které bych chtěl vyvrátit. Mým cílem je,
aby si každý uvědomil, že: celý vesmír obsahuje ve všech částech v jejich prvotním jádru a základu Božskou Životní Sílu, jež prostupuje celé stvoření a dýchá jím. Je To skrytá, ale mocná Rovnováha, ze které všechny věci čerpaly svou bytost, svou formu a svou strukturu. Je To „prostor vědců“, v němž probíhá „Pohyb a Přitažlivost Elektrických Částic“. Je To nepochopitelný a nikdy nepoznatelný „důvod existence“ a současně také skrytý Zdroj veškeré podstaty všech věcí ve vesmíru. Ego je nástrojem Božské Tvořivosti a ta jeho prostřednictvím vytváří individualitu, která vychází z JEDNOTY VLASTNÍHO BYTÍ. To, co se chystám říci, bude silně zpochybněno vašimi vědci – nicméně budu se obracet
k duším „pozemských“ bytostí, jejichž intelekt je dostatečně rozvinutý k diskusi a k přijetí
rozhodnutí postupovat dále a které – i při částečném porozumění – reagují intuitivně a inteligentně na to, co se děje v jejich okolí.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 7
15 / 20
Tyto nejpokročilejší bytosti všech druhů jsou géniové své rasy. Neposuzujte vnitřní vývoj žádného druhu, lidského ani jiného, dle jejich vnějších fyzických těl. Všechny živé bytosti jsou individualizovány ze stejného Božského Života. Některé psychiky jsou schopny prostřednictvím svých stále více produchovnělých mentálně-emocionálních polí nahlédnout do vědomí ega a vykonávat skutky laskavosti a péče, které mohou vycházet pouze z duševních impulzů čerpaných z Božské Reality. Proto
je třeba věnovat největší respekt a pozornost všemu živému. Tam, kde se druh vyvinul do schopnosti jasně formulovat myšlenky i pojmy a ty vyjadřovat zvuky a slovy – a kde duchovní vývoj psychiky uspěje v pronikání egoistického vědomí –, psychika si začíná klást otázky: „Život, je to jen toto? Jaký je účel našeho života?“ Atd. Když k tomu dojde, duše začne vnášet do psychiky naléhavou potřebu obrátit se ke svému Zdroji Bytí, o němž instinktivně ví, že existuje a že je skutečným domovem a místem odpočinku. Skrytá, ale trvalá touha duše znovu se spojit se svým Zdrojem Bytí nyní může být
pocítěna v psychice. Pokud existují lidé, kteří během svého života nikdy nedosáhnou tohoto zásadního vývoje, je to proto, že jejich egoistické mentálně-emocionální procesy jsou tak mocně obráceny pouze k používání inteligence a rozumu, že když jim jsou kladeny otázky typu: „Jak začal život? Existuje Bůh? Jak byl tak úžasný vesmír navržen a vytvořen?“, ego nehledajícího a nevěřícího si je vědomo jen své vlastní všemohoucnosti a snaží se vyvrátit jakoukoli existenci vyšší dimenze, ze které se Země mohla formovat. Popírá hlas duše přenášený psychikou a každým argumentem se noří o něco hlouběji do vnímání hmotného a viditelného světa, jenž představuje jeho jediné bezpečí.
Duše poté zůstává uvězněna v mentálně-emocionálních, elektricko-magnetických řetězech ega a lidská mysl zůstává přesvědčena, že duše neexistuje – že pozemská dimenze existence a fyzická životní síla jsou jediné reality. Pokud jsou mysli takových lidí odhodlány odmítnout jakékoli našeptávání vycházející z psychiky – duše, tak jejich těla trpí drobnými obtížemi, vztahy jsou napjaté, život je obecně stresující a může následovat i nemoc. Důvodem je skutečnost, že takový člověk čerpá pouze z omezených energetických zdrojů, které čerpá z jídla, jež si vkládá do úst. Tato energie
pochází z chemického procesu, nikoli ze Zdroje veškerého Života. Ačkoli jste svůj život původně čerpali z Božské Reality a Ta vám dala bytí, získáváte svou fyzickou energii také z jídla a trávicích procesů, které produkují enzymy k rozkladu jídla do použitelné formy, jež živí fyzické buňky v celém těle a mysli. Toto je život těla. Mnoho lidí žije a umírá s tím, že čerpá energii pouze z fyzických procesů. Druh a množství energie získané z fyzických procesů jsou silně ovlivněny mentálněelektrickými a emocionálně-magnetickými poli živé bytosti. Tato elektrická a magnetická pole obklopující vše živé, od améby po slona a člověka, jsou kombinací osobního vyzařování Životní Síly duše a osobního vyzařování „vědomíuvědomění“ z nepřetržité mentálně-elektrické činnosti bytosti a jejích emocionálněmagnetických impulzů projevujících se „přitažlivostí-odpuzováním“. Tato elektromagnetická pole jsou hluboce ovlivněna každou myšlenkou a pocitem, který pochází z mysli a z emocí bytosti, a tato „pole“ zase hluboce ovlivňují fyzikální procesy těla. Zlepšují nebo zhoršují
zdraví těla v závislosti na stavu vědomí člověka – jež je buď v souladu s vyzařováním Životní
Síly Božské Inteligence – Lásky, nebo v rozporu s ní kvůli sobeckým impulzům ega. Nešťastná bytost zachází, neprospívá a zemře. Šťastná bytost vzkvétá. To je základní skutečnost existence. V konečném důsledku se každá živá bytost vyživuje svým vnitřním stavem spokojenosti, nebo nespokojenosti.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 7
16 / 20
Pravdivost tohoto tvrzení lze vidět na fyzickém vývoji a vědomí dítěte. Spokojenému a šťastnému dítěti se daří, snadno se směje, je plné radosti. Kontakt s milující matkou zvyšuje blaho dítěte. Spokojené a láskyplné záření směřující z matky na dítě vyživuje záření jeho vědomí a následně zvyšuje sílu malého těla. Jak se dítě vyvíjí, jeho rozvíjející se osobnost začíná „zabarvovat“ vyzařování jeho duše buď světlou, či temnou vědomou silou, která zdraví dítěte buď posiluje, nebo naopak snižuje.
Osoba se silnou psychikou může vidět oslabení elektromagnetických polí u jednotlivce nebo zvířete, jehož energetická pole byla snížena, i když zatím ani jedinec, ani zvíře nevykazují známky fyzické nemoci. Může to být den nebo dva předtím, než se tělo samo začne projevovat sníženou energií vědomí v nějaké formě vyčerpání nebo nemoci. Na Zemi existují lidé, kteří vyvinuli přístroje k zaznamenávání tohoto jevu a v následujících letech to bude uznávaná metoda diagnostiky a léčby hrozících onemocnění. S vývojem technologie vědecko-duchovního poznání bude také přes hypnózu nejprve odhalen přesný duševně-emoční stav odpovědný za fyzické vyčerpání a ten bude elektronicky
zaznamenán ve vibračních frekvencích na obrazovkách. Poté bude následovat elektronické vyšetření zobrazující frekvence vibrací různých částí těla na podobných obrazovkách. Tento proces bude zahrnovat barevné změny, protože každý model vědomí se nejprve projeví jak ve vibračních frekvencích, tak barevně. Porovnáním mentálně-emocionálních vibračních frekvencí a vibračních frekvencí částí těla bude možné přesně určit orgán zbavený energie – a také mentálně-emocionální příčinu. Psychiatři se již nebudou zabývat zkušenostmi prožitými v minulosti, vyšetřováním,
klasifikací, zpracováváním zpráv o původu nebo pravděpodobných příčinách duševněemocionálně-
fyzických poruch a poté poskytovat intelektuální recepty pro boj s nimi. Pravda o duchovním stavu „vnitřního člověka“ bude jasně stanovena a bude jistým základem duchovního vedení i pro meditativní, duševní práci, která musí být provedena, aby nemocnému člověku bylo umožněno obnovit zdraví, vitalitu, získat nové perspektivy a cíle – a prohloubit schopnost bezpodmínečné lásky.
Léky se samozřejmě již nebudou používat k navýšení vyzařování vědomí pacienta, protože za nemoc je zodpovědný pokles Božského Života – energie duše. Pacient se naučí, jak záměrně a systematicky zvyšovat vibrační frekvence postižené části těla a jak se vypořádat s osobními okolnostmi, které způsobily psychickou nespokojenost či sklíčenost, a pokles energie duše. Pacientovi také velmi pomůže příliv Božské energie z rukou těch, kteří jsou skutečnými kanály čistého duchovního života. S těmito revitalizačními procesy, novým vnímáním a kontrolou egoistických impulzů se fyzický stav zlepší rychle, během několika dní, ne-li okamžitě. Čtením těchto Dopisů však můžete začít provádět své vlastní uzdravení. Při vaší vlastní léčbě budou tyto pokyny týkající se Božské Reality, která dává existenci, prvořadé, stejně jako správný způsob, jakým se na Ně naladit a zapojit Božský Život do procesu uzdravování. Když začnete pronikat do Života Božské Reality prostřednictvím svého duchovního hledání, kladením otázek, meditací, čtením a modlitbami, začnete probouzet svou psychiku zakotvenou v jejím pozemském snu o vědomí ega, a tím vtáhnete do své mysli a svých
emocí podstatu Samotné Božské Reality. Všechno, co prochází vaší myslí a emocemi, se přenáší do magnetických polí kolem vás a tato magnetická pole přispívají k vaší síle.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 7
17 / 20
Když jsou vaše magnetická pole napájena silou, kterou čerpáte z Božské Reality, síla se poté přenáší zpět do vašeho fyzického těla, vyčistí každý z vašich orgánů a postupně rozptýlí jakoukoli dysfunkci. Je důležité, abyste si tyto procesy elektromagnetického pole pamatovali, protože jejich znalost vás bude inspirovat a zároveň vás bude povzbuzovat k meditaci a každodennímu sladění se s Božskou Realitou.
Pokud se vaše upřímné hledání a meditace zaměřují na PRAVDU O BYTÍ, a ne na nějakou formu pozemské náboženské víry nebo na falešnou a povrchní „duchovnost“ či na nějaký hmotný předmět, o němž si myslíte, že má „moc“, postupně zjistíte, že se vaše vlastní podstata mění a že začínáte vnímat ostatní i jejich potřeby tak, jak jste je nikdy předtím nevnímali. Zvyšuje se vaše empatie, porozumění, péče, soucit a jemnost. Ve skutečnosti nyní vlastnosti duše Božského Života začínají kontrolovat vaše přirozené egoistické impulzy sebeuspokojení a sebeobrany. Chtěl bych vás varovat, že nyní vstupujete do nového a obtížného období –, do časů konfliktu mezi egem, které obvykle trvá na tom, aby byly splněny jeho „požadavky“, byť na úkor ostatních, a psyché-duší, jež si začíná uvědomovat, že „láska je zákon“ a práva všech lidí musí být v rovnováze s jejich vlastními – právy ega. A jak psychika přijímá do svého vědomí stále více duši – Božskou Realitu –, stará egoistická touha začíná uvolňovat své sevření a každodenní vnitřní konflikty se dále stupňují. Psyché-duše, nyní procházející myslí a srdcem, zjišťuje, že nastoluje rovnováhu mezi potřebami druhých a uplatňováním svých vlastních potřeb, ale je zavalena a unavena nekonečným vnitřním bojem sebezpytování a sebeodsuzování. Když psychika dosáhne tohoto bodu vnímání, znamená to, že vliv lidského vědomí se oslabuje do takové míry, že duše se nyní přibližuje k Božské Realitě, aby se s ní znovu spojila. Duše rozpoznává prostřednictvím psychiky, že miluje BOŽSKOU LÁSKU, která je Božskou Realitou – více, než miluje vše pozemské, a touží po dni, kdy bude zcela spojena se svým ZDROJEM BYTÍ. Psyché se nakonec vzdá podnětů vycházejících z vědomí ega ve prospěch Božské Reality a prosí ji, aby se mohla zříci „ega“ – a nechat zemřít jeho osobnost. K tomu dochází, když lidé skutečně dosáhnou vrcholu svého duchovního života a obvykle potřebují duchovního mistra, který je provede tímto procesem.
Tato „smrt osobnosti“ by nikdy neměla být prováděna jako prostředek k dosažení hlubšího duchovního vhledu. Je to mimořádně nebezpečné a nepovede k úspěšnějšímu duchovnímu nebo pozemskému životu, ale bude velmi destruktivní pro psychiku a ego, pokud nastane předčasně.
Bude bránit celkovému rozvoji duše – psychiky – ega – fyzickému vývoji. Nikdo by neměl uvažovat o takové myšlence z důvodu dosažení pokročilejšího duchovního vnímání a pravdy. Tento akt „vůle“ bude sebezničující, protože vychází zcela z egoistického podnětu s cílem získání vyšší duchovní důležitosti. Jestliže dojde k této zkušenosti s ovládnutím ega ve správný čas – a správným způsobem –, duše může prostřednictvím psychiky do značné míry volně komunikovat přímo s Božskou Realitou, protože neustálé brebentění „vědomí ega“ ustává. Již nepřevažuje zájem o svět. Egocentrické ambice mizí, touha po osobním majetku se rozplývá. V mysli vládne klid a mír. Duše, která se nyní jasně vyjadřuje prostřednictvím psychiky, touží pozvednout, vyživovat, podporovat ostatní duše, vychovávat a pečovat s porozuměním a něhou, bez jakékoli touhy po odměně nebo uznání.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 7
18 / 20
Když je duše vtažena do stále dokonalejšího spojení a sladění s Božskou Realitou, jejím jediným pozemským účelem je zacházet se svými bližními nebo ostatními se stejnou péčí a pozorností, již sama potřebuje, aby ona mohla prospívat a dosáhnout spokojenosti a naplnění. Dávání se stává stejně snadné jako dýchání – spolupráce s ostatními lidmi a pro ostatní s cílem podporovat jejich nejvyšší dobro se nakonec stává výsadou. Toto je Božská Láska v činnosti. Avšak v Božské Realitě neexistuje žádná sentimentalita. Záměrem individualizace bylo umožnit Samotné Božské Realitě zažít svou vlastní podstatu v tvořivosti, radosti a osobním naplnění. Proto, když jsem byl na Zemi, tak jsem velmi jasně vyznačil hranice mezi dáváním a přijímáním slovy: „Dělejte druhým to, co byste chtěli, aby oni udělali vám.“ Toto prohlášení bylo vodítkem k chování a láskyplným varováním, že sklízíte to, co jste zaseli. Pokud uděláte ostatním to, co byste chtěli udělat pro sebe sama a sami sobě, pak si můžete být jisti, že jednáte pouze z hlediska lásky. Pokud ostatní lidé nechtějí to, co vy byste pro
sebe chtěli udělat – pak postupujete metodou pokusů a omylů. Tímto jste učinili pozitivní
krok k uskutečnění aktu opravdové lásky, a pokud byl odmítnut, umožnilo vám to zjistit, co by v budoucnu bylo oceněno více. Tímto způsobem rostete v projevu lásky. Také jsem řekl: „Milujte svého bližního tak, jak milujete sami sebe.“ To znamenalo, že byste měli mít o spokojenost svého bližního stejnou starost jako o své vlastní pohodlí. To znamená, že ať už přejete ostatním cokoli, byli byste rádi, aby oni vám přáli to stejné. To znamená, že byste si měli o ostatních myslet to, co byste chtěli, aby si lidé mysleli o vás! To znamená, že celé vaše vědomí by se mělo soustředit na péči a zájem o ostatní bez ohledu na to, že mohou dělat to, co vám škodí. Všichni lidé žijí v džungli lidských
tužeb, cílů, slabostí, deziluzí, hněvu a nespokojenosti. A z tohoto válkou zmítaného vědomí vychází spousta hloupých, neuvážených reakcí a činů. Proto pozorujte slabost, odpusťte zlovolnost a pošlete je zpět do nicoty, odkud pocházejí. Jedinou PRAVDOU a REALITOU ve vašem životě je Inteligence – Láska Božského Vědomí. Za všech okolností se pevně držte tohoto poznání. Chcete-li najít Království Nebeské, ve kterém je duše v souladu s Božskou Realitou, ve vašem vývoji musí přijít čas, kdy už nebudete chtít být vtaženi do pozemského vnímání a vědomí, jež lidé společně sdílejí a udržují. Vaše nejdražší touha je úplně se stáhnout a soustředit se na zprostředkování vlastního kontaktu s Božskou Realitou ostatním. Dávejte pozor, abyste svou duchovní cestu nevnucovali ostatním, ať už jsou sami na duchovní cestě, či ne. Zároveň si musíte zachovat svůj vlastní klid tím, že nedovolíte ostatním zneužívat vaší dobroty. Musíte jasně vytýčit své hranice mezi správným a špatným – zabránit sobectví
ostatních, kteří zasahují do vašeho soukromí a kteří by mohli zničit váš klid v duši. Abychom si toto zajistili, není třeba se nechat znovu ovládnout svým egoistickým vědomím. Můžete chránit své soukromí mírumilovným způsobem. Dostali jste inteligenci k dosažení tohoto nezbytného cíle s nejvyšší mírou LÁSKY. Pamatujte, že duchovní stavba vibrací vědomí, již jste vybudovali pomocí vašeho kontaktu s Božskou Realitou a vašeho každodenního způsobu myšlení, cítění a života, by měla být posvátná a měli byste si dávat pozor, abyste se znovu nezachytili do nižších vibrací myšlenek a reakcí jiných lidí.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 7
19 / 20
Vaším nejvyšším cílem na Zemi je po celou dobu šířit nejvyšší pozemské a duchovní DOBRO pro všechny ostatní živé bytosti – lidské nebo ty na nižším vývojovém stupni. Ne tím, že sestoupíte na vibrační úroveň potřebných, ale tím, že je oslovíte a nabídnete jim moudrost, která vás přivedla do vaší svatyně – do vašeho „svatostánku“ ve vaší mysli, emocích a životních podmínkách. – Učiňte tak pouze, pokud vidíte vůli a ochotu naslouchat a přijímat, v ostatních případech zachovejte klid.
Při projevování účasti a soucitu byste si měli zachovat odstup. Projev empatie (vcítění se) vás srazí na kolena a zaplete vaše vibrace duchovního vědomí do vibrační úrovně člověka, jemuž projevujete empatii. Tím by mohlo dojít ke konfliktu v okamžiku, kdy jste jen chtěli upřímně pozvednout jeho vibrace a uzdravit ho. Vyhněte se takovým situacím, neboť sníží vaše energie a mohou zmařit vaše duchovní cíle. Čistá LÁSKA je především o duchovním pozvednutí a duchovním pokroku, uzdravení
a dosažení „Království Nebeského“. Božská LÁSKA je pocit vřelého soucitu – především naplněný touhou umožnit milovanému člověku: růst, tvořit, být vyživován a vyživovat ostatní, být uzdraven a
uzdravovat ostatní, vzdělávat se a vzdělávat ostatní, chránit sebe i ostatní, naplňovat své potřeby a uspokojovat potřeby ostatních, a to vše v rámci jasného systému zákona a pořádku.
Toto je BOŽSKÁ LÁSKA – ZÁKON v činnosti. Když se váš nejvyšší cíl stane Božským Cílem v činnosti, pak je ego, jádro vaší individuality, kontrolováno vaší duší. Ego se stává vaším skutečným ochráncem a opravdovým strážcem vaší osobní spokojenosti –, ale nyní již pracuje v dokonalé harmonii s
pokyny vaší duše, která čerpá svou podstatu z Božské Reality. Opakuji – v Božské Realitě neexistuje žádná sentimentalita. Hranice, které zaručují zákon a pořádek, nelze odstranit, aby byly uspokojeny sobecké požadavky, neexistuje „změkčilost a ústupky“ při zatvrzelém naléhání druhých. Vždy mějte na paměti, že VŠICHNI LIDÉ se musí navzájem respektovat, respektovat práva ostatních na soukromí, bezpečnost, klid a harmonii. Pokud se vyskytnou nějaké nesrovnalosti, lze je řešit ve vzájemném respektu. Čím více se budete duchovně rozvíjet, tím více budete respektovat jak nejvyšší, tak nejnižší sociální vrstvy společnosti a považovat je za rovnocenné – „ne v očích Boha“, jak říkají lidé, ale z hlediska vašeho vlastního duchovního vnímání základní rovnosti duší všech bytostí. Úcta a BOŽSKÁ LÁSKA „jdou ruku v ruce“. Pravá LÁSKA je silná úcta k milovaným. Respekt existující mezi dvěma lidmi často vede k nejvyšší formě LÁSKY. Pokud je pro vás obtížné přijmout tento Dopis, pamatujte, že lidská mysl omezeně chápe dimenze existující mimo pozemskou úroveň. Nedovolte, aby vám motivy vašeho ega bránily v cestě vaší duše. V mém příštím Dopisu se budu věnovat tématu BOŽSKÉ LÁSKY, podrobně vysvětlím egoistickou sebelásku a ukáži vám přesně, jak současné magnetické emoce ovládají vaše myšlenky, pocity a život. Nastíním kroky, kterými je lze překonat a nakonec odstranit z
vašeho vědomí.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 7
20 / 20
Mým cílem je vést vás po cestě sebepoznání a duchovního vývoje, abyste mohli okamžitě vstoupit do Světla, a to nejen při přechodu do další dimenze existence, ale ještě nyní, když jste na Zemi. V tuto chvíli žijete v obtížné šedé existenci místo toho, abyste vědomě vstupovali do „Božského Vědomí“, žili uvnitř něj a nechali JEJ proniknout do vašeho myšlení a vašich životních zkušeností, aby vám přineslo radost. Vězte, že mé vědomí Krista je s vámi po celou dobu a že můžete mít ke mně okamžitý
přístup, pokud mne zavoláte. Toto vám může být útěchou – ale ne berlou. Jsem jen vaší branou k vašemu vlastnímu osvícení a k vašemu vlastnímu vzestupu do úrovně Vědomí Krista

Novinky z našeho blogu

ProLibertate.cz
ProLibertate.cz
Odborné, sdružení právníků, které hájí hodnoty, jako je lidská důstojnost, právo na soukromí číst celé
❤ Kristus se vrací – Dopis 6 - část 1
❤ Kristus se vrací – Dopis 6 - část 1
Vše, co je špatné, V SOUČASNÝCH DEKADENTNÍCH SPOLEČNOSTECH vašich obrovských bezduchých měst vzniklo ze Síly Ega. Je to zdroj všeho zla, lhaní, zvrác... číst celé
Dnes má svátek Medard - 8. 06
Dnes má svátek Medard - 8. 06
Nevíte si rady co letos vybrat? Pro Medarda máme dárek k svátku ihned na prodej. ❤ Dárky pošleme všem i na druhou adresu po celé ČR ❤ číst celé
Badatel
Badatel
Najčítanejšia a najobľúbenejšia stránka o zdraví a celostnej medicíne na slovenskom a českom internete číst celé

  

Výdejní místo je také pro e-shop STÁČÍRNA. Pokud Vám telefon ihned nezvedneme, jsme v danou chvíli zaneprázdnění a hned, jak to bude možné, zavoláme zpátky. Děkujeme za pochopení

PodleGustaObchod.cz-Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz