Co je v domě??
16.01.2015
výdejna Praha
osobní servis a výdej objednávek Osobní odběr objednávek zajištěn Osobní servis Potřebujete poradit?? telefon 778 088 158 výdej objednávekz e-sh... číst celé
17.09.2016
Podle Gusta Obchod
Podle Gusta Obchod Praha Kontaktujte nás na telefonu 778 088 158. Nákup lze vyzvednout v centru hlavního města. osobní servis a doručení po dom... číst celé
01.01.2019
Inca Botanica ihned na prodej Praha 1
Všechny produkty nakup přímo zde! Celý aktuální sortiment ihned na prodej i bez objednávky. Osobní servis a doručení po domluvě předem na celé Praha ... číst celé
Zobrazit všechny novinky
Blog
❤ Kristovy články - část 38 ❤ Kristovy články - část 38
Když NÁSLEDUJETE KRISTOVU CESTU – MOU CESTU –, předáte vše problematické BOŽSKÉMU VĚDOMÍ – „OTCI“ a budete ŽÁDAT o změny nebo věci, jež budou pro vás ... číst celé
Zobrazit všechny články
Navštivte nás

Potřebujete informace - poradit?

osobní servis a doručení po domluvě předem na celé Praha 1 - servisní dny:

Pondělí -Pátek 8 - 17 hod. Sobota a neděle ZAVŘENO.

převzetí zboží a malých objednávek.

E-mail prodej@podlegustaobchod.cz

zboží můžete nakoupit přímo i bez objednání. Rádi vám poradíme s výběrem.

Provozovatelem podle Gusta obchod je

je firma Obchod online s.r.o. IČ: 09879552

Dopis 5

pátá Pravda o životě Ježíše Krista napsaná na pokračování 

 

Kristus se vrací – říká svou pravdu

Dopis 5
Já, KRISTUS, píši tento DOPIS 5, abych jasně formuloval skrytou REALITU, na kterou se budu také odvolávat pomocí termínů „UNIVERZÁLNÍ“ a „BOŽSKÁ“, abych vám pomohl rozšířit mysl pro pochopení toho, že i když jste jednotlivci, tak TO, CO VÁM DALO VAŠE „BYTÍ“ A „INDIVIDUALITU“, je SAMO O SOBĚ Univerzální – Věčné – Nekonečné – Všudypřítomné, bez začátku a konce. Těm, kteří se rozhodli přečíst si tento Dopis 5 před mými předchozími Dopisy, jež popisovaly můj život na Zemi a mé pravé učení, bych rád znovu uvedl, že mé pravé já, „Ježíš“ KRISTUS, by v žádném případě nemělo být zaměňováno s „Ježíšem“, o kterém mluví Nový zákon. Vzhledem k tomu, že mé původní učení, v podobě, v jaké je zachyceno ve čtyřech Evangeliích, je šířeno po celém světě a velmi nesprávně interpretováno, je nutné, abych začal učit PRAVDU O EXISTENCI vysvětlením pravého významu mých původních výrazů uváděných v Evangeliích. Je nutné rozptýlit a konečně vymýtit z vědomí lidí nedorozumění, která přetrvávají a mylně informovala generace duchovně hledajících od dob, kdy jsem žil na Zemi. Během svého života na Zemi jsem za účelem popsání Reality uvnitř i vně existence
záměrně vytvořil pojem „Otec“ s odkazem na „Boha“. Udělal jsem to z následujících dvou důvodů:
Zaprvé, jak jsem vysvětlil v Dopisu 1, když jsem obdržel osvícení v poušti, bylo mi dáno vidět, že pojmy popisující Stvořitele vesmíru tak, jak byly „odhaleny“ židovskými proroky, byly naprosto falešné.
Zadruhé, bylo mi umožněno jasně vnímat – a plně pochopit – skutečnou podstatu Stvořitele a uvědomil jsem si, že má rodičovskou povahu – uspokojovat potřeby stvoření konkrétními, jasnými a přesnými prostředky, shodně jako otec-matka. Ve skutečnosti jsem viděl, že rodičovský instinkt přítomný v každém živém stvoření byl čerpán přímo ze Stvořitele a že původ veškerého impulsu lásky a rodičovského instinktu byl také původem života a samotné existence. „Viděl“ jsem také, že stvoření bylo viditelným projevem Univerzálních Tvůrčích Impulzů Bytí a že by tedy lidstvo mohlo být nazýváno potomky Stvořitele. Proto bylo zcela přirozené, že jsem mluvil o „Otci“ ve vztahu ke Stvořiteli, protože pro mě je skutečně to, co Stvořitel ve všech smyslech slova představuje –, konkrétněji „Otce-Matku“. S ohledem na židovské nahlížení na ženu, která zaujímala v jejich každodenním životě podřízené postavení, jsem mluvil pouze o „Otci“, abych se vyhnul jakémukoli odporu z jejich strany a získal jejich přijetí mé nové terminologie. Také jsem vytvořil pojem „Otec“, abych pomohl Židům uvědomit si, že jejich pojetí Jehovy a přísnost židovských zákonů byly zcela chybné. Kromě toho jsem pomocí nové terminologie – „Otec“ – popsal Stvořitele – Tvůrčí impuls – který sídlí vně i uvnitř existence, a dal jsem jasně najevo, že přináším zcela nové učení v opozici k zavedené víře v „Boha“, jenž zavrhoval určité národy a posílal na ně pohromy, aby je trestal.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 5
2 / 26
Chci, abyste plně pochopili, že ve vašem Novém zákoně nebylo nikde jasně uvedeno, že jsem přinesl učení zcela v rozporu s učením ve Starém zákoně, a proto Novému zákonu jako pravdivému záznamu mého života a učení nelze důvěřovat nebo ho přijmout či mu uvěřit. Pravdivé a přesné svědectví o mé osobnosti, mé osvícené povaze, mých emočních postojích a mém samotném učení by jednoznačně objasnilo, že staré formy židovského náboženství a moje osvícené učení byly ve všech ohledech diametrálně odlišné. Židovské náboženství mělo mimořádně materialistické pojetí. Jistě existují spisy, z nichž duchovně osvícení Židé čerpali a stále čerpají mystické vnímání našeho ZDROJE BYTÍ. Patří jim náležitá úcta a respekt pro jejich transcendentní stavy mysli. Ale pokud se proroci obraceli k průměrným mužům a ženám, jejich texty přinášely jiné, řídicí, manipulující poselství, které je čistě lidské a falešné. Žádná kontrola „dobra“ nebo „zla“ není vykonávána „Bohem shora“. Kdyby tomu tak bylo, svět by nebyl v tak šokujícím stavu chaosu a bídy. Přinesl jsem nové učení, jež bylo zaměřeno výlučně na to, aby si lidé uvědomili univerzálnost a lásku – věčnou podstatu – stejně jako transcendentní podstatu... „TOHO“ ... CO PROJEVILO VŠE STVOŘENÉ VE VIDITELNÉ PODOBĚ. Mým cílem je toto dokonale vysvětlit, abych umožnil těm, kteří hledají Pravdu, zbavit se jakékoli stopy víry v to, že jsem byl jen prorok v dlouhé řadě židovských proroků a pokračoval jsem v kázání jejich teorií o všemohoucím Jehovovi, jenž má rozpolcené protichůdné pocity ke svému vlastnímu stvoření. Strach, který měli učedníci z ortodoxních Židů, je přiměl držet se toho, co se rozhodli říci veřejnosti o mé osobě. Je třeba si uvědomit, že za účelem získání nových židovských přívrženců křesťanství se obávali opuštění Starého zákona, protože ten po staletí zajišťoval soudržnost Židů. Proto z mého učení něco vyjmuli a přidali to, co bylo v souladu se starými náboženskými vírami. Můj rodokmen byl uveden proto, aby ujistili Židy, že jsem potomkem krále Davida. Proč by se tím ale měli obtěžovat, pokud nechtěli dát jasně najevo, že jsem skutečně Žid pocházející ze starého rodu, a proto mohu být kandidátem na Mesiáše? Kdyby skutečně pochopili, co jsem přišel na Zemi udělat – ukončit minulost a položit základy zcela nové budoucnosti porozumění a konání – vyvinuli by maximální úsilí, aby zajistili, že lidé pochopí skutečné důvody, které vedly k mé smrti. Ale oni to neudělali. Zakryli většinu
toho, co jsem se je snažil naučit. Jeden z mých učedníků se statečným srdcem, Štěpán, se méně bál mluvit o mých pravých učeních. A i když jím též bylo mé učení přikrášleno, přesto byl ukamenován k smrti. Musíte pochopit, že život mých učedníků byl nesnadný, a není divu, že moje skutečná učení
byla překryta tradičním myšlením, aby byla pro veřejnost přijatelnější. I tak však dojde k prudkým sporům, když řeknu, že „křesťanství“ představuje pouze záznam mých výroků a popis uzdravení, která nejsou příliš v rozporu s judaistickým učením. Je to náboženství vytvořené mými prvními učedníky a Pavlem po jeho zasvěcení v Antiochii, s cílem udržet Židy co nejvíce pohromadě a přivést obrácené pohany. Účelnost se poté stala hlediskem křesťanského myšlení. A toto je pravda o mém životě a mé smrti na Zemi. Budou probíhat diskuse, protože lidé se drží své milované víry a vzdávají se jí jen s bolestí těch, kteří ztratili nejdražší majetek. Nicméně, jakkoli je víra lidem drahá –, je to jen víra. Není pevným základem, na němž lze stavět nový život.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 5
3 / 26
Nyní, když se k vám vracím skrze tyto Dopisy, se znovu snažím všemi prostředky – v rámci vašeho lidského vnímání – popsat Realitu –, váš Zdroj Bytí –, který zrodil vesmír a samotnou existenci. Stejným způsobem jako před 2000 lety přicházím i nyní prostřednictvím těchto Dopisů, abych položil základ budoucího duchovního vývoje příštího tisíciletí. Váš duchovní rozvoj může pocházet pouze z vašich nejhlubších uvědomění a pochopení podstaty existence a ... „TOHO“..., CO VÁS PŘIVEDLO K EXISTENCI. To, co jasně chápete, vytváří podmínky, ve kterých žijete. Jelikož jste nepochopili svůj skutečný duchovní původ, lidstvo je neustále zapojeno do válek a znovuvytváří pozemské podmínky, jež jsou jak hanbou lidského vědomí, tak zdrojem lidského utrpení všeho druhu. Z tohoto důvodu VYSÍLÁM – VYZAŘUJI – PLNOU SÍLU SVÉHO KRISTICKÉHO VĚDOMÍ, abych vám přinesl PRAVDU O EXISTENCI v moderním a srozumitelném jazyce, abych vám umožnil vybudovat nové vědomí a poznat „Pravdu takovou, jaká skutečně je“ – místo toho, abych vám dovolil pokračovat v lpění na falešných vírách a přesvědčeních, kterým jste byli naučeni nebo které vám předaly tradice. S používáním a porozuměním ve vás terminologie vzbudí stejnou – nebo větší – úctu, lásku a duchovní vhled, jaké jste dříve cítili při používání slova „Bůh“. Tento univerzálnější jazyk, nabitý univerzálním významem, vás nakonec naplní duchovní silou při používání a vizualizaci významu. Jsem zde, abych vám řekl, že až očistíte své vědomí od myšlenek a pocitů vycházejících z ega a vytrváte v meditaci i pozvednutí svého vědomí k Univerzu, začnete cítit duchovní sílu, která zaplaví vaši mysl a nakonec celé vaše tělo. Proto je moje učení zaměřeno výhradně na to, aby vám pomohlo otevřít vaše vědomí obnovenému životu, vitalitě a duchovní síle, abyste mohli opustit svůj starý omezený a neuspokojivý způsob života a najít nový zdroj vnitřní radosti a uspokojení všech vašich potřeb. Přemýšlejte o tomto prohlášení. Neříkám vám, že něco „musíte“ nebo „nesmíte“, nenutím vám jakákoli frustrující omezení, jež byste sami o sobě nechtěli přijmout. Přišel jsem, abych vám řekl, jak jsou vaše „formy vědomí“ živé a jak se projevují ve vašem světě, ale ponechávám vašemu zdravému rozumu volbu zdravých myšlenek, neškodných činů a
správnou cestu vedoucí k radosti a blahobytu, kterou přijmete, až si uvědomíte pravou podstatu stvoření. Přicházím také s plnou mocností své Kristické síly, abych vám pomohl si uvědomit, že mezi
vámi a ... „TÍM“..., CO VÁS PŘIVEDLO K EXISTENCI –, nejsou žádné bariéry mimo ty, které sami vytváříte neznalostí Zákonů existence. Přišel jsem, abych vám pomohl odstranit tyto bariéry osvícením vaší současné nevědomosti a učil vás, jak otevřít své vědomí – celou vaši bytost – přílivu TOHO, CO VÁS PŘIVEDLO K BYTÍ. Proto OPAKUJI: v konečném důsledku je moje učení výhradně určeno k tomu, aby vám pomohlo otevřít vaše vědomí obnovenému životu, vitalitě a duchovní síle, abyste mohli opustit svůj starý omezený a neuspokojivý způsob života a najít nový zdroj vnitřní radosti a uspokojení každé z vašich potřeb.


Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 5
4 / 26
Vroucně si s Božskou Láskou přeji, abyste dosáhli tohoto nejvyššího stavu před přechodem do další dimenze, aby váš přesun mohl být bez bolesti a doprovázen vznešeným očekáváním. To je jediný důvod k napsání těchto Dopisů. Výše uvedené prohlášení je přesvědčivější a silnější způsob, jak znovu vyjádřit prohlášení, které jsem učinil, když jsem byl na Zemi: „Hledejte nejprve Království nebeské a všechny dobré věci vám budou přidány.“ Neučinil jsem toto prohlášení, abych povzbudil lidi k tomu, aby byli „dobří“. Uvedl jsem jen fakt existence. Musíte také plně a jasně pochopit –, že to ..., „CO“... nazýváte „Bohem“, a já to označuji jako „UNIVERZUM“, nemá žádné lidské vlastnosti, které MU připisují mnohá náboženství. Například lidské projevy, jako jsou hněv, hrozby a tresty, patří pouze k lidskému stavu. Ještě jednou opakuji: Já, KRISTUS, jsem sestoupil, abych výslovně nadiktoval tyto
Dopisy, abych očistil mysl lidí od dávných „lidských slovních obrazů“, které vymysleli proroci. Mám v úmyslu je plně nahradit popisem SÍLY – UNIVERZÁLNÍHO VĚDOMÍ, které skutečně vytváří, oživuje a udržuje viditelný vesmír a všechny ostatní dimenze, které existují mimo vaše současné vnímání a porozumění. Také jsem zde proto, abych vám řekl, že se tyto ostatní vesmíry nebo dimenze otevřou a
stanou se přístupnými pro vaše vědomí, když přijmete znalosti uvedené v těchto Dopisech, které vytvoří samotnou strukturu vašeho individualizovaného vědomí. Smrt nakonec bude představovat šťastný přechod z omezené dimenze existence do jasnějších a silnějších dimenzí. Budete vědět, že když jste duchovně náležitě očištěni a nastal čas vystoupit z obalu představovaného vaším tělem, vzdáte se ho, osvobozeni od fyzických omezení, vstoupíte do dimenze lásky a do krásných, nádherných stavů bytí. Budete vnímat smrt takovou, jaká může být –, a pro osvícené duše skutečně je – nádherný přechod – nejintenzivnější dar života, největší tvůrčí síla a extatický životní zážitek, o kterém se vám ani nesnilo. Rád bych také objasnil, že mnoho, mnoho lidí věří, že mohou žít plodný život a toho dosáhnou následováním stovek různých učitelů „pozitivního myšlení“. Říká se, že změnou
svého vědomí změníte svůj život. To je do jisté míry pravda, ale pro ty, kteří opravdově hledají duchovní rozvoj, taková změna vědomí přesto zanechává určitou stopu duchovní vyprahlosti a touhu po něčem více. Ono „něco více“, po čem duše touží, je skutečný kontakt a její opětovné spojení se
ZDROJEM BYTÍ. Jistě můžete přilákat určitý duchovní růst tím, že budete následovat cestu vnímání pouze dobra, pravdy a lásky, ale zůstanete osamocenou bytostí fungující ve své pozemské říši bez pomoci věčného a nekonečného Univerza. Jakmile si uvědomíte podstatu Univerza a obrátíte k němu své myšlenky, abyste s ním mohli navázat skutečný kontakt, začnete si uvědomovat, že už nejste sami – že jste podporováni Realitou, která udržuje vesmír. A když říkám „navažte s Ním opravdový kontakt“, myslím tím, že modlitba a prosba za ten nebo onen prospěch nezajistí skutečný kontakt s vaším ZDROJEM BYTÍ. Vaše modlitba je jistě přijata Zdrojem Bytí a odpověď přijde rychle. Často je vaše potřeba naplněna, jakmile o ni požádáte. Ale skutečný kontakt se Zdrojem vašeho Bytí je však
prožíván pouze tehdy, když jste dostatečně očistili své vědomí od hrubého lidského sobectví a strávili nějaký čas meditací i pravidelným emocionálně silným „rozšiřováním svého vědomí“, směrem ke svému Zdroji, při hledání kontaktu, obnovení a osvěžení ducha.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 5
5 / 26
To je účel existence. Neustálé a vzájemné spojení a výměna mezi Zdrojem všeho Bytí a stvořením.
Zde bych chtěl připomenout, že když jsem žil na Zemi, každý den jsem Židům velmi jasně opakoval: „Já sám nemohu nic dělat.“ Důsledně jsem prohlašoval, že „dílo vykonává ‚Otec‘, ne já“. Přišel jsem dnes, abych vám umožnil provést přechod od lidského, pozemského vědomí k osvícenému vědomí, k němuž dochází, když člověk ví, že konečně zná Pravdu o Bytí. Je nepochybné, že pro hluboce věřící lidi, kteří jsou nezvratitelně ovlivněni náboženskými dogmaty a teologií – ať židé, křesťané, muslimové, hinduisté nebo jakékoli jiné náboženské víry – pro ně bude zpočátku obtížné – a dokonce bolestivé – tyto Dopisy přijmout a dobře je využít, protože naprogramovaná a podmíněná mysl je jako beton. Víry, které jsou jim drahé a používají je jako talismany, emoční podporu a tvrzení, jež jim dodávají sílu v těžkých dobách, jsou emocionálně vtištěny do jejich podvědomí a obvykle vyvolávají strach z „urážky Boha“ v okamžiku, když mají přístup k vyšší Pravdě. Pokud není upřímná snaha znát PRAVDUBYTÍ spíše než tradiční víru, je téměř nemožné tyto mentální vzorce odstranit z mysli a
emocí, a ty pak blokují skutečný duchovní pokrok. Výslovně přicházím pomáhat těm, kteří mají vůli tyto překážky překonat a jít ke skutečnému osvícení. Proto, pokud intuitivně cítíte, že slova na těchto stránkách jsou PRAVDIVÁ, a pokud se jimi cítíte přitahováni, věřte, že jste připraveni zahájit duchovní cestu popsanou v těchto Dopisech a že jsem vám nablízku, abych vám dodal odvahu pokračovat, dokud nedosáhnete svého cíle – opravdového duchovního osvícení, obnovy života, silné vůle a
objevu toho, co jsem nazval „Královstvím Nebeským“. Upřímná každodenní modlitba a meditace umožní duševní očistu a postupně PRAVDA a POROZUMĚNÍ nahradí starodávné mýty, které vám byly kdysi tak drahé. Před zahájením učení, které bude následovat, Já, KRISTUS, vám musím připomenout, že váš vesmír není pevný. Jak pravděpodobně víte, podle vašich vědců je „pevná“ hmota zviditelněná podstata světa, která je ve skutečnosti složená z částic energie. PRAVDA BYTÍ vaší pozemské dimenze spočívá v této základní realitě stvoření. Pro porozumění mému učení týkajícího se Pravdy Bytí je nutné pochopit tuto „viditelnou prázdnotu“, jež je základem celého vašeho stvořeného světa. Většina z vás zná tuto skutečnost existence intelektuálně, ta ale dosud ani vzdáleně nepronikla do vašeho vědomí, aby vám poskytla nový pohled na svět a samotnou existenci. Stále si myslíte, stejně jako po tisíciletí, že váš svět je pevný a že stav vašeho těla a všechny vnější jevy jsou mimo vaši kontrolu. Věříte, že jste obětí existence. Ve skutečnosti je to sice naopak, ale váš každodenní život odráží tuto víru. Proto je naprosto nezbytné, abych se vrátil a pomohl vám získat lepší vnímání Pravdy. Jak jsem řekl v Dopisu 1, po osvícení v poušti jsem se vrátil do svého světa měst a vesnic v Palestině a okamžitě jsem začal ovládat „prvky hmoty“, kdykoli jsem viděl potřebu pomoci těm, kteří byli v nouzi nebo v bolestech. Přišel jsem vám přesně ukázat, jak jsem to dokázal. Jak jsem vám odhalil v Dopisu 1, během doby, kdy jsem v poušti obdržel úplné osvícení, mi bylo ukázáno, že „hmota“ není ve skutečnosti pevná. Nebylo mi dáno přesně rozumět tomu, jak elektrické částice, které jsem nazval „mihotání prachu“, získávají vzhled viditelné „hmoty“. Věděl jsem, že se tento „třpytící prach“ pohybuje v „BOŽÍM DUCHU“ frekvencemi o vysoké rychlosti, a z tohoto důvodu je „BOŽÍ DUCH“ univerzální.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 5
6 / 26
Vnímal jsem, že „BOŽÍ DUCH“ byl stvořitelem – i podstatou všeho ve stvoření samotném. Tím jsem si byl naprosto jistý. Také jsem velmi jasně „viděl“, že lidská myšlenka, nabitá emocemi nebo přesvědčením, radikálně ovlivnila tento proces materializace viditelných forem. Lidská mysl tedy mohla – a zasahovala – do skutečného záměru „BOŽÍHO DUCHA“. Bylo to napínavé a vzrušující poznání, protože jsem viděl, že mýty, které mě učili židovští rabíni, byly zjevně falešné, a okamžitě jsem je vyhnal ze své mysli. Přijal jsem pravdu s nadšením, protože jsem si nyní uvědomil, proč lidé žili v bídě a utrpení. Vyvěralo to z jejich vlastních myšlenkových procesů. Bylo mi také dáno vidět „společenství živých částic“, které věda nazývá „buňky“, při práci ve všech živých bytostech. Uvědomoval jsem si Božskou Harmonii, která řídila práci buněk, jež aktivně budovaly a udržovaly různé části fyzických těl všech živých tvorů i rostlin, ať velkých či malých. Proto jsem hodně čerpal z venkova, abych uvedl příklady přítomnosti a činnosti „Otce“ v nejmenších představitelích přírodního života – jako jsou rostliny a ptáci. Jak jsem jasně vysvětlil v Dopisech 1, 2 a 3, nazval jsem „BOŽÍHO DUCHA“ – „Otcem“, protože mi bylo dáno „vidět“ – vnímat – pravou podstatu „BOŽÍHO DUCHA“ a byl jsem si jist, že až se vrátím k obyvatelům Palestiny, abych jim popsal vyjevení, která jsem obdržel,
tak pochopí, že jejich víry, vtisklé do jejich vědomí rabíny, jsou úplně falešné. Viděl jsem pravou podstatu „BOŽÍHO DUCHA“ jako nejvyšší formu Božské Lásky, jež byla viditelně trvale aktivní v každé živé bytosti. Jak jsem zmínil výše, tyto znalosti mi umožnily dělat „zázraky“ a ovládat prvky, když to bylo nutné a vhodné. Stejně jako jsem si tehdy přál rozptýlit mýty, které ovládaly mysl Židů v Palestině, tak i nyní vám toužím ukázat, že mnohé z pokrokových teorií předložených vašimi vědci byly podníceny silnou reakcí na církevní dogmata a doktríny v minulých letech. Abyste pochopili toto tvrzení, musíte si uvědomit, že až do doby Darwina si různé křesťanské církve zajistily svou nadvládu nad myslí lidí a obecně se věřilo, že vesmír byl vytvořen přesně tak, jak je napsáno v Genesis v biblickém Starém zákoně. A když se vědci pokusili oznámit svá zjištění a teorie, byli nuceni popsat svá nová přesvědčení tváří v tvář obrovské náboženské opozici. Ve výsledku zjistili, že je nutné
věnovat velkou část své mentální energie prokazování, že výroky Proroků jsou nepravdivé. Tímto způsobem jim jejich jednání způsobilo ztrátu jasnosti vidění a také oni se stali obětí svého ega. Poté bylo jakékoli intuitivní vnímání přednesené vědeckým bratrstvem zesměšňováno a odmítnuto jinými vědci. Kvůli této atmosféře myšlení se kyvadlo hledání „Pravdy“ otočilo pouze k neochvějné víře v rozum a logiku, čímž uvěznilo lidský intelekt při hledání odpovědí týkajících se původu života a existence v materialismu. Proto je naprosto nezbytné, abych vyvrátil některé „vědecké teorie“ a ukázal, že jsou stejně mylné jako takzvané „pravdy“ křesťanské nauky. Při řešení některých z těchto „teorií“ se jak vědci, tak duchovní ponořili do oblasti neprokázaných, absurdních předpokladů, aby odpověděli na otázky, které nemohly být zodpovězeny pouze pozemskou myslí. Vaše věda vám řekla, že podstata vašeho hmotného světa je v zásadě tvořena elektrickými částicemi pohybujícími se vysokou rychlostí v „prostoru“, vaše věda není schopna říci, „proč“ takové „energetické částice“ získávají hustotu a formu „hmoty“, mluví pouze o silách fúze, při které dochází k vytváření prvků.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 5
7 / 26
Věda vám nemůže říci, co je „Motivační Silou“, jež spojuje částice ve formě prvků. Věda vám také nemůže říci, odkud takové částice energie původně pocházely, ale jen to, že byly uvolněny v době Velkého Třesku, o kterém věří, že dal první impuls stvoření. Proč náhle „Velký Třesk“? – Z čeho? Jaký za tím byl motivační faktor? Věda hovoří o elektromagnetismu, ale nemůže říci, odkud pocházejí takové energie, které se objevují a mizí. Kam mají namířeno? Proč se vracejí? Z lidského hlediska se zdá, že v této práci ani za ní není žádná pochopitelná aktivita. Věda říká, že elektromagnetismus „je jen“ – prostým faktem existence –, a přesto produkuje vysoce inteligentní a cílené dílo v podobě milionů miliard látek, které tvoří váš vesmír. Jak to může být? Ve všem, co elektromagnetismus zviditelnil, není nic, co by lidská mysl mohla považovat za postrádající účel nebo smysl. Věda ignoruje tuto nejzákladnější a nejzásadnější úroveň stvoření. Bez odpovědi na otázku, proč je všechno, co se stalo viditelným projevem činnosti párových energií elektromagnetismu, vždy účelné, úspěšné a racionální – nenajdete při hledání svého původu nic hodnotného. Dokud věda neprozkoumá a neobjeví „Realitu prostoru“, v němž jsou podporovány elektrické částice „viditelné existence“, zůstane věda navždy za zamčenými dveřmi materialismu. Přístup k věčné Pravdě a univerzální moudrosti bude pro ni uzavřený a věda bude uvězněna v otroctví samotného rozumu, jenž je pouze produktem omezené činnosti mozkových buněk. Je to skutečná podstata Vesmíru, s níž vás mám v úmyslu seznámit, ale než začnu, musím vás nejprve upozornit na mnoho úzce souvisejících otázek. Po celé věky byla velká část díla vyprodukovaného elektromagnetismem vnímána v mysli, zraku a hmatu živých bytostí jako něco pevného a neměnně trvalého. Na kov, dřevo, skálu, živé bytosti bylo pohlíženo tak, že jsou tvořeny pevnou, neživou nebo živou „hmotou“. Pro takovou víru v pevný vesmír je jen přirozené, že si starověcí mystičtí proroci představovali „Mocného Jedince“ s obrovskou silou, jenž vytváří všechny pevné látky ve vesmíru. Když si tedy představovali takového „Mocného Jedince“, bylo též přirozené, že vnímali „královskou“ postavu ovládající vesmír a mající pomstychtivou povahu, když byla konfrontována s lidským chováním vytvářejícím neukázněnou společnost. Ani staří Proroci, ani dnešní věda se nepřiblížili Pravdě o Existenci. Všichni úplně minuli pravdu. Věda říká, že život začal, když nějakým nevysvětlitelným způsobem správná kombinace chemických reakcí vytvořila molekulu schopnou kopie sama sebe spuštěním dalších chemických reakcí. Takové vysvětlení obrovské ŽIVOTNÍ SÍLY, oplývající složitostí a mohutností, která byla rozpoznána, protože je „schopna sama sebe kopírovat“, odhaluje zásadní omezení vědeckého vnímání a myšlení, jež vedlo k takové teorii!

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 5
8 / 26
Vědecky nevysvětlený je dále předpoklad, že by se taková kombinace „neživých“ chemikálií mohla – náhodným – způsobem spojit specifickým způsobem, a dosáhnout tak překvapivého reprodukčního výsledku. Toto je proto, že omezená lidská mysl, i když je vědecká, si nedokáže poradit s tak
podivnou eventualitou, jako je spontánní „sebe-reprodukce“. Naznačuje to příliš mnoho magického fenoménu – nějaký zásah z nepředstavitelného zdroje –, který se vědci neodvažují brát v úvahu pro strach z posměchu. Tento stádový souhlas je považován za vědečtější než vytváření „inspirovaných“ teorií blokovaných materialistickými zákony, které si věda sama stanovila. Tato překážka budoucího vědeckého pokroku zabrání vědě ve správném zkoumání království mysli a ducha, dokud osvícený vědec nebude vzdorovat zvyklostem a nepřekročí hranici mezi „viditelným“ a „neviditelným“. Pokud by někdo představil teorii spontánní sebe-reprodukce molekul starým Prorokům, neviděli by v takové „magické události“ žádné potíže a řekli by, že „Bůh“ vytvořil tyto chemické kombinace a vdechl jim život. Ale ani to by nebylo správné vysvětlení. Je to tento starý náboženský koncept „Boha shora“, který „vytváří z dálky“, který brání vědcům v postupu směrem k duchovně uvědomělejším úvahám. Proto, navzdory zdánlivému osvobození se vědy od prastarých doktrín, je stále stejně mentálně svázána a brzděna obavami ze starých šiboletů – rozlišovacích výrazů jako v 19. století. Přijímá své nesmyslné teorie, protože ještě není schopna vnímat „Realitu“ Našeho Zdroje Bytí, který je uvnitř i vně živé molekuly. Pokračujíc ve svém příběhu o stvoření, věda tvrdí, že po „sebe-vytvoření“ živých molekul schopných sebe-reprodukce „se ony samy zformovaly“ do živé buňky (tak malé, že ji nelze
vidět pouhým okem), která se stala stavebním materiálem pro všechny druhy živých organismů včetně rostlin, hmyzu, plazů, ptáků, zvířat a samotného člověka. Všechno živé by tedy mělo společného předka – první živou molekulu. Věda nedokáže vysvětlit, proč se reprodukovatelné molekuly spojily do živé buňky. Toto pro vědu dodnes zůstává záhadou. Živá buňka, jak vám říká vaše věda, se nekonečně množí v miliardách miliard různých tvarů. Je to stavební materiál viditelného vesmíru. Jak to může být? Jaký impulz motivuje k takové reprodukci? Na to věda nemůže odpovědět, zůstává uvězněna ve své vlastní slepotě a s sebou stáhla i lidstvo do materialistické slepoty. A nyní si první živá buňka zaslouží výjimečnou pozornost každého, kdo opravdově hledá duchovní rozměr a „Primární Zdroj Existence“ – protože první živá molekula a první živá buňka jsou úplně prvním důkazem inteligentní činnosti ve „hmotě“ – ve vesmíru. Primární charakteristikou, která prokazuje smysl a inteligenci, je funkce membrány, jež pokrývá buňku a poskytuje jí ochranu a individualitu. Přemýšlejte o tomto „zázračném“ jevu. Buňka absorbuje prostřednictvím své membrány pouze výživu, kterou si vybrala v prostředí. Buňka nejenže absorbuje správnou výživu, ale – po přijetí této výživy se zbaví vzniklých odpadů také prostřednictvím této propustné membrány. Měli byste si položit otázku, jak „čistě fyzická“ membrána buňky, neviditelná prostým okem, dokáže „rozlišit a vybrat“ správnou výživu podporující její zdraví a poté přesně určit nežádoucí toxické látky, kterých se má zbavit. Nevidíte v celé této činnosti vysokou míru účelnosti? Můžete věřit, že taková účelnost je náhodná?


Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 5
9 / 26
A není ÚČEL samotným znakem Inteligence? Ještě více: buněčná membrána pokračuje v této práci při výběru výživy a vylučování odpadu za miliardu miliard různých okolností a podmínek souvisejících s přežitím různých druhů v různých prostředích. Není to důkaz ÚČELNOSTI, která se projevuje v každé činnosti všech druhů, hmyzu, rostlin, plazů, ptáků, zvířat a lidí? Nemohli bychom tedy popsat vesmír jako IMPULZ, jenž je konstantní a neodchylující se od ÚČELU, zviditelněný v oblasti viditelné „hmoty“?
Duch ÚČELU je fyzickým prvkem – nebo prvkem „vědomí“? A pokud dokážete připustit, že ÚČELNOST je nepopíratelným tvůrčím impulzem EXISTENCE, můžete přejít k dalšímu vnímání vašeho vesmíru jako viditelného projevu INTELIGENTNÍHO POSOUZENÍ příčiny a následku, jasně patrného v živé „hmotě“. Protože – pokud si živá buňka může vybrat správnou výživu a také zajistit vyloučení toxického odpadu – tato jednoduchá činnost ukazuje povědomí o potřebě trávení a také předpokládá výsledné hromadění toxického odpadu a potřebu eliminace tohoto odpadu k zajištění svého trvalého zdraví. Není to jasný důkaz INTELIGENTNÍHO POSOUZENÍ „Příčiny a Následku“? Kromě toho – věda říká, že buňka obsahuje „jádro“, které lze přirovnat k mozku člověka, protože sděluje zprávy a jeho nejdůležitější funkcí je ukládání informací. Tato „knihovna“ obsahuje nejen podrobnosti týkající se jedné buňky, ale také celého těla, v němž sídlí! Ve skutečnosti by se při vědeckém výzkumu ukázalo, že samotná buňka je systémem chemických „zpráv“ prováděných účelně, inteligentně a srozumitelně. Jak by to mohlo být, kdyby původ molekul buňky představovaly pouze neživé chemické prvky? Zpochybnili byste, že za každým „poslem, který má předat zprávu“, je inteligentní myšlení nebo vědomí? A hle, jak přesné jsou zprávy přenášené z buňky do buňky, aby zajistily přesnou replikaci určitých druhů po miliony let? V jakém okamžiku při stvoření se vkradlo „vědomí“ do živých organismů? A jak se inteligentní myšlení, které zvažuje a rozhoduje, dostává do prostoru nevědomé neživé hmoty? Jak může bez vlastního vědomí probíhat tolik informovaná a informující aktivita v buňce, jež je pouhým okem neviditelná? Není taková aktivita produktem vědomí, což dokazuje
přítomnost „inteligentního“ života v jeho nejmenším jmenovateli? Jediná živá buňka ve formě bakterie se navíc může pohybovat sama a žít svůj vlastní, přesně vymezený, často vzrušující život v prostředí – nebo – jako virus, který provádí svou přesně specializovanou smrtící práci a útočí na konkrétní cíle v rámci živých organismů. V ostatních případech může být buňka pevnou součástí organismu a vykonává svou mimořádně odpovědnou práci při stavbě a údržbě určité části organismu. Taková práce vytváří „živý materiál“ dokonale vhodný – a nezbytný – pro živý orgán, na kterém pracuje – ať
už jsou to části lidského těla, zvířete nebo rostliny – jako jsou lidské prsty na nohou a slezina nebo zvířecí srst a kly, rybí šupiny a peří ptáků, kůra stromů a listí na větvích, okvětní lístky a stonky květin, antény motýlů a jejich křídla, kůže krokodýlů a jejich zuby nebo oči a kůže chameleona, které mění barvu podle potřeby maskování. Každý z těchto zcela rozmanitých a zdánlivě nesouvisejících fyzikálních jevů je vytvořen konkrétní přesně vymezenou prací miliardy a miliardy a miliardy identických živých buněk. Když uvažujete o rozsahu a rozmanitosti práce provedené jednoduchou živou buňkou neviditelnou pouhým okem – můžete věřit v mechanický vesmír?

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 5
10 / 26
Bylo by možné, aby „hmota“ produkovaná takovými buňkami byla nelogická a nenabídla žádný věrohodný účel ani důvod své existence – bez individuálního vědomí? Ale není tomu tak. Tyto identické živé buňky spolupracující v harmonii uvnitř člověka nebo zvířete vytvářejí játra s jejich rozličnými povinnostmi v těle, vytvářejí složité oko, které má své vlastní specifické účely, to jest za pomoci mozku uvedení bytosti do přímého a inteligentního kontaktu se svým prostředím. Nebo silné kosti, složitě a cíleně navržené tak, aby díky spojení se šlachami a svaly umožnily plný a pružný pohyb bytosti. Buňky navíc nikdy nenarušují práci jiných buněk. Při vytváření ledviny nezačnou najednou dělat ucho. Při vytváření vlasů se najednou nepustí do tvorby kůže. Ne, buňky vytvářejí pokožku hlavy a stejné buňky vytvářejí vlasy. Jediný rozdíl mezi buňkami pokožky a vlasů je práce, kterou dělají, vteřinu po vteřině po celý život. Proč? Co je „motivačním a inspirativním činitelem“? Náhoda?
Jaká řídící inteligence uvedla do chodu celý proces stvoření od nejzákladnější úrovně tvorby jednoduchých prvků z volných elektrických částic v „prostoru“, kombinace prvků, jež způsobily vznik chemikálií, správné kombinace konkrétních chemikálií, jež způsobily vznik živé molekuly, správné kombinace živých molekul, jež vytvořily živou buňku, která dokáže přijímat výživu, vylučovat odpad, stavět podle jasných specifikací, pohybovat se a trvale udržovat tuto obrovskou stavbu stvoření po miliardy let? A ještě více. Co je „Motivační Silou“, která v živých systémech a entitách vytvořila a
úspěšně rozvinula miliardy miliard různých způsobů oplodnění semeny každého druhu – ať
už rostlin, hmyzu, plazů, ptáků, zvířat nebo lidí – tím, že pro každého vyvinula inteligentní systém rozmnožování přizpůsobený klimatickým podmínkám, produkci místní vegetace, a to z důvodu zajištění jejich přežití? Není PŘEŽITÍ také důkazem záměrné inteligentní činnosti? A když bylo dosaženo tohoto velkého tvůrčího díla, nepokládáte si otázku, jak je možné, že každý živý druh má vlastní individuální způsob výchovy svých mláďat a chrání je, jak je to jen možné, dokud mladí
nejsou schopni sami PŘEŽÍT? Není to aktivní projev LÁSKY KE STVOŘENÍ ve své nejvyšší
podobě? Analýza toho, co říká lidská inteligence o počátcích života a stvoření, se nemůže obejít bez
zmínky o „všech důležitých molekulách DNA“, o nichž se tvrdí, že nesou „plán“ celého organismu – rostliny nebo dítěte. Kromě toho tyto molekuly DNA dávají buňkám pokyny a informace o tom, že musí stavět v souladu s chromozomy uloženými v semeni. Ano, opravdu, namísto Inteligence – vám věda dala molekuly DNA jako zdroj vaší existence, vašeho nejvyššího vůdce, vašeho ředitele stvoření, na nich závisí přežití křehké hmotné buňky a veškeré stvoření. Pohleďte na slavnou DNA – Pána vašeho stvoření! Odkud molekuly DNA získaly své schopnosti inteligentní orientace? Věda je nyní
spokojená, že je schopna dostačujícím způsobem vysvětlit, proč se všechny různé druhy reprodukují tak přesně a bez přestání. Věda by vás ráda přesvědčila, že žijete v čistě mechanickém vesmíru a že fenomén evoluce vzniká z náhodných mutací a „přežití těch nejschopnějších“. Pokud opravdově studujete stvoření různých organismů, rozmanité a různé aktivity vzájemně souvisejících druhů, můžete skutečně věřit v takový nepravděpodobný materialistický koncept?

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 5
11 / 26
Není to jen náhoda, že dnes, aby vám bylo umožněno objevit obrovskou Inteligenci, která se nachází uvnitř i vně stvoření, se mnoho tvůrčích lidí vydává na obtížné cesty, aby prozkoumali, určili a vyfotografovali stanoviště a zvyky divokých tvorů a rostlin. Oni vás baví – a vzdělávají – spoustou faktů a fotografií divů vašeho vesmíru. Když jsem byl na Zemi, nemohl jsem se zmínit o takových divech, abych učil Židy univerzální Pravdě o Existenci. Měl jsem k dispozici jen domácí zvířata a ptáky, které jsem mohl použít jako příklady zázraků vynalézavosti, inteligence a vědomí zjevných v každé živé
bytosti. Nikde v evangeliích se nepíše, že jsem hovořil o Stvořiteli jako o Vysokém a Mocném Jehovovi, jak bylo obvyklé mezi židovskými vůdci. Ne, obrátil jsem se na venkov, ke květinám a ptákům, a pokusil jsem se svým krajanům ukázat, že jsou obklopeni úžasným a zázračným stvořením. Před dvěma tisíci lety nám chybělo ve vaší dimenzi vaše moderní vědecké zázemí, abychom mohli v našem okolí inteligentně pozorovat a vysvětlovat činnost toho, co jsem nazýval „Otcem“. Abyste objevili váš skutečný ZDROJ BYTÍ, žádám vás, abyste zhodnotili nepředstavitelnou a nepopsatelnou složitost a rozmanitost cílevědomé práce jasně patrné u tučňáků a prasat. Dokáže lidská mysl reprodukovat některou z nejzákladnějších činností uvnitř těla – řekněme – zažívacího systému, který rychle přivolá enzymy a hormony potřebné pro trávení? Jak se opovažuje limitovaná mysl, jež není schopna jasně vnímat skutečný tvůrčí proces řízený instinktivním poznáním, jednoznačně tvrdit – nedovolujíc námitky –, že chápe skutečný původ stvoření a síly, jež stvoření formovaly!? Jaká arogance! Tito lidé mohou myslet jen dle toho, co jim oči dovolí vidět. Dívám se na současnou vědeckou nevědomost s láskyplným soucitem, určitou mírou zábavy a palčivou touhou popíchnout jejich pýchu. Neboť dokud člověk neprozře ze svého sebeuspokojení a pozice neomylnosti, nemůže nikdy dojít ke skutečnému propojení věčných pravd a lidského vědeckého poznání. Ale musí se to
odehrát, jinak se lidský duchovní vývoj zastaví. Vědci jsou příliš plní „odborných“ knižních znalostí, časem prověřených vzorců a rovnic a potřeby vzájemného souhlasu, než aby umožnili mystický průnik ze strany Vyšších Inteligencí. Za sebe žádám čtenáře těchto Dopisů, aby vytvořili sdružení, které by zpochybnilo vědu, a zeptali se, „v jaké fázi vývoje hmotného světa“ se poprvé zjevně projevilo VĚDOMÍ. Znovu opakuji a myslím vážně to, co říkám: zeptejte se vědců, v kterém okamžiku vývoje
světa se poprvé projevilo vědomí. V živé buňce? Pokud je přítomno v živé buňce, zeptejte se
jich, zda bylo již patrné v živých molekulách, které se spojily, aby vytvořily buňku a obklopily se tak inteligentně navrženou membránou, jež umožňuje příjem vybrané výživy a vylučování toxického odpadu. Jak rozpozná toxický odpad? A pokud připustí, že vědomí může být přítomno v živých molekulách, neměli bychom se jich zeptat, zda by chemické vlastnosti, které se staly živou molekulou, nemohly samy obsahovat vědomí? Vědomí, jež je nakonec dovedlo a posunulo k životadárné kombinaci, která vytvořila molekulu? A poté, co jsme se dostali tak daleko, tedy zpět k počátkům existence – do chemických vlastností – stále bychom se měli ptát, proč by se vědomí mělo stát životaschopnou přítomností pouze v chemických sloučeninách a proč ne v těch prvcích, z nichž se individualita poprvé utvářela? A pokud je v těchto prvcích uznána, proč by mělo být vědomí upíráno, že pohání elektrické částice k tvorbě prvků? Je rozumné takovou možnost neuznat? A když by byla uznána tato možnost, neměli byste jít dále a zeptat se, odkud pochází elektromagnetismus? Co je „skutečně“ elektřina, mimo intenzivní paprsky světla, které dnes věda popisuje jako fotony a elektrony? Je rozumné takovou možnost popírat?

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 5
12 / 26
Co je „skutečně“ magnetismus, kromě duálních energií „přitažlivosti a odpuzování“ – těchto energetických pulsů, které přinesly stabilitu a pořádek do chaosu? Zeptejte se vědy: „Odkud pochází elektromagnetismus, jenž je zodpovědný za nejzákladnější kroky při vytváření spořádaného a organizovaného vesmíru nepředstavitelné složitosti a rozmanitosti?“ Nyní se pokusím popsat vašimi pojmy TO, co přesahuje všechna slova a v současné době přesahuje veškeré „individualizované pozemské chápání“. To je důvod, proč intelekt, i když pomáhá mozku porozumět intelektuálně duchovním faktům, které vám nabízím, také vytváří překážku pro skutečné duchovní vnímání a duchovní prožitky. Z tohoto důvodu považujte následující odkazy na NEJVZDÁLENĚJŠÍ UNIVERZÁLNÍ
DIMENZI pouze za vodítka – myšlenky, „nastíněné formy vědomí“ REALITY uvnitř i vně vašeho vesmíru. ((Vezměte každou z těchto MYŠLENEK – jednu po druhé – a meditujte nad nimi.)) To, co se chystám vysvětlit, je obsaženo ve VĚDOMÍ, bez parametrů a bez hranic. Pokud jste duchovně vyvinuti natolik, abyste mě následovali, začnete skrze slova „duchovně“ rozumět všemu, co se vám snažím říci. Slova vás povedou – a pak vám odemknou „nové vize bytí“. Vytrvejte! SVĚTLO postupně, možná nepostřehnutelně, vstoupí do vaší mysli a budete zažívat malé záblesky vhledů. Je mnoho těch, kteří zažili malý „záblesk poznání“, krátce pocítili dotek „Božského Vědomí“ a pak, sotva se odvážili uvěřit v tento transcendentní okamžik uvědomění, začali si klást otázky a pochybovat a nakonec tento malý příliv „Božského Vědomí“ rozptýlili. Dejte si pozor, nedělejte to. Nedůvěra vás vrátí zpět, uvrhne vás do hmotné roviny existence víc, než si dokážete představit. Cokoli je vám dáno a co jste schopni přijmout –, rychle to uchopte a nepochybujte. Pochybnost ničí stálost pokroku, protože vytváří vlastní „formy vědomí“, jež potlačují, a dokonce vymýtí vhled, který jste již obdrželi. Volba vašich myšlenek –, víry, nebo nedůvěry, pochybností, nebo přesvědčení – buduje, nebo ničí váš pokrok v hledání PRAVDY. Každé neuznání vymaže pokrok, kterého bylo právě dosaženo ve vašem vědomí. Na druhou stranu, čím výše stoupáte v duchovní pravdě, tím silnější jsou vaše myšlenky. Proto vytvářejte a pevně udržujte svůj duchovní elán a nedovolte, aby kdokoli zasahoval a podkopával tento vzestup. Držte se pevně svých předchozích vnímání. V dobách pochybností se orientujte k pozitivním myšlenkám pomocí afirmací plných světla a držte se předešlého inspirativního vedení z období, kdy vibrační frekvence vašeho vědomí byly vyšší. Pomocí své vůle a výběru afirmací, které obsahují „zlaté“ duchovní Pravdy, se vracejte znovu a znovu na tuto vyšší úroveň vědomí. Nevzdávejte se z důvodu duševní lenivosti a nestaňte se duchovní „korouhvičkou“ díky přílivu a odlivu energií duchovního vědomí. Nemohu dostatečně zdůraznit toto nebezpečí sebezmaru. Buďte si tohoto aktivně vědomi.
Pokud víte něco o mém životě v Palestině, vzpomenete si, že i já jsem zažil tyto stavy přílivu a odlivu duchovního vědomí a zjistil jsem, že je nutné se vzdálit do kopců, modlit se, meditovat a obnovovat svou duchovní sílu. Pochopte proto svá „suchá“ období, ale neustupujte jim tím, že se pasivně poddáte nežádoucí změně ve svých postojích a mentálně emočních vzorcích. Když svědomitě čerpáte ze svého Zdroje Bytí novou sílu a pozvednutí frekvencí vašeho vědomí, tak se tato negativní období výrazně sníží v síle a trvání.


Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 5
13 / 26
Opakuji, vždy si dávejte pozor, jak používáte svou mysl! Ať je vaše duševní činnost vždy konstruktivní, aby mohla přispívat spíše k vašemu vlastnímu duchovnímu růstu, než aby vám neustále bránila.
**********************************
Poté, co jsem uvedl výše uvedené a pokračoval v diktování tohoto Dopisu, moje Zapisovatelka začala pochybovat o pravděpodobnosti přijetí tohoto Dopisu veřejností, neboť jeho obsah jí připadal příliš pragmatický, než aby přitahoval lidi, kteří jsou zvyklí si představovat, že Vesmír zrodila velkolepá Síla nebo Bytost či „Něco úplně jiného“. Ve skutečnosti jsem vyvinul maximální úsilí, abych popsal velkolepost Síly, z níž všechny věci pocházejí, ale jak jsem již řekl, je nemožné popsat lidskými výrazy Realitu ZDROJE vašeho BYTÍ. Duchovně vyvinuté duše, které zažily lehký kontakt s Božským Vědomím, uvádějí, že tento zážitek je mimořádně krásný, blahoslavený a naprosto nezapomenutelný –, ale z
lidského hlediska nepopsatelný. Tato mystická zkušenost je možná, když jsou vibrační frekvence ducha již vysoké a celé vědomí je ponořeno v paprscích Božského Vědomí. Je to stav „pocitů“ silnějších než umožňuje intelekt a mozkové buňky. V tomto případě, když musím vnést popis Reality vašeho ZDROJE BYTÍ do mysli a mozkových buněk mé Zapisovatelky a ona to musí vyjádřit slovy, musím být opatrný, abych příliš energicky nezasahoval do vibračních frekvencí vědomí, ve kterých pracují mozkové buňky mé Zapisovatelky. Byly chvíle, kdy již nebylo bezpečné pokračovat, a zastavil jsem její počítač, abych přerušil kontakt. Než začnete studovat, meditovat a vstřebávat následující stránky, chtěl bych všem, kteří čtou tyto Dopisy, objasnit, že mým cílem, skrze tyto Dopisy, je především rozptýlit mýty, jež obklopovaly mou lidskou osobu a mé učení. Mým záměrem je, aby
náboženské doktríny a dogmata nakonec zemřely přirozenou smrtí po celém světě, – stejně úplnou smrtí jako oběti zvířat v Šalomounově chrámu. Zadruhé jsem také přišel pomoci církvím opustit svou archaickou představu o „Bohu“ a „hříchu“. Žádný skutečný duchovní pokrok není možný, dokud nedojde k jasnému poznání, že každý člověk je zodpovědný za to, jak se jeho život vyvíjí. Zatřetí, přišel jsem z vašich myslí odstranit obrazy „Všemohoucího Boha“, jenž ve své velkoleposti a vznešenosti a neomezené činné síle odměňuje ctnostné a trestá „ničemné“. Tyto víry jsou zcela mylné, i když uklidňující. Začtvrté, vysvětluji vám Pravdu o Bytí, abyste konečně rozptýlili starou představu o „Bohu“ sedícím někde nahoře v nebi, dle které vytvořil svět a vše, co je v něm za relativně krátkou dobu.
Zapáté, výslovně jsem přišel, abych pomohl vědě překlenout propast mezi UNIVERZÁLNÍM VĚDOMÍM a výskytem elektrických částic. Bez tohoto mostu mezi Neviditelnou Duchovní Dimenzí a viditelným světem „hmoty“ zůstane věda zakořeněna ve starých myšlenkách a pojmech, místo aby se posunula vpřed do nových sfér duchovně-vědeckého výzkumu ke zlepšení lidstva. Také jsem vám přišel ukázat PRAVOU PODSTATU toho, CO VÁS PŘIVEDLO K BYTÍ – toho, co vám dalo INDIVIDUALITU. Bez tohoto poznání, které vám odhalí „podstatu“ vaší „dvojnosti, přesto plně propojené bytosti“, Ducha a těla, také zůstanete uvězněni ve stejné úrovni vědomí, na jaké jste v tuto chvíli. Chci jasně ukázat, že: „Nic nikdy nepochází z ničeho.“

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 5
14 / 26
Toto vám velmi dobře známé rčení je naprosto pravdivé. Existuje však věčný, nekonečný a neměnný ZÁKLAD BYTÍ a TOTO vám chci objasnit. Nebyli jste „stvořeni“ – vy jste z TOHOTO čerpali svoji „bytost“. Je zřejmé, že jste nemohli vyjít z něčeho, co se zcela odlišuje od vašeho vlastního vědomí. Žádám Zapisovatelku, aby vybrala několik pozemských srozumitelných příkladů: Nemůžete ze sklenice s džemem při přípravě náplně do koláče vyndat mleté maso. Nemůžete vymačkat pomeranč a udělat ze šťávy zázvorové pivo. Nemůžete nafouknout balón vzduchem, prasknout ho a zjistit, že z něj kape želé. Všechny výše uvedené příklady vybrané mou Zapisovatelkou jsou příklady logiky. Chtěl bych, abyste si znovu uvědomili, že celý váš vesmír je projevem logiky a souvisejících logických účinků založených na principu příčinné souvislosti. Váš vesmír se skládá ze zviditelněných PŘÍČIN A NÁSLEDKŮ. To je neměnný princip existence. Jestliže se vyskytnou případy odchylek, jako jsou
nadpřirozené zkušenosti nebo okamžitá uzdravení, tak průměrný člověk vydá výkřiky úžasu a věda odmítne uvěřit, že je něco takového možné. Postupně s prohlubováním mých vysvětlení pochopíte, jak k těmto odchylkám dochází – logicky a efektivně. Jinými slovy: k těmto odchylkám dochází podle přirozených duchovních zákonů a vždy slouží nezbytnému účelu. Nikde ve stvoření není žádná duchovní anomálie – dokonce ani v mravenci nebo komárovi – pokud se mysl bytosti nenarodila vadná nebo nebyla poškozena. Z tohoto důvodu je zřejmé, že žijete a pracujete ve fyzickém vesmíru, který projevuje nejvyšší stupeň inteligence a účelové aktivity při tvorbě samotné „hmoty“, ve fyzických tělech všech jednotlivých bytostí, od rostlin až po bytosti lidské. Tato vysoká míra INTELIGENCE a CÍLEVĚDOMÉ PÉČE je bohužel pouze minimální ve vědomí, které projevují samotné stvořené entity, od rostlin až po lidské bytosti. Jinými slovy řečeno, TĚLA, v nichž řídíte svůj život, ve kterých myslíte, cítíte a děláte cokoli, co vás napadne, projevují ve svých fyzických orgánech a funkčních částech
mnohem vyšší stupeň inteligence a láskyplného účelu než vaše vlastní lidské vědomí.
Většina lidských zájmů je soustředěna na každodenní osobní přežití, prožitky z potěšení a emocionálně-fyzické uspokojení. K dosažení těchto cílů většina lidí používá pouze věci vyrobené z „hmoty“. Dokonce ani mysl vědců nemůže plně odhalit skrytá tajemství pozemské existence a přes veškerý jejich talent se i oni utápí v rozmarech existence stejně jako nevzdělaní lidé. Logickým závěrem tedy je, že TO, z čeho čerpáte svou fyzickou bytost, je něco OHROMNÉHO – nejen velikostí, ale také NESMÍRNOU SILOU VŮLE: Vůle pro kreativitu a sebevyjádření. Na chvilku vizualizujte – velikost hmotného vesmíru, SLUNCE a jeho teplo, Měsíc, planetu Zemi a sluneční soustavu, hvězdné galaxie a skutečnost, že veškerý tento viditelný materiál je vzájemně zcela provázaný a navíc závislý na pohybu planetárních těles a Univerzálních Zákonech věčného fungování a pohybu. Tento fantastický vesmír má svůj původ – a je čerpán z PODSTATY vašeho BYTÍ – a veškerá ŽIVOTNÍ SÍLA/ENERGIE vesmíru je čerpána ze stejné PODSTATY BYTÍ.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 5

15 / 26
Takže se nemusíte obávat, jestliže při mých snahách analyzovat pro vás DUCHOVNÍ SLOŽKY VAŠEHO ZDROJE BYTÍ zjistíte, že chápete to, co tyto duchovní složky vědomí představují, a že je ve velmi, velmi omezené míře sami vlastníte. Všechno, čím jste, duchovně, mentálně, emocionálně, fyzicky, – čerpáte ze svého ZDROJE BYTÍ. Než vám vysvětlím, jak se toto mohlo stát, chci, abyste udělali něco, co pomůže vaší mysli přijmout velkolepost... „TOHO“...z čeho jste čerpali svoji bytost. Poté, co si přečtete následující stránky až do konce tohoto mého Dopisu, přemýšlejte a vizualizujte každý odstavec zvlášť, protože teprve potom „slova“ začnou navyšovat vaše uvědomění a jejich skutečný význam se stane duchovní realitou. VŠE (duchovní, neviditelné / viditelné / představitelné) je VĚDOMÍ/UVĚDOMĚNÍ1.
Prvotní všezahrnující povahou VĚDOMÍ je UVĚDOMĚNÍ. Není možné mít vědomí bez uvědomění.
Všechno, co vidíte, slyšíte, cítíte, víte a čeho se dotýkáte, je zviditelněné VĚDOMÍ/UVĚDOMĚNÍ.
Ve vesmíru není nic, co by nebylo zviditelněným VĚDOMÍM. VĚDOMÍ/UVĚDOMĚNÍ je nekonečné a věčné. Existují DVĚ DIMENZE VĚDOMÍ, obě jsou vně i uvnitř vaší vlastní pozemské roviny
existence – roviny těžké „hmoty“, „pevné formy“. NEJVZDÁLENĚJŠÍ UNIVERZÁLNÍ DIMENZE VĚDOMÍ / UVĚDOMĚNÍ nikdy nemůže být zcela nebo opravdově poznána individualizovaným duchem.
JE NEPŘÍSTUPNÁ. JE V ROVNOVÁZE. JE to JEDINÝ ZDROJ veškeré SÍLY, MOUDROSTI, LÁSKY, INTELIGENCE. UNIVERZÁLNÍ DIMENZE VĚDOMÍ /UVĚDOMĚNÍ v rovnováze je ve stavu TICHA & NEHYBNOSTI, z něhož vychází zvuk, barva, individualizovaná forma a veškerá viditelná tvůrčí aktivita
ve viditelném vesmíru. Z NEJVZDÁLENĚJŠÍ UNIVERZÁLNÍ DIMENZE VĚDOMÍ / UVĚDOMĚNÍ v rovnováze vzešlo vše stvořené – všechny různé neviditelné dimenze existence sestupující dle
úrovně produchovnění od samotných portálů UNIVERZÁLNÍ DIMENZE až po nejtěžší vibrační frekvence neživých pozemských látek a dále do nevýslovných hrůz zvrácenosti vědomí a anti-pravdy.
1 Angl. : CONSCIOUSNESS/AWARENESS

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 5
16 / 26
Tato NEJVZDÁLENĚJŠÍ UNIVERZÁLNÍ DIMENZE VĚDOMÍ / UVĚDOMĚNÍ není jen ve vesmíru
ONA JE CELÝM PROSTOREM JE nezjistitelně všude. Pro ty, kteří uvažují v termínech atomů – lze říci, že ONA je PROSTOREM v atomu – ONA je tedy „v tichu a rovnováze“ v „prostoru“ všech prvků a „hmoty“. PODSTATA UNIVERZÁLNÍHO VĚDOMÍ je: ZÁMĚR v nečinnosti a v rovnováze. Proto je Univerzální Vědomí nekonečným, věčným, neomezeným, neohraničeným stavem SILNÉHO ZÁMĚRU – nedotčeného, čistého, krásného. Tímto ZÁMĚREM je VYJÁDŘIT SVOU PODSTATU. ZÁMĚREM PODSTATY UNIVERZÁLNÍHO VĚDOMÍ je SOUHRN VŮLE & CÍLE vždy spojených v „objetí“. Univerzální Vůlí je: vytrysknout a tvořit. Univerzálním Cílem je: dát stvoření individuální formu a v ní prožít zkušenosti. V NEJVZDÁLENĚJŠÍ UNIVERZÁLNÍ DIMENZI ZÁMĚRU VĚDOMÍ / UVĚDOMĚNÍ je UNIVERZÁLNÍ VŮLE ve stavu vzájemné zdrženlivosti2 – s UNIVERZÁLNÍM CÍLEM a oba v dokonalé rovnováze v TICHU & NEHYBNOSTI UNIVERZÁLNÍ VŮLE je UNIVERZÁLNÍ INTELIGENCE
UNIVERZÁLNÍ CÍL je UNIVERZÁLNÍ LÁSKA všeobecně v rovnováze – ve vzájemné zdrženlivosti,
z NICH všechny věci viditelné i neviditelné, a také lidské impulzy, získaly podobu. Pokud byste do sebe mohli přijmout plnost UNIVERZÁLNÍ REALITY, rozpadli byste se JEJÍ výbušnou silou a rozpustili byste se v beztvaré vědomí / uvědomění, KTERÉ přesahuje individuální lidský stav stejně, jako je teplo a světlo z vašeho slunce miliardkrát silnější než světlo vašich světlušek blikajících ve tmě.
…………………
2 Angl. : „in mutual restraint“; podobně jinde.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 5
17 / 26
Když jsem byl na Zemi, rozlišoval jsem mezi „Vaším Otcem v Nebi“ a „Vaším Otcem v Tobě“. Když jsem mluvil o „Vašem OTCI v Nebi“ měl jsem na mysliUNIVERZÁLNÍ INTELIGENCI. Vzhledem k postoji Židů k ženám jsem se odvolával pouze k této stránce UNIVERZÁLNÍHO VĚDOMÍ. Nyní, když jste si již dobře vědomi rovnosti žen a mužů, mluvím o: „VĚDOMÍ OTCE-MATKY“ v rovnováze UNIVERZÁLNÍHO VĚDOMÍ/UVĚDOMĚNÍ, kde „Otcovské Vědomí – je – Univerzální Inteligence“ „Mateřské Vědomí – je – Univerzální Láska“ NÁSTROJ tvůrčí energie „Vědomí Otce“ – elektřina – je ve stavu vzájemné zdrženlivosti – v rovnováze – s NÁSTROJEM tvůrčí energie „Vědomí Matky“ – magnetismem. Vzhledem k tomu, že elektro-magnetismus – nástroje „Otce-Matky“ – je v rovnováze v UNIVERZÁLNÍM VĚDOMÍ, tak JEJ vědci nikdy ve VESMÍRU nezjistí, byť by jej zkoumali sebedůkladněji.
IMPULZ: „VŮLE Otcovského vědomí“ je INTELIGENTNÍ ČINNOST – v rovnováze s –IMPULZEM: „CÍLEM Mateřského Vědomí“, jež je VÝŽIVA PRO PŘEŽITÍ „VĚDOMÍ OTCE-MATKY“ je mocná neosobní SÍLA –, i když ONA je pro vás osobní ještě předtím, než se s NÍ pokusíte navázat kontakt. Když se budete duchovně vyvíjet, pocítíte JI –, protože ONA je REALITA BYTÍ. ONA je všude a ve všem.
VĚDOMÍ OTCE je INTELIGENTNÍ LÁSKA, která dodává inteligentní energii a hybnost světu složitých tvarů – projevující se fyzicky jako elektřina. MATEŘSKÝM CÍLEM je MILUJÍCÍ INTELIGENCE, která dává cíl a podnět k přežití složitým individualizovaným formám – projevující se jako magnetismus – přitažlivostí & odpuzováním.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 5
18 / 26
Toto jsou PRVOTNÍ UNIVERZÁLNÍ IMPULZY KAŽDÉ BYTOSTI UNIVERZÁLNÍHO VĚDOMÍ, vašeho ZDROJE BYTÍ – INTELIGENCE-LÁSKY. Je to STAV BYTÍ před stvořením. VĚDOMÍ/UVĚDOMĚNÍ ve STAVU ROVNOVÁHY. Byl bych rád, kdybyste znovu vstoupili do vnitřního stavu vědomé rovnováhy, kde je vše utišeno a vaše mysl klidná. Máte vnitřní kontrolu, vaše mysl a emoce již nejsou rozděleny na
aktivitu a pocit. Vnímáte, jak ve vás roste síla, mocnost, mír a spokojenost. To, co je ve vás vyjádřeno v individuální podobě, je STAV BYTÍ, z něhož vyšlo stvoření. Chci, abyste si všimli, že dosažení rovnováhy je nemožné, jestliže je přítomna myšlenka. Byl bych rád, KDYBYSTE SI UVĚDOMILI, že UNIVERZÁLNÍ DIMENZE je DIMENZÍ IMPULZŮ bez formy. Neobsahuje žádný projekt stvoření. Je ve stavu NEDĚLENÉ FORMY. Rovnováha – zdrženlivost mezi protichůdnými IMPULZY – „oddálení“ a „připoutání“, vytváří nekonečnou spirálu soběstačné energie. SOBĚSTAČNÁ ENERGIE VZÁJEMNÉ
ZDRŽENLIVOSTI je pro individualitu jednoduše nepředstavitelná. Jak jsem vám řekl dříve, pokud by individualita dokázala vstoupit do UNIVERZÁLNÍ DIMENZE IMPULZŮ VZÁJEMNÉ ZDRŽENLIVOSTI „Pohybu & Připoutanosti“ – individualita by se okamžitě rozpustila a vrátila se do rovnováhy UNIVERZÁLNÍHO VĚDOMÍ. Přemýšlejte o nepředstavitelné nesmírnosti Síly obsažené ve VZÁJEMNÉ ZDRŽENLIVOSTI DVOJITÝCH IMPULZŮ v UNIVERZÁLNÍM VĚDOMÍ, kterými jsou především
VĚDOMÍ/UVĚDOMĚNÍ ZÁMĚR VŮLE >>>> <<<< CÍL INTELIGENCE LÁSKA propojená do Inteligentní Lásky & Milující Inteligence Impulzy: Pohybu Připoutání - Odpuzování ELEKTŘINA ................. v rovnováze ................ MAGNETISMUS Výše uvedené popisuje NEOMEZENOU UNIVERZÁLNÍ DIMENZI před VELKÝM TŘESKEM! Nyní již víte, že Tvůrčí Proces Otec-Matka a nástroje fyzické tvorby jsou v Univerzální Dimenzi ve stavu rovnováhy, ale nyní došlo k explozi této rovnováhy, a tím bylo dosaženo
INDIVIDUÁLNÍ FORMY Také víte, že Věčné Neomezené IMPULZY jsou obsaženy ve stavu vzájemné
zdrženlivosti a tyto IMPULZY mají nepředstavitelnou energetickou intenzitu – proti níž je
vaše atomová energie projevená při rozštěpení atomu pouhým „pfff“, nepatrně malým odfouknutím bez důležitosti.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 5
19 / 26
Byl bych rád, kdybyste si plně uvědomili vše výše uvedené, neboť vaše pochopení toho, co se stalo v době Velkého Třesku, vám poskytne určitý vhled do průběhu rozkolu UNIVERZÁLNÍHO VĚDOMÍ, které zrodilo individuální formy. UNIVERZÁLNÍ VĚDOMÍ SE ROZDĚLILO! VŮLE & CÍL INTELIGENCE „OTCE“ & VYŽIVUJÍCÍ LÁSKA „MATKY“ vybuchly, aby fungovaly samostatně i společně. Jejich odpovídajícími „nástroji“ byla Elektřina a Magnetismus. Z exploze ROVNOVÁHY pochází VELKÝ ZÁMĚR SEBEVYJÁDŘENÍ „Univerzální vědomí BYTÍ“ se stalo impulzem vědomí individualizovaného JÁ, které vyžaduje sebevyjádření. ŽIVOT a JÁ představují synonyma v „hmotné“ dimenzi. Staly se vědomím „hmoty“. Co je vědomí ŽIVOTA? Je to: Otec-Inteligence a Matka-Láska. Impulz Pohybu Impulz Cíle – výživa-přežití Viděn jako elektřina Viděn jako magnetismus v Hmotě. Dokážete si představit explozi VĚDOMÍ! UVĚDOMĚNÍ! Abychom vám pomohli částečně si představit, co se stalo v době Velkého Třesku, zkuste si vybavit dobu, kdy i vy jste ve svém vědomí zažili explozi. Stává se to, když věnujete celou svoji bytost k dosažení velmi důležitého cíle. Chystáte se zahájit uskutečnění svých plánů ve stavu nadšeného očekávání a nějaká banální, nevýznamná okolnost nebo bezohledná osoba vám zabrání dosáhnout cílů, které jsou vašemu srdci nejdražší. Jak byste se cítili? Vaše soustředění by se rozdělilo a vy byste explodovali. Tady znovu vyzvu svou Zapisovatelku, aby uvedla na lidských příkladech to, co mám na mysli, neboť i to „nejmenší pozemské vědomí“ vychází z UNIVERZÁLNÍHO VĚDOMÍ: Jste na letišti, šťastní a připraveni vzlétnout na improvizovanou cestu do zámoří. Po příjezdu
k odbavení u vaší letecké společnosti zjistíte, že na vaše jméno neexistují žádné dokumenty ani letenky a žádné rezervace letů ani hotelů, přestože jste již vše zaplatili kreditní kartou. Co cítíte?
Oblečení ve velmi drahých šatech večeříte s důležitými klienty a chystáte se uzavřít obrovský obchod v hodnotě milionů. Náhle vám číšník upustí na hlavu horké jídlo. Co cítíte? Nakupujete a po návratu na parkoviště zjistíte, že kola a dveře vašeho vozu byly odstraněny – za bílého dne! Co cítíte?

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 5
20 / 26
Se soucitem otevřete peněženku, abyste dali veškeré své drobné zmrzačenému, sténajícímu žebrákovi, když vtom se muž vymrští, prudce vám vytrhne peněženku a uteče jako sportovec. Co cítíte? Ve všech těchto případech jste měli vědomý projekt ve vaší mysli na prvním místě. Vaše hlava by byla naplněna plánem něco začít nebo udělat pro – pokojné – dosažení určitého cíle. Váš záměr by byl propojen s vaším cílem – tedy v rovnováze – ale všimněte si, že čím více se přibližujete ke svému cíli, tím roste napětí z očekávání. Čím větší je napětí – tím větší je exploze. Ve skutečnosti byste byli ve stejném stavu jako UNIVERZÁLNÍ VĚDOMÍ / UVĚDOMĚNÍ a ZÁMĚR INTELIGENCE „Otce“ v rovnováze s CÍLEM „Matky“ dát existenci a formu projektu, který jste chtěli dosáhnout. Dokážete si představit ten mentálně-emocionální chaos, který by následoval po takové explozi? Vaši neschopnost jasně myslet, příliv myšlenek, které by k vám přicházely jedna za druhou a dožadovaly se projevu – bez jakéhokoliv smyslu nebo logiky? Zkuste si uvědomit, že VY – individualizovaná forma – jste mikrokosmos makrokosmu. Jste špendlíková hlavička vyjadřující UNIVERZÁLNÍ VĚDOMÍ/UVĚDOMĚNÍ, ať už v
rovnováze, když meditujete v nepřítomnosti myšlení – nebo jako aktivní vědomí, když
myslíte, cítíte, plánujete a tvoříte. Pokud tedy dokážete spojit svoji nepatrnou explozi vědomí s explozí nebes, získáte malou představu o chaosu, který následoval – na přechodnou dobu – jak v UNIVERZÁLNÍ DIMENZI – tak v éonech času v nově vytvořeném prostoru „hmotné“ dimenze, jež je stále v beztvarém stavu. Mnozí z vás proto budou muset své představy o stvoření zcela změnit.
Vše začalo v podmínkách totálního chaosu. UNIVERZÁLNÍ IMPULZY se rozdělily. Neexistoval žádný plán, který by řídil nebo kontroloval počátky individuality. IMPULZY byly stále bez „vědomé formy“ nebo směru. Byly to PŘIROZENÉ IMPULZY k provádění určitých zřetelných impulzivních funkcí ve VĚDOMÍ, ale nebyly inteligentně směrovány ke konkrétnímu pohybu nebo provázány s vyšší Řídící Silou. Existovaly osamoceně. Oddělené a ztracené IMPULZY VĚDOMÍ/UVĚDOMĚNÍ, schopné přijímat vjemy –, ale – nebyly schopny přijímat žádné jiné vjemy než z vnitřního chaosu z „pohybu – aktivity“ vycházejících z elektřiny a z „přitažlivosti – odpuzování“ vycházejících z magnetismu. A tento CHAOS VĚDOMÍ se projevil ve stvoření jako chaos částic. V této expanzi chaosu elektrických částic však existovalo dominující vědomí „JÁ“. Ať už byl chaos jakýkoli, „JÁ“ se projevovalo skrze záměr „Otce“ vytrysknout, řídit, tvořit. Prvotní podoba „JÁ“ měla kladný náboj elektrické energie. Stala se dominantní silou „JÁ“ ve formě protonu s jeho satelitem se záporným elektrickým nábojem, – načež byl aktivován Cíl „Matky“ – přitahování v podmínkách setkání kladného elektrického náboje se záporným elektrickým nábojem. Našli v sobě „zalíbení“, jak by se dalo říci o vyvinutých samcích a samicích u živých druhů, a sblížili se.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 5
21 / 26
„Mateřský“ Cíl odpuzování byl také aktivován, když to vypadalo, že se dva kladné nebo dva záporné elektrické náboje pravděpodobně setkají a zareagují negativně – vstoupila mezi ně a oddělila je od sebe – stejně jako její vyvinutý protějšek – matka, aby oddělila dva neposlušné, silně nabité rošťáky, kteří se chystají k rvačce. Toto byla jediná forma cíleného vědomí v chaosu po velmi dlouhou dobu, i když čas v říši hmoty nehraje žádnou roli. Čas se stává důležitým pouze tehdy, když dojde k narušení
cíleného vědomí mezi elektrickými náboji, které má za následek přitažlivost nebo odpuzování, když dojde k postupnému souvisejícímu vývoji a událostem a když má být dosaženo cílů. Jinak je čas nevýznamný. Tvoření je produktem PRIMÁRNÍCH IMPULZŮ působících jednotlivě a společně – vzájemně se ovlivňujících a uspokojujících přirozené potřeby vtisknuté do vědomí. – Tyto potřeby jsou
na počátku ve zvyšování a prožívání sebevyjádření, vedoucímu k následnému oddělení, později dochází k obnovení pocitu vnitřní bezpečnosti a spokojenosti díky harmonickému spojení s UNIVERZÁLNÍM VĚDOMÍM. Z této instinktivní síly zaměřené na znovusjednocenou harmonii bytosti pochází mužsko-ženský instinkt „opětovného sjednocení“, který se snaží najít blaženost, jež je uložena ve vědomí duše. Mohli bychom udělat analogii s předchozím odstavcem se zvykem otců chodit ráno do práce s nadějí, že se večer vrátí do pohodlí domova a shledají se s rodinou, kde znovu
nabydou síly vyrazit druhý den ráno, aby se poprali se světem. Proto proces vytváření
VŠEOBECNÉHO SEBEVYJÁDŘENÍ trval miliardy let, než ho bylo dosaženo. Po Velkém třesku byl Tvůrčí Proces Otec-Matka rozdělen na dvě různé energie neustále pracující společně a odděleně, nezávislé a přesto nucené vzájemně spolupracovat, energie, které mají individuální vlastnosti nebo „povahy“ – a různé funkce. Z tohoto důvodu byla / je jejich pracovní náplň odlišná, ale neoddělitelná. Již víte a díky meditacím byste měli také plně pochopit „povahu Otce“ a „povahu Matky“ v rovnováze Univerzální Dimenze. Stručně řečeno, „povahou Otce“ je být aktivní, tvůrčí a vykonávat tvořivou práci. Je to také
JÁ individualizované existence. Všechno živé, od sršně po hrocha, má vysoce vyvinutý smysl pro JÁ a potřebu toto JÁ chránit. „Povahou Matky“ je dát formu „plánu“ elektrického vědomí, které iniciovala „Inteligence Otce“, a spojovat elektrické částice dohromady. Vědomí „Otce“ a „Matky“ – PRVOTNÍ IMPULZY – jsou v rovnováze –, s POVAHOU UNIVERZÁLNÍ DIMENZE, a proto, když vytvářejí individuální formu, spoluvytvářejí dílo PODSTATY UNIVERZÁLNÍ DIMENZE, jímž je: Růst – Zabezpečování Potravy – Výživa – Uzdravení – Ochrana – Uspokojování potřeb – V uceleném systému Zákona a Pořádku ...... PŘEŽITÍ. Energie vědomí „Otce“ a „Matky“ jsou IMPULZY omezené v UNIVERZÁLNÍ DIMENZI, a i když byly uvolněny z rovnováhy, mocně vykonávají dílo stvoření. Dále zvažte velikost jejich práce v rámci stvoření na celém světě. Impulzy „Otec-Matka“ inspirují všechny úrovně tvoření, od formování prvků, molekul, živých buněk až po velkolepého mamuta. Instinktivně
také pracují v rodičích, aby je dovedly k tomu, že se spojí, počnou, zplodí a vychovávají svá mláďata.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 5
22 / 26
Někteří otcové odcházejí po narození svých potomků, ať už jde o vajíčka, malá zvířata nebo lidi. To jsou otcové, jejichž smysl pro Já sebe-sama je větší než jejich vrozený otcovský instinkt. Právě v tomto bodě si musíte plně uvědomit význam IMPULZU. Možná si myslíte, že to zní jako „mlhavá“ podoba tvoření, ale pokud se nad tím na chvíli zamyslíte, možná si nakonec uvědomíte, že žádný člověk, zvíře, hmyz, nebo dokonce rostlina neprovádí žádnou činnost v hmotné dimenzi bez vnitřního podnětu „vědomí“, což je „impulz“. Mohlo by to být otočení tváře směrem ke slunci, běh, jídlo, práce, spánek, nakupování, rozhodnutí mít dítě. „Impulz“ – vždy předchází činnosti –, dokonce i při mrknutí očních víček. Dále neexistuje žádný impulz pro žádnou činnost bez cíle. Rostliny obracejí své květy a listy, aby zachytily sluneční paprsky a aby rostly, lidé běhají, aby byli v dobré kondici, jí, aby uspokojili svůj hlad, pracují, aby si vydělali peníze, spí, aby unikli napětí a načerpali energii; nakupují, aby měli jídlo – vše je zaměřeno na osobní přežití a spokojenost. To je důvod, proč jsou IMPULZY REALITOU vně i uvnitř celého stvoření. Pokud by se veškerá hmota vrátila do své původní podoby elektrických částic, Univerzální Impulzy by zůstaly nedotčené a nakonec by formovaly další stvoření. IMPULZY existují
navždy. Elektrické částice v živé „hmotě“ však dnes existují a zítra budou pryč –, ale duše bude
pokračovat. Myslíte prostřednictvím elektrických impulzů v mozku. Cítíte prostřednictvím magnetických impulzů ve vašem nervovém systému. Magnetické impulzy soustřeďují a spojují elektrické impulzy do soudržného celku. Bez „magnetické přitažlivosti“ ve vašem systému byste byli pouze nevědomé pohybující se bytosti bez vědění. Nyní je čas vzít vás zpět k mým pouštním zážitkům, které jsem vám popsal v Dopisu 1. Možná si pamatujete, že když jsem vstoupil do řeky Jordán, abych byl pokřtěn Janem, byl jsem rebel, postavil jsem se proti učení Židů, kteří tvrdili, že Jehova trestá lidi za jejich hříchy. Intuitivně jsem cítil, že tento koncept je špatný a krutý, a odmítl jsem ho. Když mi byla ukázána Pravda týkající se stvoření, nemohl jsem pochopit, proč Dokonalé
Vědomí nevytvořilo dokonalé bytosti, dle obrazu Inteligentní Lásky, jejich Stvořitele. Zeptal jsem se Stvořitele – Univerzálního Vědomí – proč lidstvo prožívá tolik bolesti a utrpení. Poté se mi velmi jasně ukázalo, že všechny problémy, které lidé zažívají, pocházejí z „centrálního bodu“ JÁ sebe sama (věda to nyní nazývá „ego“). V „osobnosti“ se projevuje jako NUTNÁ POTŘEBA bránit sebe sama před kritikou nebo fyzickým/emocionálním útokem a stejná NUTNÁ POTŘEBA odstrčit ostatní lidi stranou, abych byl na prvním místě v běhu života. To se také projevilo v „osobnosti“ jako NUTNÁ POTŘEBA vzít si pro sebe to nejlepší, a to i přes jakýkoli odpor ostatních, a podobná NUTNÁ POTŘEBA lpět na osobním majetku, příbuzných, přátelích, hmotných statcích nebo úspěších, a to navzdory jakémukoliv odporu. Bylo mi také dáno pochopit, že bez elektřiny a magnetismu, těchto DVOU základních,
věčných a neměnných impulzů tvůrčí bytosti, by neexistovalo žádné stvoření. Toto je tajemství stvoření – a tajemství existence a „individuální bytosti“.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 5
23 / 26
Tím, že společně pracovali jako tým, odděleně, ale neoddělitelně, ve viditelném světě byly tyto párové impulzy prostředkem, kterým byla ze vznešeného „UNIVERZÁLNÍHO VĚDOMÍ“ vytvořena samotná „podstata hmoty“. Jedním impulzem stvoření je: „JÁ“ v ČINNOSTI. Tento impulz činnosti je univerzální a vychází pouze z jednoho zdroje. „Činnost“ je pohyb ve VĚDOMÍ a VĚDOMÍ v pohybu. Druhý tvůrčí impulz má (obrazně řečeno) dvě tváře dívající se opačným směrem. Jsou to tyto: PŘITAHOVÁNÍ – ODMÍTÁNÍ Připoutává k >>>>>>>> sobě<<<<<<<<Odstrčí stranou jinak známé jako PŘITAŽLIVOST – ODPUZOVÁNÍ Přitahuje >>>>>>>>>do – sebe – od<<<<<<<<Odpuzuje
ve VĚDOMÍ. Toto jsou JEDINÉ prostředky, kterými pozemská existence dosahuje cíle. Celý vesmír je projevem „Tvůrčí Síly“, jež je aktivní v těchto Dvojitých Impulzech „FYZICKÉ BYTOSTI“ – vytvářejících „hmotu“ a individuální formu. Je to jedno ze základních „tajemství“ vesmíru. Viděl jsem, že „jádro“ „Osobnosti“ neboli „Ego“, jak se dnes nazývá, bylo vytvořeno jako „STRÁŽCE OSOBNOSTI“
a bylo přesvědčivě naplněno „magnetickým impulzem“ k zajištění SOUKROMÍ a PŘEŽITÍ. Na ochranu individuálního „JÁ“. Toho bylo dosaženo využitím dvou tváří druhého Impulzu Bytí PŘITAHOVÁNÍ – ODMÍTÁNÍ k zajištění individuality. Tvář PŘITAHOVÁNÍ bere, táhne, čerpá, přitahuje, vyžaduje, láká, nakupuje, poutá, chytá i lpí na lidech a majetku, po kterém touží. Tento IMPULZ vytváří iluzi jistoty díky příslušnosti ke skupině a držení majetku. Je to „nástroj“ „VĚDOMÍ MATKY“, jenž inspiruje budování rodiny, společenství a národů. Může být zaměřen na krásu, radost, harmonii a lásku. Může
také ničit životy a rozdělit společenství, když jím „vládne Ego“. Tvář ODMÍTÁNÍ odsouvá, odstrkuje, odmítá, vyhýbá se všemu – lidem, zvířatům, majetku, které nechce. IMPULZ ODMÍTÁNÍ tak vytváří iluzi soukromí a bezpečnosti. Je to tento IMPULZ, který vyvolává spory v rodinách, vztazích, společenstvích a národech. Byl určen k tomu, aby zachraňoval životy, poskytoval ochranu a soukromí, ale je destruktivní silou, když je veden Egem.


Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 5
24 / 26
Bez této DVOJICE IMPULZŮ BYTÍ by všechny věci zůstaly navždy propojeny navzájem „v rovnováze“ věčné přítomnosti „UNIVERZÁLNÍ TVŮRČÍ SÍLY“. Bez této DVOJICE IMPULZŮ by neexistovala interakce mezi „dáváním a přijímáním“ a „přitahováním a odpuzováním“ nezbytná k vytvoření milionů osobních zkušeností, které umožňují růst a rozvoj „osobnosti“. Proto problém projevů „osobnosti“ a ega, jímž trpí vše živé i lidstvo, byl a je nezrušitelná, nevyhnutelná podoba tvoření. Jakékoli jiné vysvětlení je
čistým mýtem. Viděl jsem, že to, co lidé nazývají „HŘÍCHEM“, bylo přímým důsledkem výměny Impulzů Připoutanosti-Odmítání v lidské přirozenosti. Impulzy Připoutanosti-Odmítání byly mentálně-emoční maskou, kterou nosí všechny stvořené individuální bytosti včetně ptáků a zvířat. Tyto impulzy vidíte pracovat všude v přírodě – a dokonce i v životě rostlin. Impulzy Připoutanosti-Odmítání řídily a řídí chování s cílem přežití všech bytostí ve stvoření. Z impulzů Připoutanosti-Odmítání nebyl možný žádný únik. Tyto Párové Impulzy byly pomíjivým zdrojem veškerého „světského“ pohodlí, potěšení, štěstí a také zdrojem všech nemocí, bídy a strádání ve světě. K tomu se však přidává – transcendentní, základní a všeprostupující – ŽIVOT, jenž byl a je – zrozený z EXPLOZE UNIVERZÁLNÍHO VĚDOMÍ,
které je samotným základem a zdrojem pozemského vědomí – proto tedy, stejně jako Vědomí „Otec-Matka“ je tvůrčí – tak i lidská MYŠLENKA je tvůrčí, protože lidské myšlení a cit jsou projevem a spojením párových nástrojů Vědomí „Otce-Matky“. Takže tyto Impulzy Připoutanosti-Odmítání v individuální osobnosti se stávají vysoce tvořivými také tím, že určují – a zviditelňují – „formy vědomí“ „věcí požadovaných“ a „věcí odmítaných“. Toto je druhé základní „tajemství“ vesmíru. Viděl jsem, že „HŘÍCH“ je umělý pojem, který si lidé vytvořili, aby popsali jakoukoli lidskou činnost, která působí utrpení ostatním. Kvůli jejich přirozené snaze „obrat“ o všechno ostatní lidi a poté je hrubě odmítnout, s cílem dostat od života co nejvíce, bylo nevyhnutelné, že každý člověk určitou formou způsobil
jiným lidem nějakou újmu či utrpení. Tento lidský sklon k ubližování druhým v žádném případě nepředstavuje „přestupek“ proti UNIVERZÁLNÍMU VĚDOMÍ (Bohu) – jak tvrdí židovské a „křesťanské“ náboženství. Pouze lidstvo pochopilo význam slova „hřích“, protože pouze lidstvo a „celé stvoření
podrobené lidstvu“ poznaly bolest, mravní zkázu a bídu způsobenou dvěma základními IMPULZY INDIVIDUALITY – Přitahování–Odmítání, jež jsou aktivní v lidské „osobnosti“. Vrozený pud člověka chránit jeho vlastní individualitu ho přiměl stanovit pravidla a zákony pro lidskou společnost. „Univerzální tvůrčí síla“ – LÁSKA – neměla absolutně nic společného s lidským zavedením omezení, zákazů, zákonů a soudů. Viděl jsem také, že: „Tvůrčí Síla Otec-Matka“ – ŽIVOT – neustále proudila celým vesmírem a že to byl život v mém intelektu, který používal párové impulzy myšlenek a
citů.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 5
25 / 26
Jakékoli dostatečně silné „nedokonalé myšlenky a pocity“ mohly narušit a změnit „formu VĚDOMÍ“ stvořených věcí. Naopak: Moje „myšlenka“ plně očištěna od párových impulsů „ega“ – a plně
reagující na INTELIGENCI / LÁSKU „Tvůrčí Síly Otce-Matky“ by znovu zavedla stav „DOKONALÉ INTELIGENTNÍ LÁSKY“. Stav, který se dříve stal nedokonalým v důsledku „nedokonalého myšlení“, by proto mohl být vrácen zpět do stavu „celistvosti“ změnou postojů a myšlenek ega na postoje
BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Moje mysl byla „nástrojem“ celého tvůrčího procesu pocházejícího z UNIVERZA. Teď, když jsem věděl, jak to je – a věděl jsem to duchovně, intelektuálně, emocionálně,
uvědomil jsem si, že mohu a musím podniknout kroky k překonání DVOJITÝCH IMPULZŮ EGA, které dříve řídily mou mysl, abych umožnil BOŽSKÉ REALITĚ plný projev prostřednictvím mé mysli a mozku.
To je důvod, proč došlo k souboji mezi mým lidsky zakořeněným Egem a mým „Vědomím Otce-Matky“ během velmi intenzivních pokušení, které jsem zažil na konci svého osvícení v poušti. Satan neměl nic společného s přetahováním, jež se odehrálo v mém vědomí. Souboj probíhal mezi
PÁROVÝMI IMPULZY INDIVIDUALITY – Připoutání–Odmítání a BOŽSKOU REALITOU, která SE mi představila jako transcendentní INTELIGENTNÍ LÁSKA – ŽIVOT, jež byla stále ve mně a jež by postupně převzala mou individualitu v ještě větší míře, kdybych neustále meditoval a očistil své vědomí od sobeckých impulzů. Výše uvedené je popis mocných znalostí, se kterými jsem se vrátil do Nazaretu.
Proto byl čas, který jsem strávil s matkou a kdy jsem s její pomocí nabíral fyzické síly, také časem modliteb a meditací, z nichž jsem čerpal inspiraci a sílu žít vědomě a svědomitě PODSTATU BOŽSKÉ neboli UNIVERZÁLNÍ REALITY. Jak víte, PODSTATOU BOŽSKÉ neboli UNIVERZÁLNÍ REALITY je ŽIVOT.
Když ON je aktivní ve stvoření – nebo můžeme také říci – v „individualitě“ stvoření, ON roste, zabezpečuje výživu, vyživuje, regeneruje, léčí, chrání, zajišťuje přežití, uspokojuje potřeby všeho stvořeného, a to vše v systému dokonalé harmonie, spolupráce, zákona a pořádku. Je to „přirozenost“ ŽIVOTA. Veškerá jeho práce ve stvoření je prováděna v souladu s UNIVERZÁLNÍ PODSTATOU – podporou nejvyššího dobra všeho živého. Pokud těmto slovům porozumíte, pochopíte, proč jsem se vrátil z pouště jako – muž naplněný radostí, s novým uvědoměním si krásy světa, s pocitem absolutní důvěry a POZNÁNÍM, že je možné ovládat vzhled „hmoty“. Ucítíte se mnou mou vlastní povznesenou
náladu, neboť jsem nyní mohl sdělit Židům radostnou zprávu, a to, že „Království Nebeské“ je v nich samých. Jediné, co museli udělat, bylo toto s mojí pomocí „najít“ a jejich životy by se navždy změnily.

Kristus se vrací – říká svou pravdu

DOPIS 5
26 / 26
Zanechávám vám stejné znalosti, které, do hloubky pochopené a použité při meditaci a modlitbě, mohou změnit běh vašeho života. Jak čtete, vaše vědomí stoupá, a jak budete hledat inspiraci – ona k vám přijde. Toužím po tom, abyste pochopili, usilovali, rostli a dosáhli cíle. Uvolněte se v mém SVĚTLE,
a když čtete, přemýšlíte, meditujete a modlíte se, jste vtaženi do mého KRISTICKÉHO VĚDOMÍ, které dle vašeho rozvinutí tohoto Božského Poznání, vám bude stále jasnější. Nechť vás obklopí má láska a víra ve vaši rostoucí moudrost.

Novinky z našeho blogu

❤ Kristovy články - část 38
❤ Kristovy články - část 38
Když NÁSLEDUJETE KRISTOVU CESTU – MOU CESTU –, předáte vše problematické BOŽSKÉMU VĚDOMÍ – „OTCI“ a budete ŽÁDAT o změny nebo věci, jež budou pro vás ... číst celé
Dnes má svátek Radana - 15.12
Dnes má svátek Radana - 15.12
Nevíte si rady co letos vybrat? Pro Radana máme dárek k svátku ihned na prodej. ❤ Dárky pošleme všem i na druhou adresu po celé ČR ❤ číst celé
❤ Kristovy články - část 37
❤ Kristovy články - část 37
Dejte si pozor na nehlídané okamžiky plné emocí, když si přejete určité okolnosti nebo události pro ostatní. Ničivé myšlenky způsobují ničivé následky... číst celé
Dnes má svátek Lýdie - 14.12
Dnes má svátek Lýdie - 14.12
Nevíte si rady co letos vybrat? Pro Lýdii máme dárek k svátku ihned na prodej. ❤ Dárky pošleme všem i na druhou adresu po celé ČR ❤ číst celé

  

Výdejní místo je také pro e-shop STÁČÍRNA. Pokud Vám telefon ihned nezvedneme, jsme v danou chvíli zaneprázdnění a hned, jak to bude možné, zavoláme zpátky. Děkujeme za pochopení

PodleGustaObchod.cz-Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz